YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 16.03.2020 10:09

Pri letisku vznikne administratívna budova Goldbeck, Ovocné Sady majú právoplatné stavebné povolenie

V lokalite neďaleko Medzinárodného letiska M.R.Štefánika by mohla čoskoro vyrásť nová administratívna budova spoločne s parkovacím domom. Svoju slovenskú centrálu by si tu chcela vybudovať stavebná spoločnosť Goldbeck. Projekt doplní novú výstavbu v lokalite, ktorej realizácia sa v týchto mesiacoch spúšťa.

Zdroj: Goldbeck / EIA

Zdroj: Goldbeck / EIA

Development by mal vzniknúť na dnes nezastavanom pozemku popri Ivanskej ceste, v dotyku so showroomom spoločnosti Viessmann. Plocha je porastená neudržiavanou zeleňou, územie má dobré napojenie na diaľnicu D1, čo vytvára potenciál pre rozvoj administratívnej funkcie. Okrem toho, blízkosť letiska spoločne s nedostatočnými parkovacími kapacitami predstavuje priestor aj pre budovanie nových. 

Zrejme práve preto sa Goldbeck, medzinárodne úspešná stavebná firma, pôvodom z Nemecka, rozhodol zriadiť si centrálu práve v tejto lokalite. Projekt je aktuálne posudzovaný v rámci hodnotenia vplyvov na životné prostredie (EIA), predkladaný je v dvoch variantoch, ktoré sa líšia v technických detailoch. Princíp však ostáva zachovaný – pôjde o dvojicu samostatných objektov, kancelársku budovu, kde bude Goldbeck sídliť, a parkovací dom.

Sídlo firmy bude mať sedem nadzemných podlaží, z ktorých najvyššie bude ustúpené. Konštrukcia bude skeletová, čo zvyšuje vnútornú flexibilitu, fasáda bude z typizovaných fasádnych panelov – vysoko pravdepodobne priamo z produkcie Goldbecku.

Produkty spoločnosti majú byť využité aj na parkovacom dome, ktorý má mať šesť podlaží a bude poskladaný z modulov, dodaných Goldbeckom. Vďaka tomu bude objekt úplne bez stĺpov. Fasáda bude otvorená, pokrytá drevenými lamelami obrastenými zeleňou, jedinú výnimku budú predstavovať presklenné komunikačné jadrá. Strecha by mala byť zelená so solárnymi panelmi, ktoré budú využité pre nabíjanie elektromobilov.

Čo sa týka bilancií, v administratívnej budove by malo vzniknúť okolo 5,5-tisíc metrov štvorcových prenajímateľných priestorov, z ktorých časť obsadí Goldbeck, zvyšok by však mal byť určený aj pre ďalších nájomníkov. Celkový počet zamestnancov v komplexe sa odhaduje na 400. Pre daný počet pracovníkov je normou vypočítaná potreba 147 parkovacích miest, v skutočnosti však investor vybuduje až 486 miest, z toho 446 stojísk bude v parkovacom dome.

Daný rozsah však vysoko pravdepodobne nie je daný snahou o uspokojenie potrieb zamestnancov, ale snahou investora využiť blízkosť letiska, ktoré síce disponuje vlastnými parkovacími kapacitami, tieto sú však v stále väčšej miere nedostatočné. Ďalší potenciál predstavuje poloha pri križovatke s diaľnicou D1, čo znamená, že parkovací dom môže mať teoreticky funkciu záchytného parkoviska, a nakoniec, v blízkosti sa pripravuje masívny development, ktorý nemusí saturovať všetky potreby budúcich rezidentov.

Goldbeck tak vybuduje nielen svoje sídlo, ale aj komerčnú schému s potenciálne atraktívnym produktom. S ohľadom na pozadie firmy bude zároveň centrála na vyššej architektonickej úrovni, ako to je pri iných kancelárskych budovách v okolí. Za návrhom stojí kancelária Compass, ktorá si meno urobila najmä na rezidenčných developmentoch, kým administratívnych budov navrhla pomenej (z nedávnych rekonštrukciu objektu na Sliačskej, z pripravovaných Ganz House v Eurovea City a administratívu v Novom Ružinove).

Investor predpokladá, že výstavba by sa mohla spustiť na konci roka 2021, ukončená by bola na konci roka 2022. Celkové náklady predstavujú asi 16 miliónov eur.

 

Zdroj: Goldbeck / EIA

 

Decentne pôsobiaca kancelárska budova bude dobrým doplnkom lokality, ktorú bude v dohľadnom čase čakať postupná premena na administratívno-obchodno-rezidenčnú štvrť. Už v relatívne nedávnej minulosti tu boli vybudované prvé kancelárske objekty a zariadenia vybavenosti – napríklad budova Aircraft alebo Aircraft Sport Centre – teraz sa však spúšťajú ďaleko väčšie investície.

Tým najvýraznejším projektom je samozrejme rezidenčný súbor Ovocné Sady od J&T Real Estate, ktorý obdržal na začiatku roka stavebné povolenie, ktoré v týchto dňoch nadobudlo právoplatnosť. V jedenástich bytovkách by malo vzniknúť viac ako tisíc bytov, v prvej etape ich vznikne prvých šesť. Šesť- až sedempodlažné domy budú postavené v riadkovej zástavbe, čo umožňuje maximalizovať presvetlenie jednotlivých bytov, a zároveň tým vzniká aj veľký priestor pre zeleň.

Napriek blízkosti letiska a odľahlosti sa developerovi zatiaľ darí s predajom celkom dobre – z 550 bytov, ktoré boli v prvej fáze nasadené do predaja, ostáva voľných 193. Podstatou úspechu je relatívna cenová dostupnosť (hoci nižšia, ako sa pôvodne očakavalo), čo je na bratislavskom trhu predpoklad k vysokým predajom. V druhej etape by malo pribudnúť 474 bytov v piatich domoch.

Domy sú inak vo všetkých ohľadoch štandard, po stránke architektúry či urbanizmu sub-štandard. Autorom architektúry je kancelária GFI. Občianska vybavenosť priamo v súbore bude minimálna. Jedinou výnimkou je materská škola, ktorá má byť údajne verejná, a bude na prízemí jedného z domov, a niekoľko drobných prevádzok, čo však nebude stačiť pre teoreticky možno až tri tisícky obyvateľov. JTRE sa v tomto smere očividne spolieha na ďalší rozvoj lokality spoločne s blízkosťou nákupných centier Avion alebo Korzo.

Dá sa predpokladať, že developer nebude meškať a výstavbu odštartuje okamžite po skončení aktuálnej pandémie. Termín dokončenia prvej časti projektu tak odhadujem na prelom rokov 2022-2023.

 

Ovocné Sady, prvá etapa. Zdroj: J&T Real Estate

 

Priestor bývalých pozemkov mestskej organizácie ZARES sa tak mení na novú bratislavskú štvrť. Ako sa ukazuje, predpoklad JTRE o postupnej výstavbe objektov občianskej vybavenosti v bezprostrednom kontakte s Ivanskou cestou bol správny a začína sa napĺňať. Do budúcna by ich malo vzniknúť ešte viac, čím vyplnia priestor medzi cestou a Ovocnými Sadmi.

Napriek tomu nepredpokladám, že pôjde niekedy v blízkej budúcnosti o skutočne atraktívne miesto pre život. Lokalita bude braná ako odľahlé miesto pre letisku, za diaľnicou a v blízkosti skladových a logistických štvrtí na okraji mesta. Na druhej strane, nepredpokladám ani vznik akéhosi geta, keďže na to sú byty stále príliš drahé a noví rezidenti určite nebudú patriť k skupinám s rizikom sociálneho vylúčenia.

Pri pohľade z väčšej perspektívy sa dalo očakávať, že expanzia mesta postupne dosiahne aj priame okolie letiska, čo je s ohľadom na jeho umiestnenie prirodzené. V iných metropolách sú štandardne letiská lokalizované v ďaleko väčšej vzdialenosti od centier a kedysi to platilo aj o Bratislave, jej mimoriadny vývoj v druhej polovici 20. storočia však dostal letisko do tesnej blízkosti mestskej zástavby.

Nie je vylúčené, že v najbližších desaťročiach sa témou stane vymiestnenie letiska (samozrejme, za predpokladu, že sa nevyvinú nové technológie, ktoré by riešili aktuálne problémy leteckej dopravy), keďže toto sa stane bariérou ďalšieho rozvoja mesta. Ak by sa tak stalo, tak z lokality novej výstavby sa môže razom stať ďaleko atraktívnejšie územie.

Vývojové stratégie Bratislavy by s tým ako so vzdialenou možnosťou mali v každom prípade počítať. Aktuálna príprava tzv. Metropolitného plánu, teda strategického plánu, a na neho nadväzujúceho nového Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy, je na to ideálny nástroj. Je čas rozvoju predchádzať, nie ho doháňať.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Goldbeck / EIA
  • Zdroj: Goldbeck / EIA
  • Situácia. Zdroj: Goldbeck / EIA
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Plánovaný rozvoj územia. Zdroj: GFI

Súvisiace články

Bratislava získala nové sídlisko: Ovocné Sady hlásia dokončenie prvej etapy

13.10.2022 18:47:55 Adrian Gubčo

Prvá etapa jedného z najväčších rezidenčných projektov v Bratislave je dokončená. Ovocné Sady od J&T Real Estate sa nachádzajú vo východnej časti ružinovskej Trnávky a majú byť príkladom dostupnejšieho bývania. Klienti na túto ponuku podľa developera reagovali – z vyše poltisícky bytov z prvej etapy ostávajú voľné posledné dva.

Čítať viac

Rozvoj pri letisku pokračuje: Rastú Ovocné sady aj Moruše, Goldbeck sa pripravuje na výstavbu centrály

25.10.2021 11:40:00 Adrian Gubčo

Okolie bratislavského Medzinárodného letiska M.R.Štefánika je jednou z menej urbanizovaných oblastí v rámci Bratislavy, pomaly sa to však začína meniť. Nové projekty rastú v podstate v priamom susedstve s jeho areálom. Ich rozsah aj charakter prispeje k výraznej zmene lokality – z mŕtvych pozemkov sa stanú intenzívne využívané zóny, čím sa letisko stane ešte viac „mestským“.

Čítať viac

Ovocné Sady štartujú predaj druhej etapy

13.05.2021 12:56:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate úspešne napreduje s výstavbou aj predajom bytov v prvej etape projektu Ovocné Sady. Projekt umiestnený v blízkosti Medzinárodného letiska M. R. Štefánika označuje za cenovo najdostupnejší v meste. Na vysoký dopyt reaguje spustením predaja bytov a apartmánov v druhej etape projektu, ktorého výstavba by mala začať na jeseň tohto roka.

Čítať viac

Okolie letiska sa mení na polyfunkčnú štvrť

24.11.2020 12:25:55 Adrian Gubčo

Bratislavské Letisko M.R. Štefánika je charakteristické pomerne veľkou blízkosťou k mestskej zástavbe. Na jednej strane to znamená komplikáciu, keďže jeho areál bráni priestorovému rozvoju mesta, na strane druhej to vedie k tomu, že nový development sa tlačí až k jeho hraniciam. Príkladom je aj niekoľko aktuálnych projektov, z ktorých sú niektoré vo výstavbe a ďalšie v príprave.

Čítať viac

Centrála spoločnosti Goldbeck získala prvé povolenia

09.11.2020 09:36:20 Adrian Gubčo

Okolie bratislavského letiska je v súčasnosti miestom intenzívnej výstavby. Postupne tu rastú bytové domy v rámci mohutného projektu Ovocné Sady, ktoré do lokality prinesú možno tisíce nových obyvateľov. Pribudnúť však majú aj kancelárske kapacity: svoje sídlo tu chce vybudovať stavebná spoločnosť Goldbeck. Projekt jej centrály získal v uplynulých dňoch prvé dôležité povolenia.

Čítať viac

Výstavba Ovocných Sadov začína

11.05.2020 14:40:47 Adrian Gubčo

V ružinovskej štvrti Trnávka sa spúšťa realizácia jedného z najväčších rezidenčných projektov v Bratislave. Developer J&T Real Estate ohlásil štart výstavby obytného súboru Ovocné Sady, ktoré pretvoria pozemky niekdajšieho ZARES-u v blízkosti medzinárodného letiska.

Čítať viac

Ovocné Sady majú stavebné povolenie

13.01.2020 10:40:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších bratislavských projektov pôjde čoskoro do výstavby. Ovocné Sady, rozsiahly rezidenčný súbor v blízkosti letiska, totiž obdržali stavebné povolenie. Developer J&T Real Estate ešte musí počkať na nadobudnutie právoplatnosti povolenia, aby mohol rozbehnúť realizáciu prvých domov.

Čítať viac

Ovocné Sady štartujú predaj bytov

14.11.2019 15:00:00 Adrian Gubčo

Prvá fáza jedného z najväčších rezidenčných projektov v Bratislave štartuje predaj bytov. Obytný súbor Ovocné Sady od developera J&T Real Estate prinesie do lokality v blízkosti Medzinárodného letiska M.R. Štefánika stovky rezidencií, ktoré sú mienené ako dostupné bývanie.

Čítať viac

Ovocné Sady majú právoplatné územné rozhodnutie

24.10.2019 13:50:00 Adrian Gubčo

Ružinovský projekt Ovocné Sady, ktorý patrí k najrozsiahlejším rezidenčným projektom v Bratislave, sa významne priblížil k realizácii. Zámer mohutného sídliska v blízkosti bratislavského letiska má právoplatné územné rozhodnutie. Developerom je J&T Real Estate.

Čítať viac

Ovocné Sady majú územné rozhodnutie

14.03.2019 09:10:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších rezidenčných projektov v Bratislave je bližšie k realizácii. Ovocné Sady, mohutné sídlisko v blízkosti Letiska M.R.Štefánika, získali územné rozhodnutie, čo znamená, že k spusteniu realizácie je už teraz len krôčik.

Čítať viac

J&T Real Estate odhaľuje Ovocné Sady

07.11.2017 09:00:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate oficiálne ohlásil svoj zámer vybudovať obytný súbor v štvrti Trnávka, v tesnom dotyku letiska a diaľnice D1. Pôjde o jeden z najväčších rezidenčných projektov v Bratislave, ktorý sa má vymedziť dostupnosťou, ktorá má osloviť predovšetkým mladé rodiny a záujemcov o prvé vlastné bývanie.

Čítať viac

Galvaniho Business Center V s novým dizajnom

22.08.2019 16:05:00 Adrian Gubčo

Administratívny komplex Galvaniho Business Center V (GBC V) je už vo výstavbe nejakú dobu, pričom doteraz nebol známy jeho definitívny výzor, iba približné vizualizácie z dokumentácie predkladanej na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Medzičasom bol však vizuál projektu upravený a teraz už poznáme aj definitívny dizajn.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube