Author photoSimona Schreinerová 23.01.2024 13:28

Zásadný posun pri kontroverznom projekte: Nové Domino získalo definitívne povolenie, pôvodný zámer sa stáva minulosťou

Nové Domino v Petržalke v časti Lúky patrí medzi kontroverzné zámery. Pôvodný development začal zbierať stanoviská ešte v roku 2008, stavba však narazila na nepriazeň verejnosti. To viedlo k zastaveniu výstavby a zmenám v projekte. Po dlhých rokoch sa dnes ale zdá, že Nové Domino sa napokon predsa len dokončí.

Zdroj: Adrian Gubčo / YIM.BA, Subcentro / VI Group

Zdroj: Adrian Gubčo / YIM.BA, Subcentro / VI Group

Nové Domino je súbor objektov, ktoré začali vznikať v južnej časti petržalského sídliska, v blízkosti domov na Jasovskej ulici. Projekt začal realizovať developer Subcentro, blízky spoločnosti VI Group. Pôvodný obytný súbor získal v roku 2008 súhlasné záväzné stanovisko mesta, o tri roky neskôr pribudlo aj stavebné povolenie.

Začiatok výstavby sprevádzala nespokojnosť obyvateľov z okolia. Hlavným problémom bolo umiestnenie stavieb v bezprostrednej blízkosti existujúcich bytových domov. Verejnosti sa nepozdával ani blízky vzťah investora s vtedajším vedením mestskej časti. Hranica však bola definitívne prekročená, keď sa ukázal nesúlad realizovanej stavby s textom povolení.

Vzhľadom na nezrovnalosti sa stavba v roku 2014 zastavila. Investor síce projekt neskôr prepracoval, ale upravenému návrhu Magistrát odmietal vydať záväzné stanovisko. Podarilo sa to až v roku 2021, muselo však prebehnúť niekoľko výrazných úprav. Tým pádom získalo Nové Domino potvrdenie, že je v súlade s Územným plánom. Podľa vtedajšieho vyhlásenia primátora Bratislavy Matúša Valla išlo o najlepší možný kompromis.

Galéria

  • Aktuálna verzia projektu. Zdroj: Subcentro / VI Group
  • Situácia – odstupové vzdialenosti. Zdroj: Subcentro / VI Group
  • Nové Domino - verzia z roku 2018. Zdroj: Subcentro / VI Group
  • Nové Domino - verzia z roku 2018. Zdroj: Subcentro / VI Group
  • Nové Domino - verzia z roku 2018. Zdroj: Subcentro / VI Group
  • Nové Domino, 30.1.2022. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

V porovnaní s predchádzajúcim návrhom došlo k zmene pri odstupe od existujúcich bytových domov, počte podlaží i počte bytov. Mestská časť Bratislava – Petržalka nedávno zverejnila rozhodnutie, ktorým nariaďuje úpravy už zrealizovanej stavby a dodatočne povoľuje stavbu.

Už zrealizovaná časť Nového Domina pozostáva z objektov A, B, C, D a E. Nariadené úpravy spočívajú v asanácii existujúcich častí týchto objektov, čím sa zväčšia odstupové vzdialenosti o 3,5 metrov, v časti objektov až o 6,2 metrov od existujúcich bytových domov na Jasovskej ulici. Pri každom objekte príde k odstráneniu časti skeletu, čím vznikne odstupová vzdialenosť od objektov na úrovni približne 19,5 metra.

Rozhodnutie približuje stupeň rozostavanosti jednotlivých objektov. Objekt A, D a E má zrealizované stĺpy na prvom nadzemnom podlaží (NP), železobetónové jadro s výťahovou šachtou a schodmi po druhé NP. Objekty D a E však nemajú stropnú dosku na druhom NP.

V objektoch B a C sú stropné dosky, stĺpy, železobetónové jadro s výťahovou šachtou a schodmi v rozsahu po tretie NP. Na treťom NP sú zrealizované stĺpy skeletu, v prípade objektu C aj železobetónové jadro s výťahovou šachtou. S realizáciou nariadených úprav je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia. 

V porovnaní s pôvodným projektom prišlo k zníženiu a zmenšeniu všetkých piatich objektov. Každý z nich sa znížil o dve NP. Rovnako bol prepracovaný koncept parteru, ktorý súvisí s reorganizáciou dopravného riešenia. Prízemie bude uzatvorené, čím vznikne vhodný priestor pre občiansku vybavenosť, plne rešpektujúci plánované väzby v území.

V objektoch A, B, C, zostala zachovaná obytná funkcia na druhom až piatom NP. Mierne sa však upravila skladba bytových jednotiek. Funkcia objektu D sa zmenila z apartmánového domu pre seniorov na obytnú funkciu. Objekt E sa tiež mení domu pre seniorov na administratívnu budovu. Zmenám je prispôsobená i kompletná dispozícia tohto objektu.

V piatich päťpodlažných domoch tak bude 64 bytov, pôvodne malo byť vybudovaných 90 bytových jednotiek. Okrem toho sa tu bude nachádzať 20 kancelárskych jednotiek a päť obchodných priestorov. Občianska vybavenosť bude v každom objekte na prvom nadzemnom podlaží. Počet parkovacích státí sa znížil zo 134 na 99. 

 

Nové Domino - verzia z roku 2018. Zdroj: Subcentro / VI Group

 

V skoré vydanie povolenia developer veril už minulú jeseň. Podľa neho je projekt nezákonne zastavený viac ako desať rokov. Napriek tomu sa podľa vlastných slov o pozemok stará, vykonáva pravidelné kontroly a územie čistí od náletových drevín. V septembri minulého roka upozornil tiež na to, že sa z pozemku stala akási „čierna skládka“, keďže sa na ňom zhromažďoval cudzí komunálny odpad.

Hovorkyňa Petržalky Mária Halašková v tom čase upozornila na to, že proces tvorby rozhodnutia sa môže predĺžiť. Dôvodom majú byť početné námietky zo strany dotknutých miestnych obyvateľov. Ak sa niekto z obyvateľov voči rozhodnutiu odvolá, bude sa vec posudzovať na Okresnom úrade v Bratislave, čím sa samozrejme proces predĺži. Stále je teda otázne, kedy sa hanba Petržalky konečne dokončí a začne skutočne slúžiť svojmu účelu.

K rozvoju tejto časti Petržalky môžu okrem Nového Domina prispieť v budúcnosti ďalšie projekty. Najvýznamnejším je predĺženie petržalskej električkovej radiály. Kompetentní dlho tvrdili, že sa podarí dodržať termín dokončenia do konca septembra tohto roka. Posledné vyjadrenia Magistrátu však smerujú k tomu, že sa tento termín bude predsa len posúvať.

 

Nezastavané plochy v susedstve Panónskej cesty môžu vyzerať inak. Zdroj: Architekti BKPŠ / Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Nemenej významná bude aj plánovaná Polyfunkčná zóna Janíkov Dvor, ktorej developerom je Hlavné mesto. Komplex by mal zahŕňať nájomné bývanie aj občiansku vybavenosť, napríklad materskú školu, domov sociálnych služieb, verejné priestory či parkovací dom. Dvojkolovú urbanisticko-architektonickú súťaž vyhral renomovaný ateliér Architekti BKPŠ. 

Janíkov Dvor by mal byť riešený v zmysle konceptu 15-minútového mesta. Hlavnou myšlienkou je zabezpečiť, aby všetky základné životné potreby a služby, vrátane bývania, práce, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti alebo rekreačných aktivít, boli dostupné do 15 minút od domova peši alebo na bicykli. V praxi ide o návod na budovanie kompaktných, polyfunkčných miest. 

Môže to byť aj osud tejto časti Petržalky, ktorá sa bude v najbližších rokoch rozvíjať a zahusťovať. Nemusí to byť vôbec na škodu. Obzvlášť to platí v prípadoch výstavby, ktorá má hlavu aj pätu a prináša obyvateľom benefity. Tento zámer by sa mohol podariť v Janíkovom Dvore, nakoľko ide o dobre navrhnutý projekt od renomovaných architektov. Na druhej strane, Nové Domino sa zrejme nálepky „kontroverzný“ ešte dlho nezbaví - a to aj napriek výrazným zmenám. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube