Author photoAdrian Gubčo 07.09.2020 17:15

Saleziánske Nové Oratórium napreduje v rekonštrukcii

Katolícka komunita Saleziánov sídli už desaťročia v areáli na nároží Záhradníckej a Miletičovej ulice, ktorý dnes zahŕňa kostol, oratórium, internát či administratívne priestory, ako aj pomerne rozsiahle parkovisko, ktoré sa používa na spoločenské aktivity. Stav areálu už nebol ideálny a nezodpovedal aktuálnym potrebám a veľkosti komunity. Aj preto sa na konci minulého roka rozbehla rekonštrukcia, ktorá aktuálne úspešne napreduje.

Budúci vstup do Nového Oratória

Budúci vstup do Nového Oratória

Saleziáni prišli na „Miletičku“ už v 30-tych rokoch 20. storočia, priestory však boli nútení opustiť počas vlády komunistov. V areáli pozdĺž ulice sa usídlila najprv Polícia, neskôr tu pôsobil podnik Pozemné stavby, ktorý pristaval nové stavby, garáže a vybudoval parkovisko na mieste bývalého ihriska. Areál sa Saleziánom vrátil až v roku 1991, kedy sa najprv sústredili na rozbeh pastoračných aktivít, a na vybudovanie nového kostola, ktorý bol posvätený v roku 1997.

Popritom rozvíjali prácu s mládežou, hoci prostredie už postupne prestávalo vyhovovať rastúcej komunite. Ako farnosť vysvetľuje, patrí k saleziánskym strediskám s najväčším počtom členov, kvôli čomu sú doterajšie priestory kapacitne a hygienicky nevyhovujúce. Takisto sa ani nedarí jednotlivé funkcie areálu vhodne prepojiť tak, aby tu vznikali intenzívnejšie medzigeneračné väzby.

Vychádzajúc z týchto východísk, v roku 2017 zorganizovali Saleziáni architektonickú súťaž, ktorej cieľom bolo preriešiť areál a doplniť ho potrebnými funkciami za súčasného zlepšenia podmienok pre realizáciu doterajších aktivít. Víťazom súťaže sa stala kancelária n/a, ktorá pripravila kvalitný návrh nového komunitného centra. Ďalší vývoj zámeru sa však na čas zastavil.

Saleziáni zadali nakoniec projekt inej kancelárii, GRAU, ktorá patrí k relatívne mladým, no taktiež veľmi kvalitným ateliérom. Návrh pre Nové Oratórium – alebo Oratko – sa vyznačuje čistotou a jednoduchosťou, čo je však adekvátne vzhľadom na misiu, ale aj ekonomické možnosti saleziánskej komunity. Projekt totiž počíta s kompletnou rekonštrukciou existujúcich priestorov, výstavbou novej telocvične a vytvorením verejných priestorov, ktorých jadrom bude námestie na mieste dnešného parkoviska. Zámer je kvôli náročnosti rozdelený na dve etapy, v prvej prebieha rekonštrukcia, v druhej vzniknú novostavby.

Rekonštrukčné práce sa spustili už v priebehu minulého roka, viditeľnejšie však začali byť až v jarných mesiacoch 2020. K máju boli dokončené hrubé stavebné práce na kaplnke, klubovniach, vybúraní vestibulu, základoch výťahu, obytných priestoroch či na terase čajovne, aktuálne sa dobudováva výťah, zatepľuje budova, buduje sa nový vstup, strieška čajovne a realizujú sa povrchy v miestnostiach a vybavenie. Cieľom Saleziánov bolo túto etapu rekonštrukcie ukončiť ešte v lete.

Odhadované náklady na prvú etapu dosahovali 900-tisíc eur, silný vietor vo februári však strhol strechu, čo zvýšilo náklady. Každopádne, práce aj naďalej pokračujú, čiastočne aj vďaka verejnej zbierke. V dohľadom čase tak snáď budova z roku 1933 dostane novú podobu a pribudne tu nový priehľadný vestibul, priestory pre klubovne Oratka, kaplnka, čajovňa, herňa pre rodičov s deťmi, knižnica so študovňou a taktiež priestory rehoľnej komunity saleziánov.

Druhá etapa v podobe telocvične a námestia má predpokladaný rozpočet 1,2 milióna eur. Súčasťou objektu telocvične bude aj kaplnka, klubovne a obchodné jednotky, orientované do Miletičovej. Verejné priestory zahŕňajú zmieňované námestie, dvojicu detských ihrísk a parčík s altánkom. Parkovanie bude vytlačené až za tento parčík. Keďže ide o zložitejšiu časť projektu, termíny ešte v tejto chvíli ujasnené nie sú.

 

Terasa budúcej čajovne a schodisko k námestiu

 

Je mimoriadne príjemné, že na bratislavské pomery vcelku ambicióny projekt neostal len na papieri. Komunitné centrá alebo miesta pre prácu s mládežou sú dosiaľ mimoriadne absentujúcou typológiou pri verejných projektoch, aj keď veľmi potrebnou. Stimulujúcu funkciu komunitných a medzigeneračných centier nedokážu suplovať ani školy, ktoré sa potýkajú s nízkymi investíciami, hoci sa odporúča posilňovať ich výchovný aspekt a krúžkovú či dobrovoľnícku činnosť.

Je to škoda, lebo sa tým mesto okráda o jednu zo svojich základných „esencií“ – nadväzovanie vzťahov. Sídelné celky by totiž nemali byť chápané len ako fyzické či ekonomické jednotky, ale predovšetkým ako spoločenské: dobré mesto je také, ktoré vytvára predpoklady pre nadväzovanie a rozvoj prospešných vzťahov, ktoré prispievajú k tvorbe kultúrnych, ekonomických alebo sociálnych hodnôt.

Práve z tohto dôvodu sa napríklad mnoho miest v USA potýkalo s úpadkom, keďže podfinancované školy vo vnútorných mestách nedokázali žiakom poskytnúť také možnosti pe osobnostný rozvoj v rámci spoločných aktivít, ako školy v bohatých predmestských školských okrskoch. To viedlo čiastočne k exodu všetkých, ktorí si to mohli dovoliť. Podmienky na Slovensku sú samozrejme iné, čo však neznamená, že nie je veľmi dôležité, aby dochádzalo k medzigeneračnej výmene a podpore tvorivosti a súdržnosti mladých ľudí.

Situácia sa mení len pomaly a príkladov dobrej praxe je málo. V Bratislave k takým patria najmä aktivity Saleziánov či ožívajúca Stará jedáleň, v menšej miere sa o niečo podobné snažia niektorí developeri, ktorí začínajú do projektov vkladať herne alebo priestory, ktoré ponechávajú na (takmer) voľné využitie obyvateľom obytných súborov (viď napríklad projekt Hájpark).

Bolo by však namieste, keby sa mesto alebo nejaká z mestských častí odhodlala na gesto podobné Českým Budějoviciam, ktoré zrealizovali vynikajúce komunitné centrum Máj, pomáhajúce celému sídlisku so sociálnymi neduhmi (autorom Mája je, mimochodom, bratislavská kancelária SLLA). U nás je v obdobnej pozícii Vrakuňa, kde sa v priamom susedstve neslávne známeho „Pentagonu“ nachádza opustený objekt na Stavbárskej ulici, ktorý by sa mohol prestavať alebo nahradiť novou budovou, obsahujúcou možnosti pre aktívne trávenie voľného času, krúžkovú činnosť, poradenské služby alebo športovanie.

Kým sa však tak nestane, bude slúžiť práve Nové Oratórium ako jeden z najúspešnejších príkladov budovania nových kapacít, zameraných na mládež a rozvoj vzťahov medzi generáciami. Ide o úlohu, ktorá bude s postupujúcimi spoločenskými, technologickými a demografickými zmenami čoraz dôležitejšia. Bratislava sa takto stáva aspoň po troškách priateľskejším a solidárnejším mestom.

 

Fotografie z 30.8.2020.

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Budúci vstup do Nového Oratória
  • Terasa budúcej čajovne a schodisko k námestiu
  • Parkovisko, kde vznikne telocvična
  • Nové Oratórium od kostola
  • Nové Oratórium od námestia

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube