Author photoRED 31.05.2023 11:12

Viac Kodaň ako Bratislava? Príprava vzorového projektu napreduje, spúšťa väčšiu transformáciu

Mlynské Nivy sú dnes jednou z najdynamickejšie sa meniacich častí Bratislavy. Na miestach bývalých výrobných a skladových areálov vznikajú nové rezidenčné a administratívne súbory. Jedným z takýchto zámerov je aj plánovaný polyfukčný komplex na Hraničnej ulici od YIT Slovakia. Projekt bol momentálne predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Zdroj: YIT Slovakia / EIA

Zdroj: YIT Slovakia / EIA

Development vznikne v mestskej časti Bratislava - Ružinov na Hraničnej 16. Pozemky, na ktorých sa má projekt nachádzať, priamo susedia s križovatkou Hraničnej a Stachanovskej ulice, na sever od nich stojí čerpacia stanica Jurki a budova Západoslovenskej distribučnej a.s. a z južnej strany sa nachádza starší administratívny objekt. Lokalita prechádza v posledných rokoch prirodzenou transformáciu, kedy je pôvodná výrobná funkcia z okolia vytesňovaná a postupne nahrádzaná polyfunkčnou zástavbou najmä s obytnou funkciou.

Developerom je YIT Slovakia, ktorý má v Bratislave na územiach brownfieldov niekoľko podobných projektov. Prvé informácie o zámere Hraničná sa objavili v prvej polovici minulého roka. Developer vtedy potvrdil prenajatie pozemkov od ich vlastníka, spoločnosti Asset. Okrem plôch, na ktorých má stáť Polyfunkčný súbor Hraničná ulica, tento areál zaberá široký pás vo východnej časti výrobno-skladovej lokality Mlynské Nivy - Východ. Naviazaný je na zmieňovanú Hraničnú, významnou osou sú ale aj Mlynské nivy. Charakter územia ovplyvňuje relatívna blízkosť k prístavu i diaľnici D1.

Polyfunkčný súbor by sa mal skladať z dvoch oddelených objektov - bytového domu a hotela, ktorých súčasťou budú tiež ich vlastné podzemné garáže. Budovy by mali vytvoriť polootvorené nádvorie orientované smerom na juh, v ktorom sa maju nachádzať poloverejné parkovo upravené priestory. Z obvodovej strany objektov bude verejne prístupná zóna. Na mieste pripravovaných domov sa dnes nachádza niekoľko pôvodných objektov skladového alebo industriálneho charakteru, ktoré budú pre svoje technické opotrebovanie odstránené.

Galéria

  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia / EIA
  • Situácia. Zdroj: YIT Slovakia / EIA

Primárnou funkciou developmentu bude rezidenčná funkcia, aj keď vysoko zastúpená bude aj hotelová. V bytovom dome by sa malo nachádzať 92 bytov a v hotelovej časti 72 izieb. 4-izbových bytov bude 8, 3-izbových 23, 2-izbových 51 a 1-izbových 10. Naplánovaných je aj 92 kobiek. Celkový počet parkovacích miest má byť 176, z čoho 152 bude v suteréne a zvyšných 24 na teréne bude verejne dostupných.

V projekte by sa mali taktiež nachádzať priestory pre občiansku vybavenosť. Tých je naplánovaných celkovo 11 a budú umiestnené v prízemí oboch objektov (celkovo by tak mali zabrať cca 1,6-tisíc metrov štvorcových). Návrh tiež pracuje s vytvorením infraštruktúry pre cyklodopravu. Pozdĺž Hraničnej má vzniknúť segregovaná cyklotrasa a v priestoroch bytového domu a na povrchu budú umiestnené stojiská pre bicykle.

Architektonickú štúdiu projektu spracovala architektonická kancelária Compass. Projekt sa vyznačuje pomerne jednoduchým, ale nadčasovými riešením. Materialita objektov je umiernená, ako aj ich farebnosť. Prevládajúce majú byť svetlé plochy v bielej farbe. Fasáda je pravidelne rozčlenená rastrom okien. Hmoty budov majú byť obohatené o vystupujúce konštrukcie balkónov a strešných terás. Projekt so svoju menšou mierkou vhodne reaguje na okolitú zástavbu, tvorenú bytovkami, s ktorými drží jednotnú stavebnú výšku.

Zámer je predkladaný v dvoch variantoch, ktoré sa odlišujú v spôsobe zásobovania objektov teplom. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie je v oboch prípadoch v zásade rovnaké.

Začiatok realizácie projektu je podľa developera odhadovaný na rok 2025, ukončená by mohla byť v roku 2027 - závislá je však od zmien Územného plánu. Riešenie uvažuje s výstavbou v dvoch fázach. V prvej fáze by sa mal postaviť bytový dom a k nemu prislúchajúca podzemná garáž, v druhej hotelová časť tiež spolu s podzemnou garážou. Celkové náklady sa odhadujú na 20 miliónov eur. 

 

Pripravovaný projekt môže byť náznakom, ako sa bude vyvíjať lokalita v budúcnosti. Zdroj: YIT Slovakia / EIA

 

Projekt Hraničná reaguje na obrovský potenciál celej lokality. Po dostavaní električkovej trate na Mlynských nivách a popri Bajkalskej ulici sa môže oblasť ešte viac zatraktívniť, čo zvýši záujem developerov o výstavbu v území. Zámer od YIT Slovakia je do istej miery vzorom, ako by mohli nové projekty v tejto časti mesta vyzerať.

Celá zóna od Hraničnej až po Klingerku je totiž predmetom pripravovaných zmien Územného plánu. Úvodom k nim je vznik Mestskej urbanistickej štúdie Mlynské nivy, na ktorej pracuje Metropolitný inštitút Bratislavy. Vznik štúdie vyplynul zo žiadostí viacerých developerov (vrátane YIT Slovakia) o úpravu regulácie, keďže by tu radi postavili viac bytov. Mesto sa s touto víziou do istej miery stotožnilo. 

MIB už má určité predstavy o tom, ako by zóna mohla vyzerať. Vzniknúť by tu mala kompaktná bloková zástavba so striedmou mierkou domov - teda približne do ôsmich podlaží - a aktívnym parterom s občianskou vybavenosťou. Prítomný má byť silný dôraz na zeleň (okrem vnútroblokov tu pravdepodobne vznikne aj minimálne jeden park, možno v okolí Tučkovej ulice), verejnú dopravu a cyklodopravu. Mesto hovorí aj o umiestnení prvkov sociálnej vybavenosti, vrátane materských či základných škôl, aby sa zóna vyznačovala dostupnosťou všetkých služieb v zmysle vízie 15-minútového mesta. 

Inšpiráciou pri takomto plánovaní boli tradičné štvrte západo- či severoeurópskych miest, ktoré dbajú na zachovanie ľudskej mierky novej zástavby. Mlynské nivy tak majú byť bližšie Kodani ako tradičnému obrazu Bratislavy, kde sa mnohokrát zážajú rozličné hmoty a výšky novostavieb. Aktuálny zámer od YIT Slovakia s takýmto nastavením už očividne počíta. V horizonte najbližších desaťročí má byť obstavaný podobnými budovami, ktoré lokalite dodajú ucelený ráz. 

Slovenská metropola potrebuje sledovať aktuálne trendy, aby sa zmenila na udržateľné a odolné mesto s vysokou kvalitou života. Inšpirácie so zahraničia sú pre tento účel mimoriadne hodnotné. Netreba však zabúdať, že každé riešenie musí byť prispôsobené danému miestu. Mlynské Nivy tak môžu byť akousi slovenskou Kodaňou - mali by ale ostať aj Bratislavou s jej už tradičnými vežami. Sú niektoré plochy, ktoré si umiestnenie dominanty alebo akcentu vyslovene pýtajú. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube