Author photoAdrian Gubčo 16.01.2020 11:45

Saleziánske Oratórium je po zmenách bližšie k realite

Pred vyše dvoma rokmi boli odhalené výsledky vtedy v Bratislave pomerne ojedinelej architektonickej súťaže – možná budúca podoba Nového Oratória, teda mládežníckeho centra saleziánskej rehole na Miletičovej ulici. Sľubný projekt sa však pozastavil a až v poslednom období začína v jeho príprave nastávať pohyb, hoci už so zmeneným dizajnom aj architektmi.

Zdroj: GRAU

Zdroj: GRAU

Po pár rokoch čakania sa zdá, že sa Saleziáni opäť chystajú na realizáciu projektu nového „Oratka“, ktorý prinesie maximalizáciu využitia areálu na ružinovskej Miletičovej ulici. Zámer rozložený na dve etapy počíta s rekonštrukciou starších objektov, výstavbou novej budovy aj revitalizáciou verejných priestranstiev. Projekt bol zracionalizovaný, vo výsledku mu to však veľmi neublížilo.

Investor vymenil architektov, keď sa namiesto pôvodného víťaza súťaže, kancelárie N/A, rozhodol pre spoluprácu s kanceláriou GRAU. S ňou pracoval už v minulosti na revitalizácii parčíku v ďalšom saleziánskom centre v Petržalke, Mamateyka. GRAU pripravilo konzervatívnejší návrh, ktorý prišiel so zmenou dispozície pozemku aj hmotového členenia nových objektov.

Základom konceptu je otvorenie areálu pre návštevníkov a vytvorenie centrálneho námestia, ktoré má slúžiť ako srdce celého areálu. To nahradí dnešné parkovisko. Parkovanie je vytlačené na okraj riešeného územia, od námestia ho bude oddeľovať parčík s altánom. Juhozápadnú hranu námestia vytvorí polkruhový objekt telocvične, ktorý zároveň dotvorí uličnú čiaru Miletičovej.

V prvej fáze sa však najmä zrekonštruuje pôvodná saleziánska budova z roku 1933. Tým sa vytvoria priestory pre klubovne Oratka, kaplnka, čajovňa, herňa pre matky s deťmi, knižnica so študovňou a taktiež priestory rehoľnej komunity saleziánov. Na prízemí vznikne nový priehľadný vestibul, čím sa nádvorie prepojí s kostolom a oratórium so súčasným parkoviskom.

Výstavba telocvične je predmetom až druhej fázy. Budova by mala mať dve podlažia, polkruhový tvar je vysvetlený snahou o prirodzené obtekanie ľudí okolo fasády a potlačením celkovej hmoty objektu. Na prvom podlaží by mali vzniknúť do Miletičovej orientované prenajímateľné jednotky, do námestia sa budú obracať klubovne či kaplnka. Samotná telocvičňa bude na druhom nadzemnom podlaží.

Okrem týchto zásahov by sa v rámci druhej fázy mali upraviť aj verejné priestranstvá, čoho súčasťou je vznik detských ihrísk v dotyku s telocvičňou, väčšieho ihriska na mieste menšieho parkoviska, a najmä zmieňovaný park s altánom, ktorý nahradí starú telocvičňu. Parkovisko sa bude nachádzať na severozápadnej strane areálu, v dotyku s projektom Miletičova 5.

Najväčšou komplikáciou ostávajú financie. Saleziáni odhadujú náklady na prvú etapu vo výške 900-tisíc eur, druhá by mala vyjsť na 1,2 milióna. Na prvú časť prebieha zbierka, pričom aktuálne Saleziáni disponujú približne 570-tisíc eurami. Zvyšné prostriedky by sa mali vyzbierať do júna 2020 tak, aby bola prvá etapa ukončená už v lete tohto roka. Dátumy realizácie druhej etapy zatiaľ špecifikované neboli, ide však o náročnejší povoľovací proces ako pri rekonštrukcii, čo znamená, že nejakú dobu ešte ostane druhá etapa v rovine návrhu.  

 

Nové námestie na mieste dnešného parkoviska bude jadrom Oratka. Zdroj: GRAU

 

Podľa Saleziánov je cieľom projektu vytvoriť miesto pre stretávanie, ktoré bude slúžiť k osobnostnému rastu mladých ľudí. Okrem toho, existujúca komunita je už pomerne veľká a využíva zastarané a nedostatočné priestory. V neposlednom rade, prepojením jednotlivých objektov – Oratko, kostol, dom a internát – majú vzniknúť predpoklady pre medzigeneračnú výmenu medzi veriacimi a návštevníkmi jednotlivých objektov.

Saleziánska rehola patrí ku komunitám, ktoré sa obracajú – a celkom úspešne – predovšetkým na mladých ľudí. Zásluhu má na tom nepochybne aj moderný prístup k vyvíjaným aktivitám, vrátane prístupu k architektúre saleziánskych centier a klubovní. Okrem vyššie zmieneného parčíku v Petržalke je výraznou nedávnou realizáciou rekonštrukcia multifunkčnej sály pod kostolom v Trnávke, kde vznikol moderný priestor využívaný miestnou komunitou.

Saleziáni takto čiastočne prekrývajú citeľnú absenciu rozličných komunitných priestorov a centier, v čoho dôsledku má mnoho mladých ľudí (ale nielen ich) problém nájsť zmysluplné trávenie voľného času. Bez snahy o akékoľvek morálne súdy – zvýšená verejná a spoločenská aktivita ľudí, či už vo forme športu, umenia, vzdelávania a podobne – má pozitívne dopady na ľudské šťastie, blaho (wellbeing) a prispieva k znižovaniu miery kriminality a násilia v spoločnosti. Preto najvyspelejšie krajiny, najmä severnej Európy, aktívne podporujú rozvoj komunitných centier či priestorov.

U nás tento prístup, narozdiel od takého Česka, zatiaľ nemá inštitucionálnu podporu, pokiaľ nejde o komunitný priestor pre úplne vylúčené skupiny obyvateľov. Potrebnú funkciu suplujú Saleziáni alebo aktivisti, čo ukazuje príklad menšieho centra Stará Jedáleň.

Nové Oratko na Miletičke tak považujem za jednoznačne pozitívny projekt, zvlášť v kontexte okolitej zástavby a developmentu. Po dobudovaní najnovšieho projektu, Jégého Alej V, sa zvýši tlak na vznik nekomerčných komunitných a verejných priestranstiev, ktorých je v tejto inak pomerne husto zastavanej a osídlenej lokalite málo. Pozitívny je aj fakt, že tak rekonštrukcia, ako aj dostavba areálu, má z prezentovaných materiálov solídnu architektonickú úroveň a citlivo dotvorí areál, ktorý taktiež patrí k dobrým príkladom modernej architektúry – minimálne v prípade kostola.

Či sa podarí Saleziánom projekt skutočne rozbehnúť, uvidíme už v najbližších mesiacoch.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Pohľad na telocvičňu od Miletičovej. Zdroj: GRAU
  • Ihrisko na námestí. Zdroj: GRAU
  • Námestie. Zdroj: GRAU
  • Park a altánom. Zdroj: GRAU
  • Vstup do kostola s novým prístupom do vestibulu. Zdroj: GRAU
  • Vestibul. Zdroj: GRAU
  • Vestibul. Zdroj: GRAU
  • Zdroj: GRAU
  • Axonometria. Zdroj: GRAU

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube