Author photoAdrian Gubčo 19.12.2022 18:15

Z predmestskej ulice centrum metropoly. Zvyšky starej Fazuľovej zanikli, nahradí ich veľkomesto

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Z priestoru medzi Fazuľovou a Školskou ulicou v Starom meste sa v uplynulých dňoch ozýval stavebných ruch. Developer Alto Real Estate, ktorý tieto plochy vlastní, pristúpil k asanácii zvyškov staršej zástavby, ktorá tu prežívala z čias, kedy išlo o súčasť predmestia Bratislavy. Čistí tak priestor pre vybudovanie nových rezidenčných a kancelárskych objektov, ktoré zmenia charakter územia.

Vľavo architektonická štúdia, reálny projekt bude vyzerať inak. Zdroj: Nino Belovič / YIM.BA, Vietzke&Borstelmann Architekten

Vľavo architektonická štúdia, reálny projekt bude vyzerať inak. Zdroj: Nino Belovič / YIM.BA, Vietzke&Borstelmann Architekten

Okolie Amerického námestia a zastávky Blumentál dnes patrí k rušným častiam Bratislavy. V okruhu niekoľkých stoviek metrov sídlia viaceré významné inštitúcie, vrátane univerzity, ministerstiev, Národnej banky Slovenska, Rozhlasu a televízie Slovenska, ako aj kancelárske a rezidenčné bloky. Napriek tomu tu doteraz prežívali zvyšky zástavby z čias, kedy bol prakticky jediným vyšším objektom Blumentálsky kostol.

To platilo až do Prvej svetovej vojny. V medzivojnovom období sa začala prestavba lokality, ktorá priniesla vznik väčších domov, hoci ulíc Fazuľová, Školská, Slovanská, Valónska (dnes už zaniknutá) sa to nedotklo. Výraznejšie zmeny prišli po Druhej svetovej vojne, kedy sa časť zástavby asanovala, prerazené boli nové ulice a vznikol areál Slovenskej technickej univerzity a sídlo Slovenského rozhlasu. Zaniknúť mali aj zostávajúce nižšie objekty. Nahradené mali byť sídliskom Starohorská, z ktorého sa však postavil v podstate len jeden dom.

Až donedávna sa tak zachovalo čosi málo z pôvodného koloritu týchto ulíc. Škola na Školskej bola odstránená len v roku 2019. Zbúraná bola v príprave na nové využitie územia. Atraktívne pozemky v centre Bratislavy totiž prilákali developera, konkrétne Penta Real Estate, od ktorého sa neskôr odčlenila firma Alto Real Estate. Nová spoločnosť prebrala aj zámery v tejto časti centra Bratislavy.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Architektonická štúdia, reálny projekt bude vyzerať inak. Zdroj: Vietzke&Borstelmann Architekten
  • Architektonická štúdia, reálny projekt bude vyzerať inak. Zdroj: Vietzke&Borstelmann Architekten
  • Architektonická štúdia, reálny projekt bude vyzerať inak. Zdroj: Vietzke&Borstelmann Architekten
  • Architektonická štúdia, reálny projekt bude vyzerať inak. Zdroj: Vietzke&Borstelmann Architekten
  • Situácia projektu. Zdroj: FP Solutions / Ministerstvo životného prostredia SR

Investor pokračuje v príprave developmentu, čo je spojené s odstránením existujúcich objektov. „Asanované boli chátrajúce torzá bývalej kefárne,“ hovorí Alfréd Kaiser, projektový manažér nového projektu. „V súčasnosti už nebol žiadny z búraných objektov v areáli aktívne prevádzkovaný. Posledné využitie areálu bolo formou prenájmu priestorov pre rôzne malé prevádzky ako autoservis, ubytovňa pre robotníkov a podobne.“ Išlo o jedno- až dvojpodlažné budov pretiahnutého tvaru, ktoré boli súčasťou kefárne. Jej hlavné budovy (budova) sa stali súčasťou areálu hotela Saffron.

Otvára sa tak priestor pre vznik ďalšej časti z relatívne veľkého projektu, pozostávajúceho z troch častí: kancelárskej budovy Florian Offices a bytového domu Starohorská a obytného súboru Fazuľová. Prvý menovaný objekt bude v juhozápadnej časti priestoru a vytvorí tak nárožie Ulice Imricha Karvaša a Školská. Druhý vyrastie severne od neho a bude sa nachádzať priamo pod budovou NBS. Obytný súbor Fazuľová bude medzi Školskou a Fazuľovou. Práve kvôli tomuto komplexu prebehlo búranie.

Nová zástavba je v štádiu povoľovania. „Aktuálne nám bolo doručené rozhodnutie o potvrdení územného rozhodnutia z okresného úradu, ktoré bolo na odvolacom konaní,“ popisuje Kaiser. „Zároveň pripravujeme úpravy vzhľadu projektu, optimalizujeme technické riešenia a začíname prípravu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.“ Developer dosiaľ nezverejnil podobu projektu. Známa je len situácia a autori architektonickej koncepcie – renomovaná kancelária GutGut.

V každom prípade je ale zrejmé, že pôjde o bývanie vyššieho štandardu. „Projektujeme produkt, ktorý má osloviť ľudí, ktorí majú záujem o bývanie priamo v centre mesta, ale nechcú robiť kompromisy v kvalite bývania,“ priznáva otvorene Alfréd Kaiser. „Ponúkneme viacero variácií v dispozíciách a výmerách jednotlivých bytov, tak aby sme zaujali širšie publikum potenciálnych záujemcov o bývanie. Či sú to rodiny s jedným alebo viacerými deťmi, alebo mladí profesionáli, ktorých priťahuje blízkosť centra.“ Developer hovorí o vzniku modernej novostavby s environmentálne priaznivými technológiami s vysokou mierou udržateľnosti a efektivity do budúcnosti.

Z doterajšieho priebehu povoľovania sú známe základné bilancie – vzniknúť tu má približne 164 bytov a 67 apartmánov (kvôli svetlu), z toho bude 136 bytov do 60 metrov štvorcových, 43 bytov do 90 metrov a 52 bytov nad 90 metrov. Okrem toho je naplánovaných aj 389 parkovacích miest.

Alto Real Estate zatiaľ nechce predpovedať definitívny začiatok realizácie. „Je predčasné hovoriť o presnom termíne začiatku výstavby, nakoľko iba nedávno nám bolo doručené potvrdenie územného rozhodnutia,“ vysvetľuje. „Ale ak sa nevyskytnú v procese povoľovania žiadne prieťahy, chceli by sme začať na jeseň roku 2023. Spustenie predaja očakávame po získaní stavebného povolenia.“ V blízkej dobe chce predstaviť projekt bližšie aj verejnosti.

 

Štúdia územia. Nezobrazuje však definitívnu architektúru projektov, len rámcovú štruktúru. Zdroj: Vietzke&Borstelmann Architekten

 

Hoci zatiaľ nie je verejne známe, ako má development naozaj vyzerať, rámcová predstava už existuje. Jej autorom je kancelária Vietzke&Borstelmann Architekten, nemeckí architekti, ktorí v Penta Real Estate spolupracovali na Sky Park Offices. Vo vyzvanej súťaži pripravili v medzinárodnej konkurencii najlepšie hodnotenú víziu pre zastavanie priestoru. Doteraz sa podieľajú na navrhovaní budovy Florian Offices.

Zo štúdie je zrejmé, že má vzniknúť kompaktná štruktúra s mierkou, pripomínajúcou medzivojnovú reguláciu. Podľa vizualizácií je parter (prízemie) bloku riešený ako aktívny, teda s obchodmi alebo službami. Z dokumentácie vyplýva, že by to takto byť nemalo a Obytný súbor Fazuľová bude skôr upokojený. Do okolitého verejného priestoru a komerčného života v štvrti sa budú obracať zvyšné domy.

Na definitívny spôsob, ako developer a jeho architekti k zastavaniu územia pristúpili, si treba počkať. V každom prípade ide ale o pozitívny proces. V súčasnosti ide o možno najväčšiu „dieru“ v centre Bratislavy, prázdne vákuum, ktorému chýba využitie na úrovni, zodpovedajúce danej lokalite. V minulosti sa tu uvažovalo nad vznikom futuristického sídliska od Štefana Svetka a Borisa Ďžadoňa, neskôr sa hovorilo o výškovej budove. Dnešná koncepcia je skromnejšia, ale v podstate aj najtriezvejšia a najvhodnejšia. S ohľadom na lokalitu sa dalo uvažovať o verejnej funkcii, pozemky sú však súkromné, takže je to v rovine akademickej debaty.

Mesto smeruje k ďalšiemu zahusteniu, v tomto prípade ale rozhodne k pozitívnej forme zahustenia. Ak by mu sekundovala aj obnova verejného priestoru, centrum Bratislavy by sa značne zlepšilo. Ulica Imricha Karvaša bola kedysi koncipovaná ako „Priečna os“, teda veľkorysý bulvár, smerujúci z Hlavnej stanice k nábrežiu. Floriánske námestie s okolím sa zas črtá ako miesto, ktoré by mohlo byť ohniskom mestského života. Napokon je tu Námestie slobody, ktoré aktuálne prechádza postupnou obnovou – vrátane ikonickej fontány Družba.

Nový development tak má potenciál byť srdcom ožívajúceho Blumentálu, jednej z najpopulárnejších štvrtí metropoly. Ak bude správne uchopený, stane sa jeho kvalitným doplnkom, ktorý túto popularitu ešte zvýši. Z predmestia Bratislavy vznikne aktívna a mestotvorná štvrť. 

 

AKTUALIZÁCIA: Ako upresňuje developer, urbanisticko-architektonický koncept celého rezidenčného súboru spoločne pripravili skúsené slovenské ateliéry GutGut a JRKVC. Na základe dôkladného poznania zóny vhodne osadili celý projekt do lokality, definovali jeho rozsah a pozíciuvoči okolitej zástavbe a nastavili jeho charakter a architektonickú kvalitu. V ďalšej fáze sa do projektu zapojí renomovaný holandský ateliér Benthem Crouwel Architects, ktorého úlohou bude projekt rozvíjať najmä z pohľadu jeho fasád a verejných priestorov tak, aby sa dnes nevyužívaný brownfield stal organickou súčasťou tohto susedstva. 

 

Fotografie z 11.12.2022.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube