Author photoAndrej Sárközi 16.04.2023 19:05

Dokončenie po dvoch desaťročiach. Na Bazovej zanikne prieluka, nahradí ju bývanie a hotel

Bazová ulica v ružinovskej štvrti Nivy má svoje slabé aj silné stránky. Mínusom je zanedbaná lokalita, no plusom zase výborná dostupnosť do centra. Developeri tak postupne využívajú príležitosť zmeniť jednotlivé pozemky na mestotvorné funkcie. Premena tak čaká bývalé parkovisko, kde vznikne dlhoočakávaný projekt.

Zdroj: Sumbal + Priehoda

Zdroj: Sumbal + Priehoda

Bazová ulica má síce zanedbaný charakter, v neveľkej vzdialenosti sa však nachádza pomerne bohatá občianska vybavenosť. Umiestnená je medzi dvomi nákupnými centrami na Trnavskom mýte a na Nových Nivách, školami na Metodovej či Kulíškovej alebo parkami, vrátane príjemného Kukorelliho parku. Napriek tomu tu developeri zatiaľ z rozličných dôvodov nezanechali výraznejšiu stopu. 

Výnimkou je spoločnosť Gefamin, ktorá prebudovala plochu na západnom okraji mestského technického areálu do podoby Polyfunkčného domu Bazová. S Gefaminom spojená firma S.R.M. Building s.r.o. chce vo výstavbe pokračovať. V priestore parkoviska - teda v podstate prieluky pri technickom areáli - plánuje vybudovať hotelové zariadenie spoločne s bytovým domom. Magistrát v polovici marca tohto roku vydal súhlasné záväzné stanovisko k investičnej činnosti a zámer tak posunul do ďalších stupňov povoľovania. 

Novostavba má obsahovať prevádzku garni hotela a bytového domu, pričom objekt bude disponovať piatimi nadzemnými a jedným podzemným podlažím. Hmota prvého nadzemného podlažia je rozdelená navrhovaným prejazdom a prechodom do vnútrobloku k polyfunkčnému domu. Na prízemí sa vo východnej časti nachádzajú vstupné priestory hotela, hotelová reštaurácia a autovýťah (sprístupnenie podzemnej garáže). V západnej časti prízemia je riešený vstup do bytového domu a nachádzať sa tu budú skladové aj technické priestory. 

Druhé a tretie nadzemné podlažie je v návrhu prevádzkovo rozdelené na väčšiu hotelovú časť a menšiu bytovú časť. Na štvrtom nadzemnom podlaží bude rozsah pôdorysu zmenšený o terasy, navrhované smerom do ulice. Bytový dom zaberá na tomto podlaží väčšiu časť podlažnej plochy. Najvyššie piate podlažie bude ustúpené, nachádza sa v západnej časti a obsahuje štvorizbový byt. Celkovo bude objekt obsahovať len sedem bytových jednotiek a 14 hotelových izieb. Parkovacia garáž v podzemí bude mať kapacitu 27 parkovacích miest, ktoré budú prístupné autovýťahom z vnútornej časti areálu. 

Celková výmera záujmového územia je 1.280 metrov štvorcových, podlažná plocha bytovej funkcie je 745 metrov štvorcových a nebytovej funkcie zase 1.126 metrov štvorcových. Investor tu naplánoval aj zeleň na teréne, ktorá sa bude v projekte nachádzať na rozlohe 315 metrov štvorcových. 

Podjazd v úrovni prízemia bude tvorený komunikáciou, ktorý nielen zásobuje vnútorné územie a prepája Bazovú ulicu s čerstvo dokončeným projektom, ale aj s Kulíškovou ulicou. Dopravne bude stavba pripojená na nadradenú komunikačnú sieť ľavo-ľavým dopravným pripojením z jednosmernej Bazovej ulice prostredníctvom vetvy „A“, vedúcej popri Polyfunkčnom dome Bazova. 

Architektom developmentu je kancelária Sumbal+Priehoda, ktorá tu navrhla projekt s decentnou mierkou a štandardnou architektúrou. Nejde o veľký development, prostredie však môže dotvoriť pomerne dobre. Jeho vznikom sa do veľkej miery scelí zástavba na južnej strane ulice. 

 

Zdroj: Sumbal + Priehoda

Ako býva štandardom, mesto určilo developerovi na výstavbu projektu niekoľko podmienok. Do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie žiada doplniť stavebné úpravy chodníka v celom rozsahu stavby pozdĺž Bazovej (aj prípadné dopravné značenie). Mesto chce rovnako v blízkosti vchodov do budov či prevádzok umiestniť cyklostojany. 

Ku kolaudácii stavby bude potrebné preukázať aj funkčnú prevádzkyschopnosť autovýťahu do hromadnej parkovacej garáže s uvedenou kapacitou 27 stojísk. Mesto bude žiadať aj vyznačenie minimálne dvoch parkovacích stojísk pre krátkodobé parkovanie návštev a stojiská pre zdravotne znevýhodnených či verejný prístup k nim.

Developer zároveň musí v rámci projektu vyčleniť priestory pre komunitné aktivity - ako sú pobytové priestory, detské ihrisko alebo plochy pre šport. Na všetkých parkovacích plochách na teréne požaduje Magistrát realizovať výsadbu vysokej zelene v počte minimálne jeden strom na štyri parkovacie miesta v priestore medzi protiľahlými stojiskami.

Development tak môže o čosi lepšie dotvoriť rozvíjajúce sa prostredie. S ohľadom na stav prípravy sa môže realizácia spustiť azda už v priebehu budúceho roka. Výstavba tak bude ukončená azda v roku 2026, čím sa celý development, spolu so susedným polyfunkčným domom, ukončí po dvoch desaťročiach. Zámer v priestore medzi Bazovou a Budovateľskou bol prvýkrát predstavený ešte v roku 2007 pred hospodárskou a finančnou krízou, pričom okrem dnes dokončenej bytovky zahŕňal aj vyplnenie prieluky. 

Polyfunkčný dom Bazová bol dokončený v uplynulých mesiacoch, pričom priniesol 174 rezidencií a niekoľko obchodných priestorov na najnižšom podlaží. Okrem toho sa čiastočne upravili verejné priestranstvá a vzniklo významné prepojenie Bazovej a Kulíškovej. Napriek dlhej dobe, ktorá uplynula od odhalenia projektu až po výstavbu, základný koncept sa projektu nezmenil. Polyfunkčný projekt Bazová disponuje priemernou architektúrou, autorom je taktiež kancelária Sumbal + Priehoda spolu s AZ Ateliérom. 

Rozvoj Bazovej by mal v budúcnosti pokračovať aj naďalej. Zmenu v susedstve plánuje samotné Hlavné mesto. Spoločne s Metropolitným inštitútom Bratislavy pripravuje revitalizáciu areálu bývalých technických služieb. MIB a ďalšie mestské organizácie ho majú vyhliadnuté ako miesto pre svoje budúce sídlo, vzniknúť by tu ale mali aj verejné priestory či nájomné bývanie. Harmonogram obnovy tohto územia ešte nie je konkretizovaný.

V každom prípade, rozvoj okolia Bazovej bude pokračovať. Nové developmenty, tak privátne, ako aj verejné, výrazne ovplyvnia budúci vizuál ulice. Z dnes pomerne zanedbaného miesta sa ešte môže stať príjemný priestor so stavom, hodným lokality v blízkosti nového centra Bratislavy. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Sumbal + Priehoda
  • Zdroj: Sumbal + Priehoda
  • Staršia vízia projektu aj s vyplnenou prielukou. Zdroj: Bratislavské noviny

Mapa projektu

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube