Author photoAdrian Gubčo 29.11.2019 14:50

Komunitné centrum Stará jedáleň je pred dokončením

Prvá správa o iniciatíve Stará jedáleň, ktorej cieľom bolo pretvoriť nevyužívané priestory Strednej odbornej školy Masmediálnych a informačných štúdií v Krasňanoch na komunitné centrum, sa objavila v roku 2016. Vtedy išlo skôr o ideu, dnes sa však plán mení na realitu. V Rači tak už čoskoro pribudne nový priestor pre deti a mládež s možnosťou trávenia voľného času.

Stará jedáleň sa nachádza v priestore medzi budovou školy na nároží Kadnárovej ulice a Peknej cesty a internátom na Peknej ceste. Ide o jednopodlažný objekt, ktorý bol dlhodobo nevyužívaný. Občianske združenia Mládež ulice, Ráčik a Fusion však prišli s víziou jeho pretvorenia, ktorú odprezentovali vlastníkovi – Bratislavskému samosprávnemu kraju. BSK sa s víziou stotožnilo a prenajalo objekt iniciatíve na 25 rokov.

Súčasťou tejto vízie je vznik miesta, ktoré budú môcť deti a mládež voľne navštevovať a tráviť čas zmysluplnými aktivitami, centrum však bude otvorené pre všetky sociálne a demografické skupiny (ide o tzv. nízkoprahové centrum). Cieľom je vytvoriť alternatívu voči zlým podmienkam v domácnosti, nude, alebo nedostatku sociálneho kontaktu. Ide o niečo, čo všetky združenia realizujú už dlhšie, Stará jedáleň im tak poskytne kvalitnejšie podmienky pre rozbehnuté aktivity.

Súčasťou prestavaného objektu bude klubovňa na mieste bývalej kuchyne, ateliér pre umelecké aktivity a arterapiu (liečenie umeleckými aktivitami), poradenská miestnosť, no najmä hlavná sála, kde bude možné organizovať koncerty, výstavy, konferencie, predstavenia atď. V sále bude pódium i sedenie, s ohľadom na typ podujatia ju bude možné preorganizovať. Táto sála bude navyše otvorená na prenájom iným skupinám či verejnosti, aktivity by však mali mať komunitný dosah.

K jednotlivým priestorom prináleží dvojica kuchyniek, jedna pre detskú klubovňu a druhá ako zázemie kaviarne pre dospelých. Okrem toho tu vzniknú administratívne priestory určené pre činnosť občianskych združení.

Komunitné centrum má mať aj presah do exteriéru, plánované je odstránenie plotu od Peknej cesty (resp. jeho presun, keďže susedný internát musí byť oplotený) a vytvorenie oddychového priestoru v zeleni. Vzniknúť by tu mal altánok, pódium či sedenie, pričom aktivisti chcú využiť potenciál pohybu ľudí do a z lesoparku. Určité zmeny sa chystajú aj na ploche Za starou jedálňou, tá však už patrí SOŠ, ktorá tu rozvíja vlastné aktivity.

Väčšina stavebných prác je v tejto chvíli ukončená a priestor čaká na kolaudáciu. Časť miestností je už vybavená nábytkom, hotové sú aj kuchynky, ktoré dodala v rámci svojho grantového systému IKEA spoločne s International Women Club. Dokončiť ešte ostáva predovšetkým exteriér budovy, teda zateplenie, omietnutie a výmaľbu, ako aj doplniť novú vzduchotechniku.

Celkové náklady na rekonštrukciu sa pohybujú na úrovni približne 350-tisíc eur. Je zrejmé, že ide o masívne náklady, projektu však pomohli granty od partnerov, napríklad od Velux Foundation, BSK, mestskej časti Rača, SPP, Orange alebo Slovenskej sporiteľne, prispela aj samotná komunita vo forme crowdfundingu.

Otvorenie komunitného centra sa očakáva predbežne v prvej polovici roka 2020.

 

Nábytok do kaviarne dodala v rámci grantovej podpory IKEA

 

Stará jedáleň patrí k výnimočným a mimoriadne dobre pripraveným a prospešným počinom. Nielenže sa využije opustený objekt a doplní ideálnou funkciou, ale už teraz je zrejmé, že pôjde o úspešný koncept. Etablované občianske združenia, ktoré za iniciatívou stoja, majú vynikajúce výsledky v práci s deťmi či mládežou a už teraz majú jasnú predstavu, ako budovu oživiť a „zaľudniť“. Využiteľnosť podporí dobrá úroveň architektúry, za ktorou stojí Ján Kukuľa, autor rozšírenia galérie Danubiana.

Predpokladaný úspech projektu potvrdzuje silná podpora komunity, ktorá sa aktívne zapojila do rozvoja Starej jedálne a pomáhala finančne alebo v rámci brigád. Podporu vyjadruje aj SOŠ, ktorej študenti aktívne centru vypomáhajú, alebo internát, ktorého obyvatelia takto získajú „svoj“ sociálny priestor. Iniciátori rekonštrukcie však prepdokladajú, že za programom či kaviarňou si nájdu cestu skutočne všetky skupiny obyvateľstva.

Komunitné centrá bývajú v mnohých mestách úplne štandardným nástrojom pre rozvoj medziľudských vzťahov a saturovanie potrieb mladých ľudí alebo seniorov po socializácii. Pomáhajú rozvíjať nadanie u detí, poskytujú poradenstvo a umožňujú vytvorenie bezpečného miesta, kde možno ďalej tráviť voľný čas. Napriek tomu je ich existencia v Bratislave skôr zriedkavá a mnohokrát majú prizmu priestoru len pre sociálne slabších.

Tento pohľad je však chybný. Ide o veľmi potrebnú typológiu, predovšetkým v meste, kde je obmedzený počet priestorov, kde by mohla napríklad mládež tráviť voľný čas, a zvlášť bez toho, aby musela za to platiť. Dnes je okrem niekoľko športovísk, ktoré však nie sú pre každého (napríklad pre dievčatá), príp. náboženských spolkov, výraznejšou alternatívou len nákupné centrum. Výsledkom nudy môže byť znížená odolnosť voči sociopatogénnym javom.

Stará jedáleň toto zmení a minimálne lokálna mládež, ale aj široká verejnosť, získa projekt, ktorý môže výrazne zvýšiť kvalitu života v tejto časti mesta. Príjemná iniciatíva si rozhodne zaslúži podporu a mala by slúžiť ako inšpirácia aj pre iné mestské časti, príp. priamo pre Hlavné mesto. To by malo rozvoj takýchto centier iniciovať vo všetkých častiach Bratislavy.

Výsledkom bude všestranne príjemenšie mesto, ktoré myslí na svojich obyvateľov a vytvára im dobré podmienky pre to, aby tu prežili naplnený a aktívny život. Ide o jednu zo základných prísad pre vznik úspešnej a príťažlivej metropoly.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Komunitné centrum z exteriéru
 • Komunitné centrum z exteriéru
 • Vstup je zatiaľ nevábny, ale bude ešte upravený
 • Klubovňa
 • Klubovňa
 • Veľká sála
 • Veľká sála
 • Kaviareň
 • Dvor medzi školou a komunitným centrom plánue škola využívať pre svoje aktivity
 • Budúci mobiliár
 • Zdroj: Stará jedáleň
 • Zdroj: Stará jedáleň

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube