Author photoAdrian Gubčo 02.03.2022 15:13

Istropolis postupne zaniká

Na začiatku tohto roka sa spustilo búranie Domu odborov Istropolis, veľkého komplexu, ktorý tvoril charakteristickú súčasť Trnavského Mýta. Už onedlho sa to zmení. Na jeho mieste má totiž vzniknúť Nový Istropolis, polyfunkčný komplex s kultúrno-spoločenským centrom, kanceláriami, bývaním a retailom od developera Immocap. Búranie pôvodnej stavby bude prebiehať počas celého tohto roka.

Developer ohlásil obdržanie právoplatného búracieho povolenia v prvej polovici januára tohto roka a pohotovo ohradil takmer celý areál Domu odborov Istropolis. Búranie sa týka jeho kľúčových častí – Domu Revolučného odborového hnutia (kongresovej časti), organizačnej budovy (výškovej budovy) alebo Domu detí. Už o niekoľko dní po ohlásení búrania začal stavebník snímať z budov mramorový obklad a dnes už prebiehajú aj hrubšie búracie práce. Jeden zo symbolov rozvoja Bratislavy v socialistickom období tak ide definitívne do minulosti.

Keďže ide o mohutný súbor stavieb, búranie bude prebiehať pomerne dlho. „V týchto dňoch sa vykonávajú práce na asanácii prednej časti Domu odborov, v interiéroch objektov, postupne budú práce pokračovať na Dome detí a mládeže a Prístavby výstavnej siene,“ sumarizuje aktuálny stav Jakub Gossányi, riaditeľ developmentu v spoločnosti Immocap. „Podľa platného rozhodnutia o odstránení stavby dokončíme asanáciu týchto objektov do konca roka 2022.“

Veľkou zmenou pre obraz Trnavského Mýta bude zánik kongresovej časti aj výškovej kancelárskej budovy. Keďže sa objekty nachádzajú v husto zastavanej časti mesta, ich odstraňovanie môže byť spojené s komplikáciami, najmä pre okolitých rezidentov. Developer však upokojuje, že venuje vysokú pozornosť tomu, aby boli negatívne dosahy búracích prác čo najmenšie. „Všeobecne pri asanačných prácach postupujeme veľmi opatrne a volíme technológie, ktoré sú šetrné k okoliu a berú ohľad aj na obyvateľov v susedstve. Citlivý prístup sa bude týkať aj administratívnej budovy, čo – zjednodušene povedané - znamená, že nepoužijeme žiadnu invazívnu metódu, ale postupnú demontáž,“ vysvetľuje Gossányi.

Citlivosť sa má týkať aj vzácnejších častí pôvodného Istropolisu – napríklad zmieňovaného mramorového obkladu. Československý štát ho získal darom od spriateleného režimu kubánskeho diktátora Fidela Castra. Stavebník ho sníma kúsok po kúsku, aby nedošlo k jeho zničeniu. „Tento mramor plánujeme využiť aj v novom projekte, preto ho skladáme mimoriadne citlivo, nepoškodené kusy balíme a uskladňujeme priamo na mieste, aby bol pripravený na nové použitie,“ popisuje developer. „Snažíme sa využiť čo najviac aj z poškodených častí kameňa, ktoré recyklujeme a vyrábame z nich napríklad terrazový povrch. Okrem toho sme sa už  dohodli s niekoľkými inštitúciami, ktoré pre tento kameň nájdu ďalšie využitie (napr. na výskum či vzdelávanie).“

Súčasťou Istropolisu bolo niekoľko umeleckých diel. Immocap pripomína, že tieto diela boli odborne prenesené a uskladnené, aby nedošlo k ich poškodeniu. „Rovnako sme odborne deponovali aj hodnotné umelecké diela, interiérové a exteriérové prvky, ktoré sú profesionálne uskladnené a budú pripravené na ďalšie použitie. To isté platí aj o technickom inventári či častiach nábytku, ktorý sme poskytli viacerým inštitúciám.“ Viaceré diela by si mali nájsť miesto v novom projekte.

Nový Istropolis bude pozostávať z viacerých častí. Najvýraznejšou bude kultúrno-kongresové centrum, doplnené o kongresový hotel, ale aj dvojica administratívnych budov. Vyššia z nich, pri pohľade z Trnavského Mýta v druhom pláne, bude mať 116,4 metrov, čo z nej urobí jednu z najvyšších budov mesta. Naplánované sú aj dve 15-podlažné rezidenčné budovy. Jednotlivé objekty sú rozmiestnené tak, aby medzi nimi vznikli komornejšie verejné priestranstvá a zástavba nadväzovala na kompaktnú štruktúru okolia. Parter domov bude aktívny s obchodmi a službami.

Zámer je momentálne v posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a podľa všetkého čaká na vydanie záväzného stanoviska zo strany Hlavného mesta. Následne sa môže rozbehnúť územné a stavebné konanie na novomestskom stavebnom úrade. Presné termíny výstavby nie sú známe a nešpecifikuje ich ani developer. „Povoľovací proces pre Nový Istropolis napreduje podľa harmonogramu tak, aby sme Bratislavčankám a Bratislavčanom mohli priniesť kvalitný projekt čo najskôr,“ konštatuje. Predbežne sa však ráta s dokončením celého komplexu v roku 2026.

 

 

Nový Istropolis je po mnohých stránkach kontroverzný projekt. Časť verejnosť sa s veľkým odporom stavia proti asanácii pôvodného komplexu, asi najvýraznejšieho diela významnej trojice architektov Ferdinanda Končeka, Iľju Skočeka a Ľubomíra Titla. Istropolis vníma ako jedno z najvýznamnejších diel povojnovej slovenskej modernej architektúry. Aktivisti a ochrancovia modernej architektúry preto iniciovali petíciu za zachovanie Istropolisu a vyvinuli snahu, aby bol zaradený medzi národné kultúrne pamiatky. To sa im však nepodarilo, čo viedlo k udeleniu búracieho povolenia.

Samotný developer na jednej strane odmieta, že by mal komplex pamiatkovú hodnotu, na druhej strane pripomína, že Istropolis bol ekonomicky neudržateľný. Séria auditov dokázala, že pôvodnú budovu Domu ROH nemožno adaptovať s ohľadom na súčasné potreby tak, aby nedošlo k radikálnemu narušeniu architektúry. Celá snaha by tak do veľkej miery stratila zmysel. Ak má byť kultúrno-spoločenská náplň v Istropolise aspoň do istej miery návratná, musí ísť o vysoko flexibilný komplex so stálym programom a potenciálom pre hostenie podujatí medzinárodnej kvality. Preto je nutné postaviť úplne nový objekt.

Immocap po vypracovaní analýz a základne ideovej koncepcie nového developmentu zo strany renomovanej kancelárie Marko&Placemakers pristúpil k zorganizovaniu architektonickej súťaže medzi významnými európskymi ateliérmi. Z ôsmich súťažiacich sa pre zachovanie Istropolisu rozhodol len jeden. Víťaz súťaže, prestížna holandská kancelária KCAP v spolupráci s nemeckým ateliérom Cityförster, však navrhol úplne nové hmoty. Od prvotného návrhu sa koncept ešte modifikoval, a to aj v spolupráci s expertmi na kultúrne objekty z londýnskeho štúdia Charcoalblue. Slovenským partnerom je Pantograph.

Developer je tak presvedčený, že na Trnavské Mýto prináša omnoho vyššiu kvalitu. Nové kultúrno-spoločenské centrum má mať špičkové medzinárodné parametre, porovnateľné s poprednými centrami v Európe. Ústredným bodom bude multifunkčná sála oválneho pôdorysu s variabilnou kapacitou - pre kongresy to bude 3-tisíc návštevníkov, pre event s centrálnym pódiom a s eleváciou 2.240 návštevníkov, klasický koncert bude môcť navštíviť 2.017 ľudí, popový koncert so štandardne umiestneným pódiom 5-tisíc ľudí a pri centrálnom pódiu až 5.242 ľudí. Sála sa bude dať predeliť aj na menšie priestory. Súčasťou centra budú ďalšie menšie priestory (20-30 miestností), sálu, mediálne priestory, VIP zónu, veľkorysé foyer, stravovaciu časť či moderné technické zázemie.

Tieto parametre sú zároveň v súlade s požiadavkami na vznik Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC), významného prvku verejnej infraštruktúry, ktorá chýba Bratislave aj Slovensku. Aj preto Vláda SR ešte pred časom vyjadrila zámeru zriadiť takéto centrum v metropole podporu, a to aj finančnú – do projektu hodlala investovať maximálne 60 miliónov eur. Immocap ponúkol Nový Istropolis ako miesto pre umiestnenie NKKC.

Pre podobu projektu to je zásadné, keďže rozsah, aký predpokladá NKKC, sa stane bez jeho umiestnenia v developmente neudržateľný. Immocap preto už naznačil, že pokiaľ dotáciu nezíska a NKKC bude inde, kultúrno-spoločenská časť v Novom Istropolise vznikne, ale v menšom rozsahu. „Zachovať kultúrno-spoločenskú funkciu na Trnavskom mýte sme sa zaviazali už pri akvizícii Domu odborov a tento náš záväzok platí. V prípravných prácach pracujeme s kultúrno-spoločenskou sálou,“ sľubuje J. Gossányi. „Zmluvou s Mestskou časťou Nové mesto sme sa zaviazali, že tu postavíme sálu s minimálnou kapacitou pre 1.650 ľudí na sedenie. Tento náš záväzok dodržíme aj v prípade, ak nebude nášmu zámeru udelená dotácia.“

Podobu projektu s menšou kapacitou developer neodhalil, keďže aj naďalej sa sústredí na projekt s parametrami pre NKKC. Jeho umiestnenie v komplexe je však v tejto chvíli otázne. K analýze, ktorá označila jeho vznik v Novom Istropolise za existujúcich podmienok za najvhodnejší, sa kriticky postavil minister financií Igor Matovič. Nateraz nemožno vylúčiť, že akékoľvek investície do takéhoto typu vybavenosti odloží aj medzinárodná a súvisiaca vnútroštátna situácia.

 

Nový Istropolis. Zdroj: Immocap

 

V každom prípade, zmenšovanie kultúrno-spoločenského centra by bolo tragédiou. Ak totiž dochádza k zániku staršej zástavby, ktorá disponuje vysokými hodnotami – čo pri Istropolise bez ohľadu na status NKP alebo technický stav platí – potom musí byť jej náhrada lepším riešením pre verejnosť aj mesto. Potenciálne prínosy NKKC sú obrovské a Bratislavu môže výrazne posunúť. Doplní sa nielen kvalitné a veľké zariadenie pre kultúrne podujatia, ale zvýši sa aj medzinárodné postavenie mesta vďaka významným kongresom. Ak však Istropolis padne kvôli stredne veľkému centru, ktoré neumožní takéto eventy, misky váh sa vychýlia smerom k pôvodnej budove.

Okolo Nového Istropolisu, predovšetkým jeho kultúrno-kongresovej časti, tak bude ešte nejakú dobu visieť neistota. Odkedy proti NKKC na tomto mieste vystúpil minister financií, debata o tejto téme sa utlmila. Momentálne ju navyše prehlušuje konflikt na Ukrajine, takže ani neočakávam, že by sa opäť v najbližších týždňoch vyťahovala. Medzičasom, Istropolis kúsok po kúsku odchádza do histórie, čo celkom oprávnene vyvoláva v mnohých (vrátane mňa) smútok.

Nový príťažlivý projekt v plnom rozsahu je na druhej strane zdrojom veľkých očakávaní. Tento optimizmus sa snáď v najbližších rokoch nijako nenaruší nesprávnymi rozhodnutiami. Bratislava prichádza o významný symbol nielen jednej lokality, ale aj celého mesta. Jeho náhrada musí byť ešte kvalitnejšia a výraznejšia.

 

Fotografie z 27.2.2022. Pozrite si priebeh búrania Istropolisu vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Immocap

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube