Author photoSimona Schreinerová 02.10.2023 13:55

Problematické rozhodnutie samosprávy. Devínskej Novej Vsi chýba námestie, šanca na kvalitný verejný priestor klesá

Mestskej časti Devínska Nová Ves chýba verejný priestor, ktorý by sa dal označiť ako centrálne námestie. S ambíciou vytvoriť takéto miesto prišli ešte v roku 2021 Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a miestna samospráva. Nové priestranstvo, ktoré by slúžilo obyvateľom aj návštevníkom, malo vzísť z architektonickej súťaže.

Okolie kostola v Devínskej Novej Vsi. Zdroj: Google Street View

Okolie kostola v Devínskej Novej Vsi. Zdroj: Google Street View

V Devínskej Novej Vsi sa chystá vytvorenie nového centrálneho námestia. Mestská časť (MČ) preto oslovila MIB s požiadavkou na usporiadanie architektonickej súťaže. Nové námestie by malo vzniknúť na pozemkoch v okolí Kostola Ducha Svätého na Eisnerovej ulici.

Súčasťou plánovaného riešenia je revitalizácia tohto územia a vytvorenie viacúčelového verejného priestoru, ktorý bude vhodný pre organizovanie rôznych kultúrnych aktivít, ktoré sa doposiaľ museli konať v provizórnych podmienkach. Slúžiť bude aj na oddych, ale počas podujatí sa stane dôležitým kultúrnym centrom. Okolie, tvorené supermarketom či kostolom, má dotvoriť drobná architektúra. Zvýši sa tak potenciál pre trávenie voľného času, doprevádzané organizáciou trhov či umiestnením mobilných kaviarní. 

Okrem priestoru pre peších by mala vzniknúť stovka parkovacích miest, ktoré budú umiestnené v novom podzemnom parkovisku. V súčasnosti je časť tohto územia využívaná pre tranzitné účely, zatiaľ čo zvyšok plochy zostáva nevyužitým voľným priestranstvom.

V súlade so snahami MIBu o demokratickejšie plánovanie verejného priestoru, do prípravy bola zapojená verejnosť formou participatívnych aktivít. Dáta získané v dotazníkovom prieskume majú poslúžiť MIB-u pri príprave zadania architektonickej súťaže. Verejnosť tak mala možnosť ovplyvniť, ako bude vyzerať nové centrum v Devínskej Novej Vsi.

Výstup z patricipatívneho procesu bol zverejnený ešte koncom roka 2021. Z neho vyplynulo, že viac ako polovica respondentov nie je spokojná s množstvom verejných priestorov ani s ich kvalitou. Obyvatelia by si podľa prieskumu vedeli predstaviť, že by sa na novom námestí konali najmä trhy, koncerty, hody a vinobrania, ale aj kino, divadlo či aktivity pre deti.

Z občianskej vybavenosti by privítali kaviareň alebo cukráreň, vybudovanie priestoru pre trhy, ale tiež zeleň, vodný prvok či toalety. Viac ako polovica opýtaných by tento priestor využívala na nákupy pravidelne, nemala by tu však chýbať ani oddychová zóna.

V čase realizácie patricipatívneho procesu bola viac ako polovica respondentov spokojných so situáciou s parkovaním, napriek tomu si približne 45% občanov vedelo predstaviť využívať aj parkovaciu garáž. S ohľadom na aktuálne zmeny v režime parkovania nemožno vylúčiť, že po zhruba dvoch rokoch by nové parkovacie kapacity ocenilo aj väčšie percento obyvateľov, najmä z neďalekého sídliska.  

 

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Vzhľadom na to, že respondenti vyjadrovali skôr nespokojnosť s verejným priestorom v mestskej časti, je zrejmé, že zámer transformovať územie má zmysel. Podľa všetkého sa však bude realizovať bez súťaže, vyhlásenej MIB-om. „MČ DNV neakceptovala znenie súťažných podmienok, preto MIB nebude vyhlasovať architektonicko - krajinársku súťaž na centrálne námestie DNV,“ uviedla Michaela Pavelková, PR špecialistka MIB.

Samotná mestská časť tak aktuálne hľadá architektov. „Momentálne prebieha verejné obstarávanie na architektov, ktoré nie je ukončené. Vyjadríme sa po ukončení verejného obstarávania,“ vyjadrila sa Jana Martanovičová, referentka mediálneho oddelenia mestskej časti Devínska Nová Ves. Ide o postup, ktorý je dnes už v moderných a pokrokových samosprávach pri významných zadaniach považovaný za prežitý. 

Nové centrálne námestie v Devínskej Novej Vsi možno vznikne, pričom jeho podoba sa ukáže najskôr o niekoľko mesiacov, po skončení obstarávania a vypracovaní projektu. Oficiálne má táto mestská časť viac ako 17-tisíc obyvateľov, ktorí by si zaslúžili reprezentatívny a kvalitný verejný priestor, vhodný na usporiadanie rôznych kultúrnych podujatí. Môže ísť zároveň o dôležité komunitné miesto, preto sú nároky na jeho úroveň vysoké. 

Okrem toho Devínska Nová Ves láka aj turistov, ktorí využívajú cyklotrasu s Cyklomostom slobody, spájajúcim Slovensko a Rakúsko. Návštevníci podnikajú aj pešie túry na Devínsku Kobylu a rozhľadňu, alebo na neďaleký hrad Devín. Atraktívny verejný priestor s trhmi a kultúrnymi či športovými podujatiami by mohol byť ďalšou podporou pre cestovný ruch. 

 

Bory sú súčasťou Devínskej Novej Vsi, ich verejné priestory sú však pre väčšinu obyvateľov mestskej časti príliš ďaleko. Zdroj: Penta Real Estate

 

Medzičasom, v rozvojových územiach Devínskej Novej Vsi, teda v Boroch alebo v štvrti Kolónia, bude verejných priestorov pravdepodobne dostatok - možno až príliš. Tie sú však pre súčasných obyvateľov stále hudbou budúcnosti a aj po výstavbe nových obytných zón budú pre nich tak trochu „od ruky“.

V prípade Borov patrí pod Devínsku Novú Ves ich západná časť, kde sa mali pôvodne nachádzať výlučne retailové centrá a objekty. Developer Penta Real Estate však priebežne menil koncept a vybudoval tu aj obytné etapy, ktoré ešte dostanú prístastok. Verejný priestor sa tu sústredí predovšetkým v polosúkromných vnútroblokoch. V blízkosti miestneho vodného toku by ale mala vzniknúť „hrádza“ s cyklotrasou. 

Na prahu rozvoja stojí aj lokalita v časti Kolónia v nezastavanom území južne od Ulice Jána Jonáša. Pozemky by mali v najbližších rokoch vyplniť developmenty Slnečný Vrch I či Nová Devínska, ktorá sa pôvodne nazývala Slnečný Vrch II. V území má pribudnúť aj relatívne dostupnejšie bývanie v obytnom súbore Rakyta od developera Lucron. Tieto sa taktiež sústredia predovšetkým na plochy pre rezidentov. 

Devínska Nová Ves sa v posledných rokoch začala rozvíjať najmä smerom „von“, pozornosť si však určite zaslúži aj „stará časť“. Úprava neefektívne využívaných plôch medzi kostolom a supermarketom môže priniesť dlho očakávaný multifunkčný verejný priestor a vytvoriť centrálny bod mestskej časti. Ako taký sa bude podieľať na formovaní jeho identity.

Je preto v najlepšom záujme samosprávy, aby bola táto identita pozitívna a s ňou aj kvalita priestranstva. Nanešťastie, najlepšiu príležitosť na garantovanie vysokej úrovne mestská časť odmietla. 

 

Pozrite si rekonštrukcie verejných priestorov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube