YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 02.03.2022 15:13

Istropolis postupne zaniká

Na začiatku tohto roka sa spustilo búranie Domu odborov Istropolis, veľkého komplexu, ktorý tvoril charakteristickú súčasť Trnavského Mýta. Už onedlho sa to zmení. Na jeho mieste má totiž vzniknúť Nový Istropolis, polyfunkčný komplex s kultúrno-spoločenským centrom, kanceláriami, bývaním a retailom od developera Immocap. Búranie pôvodnej stavby bude prebiehať počas celého tohto roka.

Developer ohlásil obdržanie právoplatného búracieho povolenia v prvej polovici januára tohto roka a pohotovo ohradil takmer celý areál Domu odborov Istropolis. Búranie sa týka jeho kľúčových častí – Domu Revolučného odborového hnutia (kongresovej časti), organizačnej budovy (výškovej budovy) alebo Domu detí. Už o niekoľko dní po ohlásení búrania začal stavebník snímať z budov mramorový obklad a dnes už prebiehajú aj hrubšie búracie práce. Jeden zo symbolov rozvoja Bratislavy v socialistickom období tak ide definitívne do minulosti.

Keďže ide o mohutný súbor stavieb, búranie bude prebiehať pomerne dlho. „V týchto dňoch sa vykonávajú práce na asanácii prednej časti Domu odborov, v interiéroch objektov, postupne budú práce pokračovať na Dome detí a mládeže a Prístavby výstavnej siene,“ sumarizuje aktuálny stav Jakub Gossányi, riaditeľ developmentu v spoločnosti Immocap. „Podľa platného rozhodnutia o odstránení stavby dokončíme asanáciu týchto objektov do konca roka 2022.“

Veľkou zmenou pre obraz Trnavského Mýta bude zánik kongresovej časti aj výškovej kancelárskej budovy. Keďže sa objekty nachádzajú v husto zastavanej časti mesta, ich odstraňovanie môže byť spojené s komplikáciami, najmä pre okolitých rezidentov. Developer však upokojuje, že venuje vysokú pozornosť tomu, aby boli negatívne dosahy búracích prác čo najmenšie. „Všeobecne pri asanačných prácach postupujeme veľmi opatrne a volíme technológie, ktoré sú šetrné k okoliu a berú ohľad aj na obyvateľov v susedstve. Citlivý prístup sa bude týkať aj administratívnej budovy, čo – zjednodušene povedané - znamená, že nepoužijeme žiadnu invazívnu metódu, ale postupnú demontáž,“ vysvetľuje Gossányi.

Citlivosť sa má týkať aj vzácnejších častí pôvodného Istropolisu – napríklad zmieňovaného mramorového obkladu. Československý štát ho získal darom od spriateleného režimu kubánskeho diktátora Fidela Castra. Stavebník ho sníma kúsok po kúsku, aby nedošlo k jeho zničeniu. „Tento mramor plánujeme využiť aj v novom projekte, preto ho skladáme mimoriadne citlivo, nepoškodené kusy balíme a uskladňujeme priamo na mieste, aby bol pripravený na nové použitie,“ popisuje developer. „Snažíme sa využiť čo najviac aj z poškodených častí kameňa, ktoré recyklujeme a vyrábame z nich napríklad terrazový povrch. Okrem toho sme sa už  dohodli s niekoľkými inštitúciami, ktoré pre tento kameň nájdu ďalšie využitie (napr. na výskum či vzdelávanie).“

Súčasťou Istropolisu bolo niekoľko umeleckých diel. Immocap pripomína, že tieto diela boli odborne prenesené a uskladnené, aby nedošlo k ich poškodeniu. „Rovnako sme odborne deponovali aj hodnotné umelecké diela, interiérové a exteriérové prvky, ktoré sú profesionálne uskladnené a budú pripravené na ďalšie použitie. To isté platí aj o technickom inventári či častiach nábytku, ktorý sme poskytli viacerým inštitúciám.“ Viaceré diela by si mali nájsť miesto v novom projekte.

Nový Istropolis bude pozostávať z viacerých častí. Najvýraznejšou bude kultúrno-kongresové centrum, doplnené o kongresový hotel, ale aj dvojica administratívnych budov. Vyššia z nich, pri pohľade z Trnavského Mýta v druhom pláne, bude mať 116,4 metrov, čo z nej urobí jednu z najvyšších budov mesta. Naplánované sú aj dve 15-podlažné rezidenčné budovy. Jednotlivé objekty sú rozmiestnené tak, aby medzi nimi vznikli komornejšie verejné priestranstvá a zástavba nadväzovala na kompaktnú štruktúru okolia. Parter domov bude aktívny s obchodmi a službami.

Zámer je momentálne v posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a podľa všetkého čaká na vydanie záväzného stanoviska zo strany Hlavného mesta. Následne sa môže rozbehnúť územné a stavebné konanie na novomestskom stavebnom úrade. Presné termíny výstavby nie sú známe a nešpecifikuje ich ani developer. „Povoľovací proces pre Nový Istropolis napreduje podľa harmonogramu tak, aby sme Bratislavčankám a Bratislavčanom mohli priniesť kvalitný projekt čo najskôr,“ konštatuje. Predbežne sa však ráta s dokončením celého komplexu v roku 2026.

 

 

Nový Istropolis je po mnohých stránkach kontroverzný projekt. Časť verejnosť sa s veľkým odporom stavia proti asanácii pôvodného komplexu, asi najvýraznejšieho diela významnej trojice architektov Ferdinanda Končeka, Iľju Skočeka a Ľubomíra Titla. Istropolis vníma ako jedno z najvýznamnejších diel povojnovej slovenskej modernej architektúry. Aktivisti a ochrancovia modernej architektúry preto iniciovali petíciu za zachovanie Istropolisu a vyvinuli snahu, aby bol zaradený medzi národné kultúrne pamiatky. To sa im však nepodarilo, čo viedlo k udeleniu búracieho povolenia.

Samotný developer na jednej strane odmieta, že by mal komplex pamiatkovú hodnotu, na druhej strane pripomína, že Istropolis bol ekonomicky neudržateľný. Séria auditov dokázala, že pôvodnú budovu Domu ROH nemožno adaptovať s ohľadom na súčasné potreby tak, aby nedošlo k radikálnemu narušeniu architektúry. Celá snaha by tak do veľkej miery stratila zmysel. Ak má byť kultúrno-spoločenská náplň v Istropolise aspoň do istej miery návratná, musí ísť o vysoko flexibilný komplex so stálym programom a potenciálom pre hostenie podujatí medzinárodnej kvality. Preto je nutné postaviť úplne nový objekt.

Immocap po vypracovaní analýz a základne ideovej koncepcie nového developmentu zo strany renomovanej kancelárie Marko&Placemakers pristúpil k zorganizovaniu architektonickej súťaže medzi významnými európskymi ateliérmi. Z ôsmich súťažiacich sa pre zachovanie Istropolisu rozhodol len jeden. Víťaz súťaže, prestížna holandská kancelária KCAP v spolupráci s nemeckým ateliérom Cityförster, však navrhol úplne nové hmoty. Od prvotného návrhu sa koncept ešte modifikoval, a to aj v spolupráci s expertmi na kultúrne objekty z londýnskeho štúdia Charcoalblue. Slovenským partnerom je Pantograph.

Developer je tak presvedčený, že na Trnavské Mýto prináša omnoho vyššiu kvalitu. Nové kultúrno-spoločenské centrum má mať špičkové medzinárodné parametre, porovnateľné s poprednými centrami v Európe. Ústredným bodom bude multifunkčná sála oválneho pôdorysu s variabilnou kapacitou - pre kongresy to bude 3-tisíc návštevníkov, pre event s centrálnym pódiom a s eleváciou 2.240 návštevníkov, klasický koncert bude môcť navštíviť 2.017 ľudí, popový koncert so štandardne umiestneným pódiom 5-tisíc ľudí a pri centrálnom pódiu až 5.242 ľudí. Sála sa bude dať predeliť aj na menšie priestory. Súčasťou centra budú ďalšie menšie priestory (20-30 miestností), sálu, mediálne priestory, VIP zónu, veľkorysé foyer, stravovaciu časť či moderné technické zázemie.

Tieto parametre sú zároveň v súlade s požiadavkami na vznik Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC), významného prvku verejnej infraštruktúry, ktorá chýba Bratislave aj Slovensku. Aj preto Vláda SR ešte pred časom vyjadrila zámeru zriadiť takéto centrum v metropole podporu, a to aj finančnú – do projektu hodlala investovať maximálne 60 miliónov eur. Immocap ponúkol Nový Istropolis ako miesto pre umiestnenie NKKC.

Pre podobu projektu to je zásadné, keďže rozsah, aký predpokladá NKKC, sa stane bez jeho umiestnenia v developmente neudržateľný. Immocap preto už naznačil, že pokiaľ dotáciu nezíska a NKKC bude inde, kultúrno-spoločenská časť v Novom Istropolise vznikne, ale v menšom rozsahu. „Zachovať kultúrno-spoločenskú funkciu na Trnavskom mýte sme sa zaviazali už pri akvizícii Domu odborov a tento náš záväzok platí. V prípravných prácach pracujeme s kultúrno-spoločenskou sálou,“ sľubuje J. Gossányi. „Zmluvou s Mestskou časťou Nové mesto sme sa zaviazali, že tu postavíme sálu s minimálnou kapacitou pre 1.650 ľudí na sedenie. Tento náš záväzok dodržíme aj v prípade, ak nebude nášmu zámeru udelená dotácia.“

Podobu projektu s menšou kapacitou developer neodhalil, keďže aj naďalej sa sústredí na projekt s parametrami pre NKKC. Jeho umiestnenie v komplexe je však v tejto chvíli otázne. K analýze, ktorá označila jeho vznik v Novom Istropolise za existujúcich podmienok za najvhodnejší, sa kriticky postavil minister financií Igor Matovič. Nateraz nemožno vylúčiť, že akékoľvek investície do takéhoto typu vybavenosti odloží aj medzinárodná a súvisiaca vnútroštátna situácia.

 

Nový Istropolis. Zdroj: Immocap

 

V každom prípade, zmenšovanie kultúrno-spoločenského centra by bolo tragédiou. Ak totiž dochádza k zániku staršej zástavby, ktorá disponuje vysokými hodnotami – čo pri Istropolise bez ohľadu na status NKP alebo technický stav platí – potom musí byť jej náhrada lepším riešením pre verejnosť aj mesto. Potenciálne prínosy NKKC sú obrovské a Bratislavu môže výrazne posunúť. Doplní sa nielen kvalitné a veľké zariadenie pre kultúrne podujatia, ale zvýši sa aj medzinárodné postavenie mesta vďaka významným kongresom. Ak však Istropolis padne kvôli stredne veľkému centru, ktoré neumožní takéto eventy, misky váh sa vychýlia smerom k pôvodnej budove.

Okolo Nového Istropolisu, predovšetkým jeho kultúrno-kongresovej časti, tak bude ešte nejakú dobu visieť neistota. Odkedy proti NKKC na tomto mieste vystúpil minister financií, debata o tejto téme sa utlmila. Momentálne ju navyše prehlušuje konflikt na Ukrajine, takže ani neočakávam, že by sa opäť v najbližších týždňoch vyťahovala. Medzičasom, Istropolis kúsok po kúsku odchádza do histórie, čo celkom oprávnene vyvoláva v mnohých (vrátane mňa) smútok.

Nový príťažlivý projekt v plnom rozsahu je na druhej strane zdrojom veľkých očakávaní. Tento optimizmus sa snáď v najbližších rokoch nijako nenaruší nesprávnymi rozhodnutiami. Bratislava prichádza o významný symbol nielen jednej lokality, ale aj celého mesta. Jeho náhrada musí byť ešte kvalitnejšia a výraznejšia.

 

Fotografie z 27.2.2022. Pozrite si priebeh búrania Istropolisu vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Immocap

Súvisiace články

Legenda je definitívne preč. Istropolis je zrovnaný so zemou

04.12.2022 14:32:10 Adrian Gubčo

V uplynulých dňoch bolo z veľkej časti ukončené búranie výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Na pozemku sa teraz nachádza už len halda sutín, ktoré sa postupne odpratávajú. Definitívne tak bol ukončený príbeh známeho komplexu, ktorý niekoľko rokov dotváral charakter Trnavského mýta. Na jeho mieste developer Immocap vybuduje Nový Istropolis.

Čítať viac

Dominanta Trnavského mýta sa stráca. Výšková budova Istropolisu prichádza o podlažia

06.11.2022 19:58:19 Adrian Gubčo

Asanácia výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov napreduje. V tejto chvíli sa už definitívne strácajú najvyššie podlažia budovy, ktorá tvorila desaťročia výškovú dominantu Trnavského mýta. Stavebník, spoločnosť Immocap, smeruje k ukončeniu búracích prác ešte pred koncom roka, aby uvoľnil miesto projektu Nový Istropolis.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Výšková budova rýchlo mizne

14.10.2022 13:00:00 Adrian Gubčo

V týchto dňoch postupne zaniká výšková administratívna budova, ktorá tvorila súčasť komplexu Domu odborov Istropolis. S jej odstránením odíde do minulosti výrazná dominanta Trnavského mýta, ale aj orientačný bod pre širšie okolie. Búranie súvisí s prípravou na výstavbu Nového Istropolisu, veľkého polyfunkčného zámeru od spoločnosti Immocap.

Čítať viac

Vyššia budova sa ešte nebúrala. Immocap začína s asanáciou veže Istropolisu

20.09.2022 16:48:00 Adrian Gubčo

Dnešným dňom by sa malo začať búranie organizačnej budovy, teda výškovej dominanty niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Oznámil to developer Immocap, ktorý odstraňuje pôvodný komplex, na ktorého mieste chce postaviť projekt Nový Istropolis. Ide pravdepodobne o najvyššiu budovu, aká bola doteraz v Bratislave odstránená.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Zanikajú zvyšky bývalej kultúrnej sály

14.09.2022 15:21:55 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa búrajú posledné časti bývalej kultúrnej a kongresovej časti Domu odborov Istropolis. Monumentálna stavba, ktorá vyše štyri desaťročia tvorila dominantu Trnavského mýta, odchádza definitívne do minulosti. Z celého komplexu ešte ostáva zbúrať výškovú administratívnu časť a do budúcna aj Dom techniky, ktorý prešiel do vlastníctva developera Immocap.

Čítať viac

Architekt Nového Istropolisu Jeroen Dirckx: Kultúrne centrum v Istropolise bude mať svetovú úroveň

02.09.2022 09:15:00 Adrian Gubčo

Nový Istropolis od developera Immocap je dnes považovaný za jeden z najkontroverznejších projektov v Bratislave. Dôvodom je nahradenie pôvodného Domu odborov Istropolis novým komplexom, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho architekt z kancelárie KCAP Jeroen Dirckx si je pochybností vedomý, zároveň však presviedča, že na Trnavskom mýte vznikne skvelý projekt.

Čítať viac

Nový Istropolis je bližšie k prvému povoleniu

04.08.2022 14:12:29 Adrian Gubčo

Zámer výstavby polyfunkčného komplexu Nový Istropolis na Trnavskom mýte sa pomaly hýbe vpred. Spoločnosť Trnavské Mýto, a.s., ktorá patrí pod developera Immocap, vypracovala správu o hodnotení, teda podrobnejšie hodnotenie vplyvu projektu na životné prostredie. Investor musel zohľadniť pripomienky viacerých strán, vrátane Hlavného mesta, ktoré požaduje zváženie redukovaného variantu zámeru.

Čítať viac

Istropolis postupne zaniká, developer aj naďalej ráta s pôvodným projektom

17.06.2022 16:00:00 Adrian Gubčo

Na Trnavskom mýte postupuje búranie niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Jedna z výrazných stavieb Bratislavy zaniká, aby uvoľnila miesto novému projektu. Developer Immocap chce vybudovať mohutný polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho podoba je však do veľkej miery závislá od verejnej podpory, ktorá je aj naďalej otázna.

Čítať viac

Immocap má búracie povolenie na Istropolis, prvé práce sa majú spustiť už v najbližších dňoch

10.01.2022 14:16:13 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL DOPLNENÝ Dom odborov Istropolis pôjde takmer definitívne k zemi. Developer Immocap oznámil že disponuje právoplatným rozhodnutím mestskej časti Nové Mesto o odstránení existujúceho objektu. Už v najbližších dňoch chce mohutný neskoromodernistický komplex ohradiť a začať s prvými prácami. V budúcnosti ho má nahradiť polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj pomerne rozsiahla kultúrno-spoločenská sála.

Čítať viac

Boj o NKKC pokračuje: Incheba a JTRE spochybňujú závery občianskeho združenia, Immocap kritiku odmieta

22.12.2021 17:20:09 Adrian Gubčo

V priebehu minulého týždňa bola konečne zverejnená analýza Občianskeho združenia Národné kultúrne a kongresové centrum (OZ NKKC), ktorá mala odpovedať na otázku, kde by sa tento dôležitý prvok vybavenosti mal nachádzať. Pracovná skupina za najlepší návrh označila Nový Istropolis od Immocapu, čo ostatní developeri odmietajú. Odkazujú pritom na posudok Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP).

Čítať viac

Útvar hodnoty za peniaze odporúča vznik Národného kultúrneho a kongresového centra, minister financií zámer kritizuje

16.12.2021 13:26:20 Adrian Gubčo

V priebehu včerajška bolo odhalené hodnotenie Štúdie uskutočniteľnosti projektu Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC). Vypracovať ju dalo rovnomenné združenie, ktorého cieľom je vznik tohto dôležitého prvku občianskej vybavenosti, zásadného pre ďalší rozvoj Bratislavy. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR síce potvrdil jeho výhodnosť, výsledky štúdie však expresívne skritizoval minister financií Igor Matovič.

Čítať viac

Nové Mesto a Immocap sa dohodli, mestská časť podporí projekt Nový Istropolis

29.11.2021 13:24:00 Adrian Gubčo

Spory medzi mestskou časťou Bratislava – Nové mesto a developerom Immocap Group, ktorý pripravuje prestavbu areálu Istropolis, sa nateraz zdajú byť zažehnané. Ako oznámil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti, obom stranám sa podarilo dohodnúť na splnení garancií developera voči verejnosti. Podľa starostu ide o veľké víťazstvo, v skutočnosti to skôr pripomína divadlo.

Čítať viac

Nové Mesto žiada zachovanie kultúrnej funkcie Istropolisu pod hrozbou sankcií, investor ich odmieta

23.09.2021 17:48:29 Adrian Gubčo

Horúca diskusia o budúcnosti priestoru, kde sa dnes nachádza komplex Domu odborov Istropolis, pokračuje aj naďalej. Okrem aktivistov je hlasná aj mestská časť Nové Mesto, ktorá ústami starostu Rudolfa Kusého žiada od developera Immocap splnenie viacerých požiadaviek. Obávajúc sa osudu PKO, za prípadné nesplnenie záväzkov žiada sankcie. Tie developer považuje za neprimerané.

Čítať viac

Národné kultúrne a kongresové centrum: Ktoré je najlepšie?

10.08.2021 09:52:00 Adrian Gubčo

Čoskoro by malo byť známe, ktorá ponuka na lokalitu a projekt pre Národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC) je najlepšia. Odborná komisia, zostavená združením NKKC, by mala predstaviť výsledky štúdie uskutočniteľnosti, kde porovnávala vízie potenciálnych partnerov v Novom Istropolise, Inchebe alebo Novom Lide. Ktoré z uvažovaných centier by mohlo mať na základe známych informácií najväčšiu šancu byť NKKC?

Čítať viac

Kultúrno-kongresové centrum v Novom Istropolise: Čo prinesie Bratislave?

26.05.2021 14:13:19 Adrian Gubčo

Hoci je Nový Istropolis veľký projekt, jeho najvýraznejšou súčasťou má byť nové kultúrno-kongresové centrum. Developer Immocap hovorí, že pôjde o špičkovú modernú sálu s európskymi parametrami, ktorá bude viac než dôstojnou náhradou pôvodného Domu odborov Istropolis a jeho kongresovej časti. Presné detaily sa však odhaľujú až teraz a s nimi aj možnosti, ktoré môže centrum metropole priniesť.

Čítať viac

Proti búraniu Istropolisu spustili petíciu, developer reaguje

13.04.2021 14:48:14 Adrian Gubčo

Plánovaná prestavba územia, kde sa dnes nachádza Dom odborov Istropolis, budí aj naďalej vášne. Aktivisti a odborníci zo združenia DOCOMOMO pripravili Petíciu za záchranu Istropolisu, v ktorej žiadajú zachovanie Istropolisu a jeho vyhlásenie za pamiatku. Na túto iniciatívu zareagoval developer Immocap, pripravujúci Nový Istropolis, ktorý pripomína, že petícia zamlčiava dôležité fakty.

Čítať viac

Hlavné mesto a Bratislavský samosprávny kraj sú otvorení prestavbe Istropolisu

18.02.2021 17:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy ani Bratislavský samosprávny kraj neodmietajú premenu areálu Domu odborov Istropolis, hoci výmenou za určité verejnoprospešné opatrenia. Vyjadrili sa tak pre agentúru SITA. Na toto stanovisko už reagoval aj developer Immocap, ktorý prisľúbil, že pripomienky mesta aj kraja bude pri riešení projektu rešpektovať.

Čítať viac

Diskusia okolo Nového Istropolisu pokračuje, aktivistom sa nepáči

18.01.2021 12:12:50 Adrian Gubčo

Predloženie projektu Nového Istropolisu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) nebolo spojené len s predstavením detailov konkrétnych riešení projektu, ale aj s odmietavými reakciami a pripomienkami voči zámeru. Najaktívnejšia je v tomto smere organizácia DOCOMOMO, ktorá obvinila developera Immocap z devastácie kultúrnych hodnôt a rozporuje súlad zámeru s Územným plánom.

Čítať viac

Nový Istropolis odhaľuje ďalšie detaily

03.12.2020 17:47:19 Adrian Gubčo

Predstavenie zámeru prestavby areálu Istropolisu v priebehu leta vyvolalo veľký záujem verejnosti. Developer Immocap odvtedy postupne dávkoval nové informácie o projekte, ktorý má zmeniť Trnavské Mýto a prispieť ku vzniku nového subcentra Bratislavy. Dnes boli zverejnené ďalšie detaily, keďže bol Nový Istropolis podaný na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Čítať viac

Ako zmení Nový Istropolis Bratislavu

23.09.2020 13:25:00 Adrian Gubčo

Zámer Nového Istropolisu je momentálne celkom logicky asi najviac diskutovaným investičným zámerom v Bratislave. Podstatná časť debát sa sústredí na otázku asanácie pôvodného Domu odborov Istropolis, ide však len o jednu z tém, o ktorých by sa malo hovoriť. Druhou – možno ešte podstatnejšou – je perspektíva ďalšej budúcnosti Trnavského Mýta a Bratislavy a spôsob, akým ju Nový Istropolis môže ovplyvniť.

Čítať viac

Dom odborov Istropolis sa nedá zachrániť

28.07.2020 13:30:00 Adrian Gubčo

Predstavenie Nového Istropolisu vyvolalo z logických dôvodov mimoriadny záujem médií a obrovský počet reakcií. Veľká väčšina sa venuje jedinej téme – asanácii pôvodného komplexu Istropolis. Milovníci modernistickej architektúry obviňujú developera z neúcty voči historickému a kultúrnemu odkazu budovy, investor Immocap sa bráni, že pôvodný Istropolis bol neudržateľný. Čo sú dôvody takéhoto postoja?

Čítať viac

Nový Istropolis sa odhaľuje

16.07.2020 12:55:25 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Dnešným dňom sa odhaľuje podoba dalšieho dlhoočakávaného bratislavského projektu: známe sú prvé detaily prestavby komplexu Istropolis, ikonickej stavby, tvoriacej už automatickú súčasť Trnavského mýta, asi najdôležitejšieho dopravného uzlu v meste. Developer Immocap oslovil pre návrh prestížnu architektonickú kanceláriu KCAP, víťaza medzinárodnej súťaže.

Čítať viac

Istropolis pokračuje v odhaľovaní detailov: Kultúrne centrum pomôžu navrhnúť poprední medzinárodní experti

24.09.2019 08:35:00 Adrian Gubčo

Developer Nového Istropolisu, spoločnosť Immocap Group, postupne rozbieha komunikáciu, ktorá povedie až k odhaleniu novej podoby developmentu. Po oznámení prvých detailov k súťaži na transformáciu zásadného územia, kde dnes stojí Dom odborov Istropolis, teraz pripomína ďalšie informácie, ktorými sa snaží dokázať, že nový projekt bude pre Bratislavu výrazným prínosom.

Čítať viac

Developer predstavuje ďalšie detaily k Istropolisu: Búranie starého komplexu je takmer isté

12.09.2019 08:15:00 Adrian Gubčo

Spoločnosť Immocap Group včera oznámila, že víťazom súťaže na oživenie územia v priestore Istropolisu na Trnavskom mýte sa definitívne stáva architektonická kancelária KCAP. Popritom bolo poukázané na problémy súčasného komplexu, z čoho viacmenej už jasne vyplýva, že preferovanou možnosťou je zánik pôvodnej budovy a jej nahradenie novou štruktúrou.

Čítať viac

YIT ustupuje od projektu prestavby Istropolisu

21.08.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia vystúpil z projektu prestavby komplexu Domu odborov Istropolis na Trnavskom mýte. Táto správa prichádza len niekoľko dní po mediálnom šume súvisiacom s odhalením neaktuálnej vizualizácie možnej podoby územia od jedného z účastníkov architektonickej súťaže. Developer tak ostáva plne pod kontrolou spoločnosti Immocap Group.

Čítať viac

Aká bude budúcnosť Istropolisu?

16.08.2019 10:20:00 Adrian Gubčo

V bratislavskej komunite postupne rastie záujem o budúcnosť komplexu Domu odborov Istropolis, ktorý bol už pred časom predaný spoločnostiam Immocap Group a YIT Slovakia. Po náznakoch o tom, že na areál prebehla medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž, unikla prvá z vizualizácií, čo vzbudilo ďalšiu záplavu reakcií. Aká bude naozaj budúcnosť tohto komplexu?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube