Author photoAdrian Gubčo 25.03.2023 14:27

Pomalá cesta k novej trati. Pozrite sa, ako pokračujú práce na Petržalskej radiále

Výstavba druhej etapy Nosného systému Mestskej hromadnej dopravy – teda Petržalskej električkovej radiály – je najväčším investičným projektom Hlavného mesta. Z pohľadu Magistrátu má byť jej skoré dokončenie najväčšou prioritou. Výstavba je však spojená s odkladmi, spomalením prác a pochybnosťami. Len v poslednej dobe možno sledovať aké-také zvýšenie dynamiky výstavby.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Druhá etapa Petržalskej radiály je zásadným projektom pre budúcnosť Petržalky, najväčšieho slovenského sídliska. Veľká časť obrovskej štvrte dodnes nemá kapacitné koľajové napojenie na centrum Bratislavy, čo komplikuje dopravu a znevýhodňuje pozíciu MHD oproti individuálnej automobilovej doprave. O vybudovaní hlavnej dopravnej osi sa pritom hovorí už od čias, kedy sa začalo sídlisko budovať, teda pred 50 rokmi.

Výstavba električkovej trate sa konečne spustila na konci roka 2021. Pomerne rýchlo boli odstránené zvyšky konštrukcií v Janíkovom dvore v Petržalke, ktoré mali slúžiť pôvodne uvažovanému systému – metru. Na iných úsekoch električkovej trate medzi Jungmannovou a Janíkovym dvorom sa začalo s prípravnými prácami, čo zahŕňalo zhrnutie ornice, prvé úpravy koryta Chorvátskeho ramena a preložky inžinierskych sietí.

V priebehu roka 2022 sa však práce takmer úplne utlmili. Zhotoviteľ z konzorcia Združenie NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones) tak reagoval na nevyjasnené financovanie, súvisiace s rapídnym zdražovaním. Konečne na konci leta sa začalo na stavbe opäť pracovať vo zvýšenej miere.

V tomto momente sa realizuje najmä premostenie Chorvátskeho ramena pri Rusovskej ceste, spojené s budovaním nového mostného objektu. Na moste pri Pápežskej lúke pokračuje armovanie a betonáž podpier. Prebiehajú aj zemné práce na násypoch pod električkovou traťou. Začali sa práce na stavebnej častí meniarní, ktoré budú slúžiť na napájanie trolejových vedení elektrickým prúdom. Nové mostné prepojenie vzniká aj na Kutlíkovej, kde sa vyrovná doterajšie esíčko. Zhotoviteľ realizuje veľkopriemerové pilóty, ktoré budú súčasťou základov nového mosta. Jednotlivé pilóty sa už betónujú.

Pôvodne sa očakávalo, že električková trať bude dokončená a sprevádzkovaná do konca roka 2023. V takom prípade by sa už pravdepodobne dokončovali križovatky a realizovali koľaje. Po zmieňovaných problémoch Magistrát aktualizoval termín ukončenia prác. Električková trať má byť realitou (snáď) na konci septembra 2024.

 

Začiatok trate pri Jungmannovej. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Budovanie premostenia cez Chorvátske rameno. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Budúci električkový most cez Chorvátske rameno. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Budovanie trate medzi Rusovskou cestou a Romanovou - realizácia podložia. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Vyústenie budúcej trate na Romanovu. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Estakáda pre trať a premostenie Chorvátskeho ramena pri Technopole. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Budovanie mosta cez Chorvátske rameno pri Technopole. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Trať v bývalom výkope pre metro južne od Kutlíkovej. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Trať v susedstve Veľkého Draždiaku. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Janíkov dvor a podjazd pod Panónskou cestou, kde vznikne prestupná zastávka. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Nová trať bude tvorená 3,9 kilometrov dlhou novou dvojkoľajnou traťou so siedmimi zastávkami a štyrmi mostami. Opraví sa aj 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybuduje sa deväť križovatiek riadených dopravnou signalizáciou alebo šesť kilometrov dlhá segregovaná cyklotrasa s parametrami cyklodiaľnice. Pridruženou súčasťou projektu sú štyri nové premostenia Chorvátskeho ramena pre chodcov a cyklistov. Mimoriadna pozornosť má byť venovaná zeleni.

Vďaka novej trati s preferenciou pre električky na križovatkách sa užívatelia dostanú z Janíkovho dvora do centra mesta za 12 minút, prepravná kapacita by mala byť 30.000 cestujúcich v každom smere denne. V dopravnej špičke obslúži zastávky spoj každé 2 až 3 minúty.

Dopravný projekt má výrazne zmeniť fungovanie mobility v Petržalke. Pre obyvateľov aj návštevníkov mestskej časti sa má stať využívanie električky pohodlnou a kvalitnejšou alternatívou oproti automobilom. S jej vznikom sa zároveň spustí transformácia tzv. Centrálnej rozvojovej osi. Nová električková trať odštartuje rozvoj, ktorý premení Petržalku na plnohodnotnú mestskú štvrť.

 

Fotografie z 22.3.2023. Pozrite si priebeh výstavby vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube