Author photoAndrej Sárközi 09.03.2023 12:00

Zo zanedbaného krásne. Rekonštrukcia parku na Račianskom mýte konečne začína

Bratislava je mimoriadne zelené mesto a jeho veľká časť je doslova posiata zeleňou. Okrem sídlisk, utopených medzi stromami, má aj niekoľko významných parkov. Jeden takýto priestor, obľúbený medzi mnohými obyvateľmi a obyvateľkami okolia, sa nachádza aj na Račianskom mýte. Jeho stav je dlhodobo nepostačujúci. Po dlhých rokoch prichádza začiatok vzkriesenia parku až teraz.

Súčasná podoba revitalizácie parku. Zdroj: Marko&Placemakers

Súčasná podoba revitalizácie parku. Zdroj: Marko&Placemakers

Park na Račianskom mýte poznajú mnohí Bratislavčania a Bratislavčanky. Denne ho využívajú stovky ľudí, či už na stretávanie sa, trávenie voľného času, športovanie alebo na prechod do neďalekej strednej školy na Mikovíniho ulici. Park je tiež známy charakteristickým ružovým záhonom pri miestnej fontáne, známou reštauráciou pri križovatke, gastronomickými zariadeniami pri zastávke verejnej dopravy, ale aj trochu „jednoduchšou” krčmičkou Park Pub (Koliesko). Na parku je viditeľný masívny investičný dlh. 

Snahy o obnovu priestoru siahajú už do roku 2013. Mestská časť Nové Mesto v tom čase vyhlásila architektonickú súťaž na rekonštrukciu, v ktorej zvíťazila architektonická kancelária 2ka landscape architects v spolupráci s Marko&Placemakers. Obnova sa však neuskutočnila. Dôvody boli rôzne, najviac zavážili nevysporiadané vzťahy vlastníkov pozemkov a finančná náročnosť. Park mal prejsť rekonštrukciou aj v roku 2015 – konkrétne jeho zadná časť pri Hotelovej akadémii a Mikovíniho ulici. Ani tento návrh sa však nezrealizoval. 

Najaktuálnejšie riešenie je z roka 2020. Ministerstvo životného prostredia vtedy vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na realizáciu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine. Na výzvu vtedy zareagovala mestská časť Nové Mesto. Z pôvodne žiadaných 1,24 milióna eur sa jej podarilo získať 850-tisíc eur, verejnosť o tom informovala prostredníctvom minuloročného októbrového vydania miestneho periodika Hlas Nového Mesta. Rekonštrukcia si však vyžiada väčší finančný obnos. Mestská časť ešte do konca roka stihla uskutočniť prípravné práce, pričom všetko podstatné naplánovala na prvé mesiace roka 2023. 

Galéria

  • Súčasná podoba revitalizácie. Zdroj: Marko&Placemakers
  • Projekt z roku 2020. Zdroj: 2ka landscape architects
  • Projekt z roku 2020. Zdroj: 2ka landscape architects
  • Projekt z roku 2020. Zdroj: 2ka landscape architects
  • Projekt z roku 2020. Zdroj: 2ka landscape architects
  • Projekt z roku 2020. Zdroj: 2ka landscape architects
  • Projekt z roku 2013. Zdroj: Marko&Placemakers, 2ka landscape architects

Ako sa najnovšie zdá, Nové Mesto aktuálne začalo s postupnou revitalizáciou Račianskeho mýta. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa mestskej časti Veronika Bauch. „Račianske mýto je dlhé roky zanedbávaný priestor, kde sa všetko riešilo len provizórne," poznamenal starosta Nového Mesta Matúš Čupka. V prvej fáze projektu počítajú s multifunkčným ihriskom, stojanmi na bicykle, pitnou fontánou, hojdacími sieťami či fitness prvkami. S rekonštrukčnými prácami za viac ako 1,6 milióna eur začnú ešte pred letom.

Projekt Adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozádržných opatrení je realizovaný vďaka podpore z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. „Ambíciou mestskej časti Bratislava – Nové Mesto je postupná revitalizácia celého územia Račianskeho mýta a to z externých zdrojov," konštatuje hovorkyňa.

Prvým krokom k revitalizácii a skvalitneniu celého priestoru je sanácia budovy bývalého bufetu Koliesko, s ktorou dnes začal EKO – podnik verejnoprospešných služieb. Ten je príspevkovou organizáciou zriadenou mestskou časťou. „Pri poslednej obhliadke budovy bol stav objektu vyhodnotený ako nevyhovujúci," priblížila hovorkyňa s tým, že sanáciu budovy ukončia vo štvrtok 9. marca. Budovu bufetu nahradí dočasne gastrokontajner, ktorý bude návštevníkom ponúkať občerstvenie.

Budova bufetu bola podľa starostu v katastrofálnom stave. „Hliníkové rozvody elektriny, zatekajúci a plesnivý strop, žiadna izolácia," vymenoval starosta a dodal, že služby, na ktoré sú obyvatelia roky zvyknutí, zostanú zachované, zatiaľ v dočasnom priestore. „V budúcnosti však dostane Račianske mýto služby, ktoré prináležia 21. storočiu,“ dodal starosta. O definitívnej podobe a funkciách nasledovníka bufetu Koliesko budú rozhodovať obyvatelia a návštevníci okolia v najbližších rokoch.

 

Projekt z roku 2020. Zdroj: 2ka landscape architects

Na základe minuloročných informácií je zrejmé, že súčasné smerovanie chodníkov zostane zachované, vymení sa však ich povrch, pravdepodobne za priepustný betón. V ich susedstve pribudnú poldríky na zachytávanie vody. Väčšou úpravou prejde súčasné asfaltové basketbalové ihrisko, kde vznikne klasické multifunkčné ihrisko s vhodnejším povrchom. O čosi nižšie budú umiestnené detské ihriská, ktoré budú v dotyku s hlavnou osou parku.

Ďalšie zásahy sa predpokladajú v okolí sochy Vesmír. Vybudované tu bude ihrisko pre menšie deti, ale aj aktivity pre väčšie. Úpravy čakajú aj jednu z výrazných súčastí parku, ružové záhony v dotyku s fontánou. Menšia časť záhonu sa pravdepodobne zruší a nahradí výsadbou trvaliek, ktoré menia farbu počas celého roka. Smerom ku križovatke by sa mohol nachádzať menší pobytový trávnik. Vo výsledku ale nepôjde o naozaj veľkú zmenu. 

Keďže financovanie súvisí len s čerpaním eurofondov na vodozádržné opatrenia, nové zásahy v skutočnosti nebudú natoľko radikálne. Základná koncepcia parku sa meniť nebude, pričom zachované bude rozmiestnenie funkcií, orientácia peších prepojení aj lokalizácia spevnených plôch. Veľké úpravy neumožňuje napokon ani pomerne obmedzený rozpočet. 

Obnova parku sa tak v súčasnosti týka len jeho časti, čo je zapríčinené aj pozemkami, ktoré patria rímsko-katolíckej cirkvi, iné zase Cirkevnému zboru evanjelickej cirkvi. Na zložité vzťahy medzi jednotlivými vlastníkmi ale doplácajú návštevníci verejného priestoru, ako vo väčšine podobných prípadov. Podľa našich informácií sa však predsa len hýbe aj úprava týchto priestorov, vrátane katolíckych i evanjelických pozemkov. V prípade druhých menovaných už údajne existuje štúdia akéhosi zeleného korza popri Račianskej ulici. 

Parku nemožno uprieť výnimočnosť s dodatočnou umeleckou dimenziou vďaka prítomným umeleckým dielam v podobe sôch. Je preto škoda, že park na Račianskom mýte prejde rekonštrukciou v okresanej podobe. Aj napriek polovičatej obnove ale môže revitalizácia priniesť parku zašlú slávu a oproti dnešku značné vylepšenie. Pre ľudí z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia napokon ide o veľmi významný priestor, ktorý má potenciál ešte výraznejšie zvýšiť kvalitu života v tejto časti Bratislavy. 

 

(SITA, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube