YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 03.07.2020 12:49

Modernizácia Karloveskej radiály napreduje

Momentálne najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave postupuje rýchlym tempom. Obnovená trať v úseku medzi vyústením tunela na nábreží a prestupnou zastávkou na Molecovej ulici sa stáva realitou a na viacerých úsekoch sa pokladajú koľaje. Ide o záverečnú etapu mohutného projektu, ktorý má zásadne zlepšiť kvalitu verejnej dopravy v západnej časti mesta.

V realizácii sú však dnes v skutočnosti dve etapy modernizácie – tretia, ktorá je tvorená opravou električkového triangla pri tuneli, vrátane čiastočnej opravy zastávky Chatam Sofer, a štvrtá, ktorá sa týka úseku medzi trianglom a Molecovou (resp. Jurigovym námestím). Zhotoviteľ zároveň dokončuje ešte niektoré neukončené prvky z prvých dvoch etáp, napríklad schodiská a nadchod na zastávke Nad lúčkami, podchod na Borskej ulici alebo prestupnú zastávku na Záluhách. Dokončený ešte nie je ešte vegetačný pokryv.

Tieto práce sa však už chýlia k záveru, rovnako ako obnova časti triangla. Ten bol úspešne preskúšaný už v druhej polovici júna, čo znamená, že prebehnúť už musia len administratívne úkony, aby sa obnovila premávka električiek v tuneli aj na nábreží. Mesto tento čas využilo aj na lokálne opravy trate na nábreží či krytu trate na Kapucínskej, ako aj na čiastočnú rekonštrukciu zastávky Chatam Sofer, kde bola opravená dlažba a pribudol nový mobiliár, vrátane označníka, zábradlia a zastávkového prístrešku.

Na štvrtej etape medzičasom pokračujú práce na dokončovaní podložia, na ktoré sa vyleje nosná betónová doska, predstavujúca podklad pevnej jazdnej dráhy s výstužou zo sklolaminátu. Nad nosnú dosku sa osadia podvaly a následne koľaje so žliabkovacím profilom, ktoré sú už zrealizované napríklad v priestore priecestia Žižkova, pri Družbe alebo v mieste križovatky Karloveskej s Molecovou.

Po dokončení koľají sa zrealizuje električkový zvršok, dobrou správou je, že vo väčšine úsekov pôjde o vegetačný pokryv. Do tejto časti prác je však na väčšine radiály ešte ďaleko. V tejto chvíli sa realizujú základy budúcich zastávok Kráľovské údolie, Lafranconi (ktorá by sa však po novom mala volať Lanfranconi) a hlavne prestupnej zastávky na Molecovej (čoskoro známej ako Riviéra). Vznik zastávky na Riviére je jedným z kľúčových ziskov modernizácie, keďže sa značne uľahčí prestup medzi električkami a linkami na Dlhé Diely.

Postupne už začínajú byť viditeľné aj iné zlepšenia, ktoré modernizácia so sebou prinesie. Doteraz veľmi bariérová zastávka Botanická záhrada získa výťahy, čo zlepší mobilitu obyvateľov so zhoršenými možnosťami pohybu, realizujú sa aj nové schodiská, po ktorých osadení by mala nasledovať oprava nadchodu. Debarierizované budú aj zvyšné zastávky. Samozrejmosťou je nový dizajnový mobiliár, aký sa nachádza na zvyšku radiály.

Popri zlepšeniach však treba pripomenúť, že nie všetko vyšlo ideálne – zastávky Kráľovské údolie a Lanfranconi budú pomerne úzke, problematická projektová koordinácia v minulosti spôsobila, že miestami tvoria stožiare trakčného vedenia prekážku pešiemu pohybu a celá modernizácia prinesie len málo zlepšení súbežnej cyklistickej infraštruktúry. Z objektívnych dôvodov nebude okrem zastávky Rivéra žiadna riešenená ako prestupná (kvôli veľkému počtu liniek na nábreží, ktoré by sa vzájomne obmedzovali).

Tempo prác je zatiaľ pomerne dobré, hoci sa nedá ešte povedať, či bude trať dokončená načas – zmluvný termín je 11. september 2020. Zhotoviteľ, konzorcium DK Radiála, už má za sebou meškanie všetkých etáp v minulosti, preto treba byť pri ohlásenom termíne opatrný. Každopádne, na konci leta by už snáď mohla byť celá trať zmodernizovaná a daná do prevádzky, keďže práce na radiále na seba viažu kapacity, potrebné pri iných rekonštrukciách, napríklad na Americkom námestí.

 

Budovanie výťahov na zastávke Botanická záhrada

 

Hoci projekt ako taký je pozitívom a určite prispeje k zlepšeniu kvality električkovej dopravy v podstatnej časti mesta, nevyhol sa problémom – okrem zmieňovaných nedostatkov a meškania je to predovšetkým zvýšená hlučnosť a vibrácie v okolí trate, na ktoré sa sťažujú miestni obyvatelia. Dá sa predpokladať, že po osadení vegetačného krytu budú problémy o niečo menšie, len to však nestačí.

Hlavné mesto je tak nútené hľadať riešenie. Pri štvrtej etape sa problému podarilo predísť novou technológiou, v rámci ktorej sa skrátili dosky pevnej jazdnej dráhy z 24 metrov na 6 a antivibračná rohož sa premiestnila pod drenážny betón, ktorý sa rozdelil na dva samostatné celky. Vďaka tomu každá koľaj funguje samostatne. Ide o riešenie, koré projektanti odsledovali v Rakúsku.

V prípade starších úsekov trate však nie je celkom jasné, ako sa problém s dunivým zvukom vyrieši. Mesto chce aspoň prebrúsiť zvary koľajníc, ktoré sú zvlnené a pri prechode vozidla vydávajú väčší hluk. Brúsenie prebieha ručne.

Magistrát sa však každopádne bude musieť s problémom vyrovnať. Podľa správ z apríla podala iniciatíva časti miestnych obyvateľov trestné oznámenie na Hlavné mesto, ktoré údajne zavádza vo vibroakustickom posudku, ktorý si nechalo vypracovať, zároveň ho dalo robiť neakreditovanej firme. Aký je posun v tejto otázke, nateraz nie je známe.

Celá situácia je však pre mesto nepochybne veľkou školou. V príprave sú totiž aj ďalšie modernizácie RužinovskejVajnorskej radiály, ktoré prechádzajú cez husto zastavané a zaľudnené oblasti a zvýšenie hluku by ich obyvatelia neniesli ľahko. Spolu s ďalšími nedostatkami tejto modernizácie to kladie vysoké nároky na kvalitu projekcie budúcich zámerov.

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorá za 65 miliónov eur priniesla komplexnú obnovu trate v dĺžke 6,8 kilometra, vybudovanie 12 zastávok (plus zlúčenie dvoch zastávok do jednej), vznik dovch prestupných zastávok, modernizáciu obratiska či zavedenie preferencie, ostáva zatiaľ najpokročilejším projektom svojho druhu v Bratislave. Ďalšie projekty ju snáď budú prekonávať.

 

Fotografie z 30.6.-1.7.2020, autor Martin Srnák. Pozrite si modernizáciu Karlovesko-dúbravskej radiály vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Výstavba trate na Karloveskej
 • Výstavba trate na Karloveskej
 • Zastávka Riviéra
 • Zastávka Riviéra
 • Zastávka Botanická záhrada
 • Zastávka Botanická záhrada
 • Zastávka Botanická záhrada
 • Výstavba výťahov na zastávke Botanická záhrada
 • Zastávka Lanfranconi
 • Zastávka Lanfranconi
 • Zastávka Kráľovské údolie
 • Triangel na nábreží
 • Triangel na nábreží
 • Triangel na nábreží
 • Zastávka Chatam Sofer
 • Zastávka Záluhy
 • Zastávka Záluhy
 • Zastávka Borská
 • Zastávka Borská

Súvisiace články

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Modernizácia Dúbravsko-karloveskej radiály je dokončená, premávka sa spustí o pár dní

23.10.2020 18:25:31 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy, Bratislavského samosprávneho kraja, mestských častí Karlova Ves, Staré Mesto a Dúbravka a Ministerstva dopravy a výstavby SR dnes oficiálne predstavilo zmodernizovanú Dúbravsko-karloveskú električkovú radiálu. Postup prác umožňuje už v priebehu pondelka obnoviť premávku električiek na nábreží, v Karlovej Vsi i v Dúbravke.

Čítať viac

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály ide do finále

05.10.2020 15:05:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších projektov rozvoja verejnej dopravy v Bratislave v posledných rokoch sa definitívne chýli k záveru. Hlavné mesto už požiadalo Bratislavský samosprávny kraj o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby štvrtej etapy modernizácie trate medzi tunelom a Molecovou ulicou. Po doterajšom meškaní sa zdá, že by sa avizovaný termín spustenia trate na konci októbra mal stíhať.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate v Rači je takmer dokončená, Karlova Ves dostala nový termín

24.08.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto by malo v dohľadnej dobe dokončiť obnovu dvojice úsekov električkových tratí. Prvou z nich bude relatívne krátky úsek v Rači, kde bola rekonštrukcia vykonaná v dôsledku havarijného stavu trate, ohrozujúcom premávku. Ako druhý bude dokončený veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý čelí viacerým problémom, vrátane meškania.

Čítať viac

Posledná etapa modernizácie Karloveskej radiály bude asi meškať

13.08.2020 16:04:00 Adrian Gubčo

Projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý sa rozbehol v lete minulého roka, je stíhaný problémami. Všetky tri doteraz ukončené etapy sa stretli s meškaním, ako aj viacerými stavebnými nedostatkami. Posledná, štvrtá etapa, už mala prebiehať hladko, najnovšie sa však ukazuje, že sa pravdepodobne oneskorí aj táto. Informáciu priniesol portál iMHD.sk.

Čítať viac

Projekty modernizácií električkových radiál napredujú

15.05.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Bratislava aj naďalej pracuje na projektoch modernizácií jednotlivých električkových radiál – Karlovesko-dúbravskej, Vajnorskej aj Ružinovskej. V prípade prvej z nich sa spustila záverečná etapa stavebných prác, pri druhej sa podpísala zmluva o dielo s projektantom. Ružinovská radiála by mala byť taktiež tesne pred podpisom.

Čítať viac

Problémy modernizácie Karloveskej radiály

27.04.2020 11:00:00 Adrian Gubčo

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály je najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v poslednom období a ako taký mal byť vlajkovou loďou novej kvality v prístupe k rekonštrukciám dopravnej infraštruktúry. Projekt je však stíhaný viacerými problémami, napriek tomu sa už čoskoro spustí ďalšia etapa modernizácie, spojená s uzáverou električkovej dopravy.

Čítať viac

Práce na modernizácii a opravách električkových tratí budú pokračovať napriek pandémii

01.04.2020 11:21:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto si na tento rok naplánovalo viacero investícií do skvalitnenia električkovej dopravy – okrem dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa mali zrekonštruovať aj dva úseky tratí v Starom Meste na Americkom námestí a v Rači. Ako vyzerajú tieto plány vo svetle aktuálnej situácie?

Čítať viac

Prevádzka na trati do Dúbravky sa spustí už o niekoľko dní

18.02.2020 10:15:00 Adrian Gubčo

S dvojmesačným meškaním sa v sobotu, 22. februára, konečne spustí premávka električiek do mestskej časti Dúbravka. Trať je po modernizácii už v prevádzkyschopnom stave, práce však budú pokračovať aj naďalej. Ďalšie prerušenie premávky nastane o niekoľko mesiacov, kedy sa spustí modernizácia radiály medzi Molecovou a tunelom pod Hradom.

Čítať viac

Premávka električiek v Dúbravke bude čoskoro spustená

29.01.2020 12:28:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto sa konečne priblížilo k spusteniu premávky na modernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiále na celom úseku až do Dúbravky. Hoci trať je stavebne pripravená na prevádzku už dlhšiu dobu, prístupu električiek do mestskej časti s desiatkami tisíc obyvateľov bránil spor o pozemky pod meniarňou, ktorá je potrebná pre napájanie trate.

Čítať viac

Električky sa vracajú do Karlovej Vsi, prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály je takmer dokončená

19.12.2019 15:47:16 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Prvá etapa jedného z najvýznamnejších dopravných projektov v Bratislave v poslednom období je prakticky ukončená. Zmodernizovaná prvá časť Karlovesko-dúbravskej radiály bola dnes po určitom meškaní a s niekoľkými chýbajúcimi prvkami sprevádzkovaná. Druhá etapa sa už taktiež blíži k dokončeniu, hoci na spustenie premávky si chvíľu počkáme.

Čítať viac

Trať v Karlovej Vsi je otestovaná a čaká na spustenie

06.12.2019 15:55:00 Adrian Gubčo

Prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa už podľa všetkého skutočne blíži k dokončeniu. Na trati prebehli skúšky so starou aj novou električkou, Hlavné mesto spolu s Dopravným podnikom teraz čaká na povolenie k predčasnému užívaniu trate. Nepotvrdené správy hovoria o spustení prevádzky 15. decembra.

Čítať viac

Prvá etapa modernizácie električkovej trate v Karlovej Vsi sa kolauduje, dokončená však nie je

26.11.2019 16:30:00 Adrian Gubčo

Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je dráhovým a špeciálnym stavebným úradom zodpovedajúcim za električkové trate v Hlavnom meste, spustil proces kolaudácie prvých dvoch etáp modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály. Napriek tomu, trať v Karlovej Vsi má ešte ďaleko k tomu, aby bola plne dokončená a schopná prevádzky.

Čítať viac

Prvá etapa modernizácie Karloveskej radiály ide do finále

04.11.2019 16:15:00 Adrian Gubčo

Prvá časť modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály naberá finálne kontúry. Zhotoviteľ po položení koľají v celom úseku pristúpil k zhotoveniu koľajového zvršku, pričom na súvislých častiach sa už objavilo aj zazelenenie. Napriek tomu, stavba oproti pôvodným odhadom mešká, aktuálny termín dokončenia znie 17. november.

Čítať viac

Meškanie dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa predlžuje

02.10.2019 13:12:00 Adrian Gubčo

Keď bola pred začiatkom letných prázdnin spustená modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, Hlavné mesto avizovalo, že práce budú ukončené do konca septembra. Už nejakú dobu je však zrejmé, že sa tento prísľub nepodarí naplniť, preto Magistrát oznámil nový termín: prvá etapa modernizácie bude ukončená 17. novembra 2019.

Čítať viac

Ako postupuje modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály?

19.09.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Jedným z najvýznamnejších aktuálne rozbehnutých dopravných projektov v Bratislave je modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, dlhoočakávaný zámer, ktorý sa začal po viacerých odkladoch realizovať až v lete tohto roka. Napriek určitému omeškaniu stavba viditeľne napreduje.

Čítať viac

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály sa spustila

24.06.2019 08:50:00 Adrian Gubčo

V sobotu sa oficiálna začala komplexná modernizácia električkovej trate v mestských častiach Karlova Ves a Dúbravka, teda Karlovesko-dúbravskej radiály. Pôvodná trať bola naposledy kompletne rekonštruovaná v roku 1992. Pozrite si zábery z posledného dňa prevádzky v starej podobe.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavilo projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály

06.06.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Zástupcovia Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy a Dopravného podniku Bratislava, spoločne so starostami dotknutných mestských častí, dnes predstavili detaily modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Realizácia dlhoočakávaného projektu sa spustí 22. júna 2019.

Čítať viac

Modernizácia Karloveskej radiály sa odsúva na leto

22.01.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Pred niekoľkými dňami preletela médiámi správa, že dlhoočakávaná modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály je konečne na dosah ruky – prvé práce sa mali spustiť už v marci. Počas včerajšej tlačovej konferencie však Hlavné mesto túto informáciu dementovalo. Aká je nakoniec situácia?

Čítať viac

Súťaž na zhotoviteľa modernizácie trate v Karlovej Vsi má víťaza

14.11.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Portál iMHD.sk dnes informoval, že sú známe výsledky súťaže na zhotoviteľa modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Víťazom sa stalo konzorcium DK Radiála, ktoré ponúklo realizáciu úseku za cenu vyše 65 miliónov eur.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube