YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 29.06.2020 08:33

Predĺženie petržalskej električkovej radiály má stavebné povolenie

Príprava výstavby asi najdôležitejšieho aktuálneho projektu rozvoja verejnej dopravy v Bratislave dosiahla ďalší dôležitý míľnik: Stavebný úrad v mestskej časti Petržalka vydal stavebné povolenie pre druhú etapu Petržalskej radiály, ktorá prepojí dnešnú konečnú na Jungmannovej s Janíkovym dvorom. Povolenie ešte musí nadobudnúť právoplatnosť.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Hlavné mesto SR Bratislava, ktorý je stavebníkom projektu, podalo žiadosť o stavebné povolenie ešte v lete 2019, potom, ako získalo územné rozhodnutie na jar 2019. Skoršiemu udeleniu povolenia zabránilo nedodanie všetkých potrebných dokumentov, ktoré mesto doložilo až na začiatku tohto roka, preto sa samotné konanie začalo 30.3.2020. Aktuálne vydané stavebné povolenie ešte nie je právoplatné, do 15 dní sa dá proti nemu odvolať.

Dá sa predpokladať, že toto odvolanie príde, keďže projekt bol stíhaný zdržaniami v dôsledku neustálych odvolaní už predtým. Pripomienky v rámci konania zaslalo napríklad Združenie domových samospráv, ktoré je neslávne známe neustálym vstupovaním do konaní viacmenej na celom Slovensku. Do správoplatnenia povolenia tak môže prejsť ešte niekoľko mesiacov.

Pre Hlavné mesto je to nemalá komplikácia. Zisk povolenia je predpokladom pre realizáciu posledného kroku pred štartom výstavby: súťaže na zhotoviteľa, ktorá by sa mala spustiť v auguste a trvať bude minimálne pol roka – ak pôjde bez problémov a ani v tomto prípade sa žiaden zo súťažiacich neodvolá. Hlavné mesto už pripravuje podklady.

Výstavba by tak mohla začať teoreticky na jar 2021, dokončená musí byť do konca roka 2023. Realizácia stavby musí prebiehať hladko, keďže koniec roka 2023 je hraničný termín pre dokončenie projektov, financovaných z fondov EÚ. V opačnom prípade si Bratislava bude musieť projekt odfinancovať sama, čo je pri súčasnom rozpočte nepredstaviteľné.

Magistrát nateraz deklaruje, že postupuje podľa harmonogramu a dobudovanie električkovej trate stíha, k dispozícii však bude mať skutočne len veľmi malú časovú rezervu. Meškanie podobné zdržaniu pri dokončení prvej časti modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa v tomto prípade opakovať nesmie.

 

Budúca podoba prístrešku na zastávke. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR via ASB.sk

 

Predmetom stavby bude predĺženie električkovej trate zo severnej časti Petržalky až na jej južný okraj, kde v súčasnosti prebieha masívny development. Celková dĺžka staveniska bude takmer 4,4 kilometra, z toho 3,9 kilometra bude novostavba, zvyšných takmer 500 metrov úprava existujúcej trate. Súčasťou projektu budú koľaje, sedem zastávok, úrovňové aj mimoúrovňové kríženia, obratisko, vozovňa (hala dennej údržby), ako aj súvisiace stavby a úpravy – nová cyklodiaľnica, premostenia Chorvátskeho ramena, úpravy ciest či rozsiahle sadové úpravy.

K projektu prišlo množstvo pripomienok od dotknutých orgánov. Siemens napríklad žiada, aby bola trať, cesty aj cyklotrasa osvetlená LED svietidlami, Bratislavský samosprávny kraj zas požiadal o zriadenie dynamickej a inteligentnej preferencie na križovatkách v obave pred dopravnými problémami. Najviac pripomienok zaslal Dopravný podnik Bratislava, ktorý bude trať potom prevádzkovať.

Ten napríklad žiada možnosť pojazďovať električkovú trať kĺbovými autobusmi pred zastávkou Janíkov dvor, zlepšiť možnosti pešieho pohybu na zastávke Bosákova, prehodnotiť uvažovanú výsadbu kríkov pozdĺž trate, aby nebola narušená bezpečnosť detí, alebo posunúť stromy, ktoré majú okolo trate rásť, do vzdialenosti minimálne 5 metrov. Po ďalších zásahoch, ktoré do riešenia podoby trate ešte predtým zapracovala Kancelária Hlavnej architektky, by mala byť z Petržalskej radiály s prehľadom najlepšia a najpríťažlivejšia trať v Bratislave,a to aj oproti zmodernizovaným úsekom iných radiál.

Cestujúca verejnosť by mala oceniť zriadenie združenej zastávky na Bosákovej ulici, zazelenie podstatnej časti trate, zrealizovanie vegatačných striech na zastávkach, mohutnú výsadbu stromov pozdĺž línie trate, vybudovanie zmieňovanej cyklodiaľnice (v šírke štyri metre, minimálne tri), ale aj doplnenie nových peších mostov cez Chorvátske rameno, ktoré má navrhnúť, prípadne vysúťažiť, Metropolitný inštitút Bratislavy.

Nová trať prinesie aj rozšírenie a napriamenie Kutlíkovej ulice pri krížení s Chorvátskym ramenom, rekonštrukciu a dobudovanie chodníkov pozdĺž Jantárovej cesty a úpravu viacerých križovatiek. Autobusové zastávky majú byť umiestnené tak, aby sa minimalizovala vzdialenosť pri prestupovaní z autobusov do električiek. Linkové vedenie autobusov je už budúcej trati prispôsobené.

Výsledkom projektu tak má byť výrazné zlepšenie mobility v podstatnej časti Petržalky. Obyvatelia získajú rýchly spôsob, ako sa dostanú do centra Bratislavy, a to vo forme kapacitného segregovaného systému, ktorý nie je zaťažený dopravnými zápchami. Vzhľadom na rovinatý charakter Petržalky bude určite výraznou pomocou pre zlepšenie dopravnej situácie aj nová cyklotrasa.

Cena celého projektu sa dnes odhaduje na 114 miliónov eur s DPH. Dá sa predpokladať, že po súťaži na zhotoviteľa sa táto cena o niečo zníži.

 

Znázornenie trasy so zastávkami. Zdroj: iMHD.sk

 

Bratislava sa tak veľmi pomaly blíži k dobudovaniu nosného systému verejnej dopravy v Petržalke, a to s omeškaním presahujúcim desaťročia. Koridor, v ktorom má byť trať umiestnená, bola historicky určená pre metro (rýchlodráhu), s jeho výstavbou sa však reálne začalo až v roku 1988. Revolúcia zastihla stavbu v jej počiatku, po zmene pomerov sa už realizácia nikdy neobnovila.

Nasledujúcich niekoľko rokov sa hľadala vhodná koncepcia riešenia metra, v roku 2003 sa však dospelo k záveru, že najlepšou formou riešenia dopravy bude rýchlodrážna električka. Konkrétna podoba trate však nebola ujasnená, pričom sa zvažovala zapustená, povrchová či estakádna trať, ktorá by mimoúrovňovo prekonala jednotlivé križovatky.

Hlavné mesto sa nakoniec rozhodlo pre povrchové riešenie s úrovňovými kríženami, čo má podporiť bezbariérovosť a mestotvornosť trate. Tá nebude v budúcnosti prechádzať cez dnes zanedbaný zelený pás, ale urbanizované územie, v ktorom sa očakáva vznik občianskej vybavenosti v rámci nového centra Petržalky. Jednotlivé zastávky majú slúžiť ako ohniská alebo uzly spoločenskej a komerčnej aktivity.

Doterajšia skúsenosť s prvou etapou Petržalskej radiály nasvedčuje tomu, že táto skutočne prinesie ďalší stavebný rozvoj mestskej časti – čo je pozitívne. Najväčšie slovenské sídlisko si dodnes nevytvorilo jednoznačne definované centrum a vybavenosť sa sústredí v nákupných centrách podporujúcich individuálnu automobilovú dopravu, v nedôstojných podmienkach prestarnutých objektov v rámci pôvodnej zástavby, alebo na ľavom brehu Dunaja.

Výstavba električkovej trate a následný rozvoj v jej okolí je kľúčovým krokom k tomu, aby sa z Petržalky stala plnohodnotná mestská štvrť s čiastočnou šancou stať sa „mestom krátkych vzdialeností“. Pre túto časť mesta tak ide o najzásadnejší a najpozitívnejší zámer, čo len zvyšuje dôležitosť jeho skorého povolenia a dobudovania.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Súvisiace články

Pokrok na petržalskej trati: Výstavba mosta cez Chorvátske rameno postupuje, vyžiada si to obmedzenia

27.11.2022 11:18:09 Andrej Sárközi

Budovanie druhej etapy Petržalskej električkovej radiály napreduje. Napriek problémom v minulosti dnes práce postupujú rýchlo a citeľne zasahujú život na najväčšom bratislavksom sídlisku. Stavebník – Hlavné mesto SR Bratislava - včera spustil obchádzkovú trasu, ktorá umožní uvoľnenie priestoru pre výstavbu dôležitého premostenia cez Chorvátske rameno. 

Čítať viac

Viditeľný pokrok. Električková trať v Petržalke začína naberať kontúry

17.11.2022 19:50:00 Andrej Sárközi

Diskutovanejší verejný projekt pravdepodobne v Bratislave nenájdete. Druhá etapa budovania Petržalskej električkovej radiály si prešla viacerými problémami, práce na stavbe však teraz reálne postupujú. Budúca nosná línia mestskej hromadnej dopravy na najväčšom bratislavskom sídlisku naberá čoraz reálnejšie kontúry.

Čítať viac

Vysoké tempo, málo informácií: Kedy bude dokončená Petržalská radiála, nevie ani mestská časť

11.10.2022 10:25:06 Andrej Sárközi

Príbeh dlhší ako Remarquove romány a prepletenejší ako detektívky od Agathy Christie. Dramatické zvraty okolo Petržalskej radiály sú známe už asi každému – od oneskoreného spustenia výstavby, cez poľavenie prác na stavenisku až po takmer úplné prerušenie výstavby na celej radiále pre infláciu.

Čítať viac

Kľúčový dopravný projekt sa konečne rozbehol: Práce na električkovej trati v Petržalke postupujú

26.09.2022 11:37:31 RED

Napínavý príbeh s početnými peripetiami okolo Petržalskej električkovej radiály pokračuje. Od polovice augusta 2022, keď primátor hlavného mesta Matúš Vallo oznámil po mesiacoch stavebného ticha obnovenie prác na výstavbe jej predĺženia, sa veci konečne pohli z miesta. Termín dokončenia na konci roka 2023 však ostáva aj naďalej nereálny. 

Čítať viac

Konečne dobré správy: Mesto oznámilo, kedy sa obnovia práce na výstavbe električkovej trate v Petržalke

09.08.2022 16:50:48 Adrian Gubčo

Hlavné mesto po niekoľkomesačnom útlme obnovuje práce na výstavbe Petržalskej električkovej radiály. Najvýznamnejší investičný projekt Bratislavy v posledných rokoch bol takmer úplne pozastavený kvôli významnému nárastu cien materiálov, v dôsledku čoho konzorcium zhotoviteľov odmietlo pokračovať v stavebných prácach. Rokovania s mestom trvali niekoľko týždňov, teraz však primátor Matúš Vallo oznamuje, že sa konečne našlo riešenie.

Čítať viac

Nekonečný príbeh pokračuje: mesto zlyháva v obnovení výstavby električky v Petržalke

05.08.2022 12:33:51 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Ani na začiatku augusta nebadať na stavbe predĺženia Petržalskej električkovej radiály vyššiu aktivitu. Jeden z najväčších dopravných projektov v Bratislave v poslednom období je už niekoľko mesiacov utlmený, čo má byť dôsledkom neúmerného zdražovania materiálov a súvisiacej neochoty zhotoviteľa pokračovať v prácach. Kľúčom k obnoveniu výstavby je podpis dodatku k zmluve zo strany Hlavného mesta, ktorý by tento problém riešil.

Čítať viac

Prestrelka Magistrátu a MIRRI pokračuje, výstavba električky v Petržalke naďalej stagnuje

27.06.2022 15:02:09 RED

Nikoho neteší pohľad na stavenisko bez stavebného ruchu. Dvojnásobne to platí v prípade momentálne najdôležitejšieho a kľúčového dopravného projektu v Bratislave – predĺženia električkovej trate po južný okraj Petržalky. Stavebné práce na ňom už dlhšie poľavujú a časový sklz oproti pôvodnému harmonogramu sa zväčšuje.

Čítať viac

Výstavba Petržalskej radiály sa dostáva do čoraz väčšieho meškania, stavebné práce poľavujú

03.06.2022 16:09:43 Adrian Gubčo

Najvýznamnejší a najväčší mestský investičný projekt v posledných rokoch čelí komplikáciám. Druhá etapa petržalskej radiály má byť dokončená a prevádzkyschopná do konca roka 2023, napriek tomu je aktivita na stavenisku minimálna. Podľa Hlavného mesta situáciu ovplyvňuje masívna inflácia a s tým súvisiaci nárast cien a energií, ako aj nezhody v konzorciu. Vedie to až k úvahám o ohrození financovania stavby z eurofondov.

Čítať viac

Výstavba električkovej trate v Petržalke sa pomaly rozbieha

08.02.2022 11:37:50 Adrian Gubčo

Hlavné mesto pomaly rozbieha stavebné práce na druhej etape Nosného systému MHD, teda Petržalskej radiále. Nová električková trať, ktorá prepojí súčasnú konečnú na Jungmannovej s Janíkovým dvorom, vzniká v koridore, pôvodne určenom pre metro. V týchto dňoch zanikajú posledné zvyšky po jeho výstavbe, aby boli čoskoro nahradené novou traťou.

Čítať viac

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Bratislava oficiálne spustila výstavbu električkovej trate v Petržalke

22.11.2021 18:36:30 Adrian Gubčo

Hlavné mesto odovzdaním staveniska zhotoviteľovi 18.11. oficiálne odštartovalo výstavbu druhej etapy projektu druhej etapy Nosného systému MHD, resp. predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Realizácia sa naštartovala po dlhej príprave s niekoľkoročným meškaním. Hlavné mesto chce prevádzku na predĺženej trati spustiť ešte pred koncom roka 2023.

Čítať viac

Hlavné mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom električkovej trate v Petržalke

04.11.2021 15:12:13 Adrian Gubčo

Projekt druhej etapy Nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, teda predĺženie Petržalskej radiály, sa konečne posúva do fázy výstavby. Hlavné mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom, ktorému do 15 dní odovzdá stavenisko. Prvé práce by sa tak mohli rozbehnúť ešte v novembri. Podľa mesta majú prvé električky po trati premávať na konci roka 2023.

Čítať viac

Hlavné mesto čoskoro podpíše zmluvu na výstavbu električky v Petržalke

25.10.2021 16:20:47 Adrian Gubčo

V týchto dňoch by mala byť konečne podpísaná zmluva na výstavbu druhej etapy Nosného systému MHD v Bratislave – teda predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Informoval o tom primátor Hlavného mesta SR Bratislava Matúš Vallo s tým, že víťaz verejného obstarávania, Združenie MHD Petržalka, má v priebehu dneška dodať podpísanú zmluvu, na čo ju podpíše aj mesto. Otvára sa tým cesta k spusteniu výstavby dlhoočakávaného projektu.

Čítať viac

Stihne sa dokončiť Petržalská radiála načas?

11.10.2021 18:08:04 Adrian Gubčo

Minulý týždeň sa opäť zablýskalo okolo projektu výstavby druhej etapy Petržalskej električkovej radiály. Spôsobené to bolo vyjadrením vicepremiérky a ministerky pre investície a regionálny rozvoj Veroniky Remišovej, ktorá zapochybovala o reálnosti dokončenia projektu načas. Pochybnosti naznačil aj minister dopravy Andrej Doležal. Magistrát vidí za kritikou politiku.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavuje výsledok verejného obstarávania na zhotoviteľa druhej etapy petržalskej radiály

22.07.2021 17:30:05 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava vyhodnotil verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby druhej etapy Nosného systému MHD v Petržalke – teda petržalskej električkovej trate. Momentálne najväčší dopravný projekt, zameraný na verejnú dopravu, má spojiť Jungmannovu ulicu s Janíkovym dvorom. Ponuka víťazného uchádzača musí ešte prejsť povinnými kontrolami, kým sa spustí samotná výstavba.

Čítať viac

Výstavba električkovej trate v Petržalke sa môže spustiť v roku 2022

10.06.2021 17:05:53 Adrian Gubčo

Výstavba druhej etapy Nosného systému MHD v Petržalke, teda predĺženia petržalskej radiály, sa môže v horšom prípade spustiť až v roku 2022. Pripustil to primátor Bratislavy Matúš Vallo v rámci pondelňajšej verejnej diskusie k projektu Domino. Na projekt práve prebieha verejné obstarávanie, pričom prebieha kontrola ponúk od jednotlivých uchádzačov.

Čítať viac

Ponuky na zhotovenie druhej etapy Petržalskej radiály boli uzavreté, realizácia môže byť ďaleko

24.03.2021 10:27:00 Adrian Gubčo

DOPLNENÉ V priebehu včerajška bolo ukončené predkladanie cenových ponúk v rámci verejného obstarávania na vybudovanie druhej etapy Nosného systému MHD, teda pokračovania električkovej trate v Petržalke. Ponuky predložilo 8 uchádzačov, pričom mesto ich bude teraz vyhodnocovať. Podľa zistení Denníka E však v tomto procese hrozia komplikácie.

Čítať viac

Hlavné mesto pripúšťa omeškanie električky v Petržalke

28.01.2021 09:57:58 Adrian Gubčo

Už o niečo dva týždne by sa mali odovzdávať ponuky v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby druhej etapy Nosného systému MHD – teda predĺženia električkovej radiály. Harmonogram priebehu obstarávania a realizácie je nastavený tak tesne, že je celkom možné, že sa projekt nestihne dokončiť do sľúbeného konca roka 2023. Magistrát preto pripravuje krízový scenár.

Čítať viac

Stihne sa postaviť električková trať v Petržalke?

07.01.2021 09:30:00 Adrian Gubčo

Jedným z najdôležitejších rozvojových zámerov Hlavného mesta na najbližšie roky je výstavba druhej etapy Nosného systému MHD v Bratislave – teda predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Keďže ide o projekt spolufinancovaný z fondov Európskej únie, mesto musí stihnúť trať dobudovať do konca roka 2023. Je to reálne?

Čítať viac

Hlavné mesto vyhlásilo súťaž na zhotoviteľa druhej etapy Petržalskej radiály

21.10.2020 11:11:00 Adrian Gubčo

V priebehu tohto týždňa sa konečne spustila súťaž na zhotoviteľa pokračovania električkovej trate v Petržalke, kľúčového projektu rozvoja verejnej dopravy v Bratislave. Hlavné mesto musí vybrať zhotoviteľa čím skôr, aby stihlo novú dopravnú líniu zrealizovať čo najskôr. Projekt má byť dokončený do konca roka 2023.

Čítať viac

Ako sa bude rozvíjať električková sieť v Bratislave?

20.10.2020 12:15:10 Adrian Gubčo

V metropole sa aktuálne dokončuje veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály či rekonštruuje úsek trate na Americkom námestí. V príprave sú aj modernizácie ďalších radiál a opravy iných úsekov. Aká je ale situácia s výstavbou úplne novej infraštruktúry a rozšírením električkových tratí do nových lokalít? Pozrime si prehľad aktuálneho stavu známych alebo uvažovaných projektov.

Čítať viac

Projektová dokumentácia druhej etapy Petržalskej radiály je dokončená, čoskoro by sa mala začať súťaž na zhotoviteľa

22.05.2020 11:25:00 Adrian Gubčo

Asi najdôležitejší pripravovaný projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave – druhá etapa Nosného systému MHD, lepšie známa ako pokračovanie Petržalskej radiály – sa krok po kroku blíži k začiatku výstavby. V priebehu apríla projektant odovzdal dokumentáciu pre realizáciu stavby, čo je prakticky posledný krok pred štartom súťaže na zhotoviteľa a následnou výstavbou.

Čítať viac

Druhá časť petržalskej električky žiada o stavebné povolenie

08.08.2019 10:25:00 Adrian Gubčo

Jeden z najočakávanejších dopravných projektov v metropole za posledné desaťročia je o krok bližšie k plnému dokončeniu. Hlavné mesto požiadalo petržalský Stavebný úrad o stavebné povolenie k predĺženiu petržalskej električkovej radiály, teda k tzv. druhej etape Nosného systému MHD. Do spustenia výstavby však ešte ostávajú približne dva roky.

Čítať viac

Územné rozhodnutie pre petržalskú električku je potvrdené

10.05.2019 08:28:00 Adrian Gubčo

Enormne dôležitý projekt predĺženia petržalskej električkovej radiály, tzv. II. Etapa Nosného systému mestskej hromadnej dopravy (MS MHD), získal jedno z kľúčových povolení. Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala mestská časť Petržalka ešte v októbri 2018, voči nemu sa však odvolalo viacero účastníkov. Okresný úrad však odvolania zamietol a rozhodnutie tak získalo právoplatnosť.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube