Author photoAdrian Gubčo 11.10.2023 15:36

Veľká štvrť na Mlynských Nivách sa predstavuje. Mesto otvára pripomienkovanie štúdie

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) dokončil návrh Mestskej urbanistickej štúdie (MUŠ) Mlynské Nivy, teda dôležitého podkladu pre budúci rozvoj kľúčovej bratislavskej transformačnej štvrte. Podľa predstáv inštitútu a lokálnych developerov by tu v budúcnosti mohlo žiť možno až 30-tisíc obyvateľov. Definitívnu tvár štúdie môže teraz ovplyvniť verejnosť.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Hlavné mesto a MIB oficiálne predstavili podobu MUŠ Mlynské Nivy, jedného z najkomplexnejších materiálov svojho druhu v posledných rokoch. Cieľom je nastaviť rozvoj rozľahlého územia medzi Košickou, Prievozskou, Hraničnou, diaľnicou D1 a Prístavnou ulicou. V minulosti išlo o výlučne výrobnú oblasť, v posledných desaťročiach sem ale postupne prichádzajú investície a rastú administratívne či polyfunkčné komplexy s bývaním a službami. V budúcnosti má daný rozvoj pokračovať.

Lokálni developeri majú mimoriadny záujem na rozvoji predovšetkým rezidenčnej funkcie, s čím sa stotožňuje aj Hlavné mesto. Za týmto účelom je ale potrebné zmeniť Územný plán. V duchu nového prístupu mesta k zmenám plánu musia investori so záujmom o zmenu regulácie na ich pozemkoch odviesť časť zisku („nadhodnotu“) mestu v podobe nájomných bytov, prípadne inej formy kompenzácie. K výzve na zmenu plánu v lokalite sa prihlásilo hneď 8 vlastníkov s 14 projektami.

To je dosť na to, aby mesto pristúpilo ku komplexnejšej zmene plánu. Rozhodlo sa preto vypracovať celkovú štúdiu pre celé územie. V rámci tejto štúdie mohlo pristúpiť nielen k zmene regulácie v duchu potrieb developerov, ale aj nastaveniu pravidiel budúceho rozvoja na základe súčasných princípov v tvorbe miest.

Galéria

  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Autor: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Autor: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Autor: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Autor: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR

MIB tak oznamuje, že MUŠ Mlynské Nivy neprináša len otvorenie lokality pre výstavbu, ale aj vytvorenie predpokladov pre vysokú kvalitu života. „Nová štvrť na Mlynských nivách bude výsledkom spojenia strategického plánovania, verejného záujmu a zladenia záujmov zapojených aktérov,“ hovorí Ján Mazúr, riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy. „Vďaka spoločnej koordinácii sa uplatnia princípy definované v stratégii Bratislava 2030, čím vznikne kompaktná a sociálno-environmentálne udržateľná štvrť, v ktorej bude všetko dôležité dostupné v pešej vzdialenosti do 15 minút.“

Podľa MIBu vznikne modelová štvrť, na základe ktorej by sa mohli pretvárať aj iné lokality v meste. Jej podoba je výsledkom komunikácie s developermi a odráža aj ich plány. Základom je vytvorenie kompaktného mesta s blokovou štruktúrou zástavby, ktorého hlavnou osou bude ulica Mlynské nivy. Jej význam zvýši električková trať, smerujúca z Vrakune a Podunajských Biskupíc do Vrakune. V území bude mať tri zastávky.

V novej štvrti majú vzniknúť tisíce bytov, ale aj rozsiahla občianska vybavenosť, kancelárie a verejné priestory. Navrhovaný je vznik dvojice nových veľkých parkov, zelených vnútroblokov, námestí, ako aj dvoch základných škôl. Navrhované je aj umiestnenie materských škôl, zariadení sociálnej starostlivosti či zdravotníckych zariadení. Rámcovo sa uvažuje aj nad vhodnou lokalizáciou kultúrnych priestorov.

Výsledkom má byť vznik 15-minútového mesta – teda mestskej štvrte, kde bude všetko potrebné dostupné do 15 minút pešej chôdze. Pri potrebe presunu zo štvrte budú k dispozícii alternatívy vo forme verejnej dopravy aj cyklodopravy. MIB očakáva, že vďaka danému riešeniu budú Mlynské Nivy príkladom udržateľného a klimaticky odolného mestského prostredia.

Vízia sa má napĺňať postupne. Tvorcovia štúdie hovoria o dvojici fáz, pričom prvou myslia developmenty, ktoré sú už dohodnuté s konkrétnymi spoločnosťami. Dokončené by mali byť okolo roku 2050. Druhá fáza sa môže realizovať súbežne, takže teoreticky je možné, že územie bude úplne „naplnené“ do polovice tohto storočia.

 

Axonometria. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Verejnosť, odborná aj laická, má teraz jedinečnú možnosť ovplyvniť rozvoj územia. Návrh MUŠ Mlynské Nivy je aktuálne predložený na pripomienkovanie. Každú pripomienku musí spracovateľ štúdie posúdiť a vyhodnotiť. Následne vypracuje čistopis so zapracovanými pripomienkami, ktorý bude predmetom prerokovania Mestského zastupiteľstva. Po schválení sa stane podkladom pre zmenu Územného plánu.

Mesto pri tejto príležitosti vyzýva verejnosť na návštevu Zichyho paláca, kde je štúdia k nahliadnutiu, doplnená o fyzický model, videoprezentácie či priamo zamestnancov MIBu, ktorí majú zodpovedať na rozličné otázky. Táto možnosť je otvorená do 12. októbra. Pripomienky však možno podávať len klasickým spôsobom do 31. októbra.

Treba pripomenúť, že štúdia a vo všeobecnosti územné plánovanie hovorí predovšetkým o možnostiach a limitoch, nie je definitívnym prísľubom toho, že niektoré navrhované veci naozaj vzniknú, príp. vzniknú v dohľadnom čase. V územných plánoch sú niektoré vízie zaznačené desaťročia a nič nenasvedčuje tomu, že sa v dohľadnej dobe zrealizujú. Tak to treba vnímať aj v tomto prípade.

Je zrejmé, že naozaj realizovať sa budú predovšetkým developerské zámery, z ktorých niektoré už majú ujasnenú podobu a štruktúru. Iné, najmä verejnoprospešné investície, ale závisia od dostupnosti peňazí a pozemkov. Napokon možno nájsť v štúdii aj návrhy nových štruktúr na mieste existujúcej zástavby. Ak sa ale vlastníci budov rozhodnú, že nebudú nič meniť, potom tieto bloky jednoducho nevzniknú.

Definitívny nie je ani tvar blokov. Štúdia stanovuje indexy, hrubé výšky (čo sa ale bude odrážať aj od iných záväzných dokumentov mesta) a miestami uličné či stavebné čiary, definitívny tvar zástavby je už ale na rozhodnutí investora. Niektoré bloky tak možno v budúcnosti budú otvorené, iné nie. Definitívnu podobu zástavby môže ovplyvniť ešte pripravovaná zmena v legislatíve, ktorá nedáva takú váhu svetlotechnike.

Dôležité je pripomenúť, že kým sa aktuálna štúdia prenesie do konkrétnej zmeny Územného plánu, uplynie ešte dlhá doba – azda aj dva roky. Do tohto obdobia sa tak investori budú riadiť existujúcou reguláciou. Ak nepristúpili na spoluprácu s MIBom, môžu byť ich projekty v rozpore s nastavením štúdie. Príkladom je pripravovaná centrála potravinového reťazca, ktorá ráta so solitérom uprostred parkoviska na mieste, kde urbanisti nakreslili blok.

Bratislava tak dostane novú štvrť, netreba ale očakávať, že to bude rýchlo. Rovnako je ešte otázne, ako bude definitívne vyzerať. V každom prípade, pre mesto je koncept MUŠ Mlynské Nivy mimoriadny. Konečne sa odhodlalo ku konkrétnej aktivite na realizácii konceptu „15-minútového mesta“ nad rámec strategických dokumentov a vyhlásení. Taktiež pochopilo, že cestou k vyriešeniu mnohých problémov Bratislavy je kvalitná urbanizácia niektorých oblastí.

Pre slovenskú metropolu ide o obrovskú šancu, ako sa posunúť k lepšej budúcnosti. Práve husto zastavané, kompaktné, polyfunkčné a na chodca či cyklistu orientované prostredie je najlepším spôsobom, ako v 21. rozvíjať mesto. V odbornej obci je na tom všeobecný konsenzus, konečne to začínajú reflektovať aj politici. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube