Author photoAdrian Gubčo 22.04.2021 13:02

Ako napreduje rekonštrukcia Námestia slobody?

Hlavné mesto v poslednom období predstavuje nové a nové projekty rekonštrukcií a úprav verejných priestorov. Z minulosti však pochádzajú aj staršie zámery, ktorých realizácia zatiaľ pokrivkáva. Najvýraznejšou je rekonštrukcia Námestia slobody, výsledok jednej z mála architektonických súťaží v minulom období. Aký je jej stav?

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Námestie slobody je skutočne rozsiahlym verejným priestorom, koncipovaným ako reprezentatívne priestranstvo v susedstve dôležitých verejných objektov. Z jednej strany je to Úrad vlády SR, z ďalšej Ministerstvo dopravy a výstavby SR, zo zvyšných strán ho uzatvárajú budovy Slovenskej technickej univerzity. Priestor bol dlhodobo bez konkrétnej formy, po dobudovaní jednotlivých objektov tu však do roku 1980 vznikol veľký park, ktorého dominantou bola veľká Fontána Družba (Lipový kvet) a do roku 1990 aj socha Klementa Gottwalda.

Ako to platí aj pri iných verejných priestoroch v Bratislave, po roku 1989 začalo Námestie slobody chátrať. Fontána je mimo prevádzky od roku 2007. Povrchy boli narušené, zeleň v zlom stave a aktivita na námestí, resp. v parku, nízka. Priestor mal po zotmení zlú povesť. Stav námestia bol vo všeobecnosti v absolútnom kontraste so symbolickým významom inštitúcií, ktoré tu sídlili. Bol akousi „čiernou dierou“ na pomyselnej línii, ktorá mala prepájať Hlavnú stanicu s centrom mesta prostredníctvom série verejných priestorov.

Hlavné mesto sa preto rozhodlo v roku 2017 v spolupráci s developerom HB Reavis vypísať architektonickú súťaž, ktorá by priniesla nový pohľad na budúcnosť priestoru. Medzi 14 tímami sa presadila kancelária 2021, špecializujúca sa na verejný priestor a verejné zákazky. Podľa víťazných architektov je základná priestorová filozofia a koncepcia námestia v poriadku už dnes a odpoveďou na zanedbávanie by nemalo byť hľadanie diametrálne odlišnej vízie. Preto sa v rámci svojho návrhu snažili skôr o „pochopenie, usmernenie, mierne redefinovanie a doplnenie“.

Architekti tak ponechali pôvodnú kompozíciu, pozostávajúcu zo sústredených kruhov, do priestoru však vkladajú niektoré nové prvky: tzv. folies, ktoré majú byť priestorom pre rozličné aktivity, ale v lepšej kvalite. Týka sa to prechádzok či venčenia psa, čo je dnes najčastejší spôsob využitia, ale aj kultúrnych akcií v rámci FAD STU, návštevy reštaurácie alebo, v neposlednom rade, demonštrácií. V prospech verejných stretnutí je ponechaný priestor v osi Úradu vlády, doplnený o umelecké dielo. Časť vyvýšených trávnatých plôch má byť debarierizovaná a pôvodné dizajnové prvky – lavičky, koše, lampy – zachované a obnovené.

Najväčšou zmenou má však prejsť fontána. Monumentálne technické aj umelecké dielo má byť zrekonštruované a opäť aktívne, hoci už menej náročné na vodu. Jednotlivé segmenty, resp. bazény, budú prístupné a interaktívne. Fontána tak nebude už len zaujímavou dominantou, „kulisou“, ale aj samostatnou atrakciou, umožňujúcou osvieženie počas horúcich dní.

Dané plány sú tak známe v podstate už niekoľko rokov, napriek tomu sa rekonštrukcia hýbala len veľmi pomaly, až sa úplne zastavila. Obnovené boli niektoré povrchy, pribudlo outdoorove fitness, závlahy a zrealizovala sa revízia fontány. K iným krokom sa však nepristúpilo a dokončený nebol ani jeden z objektov „folies“, príp. navrhované detské ihrisko na mieste bývalého Gottwaldovho pamätníka. Aká je teda súčasná situácia a kedy začne námestie získavať definitívnu tvár v zmysle architektonickej súťaže?

 

Zdroj: 2021 Architekti

 

Ako vysvetľuje Hlavné mesto, harmonogram projektu prešiel úpravami. „Vzhľadom k historickej spolupráci bývalého vedenia mesta s Občianskym združením dobré m(i)esto o.z. (založeného HB Reavisom – poznámka autora), ktorej predmetom bola rekonštrukcia Námestia slobody, a rozdielnej časovej náročnosti projektovej a procesnej prípravy, hlavné mesto strategicky pristúpilo k etapizácii a rozdeleniu projektu na samostatnú rekonštrukciu fontány a samostatnú rekonštrukciu samotného verejného priestoru,“ hovorí Katarína Rajčanová, hovorkyňa Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy.

Technicky náročnejším, zároveň ale viditeľnejším projektom by mala byť v tomto smere obnova fontány. Preto by sa mala jej rekonštrukcia dokončiť skôr. „Rekonštrukcia fontány Družba je aktuálne v stavebnom konaní a hneď po vydaní stavebného povolenia spustí GIB proces verejného obstarávania,“ dopĺňa K. Rajčanová „Začiatok realizácie stavebných prác predpokladáme ešte v tomto roku.“ Fontána Družba bola aj v balíku projektov, ktoré nedávno predstavil primátor Matúš Vallo v rámci iniciatívy Živé miesta. Ich realizácia by mala prebehnúť v tomto alebo budúcom roku.

Zvyšok námestia tak bude dokončený o čosi neskôr. „Pokiaľ ide o samotný verejný priestor Námestia slobody, v jarných mesiacoch tu bude prebiehať inžiniersko-geologický prieskum, hydrogeologický prieskum a geodetické zameranie námestia, z čoho vyplynú ďalšie kroky. Pracujeme na skompletizovaní projektovej dokumentácie pred začatím povoľovacieho procesu v rámci územného konania na stavebnom úrade,“ konkretizuje hovorkyňa. Realizáciu tak predpokladám v budúcom roku. Magistrát dátum (pre istotu) nešpecifikoval.

Od súťaže prešla určitá doba a kancelária 2021 z veľkej časti prešla na mesto, kde je súčasťou Metropolitného inštitútu Bratislavy. Na návrhu sa to v určitej miere odrazilo. „Nastali menšie zmeny, charakter návrhu zostáva zachovaný. Rozmiestnené objekty po celej ploche námestia poskytujú priestor pre rôzne aktivity,“ vysvetľuje Katarína Rajčanová. Tieto zmeny by mali podľa všetkého súvisieť so zväčšením podielu zelene. Naznačovalo sa, že sa rozšíri spevnený priestor pred Úradom vlády SR, aby sa tu mohli konať protesty namiesto Námestia SNP. Magistrát však situáciu opisuje inak. „Okrem fontány prebehne aj oprava okolia, bude sa pracovať s niektorými trávnatými povrchmi, ktoré sú zdvihnuté tak, aby vznikol aj priestor na zhromažďovanie v rámci otvorenejšieho priestranstva.“

Jedným z prvkov, ktoré by mali na Námestí slobody pribudnúť, je Pamätník demokratickej revolúcie 1989, na ktorý sa svojho času konala sochársko-dizajnérska súťaž. Umiestnený by mal byť v rámci osi pred Úradom vlády. „Zámer vybudovania Pamätníka Novembra 1989 bude predložený na prelome apríla a mája 2021 do Komisie pre pamätníky a výtvarné zásahy do verejného priestoru. Následne, v prípade schválenia, dôjde k stanoveniu harmonogramu realizácie, s predpokladom ukončenia v tomto alebo budúcom roku,“ dodáva Rajčanová. Na sociálnej sieti bola kritizovaná absencia typografa v súťaži, mesto preto dopĺňa, že textová koncepcia je požiadavkou Magistrátu k dopracovaniu vizualizácií na komisiu.

Obyvatelia a návštevníci Bratislavy si tak na skompletizovanú obnovu Námestia slobody budú musieť nejakú dobu počkať. Od súťaže už prešlo tri a pol roka, no ani pri zdanlivej jednoduchosti návrhu to neznamená, že sa projekt dokáže zrealizovať rýchlo. Niekedy tak treba tlmiť očakávania verejnosti po zverejnení príťažlivých vizualizácií a plánov.

 

Pamätník demokratickej revolúcie 1989. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

To sa týka viacerých projektov, vrátane plánovanej rekonštrukcie Námestia SNP a Kamenného námestia. Ide o dobrý príklad zámeru, ktorý má pred sebou ešte dlhú cestu, kým sa plány premenia na skutočnosť. Po súťaži nasleduje náročná projektová príprava, zľaďovanie záujmov jednotlivých aktérov, povoľovací proces a zabezpečenie financovania. Realizáciu môže skomplikovať odpor verejnosti s návrhom dopravy, archeologické nálezy a množstvo ďalších problémov. Aj preto sú časové horizonty také vzdialené, hoci laickým pohľadom ide len o „predláždenie“.

Každopádne, prípadné benefity za to stoja, a to v prípade oboch námestí. Námestie slobody má významnú polohu ako súčasť siete kľúčových verejných priestorov v ožívajúcich východných častiach centra mesta, resp. vnútornej Bratislavy. Ide o vhodné miesto pre organizáciu menších podujatí (ako ukazuje FAD STU), ale aj demonštrácií. Ich umiestnenie tu nenarúša fungovanie dopravy v takej miere, ako na Námestí SNP. Skvalitnenie námestia by mohlo zároveň vo väčšej miere „vytiahnuť von“ študentov aj zamestnancov ministerstiev, ktorých sú v bezprostrednom okolí tisíce.

Ide o jednu z mnohých plôch v Bratislave, ktorá má vysoký potenciál, no v dôsledku absencie údržby a priebežnej obnovy ho skoro vôbec nevyužíva. V dohľadnej dobe sa to snáď začne konečne meniť a tento do istej miery ikonicky priestor sa premení z hanby mesta na jeho pýchu.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube