Author photoAdrian Gubčo 24.01.2022 13:39

Danubius One prerastá okolie

Jégého Alej V od developera FINEP je dnes jedným z väčších rezidenčných projektov, ktoré vznikajú v bratislavskom vnútornom meste. V prvej etape vzniká prvá trojica bytoviek, ktorá bude neskôr doplnená o ďalšiu novostavbu a zrekonštruovaný objekt bývalej Cvernovky, prezývanej aj Ružový hrad. V lokalite blízko Trnavského mýta rastie prvá z dvojice veží, ktoré tu vytvoria ďalšie bratislavské hniezdo výškových budov.

Jégého Alej V je dlhodobo rozvíjaným projektom, ktorého kontúry sa začali rysovať ešte v predkrízovom období. Vtedajší majiteľ areálu bývalej továrne Danubius, spoločnosť Immoeast AG, tu naplánoval vznik mohutného polyfunkčného komplexu s bývaním a doplnkovými službami a retailom. Už v novembri 2008 sa však areálu – v ktorom bola odstránená aj atraktívna budova bývalej kotolne – zbavil. V roku 2017 sa k pozemkom, aj s vydaným územným rozhodnutím pre pôvodný projekt, dostal česko-slovenský developer FINEP.

FINEP zadal zámer na prepracovanie úspešnej a oceňovanej pražskej kancelárii A69 – Architekti, ktorá sa musela hýbať v rámci existujúceho rozhodnutia o umiestnení stavby. To autorom výrazne zviazalo ruky, preto sa ich práca zúžila predovšetkým na dispozície, fasády a verejné priestory. Priestorovú organizáciu či hmotu jednotlivých objektov však nebolo možné výraznejšie upraviť. Českí architekti si k spolupráci prizvali skúsené bratislavské kancelárie GutGut, LABAK alebo Marko&Placemakers, významné britsko-slovenské štúdio.

Na začiatku roka 2020 tak začala rásť upravená Jégého Alej V, čím FINEP odkazuje na svoje staršie realizácie v území. Vo výstavbe sú dva doskové bytové domy s ôsmimi podlažiami a 184 bytmi, ako aj výšková budova Danubius One s 26 podlažiami, takmer 83 metrami a 118 bytmi a apartmánmi. Kým nižšie objekty sú v štádiu hrubej stavby a z exteriéru sú už do veľkej miery dokončené, veža postupne pridáva podlažia. Aktuálne by mala byť zhruba na úrovni 17. podlažia, je výrazne viditeľná z blízkeho okolia a na nižších podlažiach sa už začalo s inštalovaním okien. Po dokončení dosiahne približne výšku blízkej veže Centralu.

Popri týchto prácach sa už realizujú aj základné úpravy exteriérových priestranstiev v areáli. Jednotlivé objekty prvej etapy tvoria spolu s Cvernovkou pootvorený blok, ktorého stred má byť parkovo upravený – hoci je vyvýšený, aby bolo možné pod ním umiestniť parkovanie. Developer v snahe o zníženie nákladov totiž postavil aj nadzemnú garáž, čím vznikla od Jégého – od obslužnej uličky, vybudovanej k Jégého Aleji III, mohutná betónová stena. Projekt tak vyzerá odtiaľto mimoriadne neprístupne.

Pozemky, na ktorých development vzniká, boli však aj doteraz nepriechodné. Práve práca s týmito priestranstvami predstavuje jeden z hlavných vstupov A69. „Zásadným parametrom nášho návrhu je priechodnosť bloku a hierarchia usporiadania verejného priestoru,“ konštatujú architekti na svojej oficiálnej stránke. „Bloku, ktorý sa svojou mierkou vymyká lokalite a svojou nepriechodnosťou je významnou bariérou v území.“ Preto chcú zmeniť jeho charakter a otvoriť ho miestnej aj širšej mestskej komunite.

„Dokončený blok by mal byť naopak integrujúci, mal by sa prirodzene zapojiť do štruktúry lokality a posilniť jej rezidenčný charakter,“ vysvetľujú autori z A69. „Zároveň sa snažíme vytvoriť adekvátny priestor industriálnej pamiatke historickej cvernovky, ktorá sa svojou konverziou môže opäť stať významným priestorom Bratislavy.“ Tá bude architektonickou dominantou projektu, hoci zrekonštruovaná a nadstavaná má byť až v druhej etape výstavby a bude do istej miery utopená v novej zástavbe. Súčasťou druhej etapy je totiž aj druhá veža, ešte vyššia ako Danubius One.

Druhý výškový objekt, zatiaľ nepomenovaná výšková budova, bude mať 34 podlaží a výšku 118 metrov. Bude tak najvyššou rezidenčnou budovou mimo bratislavský downtown. Obsahovať by mala približne 158 bytov a 24 apartmánov. Bývanie bude aj v Cvernovke – nachádzať sa tu má 66 apartmánov a 7 mezonetových bytov v nadstavbe nad historickým a chráneným objektom. Princípom úpravy Cvernovky však je, podľa architektov rekonštrukcie z kancelárie Beňuška Topinka Architekti, aktivácia a vizuálne otvorenie vnútorného átria budovy.

Kým dokončenie prvých objektov v rámci Jégého Aleje V by mohlo prísť už v priebehu tohto roka, pri veži Danubius One je však dokončenie predpokladané až v roku 2023. Druhá etapa čaká na vydanie stavebného povolenia. Jeho vydanie by však mohlo prísť snáď v najbližších mesiacoch. Ak tomu tak bude, celý development bude dokončený pravdepodobne v roku 2025.

 

Aktuálny priebeh výstavby Jégého Aleje V, fotografia od fanúšika

 

Jégého Alej V po celkovom dokončení zásadne zmení obraz tejto časti Ružinova, ako aj priľahlej časti Nového Mesta a predovšetkým Trnavského mýta. Už Danubius One bude mohutnou vežou, no jeho sused bude na miestne pomery skutočným obrom. Nie je vylúčené, že pri zachovaní si podobného pôdorysu ako pri nižšej veži pôjde o pomerne štíhlu a tým pádom aj elegantnú budovu. V každom prípade je ale na diskusiu, či je na správnom mieste. V tomto smere nemožno celkom viniť FINEP, developer však má zodpovednosť za predošlé etapy Jégého Alejí. Optimálne riešenie jednotlivých projektov mohlo urobiť z lokality jednu z najatraktívnejších častí Bratislavy.

Za predpokladu, že by developer napríklad budovy nerealizoval tak, že pôsobia ako voľne osadené kvádre s maximálnou mierou exploatácie jednotlivých pozemkov, ale uprednostnil by koncepčnú výstavbu mestských blokov, dávalo by zmysel koncentrovať výškové budovy k Trnavskej ceste. Takisto mala byť už vopred známa kostra a organizácia verejných priestorov. Urbanizácia celého bloku medzi Miletičovou, Záhradníckou, Jégého a Trnavskou cestou predstavovala vynikajúcu šancu, ako vytvoriť mestskú štvrť, prepájajúcu kompaktné časti Bratislavy so sídliskami a vytvoriť príťažlivé prostredie v blízkosti budúceho centra na Trnavskom mýte. Ako zvyčajne, ostala nevyužitá.

Architekti a krajinní architekti tak museli prísť s veľmi kreatívnym riešením, ako územie aktivovať a skvalitniť. V zmysle vyššie zmieňovanej snahy o otvorenie a prepojenie lokality navrhujú celú sériu rozličných priestranstiev, od akéhosi námestia, cez peší bulvár, zelené plochy, parčíky, mikro-záhrady až po vizuálne príťažlivý park – vodné zrkadlo. Životu má napomôcť aktívny parter veží či služby v budove Cvernovky, ako aj menší objem kancelárií. V dôsledku týchto úprav majú vzniknúť nové atraktívne spôsoby pešieho či cyklistického prechodu a Jégého Alej V má byť skutočne mestským developmentom.

Ide o veľkorysú víziu, ktorej realizácia očividne nezávisí len od FINEPu, ale aj iných aktérov v území. Okrem toho, s rezervou treba brať aj tohto developera – pred niekoľkými rokmi za vzorový verejný priestor označoval zelenú strechu garáží v Jégého Aleji I a II, prístupné len pre rezidentov. Na druhej strane je to ale jediný spôsob, ako zmierniť iné nedostatky projektu. Slabšia architektúra s kvalitným okolitým verejným priestorom je lepšia ako dobrá architektúra zasadená do biedneho verejného priestoru.

Potom by bolo aj viac „odpustiteľné“, že sem FINEP umiestňuje ďalšie veže. Išlo by o protiváhu výrazného vyťaženia plochy, čo tento developer doteraz robil. Práve otvorenie verejného priestoru je vo všeobecnosti jedným z argumentov v prospech výškových budov, v prípade jednotlivých etáp Jégého Alejí to ale vôbec neplatí.

Prichádza však doba, v ktorej by sa to malo začať meniť. Trnavské mýto a jeho bezprostredné okolie zažije v najbližších rokoch veľký rozvoj, spojený aj so vznikom veží. Ďalšia dvojica výškových budov sa má nachádzať v Novom Istropolise, pričom vyššia z nich prevýši dokonca aj Jégého Alej V. Nachádzať sa tu budú kancelárie, kým v nižšej bude kongresový hotel. Doplnia tak veľké kultúrno-kongresové centrum, ktoré má v rámci tohto významného projektu vzniknúť. Developer Immocap chce nové objekty doplniť upravenými priestranstvami vysokej kvality.

V rámci diaľkových pohľadov by tak malo byť Trnavské mýto jasne rozoznateľné. Najprv Danubius One, po ňom druhá veža Jégého Aleje V a napokon aj vežiaky Nového Istropolisu zadefinujú okolie tohto významného mestského uzla. Dnes ide najmä o dopravnú križovatku. S postupujúcim developmentom sa však v čoraz väčšej miere stane aj spoločenským centrom s prítomnosťou mestotvorných funkcií. Kľúčovou úlohou je spraviť územie príjemným, bezpečným, inkluzívnym a bezbariérovým. Začať s tým a latku nastaviť by mohla práve postupujúca Jégého Alej V.

 

Fotografie z 2.1.2022. Pozrite si priebeh výstavby Jégého Aleje V vo fotoalbume.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: FINEP
  • Danubius One. Zdroj: FINEP
  • Druhá etapa Jégého Aleje V. Zdroj: A69 - Architekti

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube