Author photoSimona Schreinerová 06.09.2023 10:40

Nekonečný príbeh sa chýli ku koncu. Kontroverzný projekt čaká na zelenú k výstavbe

Súčasťou rozvoja Petržalky sú viaceré kontroverzné projekty. Jedným z nich je Nové Domino v časti Lúky, ktoré má vyrásť na sklelete pôvodne plánovaného projektu. Povoľovacie procesy sa nezaobišli bez kontroverzií a pripomienok, aktuálne sa však zdá, že by sa o osude developmentu mohlo definitívne rozhodnúť.

Zdroj: Subcentro / VI Group , Adrian Gubčo / YIM.BA

Zdroj: Subcentro / VI Group , Adrian Gubčo / YIM.BA

Nové Domino je plánovaný polyfunkčný súbor, ktorý má vzniknúť v južnej časti petržalského sídliska, v blízkosti domov na Jasovskej ulici. Developer Subcentro, blízky spoločnosti VI Group, začal realizovať projekt v bezprostrednej blízkosti existujúcich bytových domov.

Pôvodné Domino získalo prvé povolenia ešte na začiatku minulého desaťročia. Súhlasné záväzné stanovisko mesta dostalo v roku 2008 a v roku 2011 mestská časť tomuto projektu vydala stavebné povolenie.

Už počas úvodných fáz výstavby ale projekt narazil na odpor miestnych obyvateľov. Kameňom úrazu bolo práve umiestnenie v tesnej blízkosti bytoviek. Okrem toho verejnosti prekážal aj blízky vzťah investora s vedením mestskej časti. Poslednou kvapkou bol nesúlad realizovanej stavby s textom povolení.

Galéria

  • Aktuálna verzia projektu. Zdroj: Subcentro / VI Group
  • Situácia – odstupové vzdialenosti. Zdroj: Subcentro / VI Group
  • Nové Domino - verzia z roku 2018. Zdroj: Subcentro / VI Group
  • Nové Domino - verzia z roku 2018. Zdroj: Subcentro / VI Group
  • Nové Domino - verzia z roku 2018. Zdroj: Subcentro / VI Group
  • Nové Domino, 30.1.2022. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Výsledkom nezrovnalostí bolo zastavenie stavby v roku 2014. Investor predstavil niekoľko upravených návrhov. Tie mu však úspech nepriniesli, pretože magistrát odmietal prepracovanému projektu vydať záväzné stanovisko.

Súhlasné záväzné stanovisko sa podarilo získať až v roku 2021, čomu predchádzalo viacero výraznejších úprav. Domino tak malo konečne potvrdený súlad s Územným plánom. Podľa vtedajšieho vyhlásenia primátora Bratislavy Matúša Valla išlo o najlepší možný kompromis.

V porovnaní s predchádzajúcim návrhom došlo k zmene pri odstupe od existujúcich bytových domov, počte podlaží i počte bytov. Nové Domino je nižšie o dve nadzemné podlažia, počíta aj s asanovaním existujúcich častí stavby. Asanácia má zabezpečiť zväčšenie odstupovej vzdialenosti od existujúcich objektov o ďalších 3,5 metra a v iných častiach aj o 6,2 metra.

Zmenšením hmoty prišlo k zníženiu počtu bytových jednotiek. Zámer pozostáva z objektov A, B, C, D, E. Objekt E bude vybudovaný ako administratívna budova. Skladba bytových jednotiek sa zmení v objekt D, ktorý už nebude obsahovať apartmánové byty pre seniorov, ale obytnú funkciu.

V piatich päťpodlažných domoch tak bude 64 bytov, pôvodne malo byť vybudovaných 90 bytových jednotiek. Okrem toho sa tu bude nachádzať 20 kancelárskych jednotiek a päť obchodných priestorov. Občianska vybavenosť bude v každom objekte na prvom nadzemnom podlaží. Počet parkovacích státí sa znížil zo 134 na 99. Zmenami prešla aj architektúra a úpravou prešla tiež fasáda. Prepracovaný bol i koncept parteru, ktorý súvisí s reorganizáciou dopravného riešenia.

Podľa informácií TASR developer Nového Domina verí, že čoskoro získa povolenie na zmenu stavby pred dokončením. Napriek tomu, že v konaní dodatočného povolenia boli podľa spoločnosti vznesené námietky, dotknuté orgány ich preskúmali a vyhodnotili ako neopodstatnené a potvrdili svoje stanoviská. „Momentálne stavebnému úradu teda nebráni už nič na vydanie rozhodnutia a v zmysle stavebného zákona by sa tak malo udiať najneskôr tento kvartál," poznamenal developer.

 

Nové Domino - verzia z roku 2018. Zdroj: Subcentro / VI Group

 

Kedy sa začne s výstavbou, zatiaľ známe nie je. Závisí to od termínu vydania povolenia. Spoločnosť vo februári odhadovala, že by s prácami chcela začať v treťom alebo štvrtom kvartáli tohto roka. „Dané termíny nie sú pre tento moment aktuálne a posúvame sa tak adekvátne od termínu právoplatného rozhodnutia," podotkol developer. Podľa neho je projekt nezákonne zastavený viac ako desať rokov.

Developer sa o pozemok podľa vlastných slov stará aj v súčasnosti, vykonáva pravidelné kontroly a územie čistí od náletových drevín. Na pozemku sa má zhromažďovať cudzí komunálny odpad, ktorý spoločnosť riešila trestným oznámením.     

Šancu na skoré vydanie potrebného povolenia potvrdila aj mestská časť Petržalka. Pre TASR sa vyjadrila, že stavebník dodržal všetky podmienky a postupy. „Teraz je rad na petržalskom stavebnom úrade, ktorý musí vydať právoplatné rozhodnutie," uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Zároveň však Halašková upozornila na to, že proces tvorby rozhodnutia sa môže predĺžiť. Dôvodom majú byť početné námietky zo strany dotknutých miestnych obyvateľov. Ak sa niekto z obyvateľov voči rozhodnutiu odvolá, bude sa vec posudzovať na Okresnom úrade v Bratislave, čím sa samozrejme proces predĺži.

Developer môže začať s výstavbou Nového Domina až potom, ako získa právoplatné rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením. „Preto je nateraz príliš skoro určiť termín začiatku stavebných prác," dodáva developer. Kontroverzný projekt je napriek nejasnému začiatku výstavby stále bližšie k realizácii. Hanba Petržalky by sa tak mohla v dohľadnom čase začať meniť na polyfunkčné objekty.

 

Dnes prázdny priestor sa môže v budúcnosti rozvinúť vo výraznejšej miere. Zdroj: BKPŠ / MIB

 

Projekt vzniká v zanedbanej časti Petržalky s víziou premeny na dostupnejšiu a krajšiu štvrť. O to by sa nemalo postarať len Nové Domino, ale predovšetkým druhá etapa Petržalskej električkovej radiály. Mimoriadne dôležitá dopravná stavba je od začiatku sprevádzaná problémami a v súčasnosti je v omeškaní.

Predĺženie električkovej trate z Jungmannovej do Janíkovho dvora malo byť pôvodné realizované do konca roka 2023, aktualizovaný termín hovorí o septembri 2024. Podľa Magistrátu sa práce na radiále zintenzívnili a pracuje sa na všetkých ucelených častiach stavby.

Hovorca Magistrátu sa nazdáva, že dokončenie projektu načas je reálne. „Mesto a zhotoviteľ robia všetko preto, aby bola stavba dokončená a odovzdaná v avizovanom termíne, t j. 30.9.2024,“ hodnotí Peter Bubla. Pochybnosti o termíne dokončenia však naďalej rastú.

Deje sa tak aj na základe vyhlásenia Magistrátu zo začiatku júna, v ktorom tvrdil, že už v júli alebo auguste by sa mohli začať inštalovať prvé koľaje. To sa ale nestalo. Takisto sa nepodarilo naplniť ani míľniky, ktoré si mesto dohodlo so zhotoviteľom. 14. augusta tohto roka sa napríklad mali dokončiť nosné konštrukcie mostov na Rusovskej ceste a pri kostole Sv. Rodiny. Na ich realizácii sa ale naďalej pracuje.

Rozvoj tejto časti Petržalky môže priniesť aj prestavba zóny Janíkov dvor, ktorú má na starosti Hlavné mesto. Vzniknúť má atraktívny verejný priestor, nájomné mestské bývanie a P+R parkovací dom. Výsledky architektonickej súťaže boli predstavené v priebehu leta 2022. 

Naostatok, nie je vylúčené, že v budúcnosti vzniknú popri električkovej trati aj ďalšie objekty, ktoré dodajú okoliu trate mestskejší ráz. Podivne pôsobiace Domino v susedstve mohutného terasového bytového domu tak možno nebude osamelou realizáciou, ale súčasťou komplexnej štvrte, v rámci ktorej sa utlmia jeho nedostatky.  

 

(YIM.BA, TASR)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube