Author photoAdrian Gubčo 03.06.2019 07:40

Omnia odhaľuje novú podobu a spúšťa výstavbu

Popri Tomášikovej ulici v Ružinove sa po rokoch príprav konečne spúšťa výstavba projektu Omnia, ktorý do populárnej časti Bratislavy prinesie ďalšie byty a kancelárie. Developerom je spoločnosť Omnia Invest, ktorá odhalila aj nový vizuál projektu.

Zdroj: Omnia Invest

Zdroj: Omnia Invest

Miesto, kde projekt vzniká, bolo ešte donedávna výrobným a skladovým areálom, ktorý bol súčasťou priemyselnej zóny na východnom konci Trnavskej cesty. Objekty vo vidine skorej výstavby zanikli ešte v roku 2012. K reálnemu spusteniu prác však dochádza až teraz, v polovici roka 2019.

Omnia bude mať podobu riadkovej zástavby pozostávajúcej zo štvorice obdĺžnikových polyfunkčných objektov so šiestimi podlažiami, pričom dva krajné objekty budú obsahovať okrem občianskej vybavenosti a kancelárií aj byty, kým dve vnútorné budovy budú čisto kancelárske. Budovy sú oproti terénu mierne vyvýšené, čo znižuje náklady na výstavbu podzemnej garáže, ktorá bude mať dve podlažia.

Projekt sa tak mierne zmenil oproti pôvodne uvažovanej podobe, podľa ktorej mali byť kancelárie aj byty v každom objekte, pričom rezidenčné mali byť dve najvyššie podlažia. Zmenil sa aj počet bytov – namiesto pôvodne uvažovaných 128 tu vzniká 92 bytov a 20 apartmánov. Výmera kancelárskych priestorov presahujúca 11-tisíc metrov štvorcových ostáva zachovaná. Garáž mala mať pôvodne tri podzemné podlažia.

Čo sa týka bytov, podstatná časť z nich je už rezervovaná, voľných ostáva 23 jednotiek. V ponuke sú jednoizbové, dvojizbové a štvorizbové rezidencie, úplne absentujú trojizbové. Štandard je priemerný, výhodou je však väčšia flexibilita vnútornej dispozície vďaka faktu, že medziizbové priečky budú so sádrokartónu. Priemerné ceny bytov presahujú 2,5-tisíc eur na meter štvorcový, k čomu však treba pripočítať cenu za parkovacie miesto vo výške 10-tisíc eur. Klienti budú mať k dispozícii 168 parkovacích miest.

Čím sa Omnia vymedzí spomedzi iných projektov je veľký objem občianskej vybavenosti v parteri, pričom oficiálna stránka projektu hovorí o „kaviarňach, reštauráciách a street-foodových prevádzkach“. Obchodné jednotky budú orientované do dvorov, ktoré medzi budovami vzniknú, pričom dva z nich budú mať parkovú úpravu. Cez priestor medzi objektami A a B však bude prechádzať nová komunikácia, ktorá prepojí Tomášikovu a Trnavskú cestu. Objekty budú prepojené spoločnou pasážou, ktorá bude prechádzať naprieč celým areálom.

So spustením výstavby bol odhalený aj aktualizovaný vizuál projektu, za ktorým stojí kancelária FVA Architekti. Oproti pôvodnej podobe došlo k zlepšeniu, aj keď projekt pôsobí dojmom čisto kancelárskeho komplexu. Celkovo však ide o úplne vhodný zámer, ktorý túto časť Ružinova dobre doplní a prispeje k zmene dnes nevhodne využitého územia na aktívnu súčasť štvrte.

Výstavba sa už v týchto dňoch a týždňoch spúšťa, hrubú stavbu by mal projekt dosiahnuť na začiatku roka 2020. Stavebné práce by sa mali ukončiť ku koncu roka 2020 s kolaudáciou v 1Q 2021. 

 

Zdroj: Omnia Invest

 

Celá blízka zóna – vymedzená z juhu Tomášikovou, zo severozápadu Trnavskou cestou, zo severovýchodu železničnou traťou 131 a z východu areálom Martinského cintorína – predstavuje veľké potenciálne rozvojové územie, ktoré sa mení len pomaly. Lokalita by si zaslúžila vytvorenie koncepčnej urbanistickej štúdie, ktorá by priniesla víziu jej zmeny na kvalitnú mestskú štvrť a bude podkladom pre zmenu Územného plánu. Dnešné sklady a staršie objekty totiž budú nepochybne skôr či neskôr premené alebo asanované, pričom sa zmení funčná náplň územia.

Významným impulzom bude najmä výstavba električkovej trate po Tomášikovej ulici, ktorá je síce ešte vzdialená, ale ráta s ním aj Územný generel dopravy, ktorý sa stane podkladom pre Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy. Ako sa ukazuje aj v Bratislave na príklade okolia Petržalskej radiály, nové línie kapacitnej verejnej dopravy vedia výrazne prispieť k stavebnému rozvoju, preto možno predpokladať, že inak tomu nebude ani v prípade tejto časti Ružinova.

Ak by k tomu došlo, išlo by však o pozitívny príklad zahusťovania v lokalite, ktorá je a bude stále dostatočne zelená, bude sa vyznačovať dobrou dopravnou vybavenosťou a vcelku dostatočnou občianskou vybavenosťou v blízkosti. Môže tak vzniknúť kvalitná mestská štvrť, ktorá bude vhodným doplnkom Ružinova aj Bratislavy.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Omnia Invest
  • Zdroj: Omnia Invest
  • Zdroj: Omnia Invest
  • Zdroj: Omnia Invest
  • Zdroj: Omnia Invest
  • Zdroj: Omnia Invest

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube