Author photoAdrian Gubčo 30.11.2023 18:13

Výborná správa pre bratislavské deti: Ružinov ohlasuje rekonštrukciu Areálu hier Radosť

Najväčšie detské ihrisko v Bratislave treba hľadať v Ružinove, v susedstve vodnej plochy Štrkovec. Už desaťročia si udržuje popularitu, čo je dané nielen prítomnosťou preliezok a hier pre deti, ale aj športovísk a gastronomických zariadení. Po rokoch sa však začína prejavovať zastaranosť, čo je podnetom pre komplexnú rekonštrukciu.

Zdroj: Kam s deťmi

Zdroj: Kam s deťmi

Štrkovisko Štrkovec vzniklo počas výstavby ružinovských sídlisk v 60-tych rokoch 20. storočia. Ide o najobľúbenejšiu súčasť rovnomenného sektoru sídliska a už za socializmu malo rekreačnú funkciu. V tom čase boli na západnej strane štrkoviska zriadené športoviská aj detské ihrisko, z ktorého sa dodnes zachovala charakteristická betónová ťava, symbol areálu. Jej okolie bolo na začiatku 21. storočia zmodernizované a dnes ostáva najväčším ihriskom v Bratislave.

Za dlhé roky intenzívneho využívania však areál morálne zastaral. Nevyhovujúci stav dokonca podnietil mestskú časť Ružinov ihrisko zatvoriť. Má však ísť len o dočasný stav – samospráva totiž ohlásila, že sa plánuje komplexná rekonštrukcia. Nemá ísť pritom o maličkosť, budúcu podobu chce Ružinov hľadať vo forme architektonickej súťaže v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB).

Potvrdil to starosta Ružinova Martin Chren. „Ihrisko už nevyhovovalo moderným normám. Na mnohých drevených prvkoch sa napriek starostlivosti podpísal zub času. Návštevnosť bola len na vlastné riziko, posledná revízna kontrola ho vyhodnotila ako nebezpečné. Na zimnú sezónu sme ho preto museli zatvoriť," skonštatoval Chren.

K plánovanej revitalizácii areálu môže samospráva pristúpiť po tom, ako sa jej podarilo nedávno získať do svojho vlastníctva pozemky po ním. Odkúpila ich od štátu. Spolu s MIBom pripravuje vyhlásenie architektonickej súťaže, cieľom je navrhnúť jeho rekonštrukciu tak, aby vznikol jeden z najmodernejších a najekologickejších areálov pre rodiny s deťmi. Do plánov obnovy areálu zapojí mestská časť aj obyvateľov.

Mestská časť si je vedomá, že revitalizácia si vyžiada vysokú investíciu, podľa starostu je však nevyhnutná. Veľkú pozornosť chce preto venovať aj jej príprave, ktorá bude istý čas trvať. Okrem toho bude treba vybaviť povolenia a zohnať financie, podľa starostu tak s prácami netreba počítať už v budúcom roku. 

To ale neznamená, že po celú dobu bude obľúbený areál uzavretý. „Nechceme však nechať areál zatvorený na rok či dva. Preto sme sa rozhodli, že po zime kúpime nové prvky, ktoré tam budú umiestnené dočasne, do veľkej rekonštrukcie,“ poznamenal Chren s tým, že následne budú premiestnené na iné detské ihriská v Ružinove.

Mestská časť by chce areál pre verejnosť dočasne otvoriť na budúcu letnú sezónu. Koncom budúceho roka by chcela predstaviť výsledky architektonickej súťaže.

 

Špičkové súčasné ihriská vedia podnietiť kreativitu, motoriku aj vzdelávanie u detí. Autorka: Sahar Coston-Hardy | ESTO

 

Plán zrekonštruovať Areál hier Radosť, navyše po architektonickej súťaži, je vynikajúcou správou. V Bratislave sa síce nachádza viacero relatívne dobre vybavených ihrísk, asi žiadne z nich však nespĺňa mimoriadne vysoké architektonické kritériá a nerozvíja kreativitu či motoriku detí v maximálnej možnej miere, danej súčasnými inovatívnymi dizajnovými prístupmi. Ak bude Radosť naozaj kvalitná, môže ísť o atrakciu celomestského významu.

Okrem toho netreba zabúdať, že areál nie je určený len deťom. Nachádzajú sa tu aj populárne športoviská, minigolf, amfiteáter a priestory pre gastro. Je odtiaľto výborný prístup k vodnej ploche, okolo ktorej sa rozkladá bežecká dráha a rozsiahle zelené plochy. V budúcnosti by tu teoreticky mohla vzniknúť aj nová plaváreň a zmodernizovaný zimný štadión. To všetko vytvára potenciál pre vznik jednej z najlepších oddychových zón v metropole.

Možno by sa architektonická súťaž nemala venovať len samotnému Areálu hier Radosť, ale aj Štrkovcu ako takému. Vodné plochy v mestskom prostredí sú v mnohých prípadoch pokladom, pozitívne sa podieľajúcim na jeho príťažlivosti. V kombinácii s prepracovaným verejným priestorom vzniká atraktívne miesto pre trávenie voľného času.

Ružinov má niekoľko takýchto plôch – menší „Rohlík“, teda Ružinovské jazero, ktoré je a v ešte väčšej miere bude srdcom pokojného parku. Druhou je Štrkovec, ktorý by mohol byť ideálnou destináciou pre rodiny s deťmi a športovcov. Napokon sú jeho súčasťou Zlaté piesky, obrovský areál, ktorý by vedel v ešte zvýšenej miere pritiahnuť ľudí z celej Bratislavy aj jej zázemia. Kľúčom k zlepšeniu všetkých troch je skvalitnenie územia v spolupráci s expertmi.

Plánovaná súťaž na Radosť je ďalším náznakom, že si to samospráva – mestská aj miestna – uvedomujú. Ak sa podarí ambicióznu myšlienku dotiahnuť do úspešného konca, pre generácie bratislavských detí, mládež, rodičov a mnoho ďalších ľudí vznikne jeden z najdôležitejších bodov záujmu v celom meste.

 

(TASR, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube