Author photoAdrian Gubčo 28.04.2023 18:11

Električkové trate v Bratislave budú modernejšie. Realizácia dôležitého projektu sa priblížila

Napriek viacerým rozsiahlym investíciám v poslednom desaťročí je kvalita bratislavskej električkovej siete dosiaľ nedostatočná. Okrem malej dĺžky tratí je problémom aj technický stav viacerých radiál. Zmeniť to majú komplexné modernizácie, z ktorých sa jedna blíži k skorej realizácii.

Zdroj: Google StreetView, Nino Belovič / YIM.BA

Zdroj: Google StreetView, Nino Belovič / YIM.BA

Bratislava začala budovať svoju električkovú sieť už na konci 19. storočia, odkedy sa rozrástla na viac ako 40 kilometrov. Z tejto dĺžky je modernizovaná a na vysokej technickej úrovni len nedostatočná časť. V meste sú úseky, ktoré boli naposledy rekonštruované pred tridsiatimi a dokonca aj pred päťdesiatimi rokmi. Týka sa to najmä väčšiny tzv. Vajnorskej radiály, ktorá patrí k nosným dopravným líniám Nového Mesta.

Mesto preto už roky vyvíja kroky, ktoré majú smerovať ku komplexnej modernizácii trate od Trnavského mýta až po Zlaté Piesky. Príprava projektu je spojená s posunmi a zdržaniami, ktoré sú dané najmä pomalou prípravou projektovej dokumentácie, určením financovania aj priebežnými zmenami, ktoré do zámeru vkladali jednotlivé vedenia Magistrátu. Dnes sa ale zdá, že všetko speje ku skoršiemu začiatku prác aspoň na časti radiály.

Ako totiž ešte v priebehu minulého roka oznámil Dopravný podnik Bratislavy (DPB), namiesto lokálnych opráv najviac poškodených častí trate sa rozhodol pristúpiť k obnove najstarších úsekov. Tými sú trate v úsekoch Kuchajda – Zlaté piesky a Kuchajda – Stanica Nové Mesto. DPB ohlásil, že už v druhom kvartáli roka 2023 chce začať práce medzi Kuchajdou a Zlatými pieskami (ktorá má 30 rokov).

Upravené plány DPB súvisia so situáciou na realizácii druhej etapy Petržalskej radiály. Tú sa nepodarí dokončiť do konca tohto roka, čo vyvoláva otázku využitia nepreinvestovaných peňazí, alokovaných na projekt. Mesto sa ich rozhodlo použiť, okrem iného, na čiastočnú modernizáciu Vajnorskej radiály. Bratislava už pred časom požiadala o nenávratný finančný príspevok na jej realizáciu.

Dnes príprava zlepšenia stavu tratí opäť pokročila. DPB vyhlásil dvojicu tendrov na modernizáciu tratí v úsekoch Tomášikova – Jurajov dvorJurajov dvor a Zlaté piesky. Dané rozdelenie má umožniť vyššiu atraktivitu pre prípadných zhotoviteľov aj vyšší tlak na dokončenie načas. Ukončenie tendrov očakáva do konca júna. V júli, počas letných prázdnin, by už totiž chcel Dopravný podnik rozbehnúť stavebné práce.

Ako vyplýva z priloženej dokumentácie, na trati má dôjsť ku komplexnej výmene koľajového spodku aj zvršku, s vybudovaním trate v podobe pevnej jazdnej dráhy. Medzi Kuchajdou a Zlatými pieskami má byť otvorený koľajový zvršok so štrkovým lôžkom v kombinácii s pevnou jazdnou dráhou na priecestiach a v obratisku. V praxi to bude znamenať, že sa tu nebude realizovať podobná zelená nízkoúdržbová trať, aká sa napríklad nachádza v Karlovej Vsi. V obratisku bude môcť byť trať pojazďovaná.

K ďalším špecifikám obnovenej trate bude patriť zánik slepej odstavnej koľaje v obratisku na Zlatých Pieskoch, nerealizácia prestupného uzla, o ktorom sa na tomto mieste uvažovalo, v súčasných polohách ostanú aj priecestia. Zvýšiť by sa mal komfort zastávok, všetky budú bezbariérové, budú obsahovať moderný prístrešok, pričom na Zlatých pieskoch bude veľkokapacitný (podobný ako v Záhumeniciach v Rači), priestor zastávok bude vydláždený Bratislavskou dlažbou, hoci bez vzorov. Pôvodné má ostať zábradlie, ktoré sa premaľuje na antracitovú farbu.

Stavebné práce si vyžiadajú obmedzenia na trati. Počas letných prázdnin sa má naplno vylúčiť električková doprava medzi Jurajovým dvorom a Zlatými pieskami, v septembri by mala fungovať jednokoľajová premávka. V úseku medzi Tomášikovou a Jurajovým dvorom bude aj počas prázdnin zachovaná premávka na jednej koľaji. Počas výluk má byť zabezpečená náhradná autobusová doprava, pričom zastávka Kuchajda bude pojazďovaná autobusmi.

Modernizácia trate na Tomášikovej, smerujúcej na Železničnú stanicu Nové Mesto, sa predpokladá až počas budúceho roka. DPB na tento úsek zatiaľ tender nevyhlásil. Ide o jeden z najstarších úsekov v Bratislave, tento rok má 50 rokov.

 

V najbližších rokoch sa má modernizovať celá Vajnorská radiála, DPB začne medzi Kuchajdou (Zátišie) a Zlatými pieskami. Zdroj: iMHD.sk

 

Z podoby projektu je zrejmé, že sa volilo v rámci možností čo najjednoduchšie a najlacnejšie riešenie. Neobsahuje niektoré očakávané zmeny, ktoré by vo väčšej miere zvýšili atraktivitu električkovej dopravy. Na druhej strane, ide o úsek, ktorý z veľkej časti prechádza priemyselno-skladovo-retailovou zónou, preto nemožno hovoriť o mestskom ani natoľko frekventovanom prostredí. V kontexte možností mesta ide o racionálne rozhodnutie.

V súvislosti s týmto projektom sa najprv operovalo s cenou 17 miliónov eur, neskôr s 30 miliónmi. Finálna cena vyplynie až z práve vyhlásených tendrov. V každom prípade, veľká časť nákladov bude financovaná z eurofondov, z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Ak sa podarí túto modernizáciu naozaj zrealizovať – a to ešte tento rok (teda úsek medzi Tomášikovou a Zlatými pieskami) – pre Bratislavu pôjde o veľké zlepšenie celkového stavu tratí. Mesto sa zbaví mimoriadne problematického úseku a uvoľnia sa mu ruky na budúcoročnú modernizáciu trate v Ružinove. Tá si taktiež vyžiada mimoriadne dopravné obmedzenia, prípadné narušenie prevádzky na Vajnorskej radiále (čo je s ohľadom na jej stav celkom reálna možnosť) by tak bolo neúnosné.

Počkať si každopádne budú musieť obyvatelia štvrtí v blízkosti električkovej trate medzi Kuchajdou a Trnavským mýtom. Tu sa predpokladá zhotovenie komplexnejšieho projektu s obnovou uličného priestoru od fasády k fasáde (to sa týka úseku medzi Trnavským mýtom a Príkopovou). Kompletne zmodernizovaná trať i verejné priestranstvá sa stanú realitou až v druhej polovici tohto desaťročia.

Veľmi pomaly tak Bratislava smeruje k tomu, aby mala električkové trate v dobrom stave. Popri ich skvalitňovaní však nesmie zabudnúť na rovnako dôležitú úlohu – na rozširovanie ich siete. V tomto smere zatiaľ s výnimkou petržalského projektu žiaden nie je na takej úrovni, aby sa s jeho vznikom dalo v najbližších rokoch počítať.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube