Author photoAdrian Gubčo 24.01.2020 12:30

Pri Kuchajde pribudne Polyfunkčný komplex Zátišie

V mestskej časti Nové Mesto, naproti rekreačnému areálu Kuchajda, vyrastie nový multifunkčný projekt s kanceláriami, hotelom aj bývaním, ktorého dominantou bude menšia výšková budova. Ide o vlajkový projekt spoločnosti Atrios, ktorý transformuje dnes zanedbané územie na aktívnu súčasť mesta.

Zdroj: Atrios

Zdroj: Atrios

Pozemok, na ktorom má projekt vzniknúť, má potenciálne veľmi strategickú polohu, priamo v dotyku s električkovou traťou na Vajnorskej ulici a križovatkou s Tomášikovou ulicou. Do budúcnosti sa predpokladá predĺženie Tomášikovej a jej prepojenie s Račianskou, teoreticky je možné aj jej doplnenie električkovou traťou. To urobí z tejto križovatky významný dopravný uzol, ako stvorený pre osadenie výraznej architektúry.

Súčasný stav priestoru však tomu nenasvedčuje. Dnes sa tu nachádzajú staršie skladové priestory a garáže, ktoré využívali najmä ľudia bez domova. To znižuje úroveň celej lokality, ktorá by inak mohla byť vďaka dobrej dopravnej dostupnosti a prítomnosti bohatej občianskej vybavenosti vynikajúca. Projekt od Atriosu má ambíciu tento problém napraviť.

Development je vo vývoji už od roku 2017 a prešiel intenzívnym pripomienkovaním zo strany Hlavného mesta. Dôležité je, že je plne v súlade s Územný plánom a po viacerých kolách rokovaní s Magistrátom, mestskou časťou aj občanmi aj s budúcimi víziami rozvoja tejto časti mesta. Tou najdôležitejšou je zmieňované predĺženie Tomášikovej ulice.

Naproti Kuchajde a kancelárskej budove Lakeside Office Park tak vznikne v dvoch fázach polyfunkčný komplex, kde sa najprv vybuduje trojica objektov s administratívou a hotelom, ktorú neskôr doplnia aj bytové domy. Snahou developera bolo vytvoriť súbor, ktorý by asocioval tradičnú blokovú štruktúru, ktorá je typická aj pre okolie Vajnorskej ulice západne od železničnej trate, zároveň by však priniesol otvorené a atraktívne verejné priestranstvá. Atrios je presvedčený, že sa mu to podarilo.

 

V projekte vznikne po dlhej dobe nový hotel. Zdroj: Atrios

 

Dominantou prvej fázy developmentu bude 15-podlažná kancelárska veža s výškou takmer 64 metrov, umiestnená priamo na budúcom nároží Vajnorskej a Tomášikovej. Obsahovať by mala približne 10,6-tisíc metrov štvorcových kancelárskych priestorov a 229 metrov štvorcových retailu vo vyvýšenom parteri. Na túto časť komplexu pripadá 244 parkovacích miest, pracovať tu bude takmer šesťsto zamestnancov. V architektúre zaujme využitie exoskeletu, ktorý síce nemá nosnú funkciu, v bratislavskom prostredí však ide o novinku.

Okrem tejto budovy vznikne od Vajnorskej ulice aj ďalšia administratívna budova, ktorá bude mať šesť nadzemných podlaží a obsahovať bude 4,7-tisíc metrov štvorcových kancelárií a 277 metrov štvorcových retailu. Počet zamestnancov sa odhaduje na 270, vybudovaných bude 112 parkovacích miest. Architektúra je vcelku decentná a nadväzuje na aktuálne trendy na poli kancelárskych budov.

Posledný z objektov, naplánovaných v prvej fáze, je hotel pozostávajúci z osempodlažnej hmoty od Vajnorskej a štvorpodlažného „ramena“, ktorý vymedzí blok a bude otvorený do nového nádvoria. Malo by sa tu nachádzať 247 izieb, 765 metrov štvorcových retailu a 112 parkovacích miest. Meno operátora ešte nie je známe, developer uvádza, že prebiehajú rokovania so zahraničnými značkami. Podľa všetkého by malo ísť skôr o biznishotel, zároveň pôjde po dlhej dobe o nový hotel v Bratislave (ak nerátame malé zariadenie pri autobusovej stanici).

Atrios zatiaľ nešpecifikoval detaily k druhej fáze, teda k bývaniu, okrem toho, že by v dvojici sedempodlažných domov malo pribudnúť približne sto bytov. Budovy by svojim členením vymedzili  námestíčko, zdieľané s predpolím výškovej budovy, zároveň by tvorili juhozápadnú stranu vnútroblokového parku. Parter má byť aktívny a poskytovať miesto pre dodatočné obchody a služby. Jednou zo zvažovaných verejnoprospešných funkcií v komplexe je materská škola.

Projekt sa aktuálne dostal na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Rovnako by po zapracovaní všetkých pripomienok mal obdržať aj záväzné stanovisko zo strany Hlavného mesta. Atrios očakáva, že výstavba prvej fázy by sa mohla spustiť v 3Q 2021 a byť dokončená o dva roky neskôr. Odhadované náklady predstavujú 45 miliónov eur, pre druhú etapu ďalších 15 miliónov.

 

Druhá etapa projektu. Zdroj: Atrios

 

Developer pripomína, že projekt prešiel od prvotného návrhu skutočne dlhým vývojom. Po pripomienkach aktérov v území sa jeho podoba zásadne upravila a je priateľskejšia voči verejnému priestoru a okoliu. Jednou zo zmien je napríklad zníženie úrovne projektu o 1,7 metra, čím sa má odstrániť výškový rozdiel medzi úrovňou ulice a vstupmi do budov, ako aj vnútorným verejným priestorom. Ten tak bude prístupnejší aj príjemnejší.

Ďalšou zásadnou úpravou je zmena funkcie objektu hotela, ktorý bol pôvodne navrhnutý ako administratívna budova kombinovaná s apartmánovým domom. Časť, kde bol plánovaný apartmánový dom, bude v zmysle požiadaviek operátora hotela znížená, kým podlažnosť hotela sa zvýšila pri znížení celkovej výšky.

Nakoniec, developer zapracoval aj pripomienky Magistrátu týkajúce sa riešenia dopravy, popri projekte sa vďaka jeho posunu vybuduje obojsmerná cyklotrasa v šírke tri metre, oddelený od chodníka pre peších, segregovaný cyklopruh vznikne aj na predĺženej časti Tomášikovej. Projekt zároveň vytvára rezervu nielen pre predĺženú Tomášikovu, ale aj električkovú trať v jej strede. Atrios sám objedal aktualizáciu dokumentácie tohto projektu pre potreby GIBu.

Výsledkom tejto otvorenosti developera je fakt, že dotknutá verejnosť – aspoň podľa jeho vlastných slov – prijíma projekt pozitívne a s očakávaním. S prihliadnutím na dnešnú situáciu a podobu lokality však nejde až o také prekvapenie, keďže nové funkcie, verejné priestranstvá a vyvolané investície radikálne zvýšia jej úroveň.

Polyfunkčný komplex Zátišie tak predstavuje príklad pozitívneho zámeru, ktorý dobre doplní lokalitu, v ktorej sa nachádza. Výšková budova nie je v tomto prípade rušivá, keďže v jej dotyku sa už nachádza precedens v podobe Lakeside Office Park, a budova samotná je zasadená do dôležitej križovatky, kde sa práve výškové budovy odporúčajú. Komplex prináša kombináciu viacerých mestských funkcií, vrátane atraktívneho verejného priestoru. Naostatok, architektúra je moderná a na dobrej úrovni.

Atrios patrí k developerom, priamo prepojeným s architektonickou kanceláriou. V Bratislave však dosiaľ väčšie projekty priamo nerealizoval, jeho dosiaľ najvýraznejším dokončeným developmentom je Rezidencia na Kolibe, vybudovaná v spolupráci s rakúskym investorom UBM. Zámer na Zátiší je tak zďaleka najväčším projektom spoločnosti.

Nová vlajková loď firmy snáď už nenarazí na komplikácie a čoskoro sa stane ďalšou modernou súčasťou Nového Mesta a Bratislavy.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Atrios
  • Zdroj: Atrios
  • Zdroj: Atrios
  • Zdroj: Atrios
  • Zdroj: Atrios

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube