Author photoAdrian Gubčo 29.03.2023 11:27

Len vzdialený sen? Plaváreň v Ružinove získava kontúry, realizácia je otázna

Bratislava je vyše polmiliónové mesto, napriek tomu disponuje len minimom verejných plavární. Ružinov, populáciou druhá najväčšia mestská časť, nemá ani jednu. V dohľadnej dobe sa to však podľa predstáv samosprávy malo zmeniť. V príprave je mohutný projekt, kombinujúci plávanie s modernizáciou zimného štadióna. Realizácia projektu nebude vôbec jednoduchá.

Zdroj: Autori

Zdroj: Autori

Kritického nedostatku kvalitnej športovej infraštruktúry si je vedomé aj vedenie mestskej časti Ružinov. Preto sa po dlhšej príprave rozhodlo pre vyhlásenie architektonickej súťaže, ktorá by priniesla víziu budúceho športového areálu v centrálnej časti Ružinova. Samospráva pre umiestnenie plavárne vytypovala plochu v susedstve Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu – vhodne lokalizovaný nielen z hľadiska dopravnej dostupnosti, disponibility pozemku či priaznivej územnoplánovacej regulácie, ale aj kvôli potrebe zrekonštruovať štadión.

Tento totiž vznikol v roku 1980 a napriek postupným úpravám potrebuje komplexnejšiu obnovu. V ešte väčšej miere to platí o susednej tréningovej hale a s ňou súvisiacim hotelom – tie boli postavené tak zle, že hotel sa dlhodobo nepodarilo sprevádzkovať. Pre mestskú časť je logickejšie budovu zbúrať a nahradiť úplne novou.

Súťaž bola vyhlásená v decembri 2021, výsledky boli predstavené v priebehu leta. Zadaním bolo vytvorenie návrhu pre vybudovanie novej krytej plavárne s 25-metrovým bazénom so zázemím, ale aj modernizácia hlavnej hokejovej haly, odstránenie nekvalitnej stavby ubytovacieho objektu, prípadne tréningovej haly, jej znovuvybudovanie a dobudovanie ďalšej tréningovej haly a haly pre curling so zázemím. Vzniknúť má aj nový ubytovací objekt. Areál má navyše spĺňať vyššie technologické štandardy a umožňovať prevádzku za využitia jedného energetického centra.

Galéria

 • Zdroj: Autori
 • Zdroj: Autori
 • Zdroj: Autori
 • Zdroj: Autori
 • Zdroj: Autori
 • Zdroj: Autori
 • Zdroj: Autori
 • Zdroj: Autori
 • Zdroj: Autori
 • Zdroj: Autori
 • Zdroj: Autori
 • Zdroj: Autori
 • Zdroj: Autori
 • Zdroj: Autori

Odborná porota vyjadrila sklamanie nad počtom odovzdaných návrhov - v stanovenej lehote boli doručené len štyri súťažné návrhy. Napriek tomu identifikovala ako najlepšiu koncepciu víziu z pera architekta Františka Kalesného a jeho tímu (Yakoub Meziani, Jakub Klemon, Natália Janovičová, Ilja Muzafarov). Návrh je založený na monobloku s vertikálnym akcentom objektu hotela. Vzniknúť tak má nízka sústava hál, prepojených spoločným pozdĺžnym foyer. Takto sa rešpektuje aj pôvodný zimný štadión a adekvátnym spôsobom modernizuje.

Od leta prešiel návrh prehĺbením, ktoré sa vysporiadalo s pripomienkami poroty aj mestskej časti. Ružinov sa z rozpočtových dôvodov definitívne rozhodol, že bazén plavárne nebude mať v žiadnom prípade 50 metrov, ale len 25 pri ôsmich dráhach. Zimný štadión zas bude mať výšku 12,5 metra, čo je zdvih o tri metre. Kapacita bude 3,5-tisíc sediacich divákov, k čomu sa pridá 180 v skyboxoch a 350 VIP miest. Vznikne aj dvojica tréningových plôch s európskymi rozmermi a 289 miestami na sedenie a 191 miestami po obvode. Naplánovaná je aj curlingová plocha, kde bude 170 miest pre divákov.

Súčasťou projektu ostáva taktiež aj budova hotela, hoci pre hotelové účely budú využívané len štyri podlažia zo siedmich. Na štyroch sa bude nachádzať administratíva. Navrhovaných je 104 lôžok. Celý komplex bude obsluhovať 243 parkovacích miest, z toho 119 na povrchu a zvyšok v podzemnej garáži. Terénne parkovanie si vyžiada veľký záber vonkajšieho priestoru, architekti však sľubujú, že tieto plochy skvalitnia a vznikne veľkorysejší nástupný priestor.

Zámer pôsobí oproti súčasnému stavu atraktívne. Kedy sa ale stane realitou, známe nie je. Na otázky YIM.BA, ako postupuje príprava, aký je rozpočet a kedy sa odhaduje realizácia, odpovedala samospráva vyhýbavo. „Súťaž máme vyhodnotenú, avšak vzhľadom na veľkú finančnú náročnosť projektu a súčasnú celkovú ekonomickú situáciu nie je reálne, že by sme v krátkej dobe mohli pristúpiť k jeho realizácii,“ hovorí Tatiana Tóthová, riaditeľka Komunikačného oddelenia na mestskej časti Bratislava – Ružinov.

Podľa našich informácií je skutočne príprava v mŕtvom bode a odhadovaný rozpočet dosahuje približne 52 miliónov eur. Ide o viac ako dvojnásobok oproti pôvodným odhadom. Pre samosprávu mestskej časti – hoci zároveň o jednu z najväčších samospráv na Slovensku – ide o astronomickú čiastku. Ružinov samotný tak realizáciu neutiahne. Vznik nového športového areálu je tak v tejto chvíli otázny.

 

Obnovený zimný štadión. Zdroj: Autori

 

Mestská časť Ružinov bude v tomto roku hospodáriť s rozpočtom na úrovni 78,18 miliónov eur. V tom sú zarátané všetky výdaje, tak bežné, ako aj kapitálové. Väčšinu rozpočtu „požiera“ školstvo, keďže mestské časti sú zriaďovateľom materských a základných škôl. Kapitálové výdavky, ktoré sú určené na investičné projekty, dosahujú takmer 21,7 milióna eur. Treba však pripomenúť, že viac ako polovicu z toho tvoria peniaze na výstavbu nových školských pavilónov, ktoré sú z veľkej časti hradené z eurofondov.

V tomto kontexte je perspektíva financovania športoviska z rozpočtu mestskej časti skutočne vzdialená. Aj keby sa rozpočet rozložil na viacero rokov, ide jednoducho o obrovskú požiadavku, ktorá by zabrzdila akýkoľvek iný rozvoj v mestskej časti. Naostatok, projekt pravdepodobne nebude financovateľný z externých zdrojov (eurofondov či „nórskych“ fondov). Ak neprispeje Hlavné mesto alebo štát, pre Ružinov môže ísť len o žiarivý sen.

Ak by to tak bolo, bude to škoda a pre kvalitu života miestnych obyvateľov a športovcov úder. Bratislava sa chce zaradiť medzi mestá s vysokou životnou úrovňou, k čomu patrí aj prítomnosť dostatku občianskej vybavenosti – vrátane športovísk pre rekreačné aj vrcholové účely. Ide o štandard aj pre menšie mestá, preto je absencia napríklad plavárne v 70-tisícovom Ružinove alarmujúca.

Situácii prirodzene nepomohli nedávne zmeny vo financovaní samospráv, z ktorých rozpočtov sa presunuli značné čiastky na financovanie štátnej sociálnej politiky. Mestské časti ani mestá nie sú za daných okolností schopné výraznejšie si pomôcť. Skôr či neskôr budú musieť opäť prísť legislatívne úpravy, ak sa majú prekonať nedostatky vo vybavení obcí a miest potrebnými službami. V prípade Bratislavy (a Košíc) by bolo obrovskou pomocou aj zrušenie mestských častí, aby sa obmedzené zdroje využívali efektívnejšie.

To je však nateraz len hypotetická možnosť, na ktorej realizáciu azda príde niekedy v budúcnosti. Rovnako ako v prípade výstavby plavárne a zmodernizovaného zimného štadióna v Ružinove.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube