Author photoAdrian Gubčo 05.08.2022 12:33

Nekonečný príbeh pokračuje: mesto zlyháva v obnovení výstavby električky v Petržalke

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Ani na začiatku augusta nebadať na stavbe predĺženia Petržalskej električkovej radiály vyššiu aktivitu. Jeden z najväčších dopravných projektov v Bratislave v poslednom období je už niekoľko mesiacov utlmený, čo má byť dôsledkom neúmerného zdražovania materiálov a súvisiacej neochoty zhotoviteľa pokračovať v prácach. Kľúčom k obnoveniu výstavby je podpis dodatku k zmluve zo strany Hlavného mesta, ktorý by tento problém riešil.

Fotografia z 2.6.2022. Oproti dnešku sa toho veľa nezmenilo

Fotografia z 2.6.2022. Oproti dnešku sa toho veľa nezmenilo

Výstavba predĺženia Petržalskej radiály sa spustila v novembri minulého roka. Zhotoviteľ, konzorcium Združenie MHD Petržalka, tvorené hlavným členom Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., spoločne s firmami Aldesa Construcciones S.A., CEDIS a HANT BA, sa vtedy pustil do úvodných prác: odstránenia ornice, zelene, ktorá sa nachádzala v koridore trate, a búrania starého depa metra v Janíkovom dvore. Už v apríli sa však začali ukazovať prvé problémy.

Realizácia začala výrazne poľavovať a dostávať sa do omeškania. Do začiatku leta sa práce utlmili na úplné minimum, aby nebolo možné projekt označiť za pozastavený. Aká-taká aktivita prebiehala len na novom premostení cez Chorvátske rameno pri kostole Svätej rodiny, kde sa armovali jeho základy. Inak však bolo – a doteraz je – na stavbe pokoj. Čoraz častejšie sa hovorí, že výstavba trate sa do konca roka 2023 jednoducho nestíha.

Príčinou spomalenia prác majú byť prudko rastúce ceny materiálov a inflácia. „Zjednodušene povedané, ceny materiálov dnes z externých dôvodov (najmä v dôsledku vojny na Ukrajine) výrazne presahujú ceny v čase, keď sa súťažila zákazka a podpisovala zmluva,“ hovorí primátor Bratislavy Matúš Vallo. „Zhotoviteľ však pochopiteľne potrebuje záruky, že za práce dostane zaplatené také ceny, za ktoré dnes dokáže potrebné materiály na svetových trhoch získať. Bez týchto záruk nevie konzorcium uistiť ani svojich subdodávateľov, že dostanú v potrebnej miere zaplatené všetky práce a preto tieto práce nevykonávajú, pokiaľ sa vzniknutá situácia úplne nevyjasní.“ Mesto podľa náznakov pozabudlo do zmluvy pridať inflačnú doložku.

Kľúčovou pomocou pre Magistrát má byť všeobecné metodické usmernenie zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), podľa ktorého možno navýšiť ceny vysúťažených zákaziek cez dodatky k zmluvám. V zmysle usmernenia Hlavné mesto plánuje podpísať dodatok k zmluve, ktorým by zvýšené ceny vykrylo. V tejto chvíli je však podľa posledných oficiálnych informácií spred dvoch týždňov návrh zhotoviteľa (z konzorcia medzičasom vypadla spoločnosť CEDIS) stále na posudzovaní na meste. Magistrát pripomína, že nastavenie nových pravidiel je v tomto prípade zložité, keďže projekt obsahuje 145 stavebných objektov, 38 prevádzkových súborov a zmluva o dielo s prílohami má niekoľko tisíc strán.

Oficiálnu informáciu viac-menej potvrdzuje aj člen dopravnej komisie pri mestskom zastupiteľstve Ľuboš Krajčír, ktorý okrem kritiky vedenia mesta pripomína, že nemá informácie, kedy by mohol byť podpísaný so zhotoviteľom dodatok k zmluve. „Treba si ale uvedomiť, že mesto nemá na tento projekt ešte podpísanú ani zmluvu o nenávratný finančný príspevok. To znamená, že zatiaľ sa projekt platí z financií hlavného mesta," dodáva Krajčír.

Neoficiálne sa naznačuje, že mesto buď už podpísalo alebo je tesne pred podpisom dodatku, nanešťastie sa ale o projekte informuje len veľmi málo. Najnovšia aktualizácia oficiálneho webu projektu pochádza zo začiatku júna. Kvalitnejším informačným kanálom sú dnes komentáre na sociálnej sieti, hoci aj v nich mesto alebo primátor upozorňujú, že sa naďalej rokuje o finálnej podobe dodatku k zmluve o dielo.

Každopádne, nemožnosť dokončenia projektu, resp. jeho sprevádzkovania na konci roka 2023, sa týmto stáva do veľkej miery definitívnou. Na tento termín je naviazané aj čerpanie eurofondov, keďže predĺženie Petržalskej radiály je hradené predovšetkým z nich a z programovacieho obdobia 2014-2020. Meškanie vyvoláva obavy z nutnosti preplácania výstavby z mestského rozpočtu. Magistrát však ubezpečuje, že vďaka fázovaniu projektu by toto problém byť nemal. Nevyčerpané peniaze sa majú použiť na financovanie iných dopravných projektov v meste, pričom sa hovorí najmä o rozvoji trolejbusovej dopravy, príp. o nákupe nových vozidiel.

Galéria

  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: iMHD.sk

Hoci je súčasná situácia na trhu so stavebnými materiálmi alebo inflácia objektívnou komplikáciou, ktorej čelia viaceré samosprávy, niekoľkomesačné utlmenie prác na najvýznamnejšom projekte, ktorý mesto za posledné roky rozbehlo, nemožno označiť inak ako hanba. Stavba sa označuje aj ako druhá etapa výstavby Nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. Ide síce o zdĺhavý názov, no presne vyjadrujúci jeho význam: ide o kľúčovú súčasť rozvoja verejnej dopravy v metropole.

Prázdne stavenisko, ale aj slabé informovanie o aktuálnej situácii – pričom dosť informácií nemajú podľa Ľuboša Krajčíra ani poslanci – sú tak naozaj do istej miery zlyhaním. Aktuálna situácia vyvoláva vo verejnosti nervozitu a stáva sa argumentom pre záujmové združenia, ktoré spisujú výhrady proti električkovým tratiam inde. Nedostatok dôvery v schopnosti mesta zrealizovať rozvojové projekty podkopáva mieru akceptácie u mnohých obyvateľov v prípade zámerov v blízkosti ich bydliska. Ide o celkom prirodzené správanie ľudí, ktorí sa môžu dôvodne obávať, že sa im na mnohé roky zhorší kvalita života.

To je aj prípad Petržalky, kde vidia mnohí obyvatelia najmä masívny výrub a zhrnutie ornice, ktorá medzičasom stihla zarásť novou trávou. Pritom má predĺžená električková radiála poskytnúť obrovské benefity. Vzniknúť má 3,9 kilometra dlhej dvojkoľajnej trate so siedmimi zastávkami a štyrmi mostami. Opraví sa aj 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybuduje sa deväť križovatiek riadených dopravnou signalizáciou, ale aj šesť kilometrov novej segregovanej cyklotrasy pozdĺž trate. Pridruženou súčasťou projektu sú štyri nové premostenia Chorvátskeho ramena pre chodcov a cyklistov.

Mimoriadna pozornosť má byť venovaná zeleni. Kostru vegetačných úprav bude tvoriť 1.512 nových vzrastlých stromov vysadených v stromoradiach, ktoré budú lemovať električkovú trať, cyklistické či pešie chodníky, ale aj v skupinových výsadbách vo vybraných lokalitách. Stromy budú lokálne integrované aj do nových plôch nástupísk, kde sa pri ich výsadbe bude využívať konštrukčný systém s koreňovými bunkami tak, aby mali stromy dostatok priestoru na koreňový systém pod dlažbou nástupísk. Sadiť sa budú domáce kultivary. V okolí novej trate pribudne tiež 9.925 m2 kríkov, 2.637 m2 trvaliek, 9.114 m2 lúčnych porastov, 180.228 m2 trávnikov a v priestore koľajísk sa vysadí 22.755 m2 rozchodníka.

Magistrát si od vzniku trate sľubuje výrazné zlepšenie dopravnej situácie v Petržalke, ktorá je najľudnatejšou mestskou časťou Bratislavy. Vďaka novej trati s preferenciou pre električky na križovatkách sa užívatelia dostanú z Janíkovho dvora do centra mesta za 12 minút, prepravná kapacita by mala byť 30.000 cestujúcich v každom smere denne. V dopravnej špičke obslúži zastávky spoj každé 2 až 3 minúty.

Výsledkom bude radikálne zlepšená dostupnosť centra Bratislavy, resp. opačne centrálnej časti Petržalky. Pohyb po sídlisku sa stane omnoho jednoduchší pre chodcov, cyklistov a azda aj pre vodičov. Vďaka súvisiacim opatreniam – prestupným autobusovým zastávkam alebo cyklotrase – prinesie projekt benefity pre celú mestskú časť a pravdepodobne naozaj odľahčí cestám v štvrti. Vďaka dobrej dizajnovej úrovni či výsadbe kvalitnej zelene sa navyše skvalitní verejný priestor.

Pre Magistrát a jeho vedenie by tak mohlo ísť o obrovské víťazstvo, ktoré nastaví latku ďalším projektom a zlepší pohľad verejnosti na ich realizáciu. Nateraz sa však zdá, že efekt bude úplne opačný: projekt výstavby električkovej trate v Petržalke je zatiaľ aj pri najlepšej vôli zlým príkladom, ktorý ostane v pamäti možno ešte veľmi dlho.

 

AKTUALIZÁCIA: Predseda bratislavskej mestskej dopravnej komisie a starosta bratislavských Jaroviec Jozef Uhler očakáva rýchle ukončenie rokovaní vedenia hlavného mesta a stavebníkom novej električkovej trate v bratislavskej Petržalke, v úseku od Jungmannovej po Janíkov dvor. Uviedol to pre TASR. Momentálne podľa neho prebiehajú finálne rokovania so zhotoviteľom.

Dodatok k zmluve o dielo, ktorý by reflektoval na rozsiahle zdražovanie cien energií a stavebných materiálov, by mal byť podľa neho podpísaný v priebehu najbližších týždňov. Pripomína, že musí byť v súlade s metodikou Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) k nárastu cien materiálov, a tiež v súlade s pravidlami Európskej únie pre čerpanie eurofondov.

V súčasnosti podľa neho neexistuje stavba, ktorá by nemala vážny problém z dôvodu navýšenia cien stavebných materiálov. "Vedeniu mesta dôverujem," odpovedal na otázku, či pretrvávajúce utlmené stavebné práce nepovažuje, ako niektorí, za zlyhane vedenia hlavného mesta.

Pri vydávaní metodiky umožňujúcej úpravu zazmluvnených cien očakával skôr väčšiu dynamiku ÚVO. "Dnes už metodiku máme a očakávam rýchle ukončenie rokovaní vedenia mesta s dodávateľom," poznamenal. Pripomenul, že ide o jednu z najdôležitejších dopravných stavieb v meste za posledné desaťročia, akékoľvek spomalenie vníma ako ohrozenie termínu ukončenia stavby.

Po doriešení dohody bude podľa neho aj priestor na komunikáciu so zhotoviteľom o akcelerácii prác. Pripomenul však, že nastavenie nových pravidiel je v tomto prípade zložitý proces. Projekt obsahuje 145 stavebných objektov, 38 prevádzkových súborov a zmluva o dielo s prílohami má niekoľko tisíc strán.

(TASR)

 

Pozrite si výstavbu električkovej trate v Petžalke vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube