Author photoAndrej Sárközi 01.04.2023 13:30

Nekonečná byrokracia: Obnova parčíka na Strelkovej čaká

Revitalizovať parčík na Strelkovej ulici je cieľom mestskej časti Rača už dlhodobo. Samospráva ho chce kompletne obnoviť, pričom súčasná zelená plocha parku sa má ešte rozšíriť. O prvotnom zámere obnovy sme informovali takmer pred rokom. Teraz starosta Rače definitívne ozrejmil, kedy sa plánuje so začatím rekonštrukcie a čo jej ešte bráni.

Zdroj: Michal Drotován / Lucia Marušicová

Zdroj: Michal Drotován / Lucia Marušicová

Bohatá história, vlastná identita a takmer dvadsaťšesťtisíc obyvateľov. To sú špecifiká mestskej časti Rača, ktorá bola do roku 1946 samostatnou obcou. Územie na juhovýchodných úpätiach Malých Karpát s intenzívnymi vinohradnickými tradíciami sa v poslednom období citeľne mení. Okrem mnohých developmentov sa tu obnovuje aj verejný priestor a sociálna infraštruktúra, ktorá bola roky v zhoršenom stave.

Príkladom je parčík na Strelkovej ulici v tesnom dotyku s veľkým developmentom (na lokálne pomery) Rínok Rača od firmy Bencont. Tento verejný priestor chce mestská časť kompletne zrevitalizovať, pričom územie má prejsť výrazným zvýšením úrovne aj za súčasnými hranicami parku. Zámer úpravy územia teda ráta s rozšírením zelenej plochy. 

Zo zverejnenej architektonickej situácie a štúdie je zrejmé, že vznikne hlavný prístupový chodník od vstupu zo Strelkovej. Ten bude viesť smerom k centrálnej ploche s prístreškom s verejnými toaletami (aj pre zdravotne znevýhodnených ľudí) a hernou zostavou pre menšie deti. Naplánované sú aj fitness prvky vo východnej časti parku, pobytová lúčka popri Strelkovej alebo prírodný amfiteáter v severnej časti územia. Celý priestor bude atraktívny predovšetkým pre rodiny s deťmi. Tie budú mať k dispozícii, okrem niekoľkých herných zostáv, aj amfiteáter, kde sa predpokladá organizácia detského divadla. 

Galéria

  • Zdroj: Michal Drotován / Lucia Marušicová
  • Zdroj: Michal Drotován / Lucia Marušicová
  • Zdroj: Michal Drotován / Lucia Marušicová
  • Zdroj: Michal Drotován / Lucia Marušicová
  • Zdroj: Michal Drotován / Lucia Marušicová
  • Zdroj: Michal Drotován / Lucia Marušicová
  • Zdroj: Michal Drotován / Lucia Marušicová

Projekt na úpravu územia o výmere 2.650 metrov štvorcových sa priblížil realizácii o malý kúsok v novembri minulého roka. Získal totiž dotáciu z fondov Európskej únie. O pridelení sumy rozhodlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, konkrétne ide o sumu 426.587,76 eur. 

Vzhľadom na dotáciu z eurofondov a ich programové nastavenie bude park disponovať vysokou ekologickou úrovňou. Súčasťou budú riešenia, zamerané na vsakovanie dažďovej vody (priepustné materiály, dažďová záhrada), zvýšenie biodiverzity rastlinstva či hmyzu alebo zvýšenie bezpečnosti. Areál bude osvetlený a uzamykateľný.

Architektonickú štúdiu pripravila architektka Lucia Marušicová. V tomto prípade mestská časť nespolupracovala s Hlavným mestom alebo Metropolitným inštitútom Bratislavy, ktorý má podobné projekty v portfóliu. 

Zámer už má k dispozícii stavebné povolenie, ale aj búracie povolenie na časť staršieho objektu jaslí, ktoré boli 13 rokov zatvorené a chátrali. Dnes sú už v mimoriadne zlom stave a prakticky nevyužiteľné. Samospráva ku koncu roka 2022 taktiež informovala, že plánuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa a priblížila aj termín začiatku realizácie parku na jar 2023. Obnova by sa tak mala podľa pôvodných plánov začať už v dohľadnej dobe.

 

Zdroj: Michal Drotován / Lucia Marušicová

Namiesto realizácie sa však ešte o niečo zdrží. „Projekt parku Strelkova je aktuálne vo fáze, kedy bude posudzovať verejné obstarávanie ministerstvo MIRRI. Hneď ako dá súhlasné stanovisko, začnú sa práce na parku Strelkova. Podľa skúsenosti z minulosti to bude trvať 2-3 mesiace,” informuje starosta mestskej časti Rača Michal Drotován. 

Starosta následne uvádza aj ďalšie termíny: „Šesť mesiacov trvalo zhodnotenie a kladné posúdenie zámeru ministerstvom, dva mesiace trval proces vedúci k podpisu zmluvy o NFP, tri mesiace trvá verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektu a teraz je fáza posúdenia VO ministerstvom - odhad trvania 2-3 mesiace.” Až po tomto tomto čase má začať realizácia, ktorá podľa Michala Drotována potrvá 6-8 mesiacov. 

Ten osobne priznáva, že už v tomto čase sa mal v pláne projekt realizovať. „Ale treba ešte tú kontrolu, keďže gro financií na projekt ide z eurofondov. Pre každý projekt je potrebné riešiť veľa krokov,” uzatvára Michal Drotován. Realizácia parku Strelkova sa teda ešte o niečo zdrží, výsledkom však môže byť kompletne prebudovaný priestor hodný 21. storočia.

Ešte v priebehu roka 2022 Rača informovala aj o projekte revitalizácie centrálnej časti Rendezu - námestíčka na Dopravnej v časti Východné. Nevľúdne prostredie sa roky nazývalo aj „drevená dedina“ pre zanedbané drevené búdy, nachádzajúce sa na námestí. Priestor nebol veľmi atraktívny, na nízkej úrovni bolo aj riešenie dynamickej a statickej dopravy v oblasti.

To plánuje mestská časť zmeniť. Nový projekt prinesie vytvorenie miestnej cesty o dĺžke 58,74 metra a šírke 6 metrov, pribudne nový mobiliár, pozostávajúci z lavičiek, odpadkových košov a betónových kvetináčov na vysokú a drobnú zeleň. Navrhované je tu parkovanie pre bicykle a miestni obyvatelia získajú aj obnovenú zastávku, ktorej poloha zostane nezmenená. Vyvýšená časť námestia bude obsahovať betónovú dlažbu. Namiesto súčasného nevzhľadného priestoru tak bude lokalita vydláždená a odvodnená. V tomto prípade už projekt získal aj stavebné povolenie, o ktorom sme nedávno taktiež informovali

Ďalším pripravovaným projektom je rekonštrukciu Parku J.M. Hurbana. Svoj projekt pripravuje v spolupráci s miestnou samosprávou aj Hlavné mesto, ktoré chce obnoviť park na Mudrochovej s okolím Miestneho úradu. 

V Rači sa aj napriek škrtaniu v rozpočte posúvajú významné projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v mestskej časti. Tá si tento rok už tempo realizácie nových projektov pravdepodobne neudrží, aj tak však prejde dôležitými zmenami. Prvé dva uvedené projekty sú každopádne dôkazom, že prostredie je možné zlepšiť aj finančne menej náročnými zásahmi, za ktorými stojí nezriedka externé financovanie. 

 

Pozrite si obnovu bratislavských verejných priestorov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube