YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 22.04.2021 13:02

Ako napreduje rekonštrukcia Námestia slobody?

Hlavné mesto v poslednom období predstavuje nové a nové projekty rekonštrukcií a úprav verejných priestorov. Z minulosti však pochádzajú aj staršie zámery, ktorých realizácia zatiaľ pokrivkáva. Najvýraznejšou je rekonštrukcia Námestia slobody, výsledok jednej z mála architektonických súťaží v minulom období. Aký je jej stav?

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Námestie slobody je skutočne rozsiahlym verejným priestorom, koncipovaným ako reprezentatívne priestranstvo v susedstve dôležitých verejných objektov. Z jednej strany je to Úrad vlády SR, z ďalšej Ministerstvo dopravy a výstavby SR, zo zvyšných strán ho uzatvárajú budovy Slovenskej technickej univerzity. Priestor bol dlhodobo bez konkrétnej formy, po dobudovaní jednotlivých objektov tu však do roku 1980 vznikol veľký park, ktorého dominantou bola veľká Fontána Družba (Lipový kvet) a do roku 1990 aj socha Klementa Gottwalda.

Ako to platí aj pri iných verejných priestoroch v Bratislave, po roku 1989 začalo Námestie slobody chátrať. Fontána je mimo prevádzky od roku 2007. Povrchy boli narušené, zeleň v zlom stave a aktivita na námestí, resp. v parku, nízka. Priestor mal po zotmení zlú povesť. Stav námestia bol vo všeobecnosti v absolútnom kontraste so symbolickým významom inštitúcií, ktoré tu sídlili. Bol akousi „čiernou dierou“ na pomyselnej línii, ktorá mala prepájať Hlavnú stanicu s centrom mesta prostredníctvom série verejných priestorov.

Hlavné mesto sa preto rozhodlo v roku 2017 v spolupráci s developerom HB Reavis vypísať architektonickú súťaž, ktorá by priniesla nový pohľad na budúcnosť priestoru. Medzi 14 tímami sa presadila kancelária 2021, špecializujúca sa na verejný priestor a verejné zákazky. Podľa víťazných architektov je základná priestorová filozofia a koncepcia námestia v poriadku už dnes a odpoveďou na zanedbávanie by nemalo byť hľadanie diametrálne odlišnej vízie. Preto sa v rámci svojho návrhu snažili skôr o „pochopenie, usmernenie, mierne redefinovanie a doplnenie“.

Architekti tak ponechali pôvodnú kompozíciu, pozostávajúcu zo sústredených kruhov, do priestoru však vkladajú niektoré nové prvky: tzv. folies, ktoré majú byť priestorom pre rozličné aktivity, ale v lepšej kvalite. Týka sa to prechádzok či venčenia psa, čo je dnes najčastejší spôsob využitia, ale aj kultúrnych akcií v rámci FAD STU, návštevy reštaurácie alebo, v neposlednom rade, demonštrácií. V prospech verejných stretnutí je ponechaný priestor v osi Úradu vlády, doplnený o umelecké dielo. Časť vyvýšených trávnatých plôch má byť debarierizovaná a pôvodné dizajnové prvky – lavičky, koše, lampy – zachované a obnovené.

Najväčšou zmenou má však prejsť fontána. Monumentálne technické aj umelecké dielo má byť zrekonštruované a opäť aktívne, hoci už menej náročné na vodu. Jednotlivé segmenty, resp. bazény, budú prístupné a interaktívne. Fontána tak nebude už len zaujímavou dominantou, „kulisou“, ale aj samostatnou atrakciou, umožňujúcou osvieženie počas horúcich dní.

Dané plány sú tak známe v podstate už niekoľko rokov, napriek tomu sa rekonštrukcia hýbala len veľmi pomaly, až sa úplne zastavila. Obnovené boli niektoré povrchy, pribudlo outdoorove fitness, závlahy a zrealizovala sa revízia fontány. K iným krokom sa však nepristúpilo a dokončený nebol ani jeden z objektov „folies“, príp. navrhované detské ihrisko na mieste bývalého Gottwaldovho pamätníka. Aká je teda súčasná situácia a kedy začne námestie získavať definitívnu tvár v zmysle architektonickej súťaže?

 

Zdroj: 2021 Architekti

 

Ako vysvetľuje Hlavné mesto, harmonogram projektu prešiel úpravami. „Vzhľadom k historickej spolupráci bývalého vedenia mesta s Občianskym združením dobré m(i)esto o.z. (založeného HB Reavisom – poznámka autora), ktorej predmetom bola rekonštrukcia Námestia slobody, a rozdielnej časovej náročnosti projektovej a procesnej prípravy, hlavné mesto strategicky pristúpilo k etapizácii a rozdeleniu projektu na samostatnú rekonštrukciu fontány a samostatnú rekonštrukciu samotného verejného priestoru,“ hovorí Katarína Rajčanová, hovorkyňa Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy.

Technicky náročnejším, zároveň ale viditeľnejším projektom by mala byť v tomto smere obnova fontány. Preto by sa mala jej rekonštrukcia dokončiť skôr. „Rekonštrukcia fontány Družba je aktuálne v stavebnom konaní a hneď po vydaní stavebného povolenia spustí GIB proces verejného obstarávania,“ dopĺňa K. Rajčanová „Začiatok realizácie stavebných prác predpokladáme ešte v tomto roku.“ Fontána Družba bola aj v balíku projektov, ktoré nedávno predstavil primátor Matúš Vallo v rámci iniciatívy Živé miesta. Ich realizácia by mala prebehnúť v tomto alebo budúcom roku.

Zvyšok námestia tak bude dokončený o čosi neskôr. „Pokiaľ ide o samotný verejný priestor Námestia slobody, v jarných mesiacoch tu bude prebiehať inžiniersko-geologický prieskum, hydrogeologický prieskum a geodetické zameranie námestia, z čoho vyplynú ďalšie kroky. Pracujeme na skompletizovaní projektovej dokumentácie pred začatím povoľovacieho procesu v rámci územného konania na stavebnom úrade,“ konkretizuje hovorkyňa. Realizáciu tak predpokladám v budúcom roku. Magistrát dátum (pre istotu) nešpecifikoval.

Od súťaže prešla určitá doba a kancelária 2021 z veľkej časti prešla na mesto, kde je súčasťou Metropolitného inštitútu Bratislavy. Na návrhu sa to v určitej miere odrazilo. „Nastali menšie zmeny, charakter návrhu zostáva zachovaný. Rozmiestnené objekty po celej ploche námestia poskytujú priestor pre rôzne aktivity,“ vysvetľuje Katarína Rajčanová. Tieto zmeny by mali podľa všetkého súvisieť so zväčšením podielu zelene. Naznačovalo sa, že sa rozšíri spevnený priestor pred Úradom vlády SR, aby sa tu mohli konať protesty namiesto Námestia SNP. Magistrát však situáciu opisuje inak. „Okrem fontány prebehne aj oprava okolia, bude sa pracovať s niektorými trávnatými povrchmi, ktoré sú zdvihnuté tak, aby vznikol aj priestor na zhromažďovanie v rámci otvorenejšieho priestranstva.“

Jedným z prvkov, ktoré by mali na Námestí slobody pribudnúť, je Pamätník demokratickej revolúcie 1989, na ktorý sa svojho času konala sochársko-dizajnérska súťaž. Umiestnený by mal byť v rámci osi pred Úradom vlády. „Zámer vybudovania Pamätníka Novembra 1989 bude predložený na prelome apríla a mája 2021 do Komisie pre pamätníky a výtvarné zásahy do verejného priestoru. Následne, v prípade schválenia, dôjde k stanoveniu harmonogramu realizácie, s predpokladom ukončenia v tomto alebo budúcom roku,“ dodáva Rajčanová. Na sociálnej sieti bola kritizovaná absencia typografa v súťaži, mesto preto dopĺňa, že textová koncepcia je požiadavkou Magistrátu k dopracovaniu vizualizácií na komisiu.

Obyvatelia a návštevníci Bratislavy si tak na skompletizovanú obnovu Námestia slobody budú musieť nejakú dobu počkať. Od súťaže už prešlo tri a pol roka, no ani pri zdanlivej jednoduchosti návrhu to neznamená, že sa projekt dokáže zrealizovať rýchlo. Niekedy tak treba tlmiť očakávania verejnosti po zverejnení príťažlivých vizualizácií a plánov.

 

Pamätník demokratickej revolúcie 1989. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

To sa týka viacerých projektov, vrátane plánovanej rekonštrukcie Námestia SNP a Kamenného námestia. Ide o dobrý príklad zámeru, ktorý má pred sebou ešte dlhú cestu, kým sa plány premenia na skutočnosť. Po súťaži nasleduje náročná projektová príprava, zľaďovanie záujmov jednotlivých aktérov, povoľovací proces a zabezpečenie financovania. Realizáciu môže skomplikovať odpor verejnosti s návrhom dopravy, archeologické nálezy a množstvo ďalších problémov. Aj preto sú časové horizonty také vzdialené, hoci laickým pohľadom ide len o „predláždenie“.

Každopádne, prípadné benefity za to stoja, a to v prípade oboch námestí. Námestie slobody má významnú polohu ako súčasť siete kľúčových verejných priestorov v ožívajúcich východných častiach centra mesta, resp. vnútornej Bratislavy. Ide o vhodné miesto pre organizáciu menších podujatí (ako ukazuje FAD STU), ale aj demonštrácií. Ich umiestnenie tu nenarúša fungovanie dopravy v takej miere, ako na Námestí SNP. Skvalitnenie námestia by mohlo zároveň vo väčšej miere „vytiahnuť von“ študentov aj zamestnancov ministerstiev, ktorých sú v bezprostrednom okolí tisíce.

Ide o jednu z mnohých plôch v Bratislave, ktorá má vysoký potenciál, no v dôsledku absencie údržby a priebežnej obnovy ho skoro vôbec nevyužíva. V dohľadnej dobe sa to snáď začne konečne meniť a tento do istej miery ikonicky priestor sa premení z hanby mesta na jeho pýchu.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Najväčšia bratislavská fontána bude opäť fungovať, jej rekonštrukcia sa blíži k záveru

19.09.2022 09:16:27 Adrian Gubčo

Už na budúci rok snáď bude po dlhých rokoch fungovať najväčšia bratislavská fontána Družba na Námestí slobody. Hlavné mesto postupuje v jej obnove a modernizácii, ktorá je súčasťou širšej rekonštrukcie námestia. Vzniknúť by tak mohlo ďaleko atraktívnejšie priestranstvo, ktoré bude otvorené pre väčší počet užívateľov.

Čítať viac

Veľká vlna úprav verejných priestorov začína

29.03.2022 17:32:30 Adrian Gubčo

V týchto týždňoch sa v centre Bratislavy začali vo väčšej miere realizovať úpravy verejných priestranstiev, zamerané na zvýšenie ich pobytového potenciálu, funkčnosti alebo estetickej úrovne. Malo by ísť o začiatok mohutnejšej vlny zásahov, ktoré budú predchádzať jesenným komunálnym voľbám. Na konci tohto roka by tak metropola mala byť výrazne krajšia.

Čítať viac

Hlavné mesto spúšťa rekonštrukciu fontány Družba na Námestí slobody

16.11.2021 16:51:46 Adrian Gubčo

V najbližších dňoch sa spustia rekonštrukčné práce na najväčšej fontáne na Slovensku – na fontáne Družba na Námestí slobody. Zásadnejšou obnovou neprešla od svojho vzniku v roku 1980, od roku 2007 bola pre zlý stav nefunkčná. Zmeniť by sa to malo približne o rok. V priebehu budúceho roka sa zároveň obnovia rekonštrukčné práce na samotnom námestí.

Čítať viac

Na Námestí Slobody vznikne Pamätník demokratickej revolúcie 1989

22.11.2019 11:00:00 Adrian Gubčo

V priebehu budúceho roka by mohol na Námestí Slobody vzniknúť nový pamätník. Iniciatíva za Pamätník demokratickej revolúcie 1989 predstavila pred niekoľkými dňami návrh pripomienky na revolučné udalosti, ktorú chce Hlavné mesto podporiť a pamätník čoskoro zrealizovať.

Čítať viac

Obnova Námestia Slobody sa utlmuje

29.05.2019 09:15:00 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia jedného z najväčších a najreprezentatívnejších bratislavských námestí, Námestia Slobody, mala byť jedným z ťažiskových projektov bývalého vedenia Hlavného mesta. Pôvodné plány hovorili o postupnej revitalizácii, pričom už tento rok mala byť napríklad obnovená fontána Lipový kvet a ďalšie plochy. Aktuálne sa však zdá, že na upravené námestie si ešte počkáme.

Čítať viac

Ďalšia fáza obnovy Námestia Slobody spustená

22.11.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

Najvýznamnejší mestský projekt revitalizácie verejného priestoru, rekonštrukcia Námestia Slobody, sa dostáva do novej fázy. Po výmene časti povrchov, vysadení nového trávnika a zelene a vybudovaní workoutového ihriska, sa teraz pripravuje obnova symbolu námestia – fontány Družba – ako aj vznik detského ihriska na mieste niekdajšieho pamätníka Klementa Gottwalda.

Čítať viac

Práce na Námestí Slobody postupujú pomaly

24.09.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Po Kmeťovom námestí a Landererovom parku sa mení aj ďalší bratislavský verejný priestor - Námestie slobody, kde sa už pred niekoľkými mesiacmi spustila jeho revitalizácia. Narozdiel od spomenutých priestranstiev, práce tu postupujú laxnejším tempom.

Čítať viac

Námestie Slobody sa postupne mení

22.08.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

V rámci relatívne rozsiahlej obnovy verejných priestranstiev (na bratislavské pomery), ku ktorej v meste aktuálne dochádza, patrí revitalizácia Námestia Slobody k najvýznamnejším. Rozsiahly priestor toho parkovo upraveného námestia začína získavať modernejšou podobu.

Čítať viac

Revitalizácia Námestia Slobody a Šafárikovho námestia napreduje

10.07.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

Okrem viacerých rekonštrukcií staromestských ulíc sa aktuálne realizujú aj revitalizácie dvoch námestí: Námestia Slobody a Šafárikovho námestia. Hoci prvé je v správe Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava druhé v správe mestskej časti Staré Mesto, z dôvodu nedostatku zdrojov, či už finančných, alebo manažérskych, sa obe priestranstvá opravujú vďaka podpore od developera HB Reavis.

Čítať viac

Štúdia Námestia Slobody je hotová

11.05.2018 08:00:00 Adrian Gubčo

Architektonické kancelárie 2021 a LABAK, ktoré sa v architektonickej súťaži na revitalizáciu Námestia Slobody umiestnili najlepšie, dokončili štúdiu budúceho vzhľadu námestia, ktorá rozpracovala súťažný návrh a prešla pripomienkami poroty a zástupcov Bratislavy - hlavného mesta SR. Črtá sa tak už finálna podoba tohto významného verejného priestoru.

Čítať viac

Čoskoro sa spustí ďalšia etapa obnovy Námestia Slobody

27.04.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR v spolupráci s občianskym združením Dobré m(i)esto, za ktorým stojí developer HB Reavis, v máji spustí ďalšiu etapu obnovy Námestia slobody. Na dnešnom brífingu to prezradil primátor mesta Ivo Nesrovnal

Čítať viac

Námestie Slobody - všetky návrhy

15.11.2017 07:15:00 Adrian Gubčo

Pozrite si všetky návrhy v ideovej architektonicko-urbanistickej a krajinárskej súťaži. Na prvých miestach sú uvedené ocenené diela, inak sú zoradené podľa poradového čísla.

Čítať viac

Súťaž na Námestie Slobody má výsledky

14.11.2017 18:30:00 Adrian Gubčo

Prvá architektonická súťaž organizovaná mestom Bratislava - hlavné mesto SR po dlhej dobe pozná svoje výsledky. Súťaž na obnovu významného Námestia Slobody však prvú cenu nepriniesla.

Čítať viac

Mesto Bratislava vyhlasuje architektonickú súťaž na Námestie Slobody

22.09.2017 11:30:00 Adrian Gubčo

Po veľmi dlhej dobe vyhlasuje mesto Bratislava prvú reálnu architektonickú súťaž, v rámci ktorej sa v spolupráci s partnerom, občianskym združením Dobré m(i)esto (za ktorým stojí developer HB Reavis), hľadá nová podoba jedného zo zásadných bratislavských verejných priestranstiev, Námestia Slobody. Uzávierka pre odovzdanie súťažných návrhov je 31.10.2017.

Čítať viac

HB Reavis pripravuje súťaž na Námestie Slobody

23.05.2017 13:00:00 Adrian Gubčo

Developer HB Reavis pripravuje v spolupráci s mestom Bratislava a mestskou časťou Staré Mesto architektonickú súťaž na preriešenie Námestia Slobody, ako aj jeho revitalizáciu. Projekt vzniká v rámci marketingových aktivít developera, ktorý v Bratislave realizuje masívne investície v podobe obchodno-administratívnych komplexov Stanica Nivy a Twin City Tower.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube