Author photoAndrej Sárközi 16.01.2023 15:52

Kontroverzný projekt speje k opätovnej výstavbe. Nové Domino je v stavebnom konaní

Kontroverzný projekt v nie veľmi prívetivej časti Petržalky sa konečne rozhýbal. Početnými peripetiami si prechádza už desaťročie, čo je dané mimoriadnym odporom miestnej komunity aj samosprávy. V súčasnosti sa však zdá, že Nové Domino zaznamenalo posun a prieťahy by sa mohli konečne ukončiť.

Aktuálna verzia projektu. Zdroj: Subcentro / VI Group

Aktuálna verzia projektu. Zdroj: Subcentro / VI Group

Výstavba druhej etapy Petržalskej radiály nie je jediným nekonečným príbehom, ktorý v Petržalke momentálne prebieha. Veľkými problémami prechádza aj development Nové Domino od spoločnosti Subcentro, blízkej developerovi VI Group. Projekt získal prvé povolenia ešte na začiatku minulého desaťročia, no počas prvotnej fázy výstavby sa stal terčom kritiky a intenzívneho odporu miestnych obyvateľov. 

Tí namietali umiestnenie stavby v tesnej blízkosti už jestvujúcich bytoviek, keďže stavba začala rásť doslova niekoľko metrov od ich fasád na Jasovskej ulici. Časti verejnosti prekážali aj blízke vzťahy investora s vedením mestskej časti alebo nesúlad realizovanej stavby s textom povolení. 

Tieto nezrovnalosti v povoleniach sa nakoniec v roku 2014 podpísali na zastavení stavby. Investor preto ponúkol niekoľko upravených návrhov, no nebol úspešný. Magistrát odmietal vydať záväzné stanovisko aj na prepracovaný projekt. Developer musel pristúpiť na ďalšie výrazné úpravy a až tie mu priniesli želaný výsledok. V roku 2021 vydalo Hlavné mesto súhlasné záväzné stanovisko, čím konečne potvrdilo súlad zámeru s Územným plánom. Podľa vtedajšieho vyhlásenia primátora Bratislavy Matúša Valla išlo o najlepší možný kompromis. 

Galéria

  • Aktuálna verzia projektu. Zdroj: Subcentro / VI Group
  • Situácia – odstupové vzdialenosti. Zdroj: Subcentro / VI Group
  • Nové Domino - verzia z roku 2018. Zdroj: Subcentro / VI Group
  • Nové Domino - verzia z roku 2018. Zdroj: Subcentro / VI Group
  • Nové Domino - verzia z roku 2018. Zdroj: Subcentro / VI Group
  • Nové Domino, 30.1.2022. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Povoľovací proces sa preto opäť rozhýbal. Developer predložil na miestny stavebný úrad žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením ešte začiatkom roka 2022 s posledným doplnením v novembri toho roka. Stavebný úrad aktuálne ohlásil, že začína konanie o dodatočnom povolení stavby pred dokončením a súčasne dodáva, že upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Pre posúdenie stavby teda má dostatok informácií. 

Súčasná podoba Nového Domina bude nižšia o dve nadzemné podlažia, asanovaním existujúcich častí stavby sa zväčší odstupová vzdialenosť od už existujúcich objektov o ďalších 3,5 metra a v iných častiach aj o 6,2 metra. Z dôvodu zmenšenia hmoty projektu sa znížil aj počet bytových jednotiek, zo všetkých stavieb A, B, C, D, E bude objekt E vybudovaný ako administratívna budova a skladbu bytových jednotiek zmení aj objekt D, ktorý už nebude obsahovať apartmánové byty pre seniorov, ale obytnú funkciu.

Pätica päťpodlažných domov tak bude po novom obsahovať 64 bytov namiesto pôvodných 90. Nachádzať sa tu bude 20 kancelárskych jednotiek a 5 obchodných priestorov. Na prvom nadzemnom podlaží v každom z nich sa bude nachádzať občianska vybavenosť a zníži sa aj počet parkovacích státí zo 134 na 99. Zmenami prejde aj architektonické stvárnenie budov a úprava fasády, prepracovaný bol aj koncept parteru, ktorý súvisí s reorganizáciou dopravného riešenia.

Kedy sa však bude Nové Domino konečne stavať? Jeho štart závisí aj od situácie v stavebníctve. Investor pre YIM.BA ešte v minulosti uviedol, že situácia v tomto segmente je mimoriadne turbulentná. Na pozemkoch boli doteraz vykonané len čistiace a udržiavacie práce skeletu, ktorý bol dlhodobo terčom vandalov. Jeho asanácia bude záležať od vydania dodatočného povolenia na zmenu stavby pred dokončením, ktoré sa teraz začalo. 

Je teda teoreticky možné, že Nové Domino sa začne stavať ešte v roku 2023. Termín jeho dokončenia by v takom prípade bol niekedy v roku 2025, hoci ide o veľmi hrubý odhad. 

 

Situácia – odstupové vzdialenosti. Zdroj: Subcentro / VI Group


Posun v prípade Nového Domina tak konečne prichádza. Projekt vzniká v zanedbanej časti Petržalky s víziou premeny na dostupnejšiu a upravenejšiu štvrť. To však neprinesie ani tak vznik Nového Domina, ale dokončenie neďaleko budovaného projektu – druhej etapy Petržalskej električkovej radiály. Dôležitú dopravnú stavbu od začiatku sprevádzali problémy, na istú dobu bola pozastavená a v súčasnosti mešká. Zhotoviteľské konzorcium nebolo schopné splniť dohodnuté míľniky, na ktorých sa dohodlo s Hlavným mestom.

Trať bude prachádzať priamo cez koridor neďaleko Nového Domina. Priestor medzi obrovskými terasovými domami bol v dlhodobom provizóriu, v minulosti tu totiž malo viesť metro. Práve preto v tomto mieste chýbajú chodníky či kvalitné zastávky, Jantárová cesta dokonca ani nemá krajnice. Územie tak doteraz tvoril len trávnik medzi zdevastovanými terasami a na Jasovskej spomenutý opustený skelet. 

Rozvoj tejto časti Petržalky okrem Nového Domina a električky prinesie aj prestavba zóny Janíkov dvor v réžii Hlavného mesta, kde má vzniknúť atraktívny verejný priestor, nájomné mestské bývanie a P+R parkovací dom. Výsledky architektonickej súťaže boli predstavené v priebehu leta 2022. 

Nie je taktiež vylúčené, že v budúcnosti vznikne v náprotivnej polohe obdobný projekt a popri trati (najmä električkových zastávkach) ďalšie objekty. Územie bolo riešené na teoretickej úrovni v rámci študentských prác na Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity. Budúci architekti a urbanisti navrhli zahustenie štruktúry a jej doplnenie o bohatú občiansku vybavenosť a verejné priestory mestského charakteru. Realita bude pravdepodobne menej odvážna, urbanizácia tohto priestoru je však vysoko pravdepodobná. Napokon, prispeje k tomu aj VI Group, ktorý neďaleko plánuje ďalšiu bytovku

Vyše desaťročie ťahajúci sa projekt Nového Domina tak konečne získava - z pohľadu developera - ten správny smer. Definitívne povolenie môže získať onedlho. Pre obyvateľov tejto časti Petržalky to bude znamenať aspoň čiastočné skultúrnenie a náhradu dnes rozhodne zlého stavu. Ide zároveň o jeden z prvých projektov, ktoré prinesú postupnú transformáciu Centrálnej rozvojovej osi okolo Petržalskej radiály. Jej redevelopment zmení najväčšie sídlisko na skutočne mestskú štvrť. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube