Author photoAdrian Gubčo 27.08.2018 13:00

Rekonštrukcia podchodu na Trnavskom Mýte je dokončená

Dnešným dňom bol oficiálne otvorený zrekonštruovaný podchod na Trnavskom Mýte. Donedávna jeden z najzanedbanejších verejných priestorov v Bratislave sa premenil na modernú nákupnú pasáž spojenú s významnou križovatkou verejnej dopravy.

Projekt, ktorý iniciovali developer Immocap Group a Bratislava - hlavné mesto SR zahŕňal celkovú rekonštrukciu podchodu vrátane zázemia, technickej infraštruktúry a všetkých vnútorných priestorov. Eskalátory boli vymenené, na niektorých miestach pribudli výťahy, ktoré zlepšia prístup pre menej mobilných občanov. V priestoroch podchodu vznikol priestor pre 18 obchodných prevádzok v celkovej výmere 1.400 metrov štvorcových, pričom všetky priestory sú obsadené. V rámci rekonštrukcie vznikli na povrchu tri nové prístrešky (Istropolis, Vajnorská, Tržnica), úprav sa dočkalo aj ich bezprostredné okolie, keď zaniklo niekoľko stánkov a vymenil sa povrch.

Architektom novej podoby podchodu je Ivan Kubík, povrchové úpravy v réžii mesta zabezpečila Kancelária Hlavnej architektky. Celkové náklady dosiahli vyše 4 milióny eur, z toho developer uhradil 2,5 milióna eur, Hlavné mesto podľa slov primátora približne dva milióny.

Podchod v novej podobe je výrazným skokom vpred v snahe o kultúrnejšie a modernejšie prostredie. Rozsah služieb stačí pre pokrytie základných potrieb okoloidúcich, podchod je menej bariérový (ale stále nie úplne bezbariérový) a z hľadiska komfortu cestujúcej verejnosti zabezpečenie kvalitného orientačného a informačného systému. V podchode bude zabezpečená stála bezpečnostná služba a sú tu rozmiestnené kamery, čo je predpokladom pre udržanie úrovne podchodu dlhší čas.

Na druhej strane, o podchode už nemožno hovoriť ako o verejnom priestore, keďže je v dlhodobom nájme developera. Ďalej platí, že aj keď podchod sa výrazne zlepšil, jeho okolie len minimálne. Hoci mesto investovalo do úprav verejných priestranstiev 450-tisíc eur (to je viac ako suma za Landererov park), tieto priniesli okrem odstránenia stánkov predovšetkým masívnu výmenu povrchov, pričom sa tu opäť vylial len asfalt.

To, spolu s absenciou väčšieho rozsahu zelene, sa stalo predmetom kritiky časti verejnosti. Argument mesta, že zeleň nemožno vysadiť z dôvodu sietí pod povrchom je relevantný v prípade vzrastlých stromov, určité plochy však takmer určite nebudú frekventované chodcami, preto by bol vhodný aspoň trávnik. Primátor však napriek tomu kritiku asfaltu označil za smiešnu a absurdnú

Projekt tak priniesol výrazné zlepšenie situácie v časti, za ktorú zodpovedá súkromný investor a len kozmetické úpravy v časti spravovanej mestom. Celkovo však celý projekt možno hodnotiť pozitívne. Bratislava prišla o výraznú hanbu. Radikálnejšie zmeny exteriérových priestorov bude možné očakávať zrejme až v budúcnosti, po plánovaných projektoch rekonštrukcie Tržnice a prestavby komplexu Istropolis.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Vstup od Tržnice.
 • Menšie zelené úpravy neupokojili kritikov poukazujúcich na rozsah asfaltových plôch.
 • Mesto sa snažilo nedostatok zelene korigovať mobilnými kvetináčmi.
 • Podchod otvorili (zľava) starosta m.č. Ružinov Dušan Pekár, riaditeľ spoločnosti Immocap Group Peter Lukeš, primátor Hlavného mesta SR Bratislava Ivo Nesrovnal a starosta m.č. Nové Mesto Rudolf Kusý.
 • Podchod od vstupu od Tržnice.
 • Pohľad smerom ku Tržnici a zastávkam električiek.
 • Pohľad k Istropolisu a Vajnorskej. Podľa riaditeľaImmocapu sa podarilo zachovať niekoľko pôvodných prevádzok.
 • Výstava prezentujúca postup rekonštrukcie.
 • Nový výstup k Istropolisu a informačný systém.
 • Informačný systém má dobrú kvalitu, hoci chýba lepšie označenie liniek MHD.
 • Výťah (jediný) vedúci na zastávku električiek. Ostatné zastávky sú obslúžené eskalátormi.
 • Zastávky električiek prešli len malými zmenami - vymenili sa podhľady a pribudla zábrana brániaca prechodu z autobusovej zastávky. Zábrana sa zachováva.
 • Nové verejné toalety. Cena bude 50 centov.
 • Vchod Vajnorská.
 • Vchod Istropolis s mobilnou zeleňou. Očividne boli sekundárne použité kochlíky so stromčekmi z Hlavného námestia.
 • Vchod Istropolis, pohľad z novej servisnej cesty. V blízkej budúcnosti majú ešte zaniknúť stánky pri zastávke MHD.
 • Pohľad od vchodu Centrál.
 • Vchod Centrál, v chodbe vpravo je prístup k výťahu do podchodu.
 • Zdroj: Immocap Group

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube