Author photoAdrian Gubčo 03.07.2020 12:49

Modernizácia Karloveskej radiály napreduje

Momentálne najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave postupuje rýchlym tempom. Obnovená trať v úseku medzi vyústením tunela na nábreží a prestupnou zastávkou na Molecovej ulici sa stáva realitou a na viacerých úsekoch sa pokladajú koľaje. Ide o záverečnú etapu mohutného projektu, ktorý má zásadne zlepšiť kvalitu verejnej dopravy v západnej časti mesta.

V realizácii sú však dnes v skutočnosti dve etapy modernizácie – tretia, ktorá je tvorená opravou električkového triangla pri tuneli, vrátane čiastočnej opravy zastávky Chatam Sofer, a štvrtá, ktorá sa týka úseku medzi trianglom a Molecovou (resp. Jurigovym námestím). Zhotoviteľ zároveň dokončuje ešte niektoré neukončené prvky z prvých dvoch etáp, napríklad schodiská a nadchod na zastávke Nad lúčkami, podchod na Borskej ulici alebo prestupnú zastávku na Záluhách. Dokončený ešte nie je ešte vegetačný pokryv.

Tieto práce sa však už chýlia k záveru, rovnako ako obnova časti triangla. Ten bol úspešne preskúšaný už v druhej polovici júna, čo znamená, že prebehnúť už musia len administratívne úkony, aby sa obnovila premávka električiek v tuneli aj na nábreží. Mesto tento čas využilo aj na lokálne opravy trate na nábreží či krytu trate na Kapucínskej, ako aj na čiastočnú rekonštrukciu zastávky Chatam Sofer, kde bola opravená dlažba a pribudol nový mobiliár, vrátane označníka, zábradlia a zastávkového prístrešku.

Na štvrtej etape medzičasom pokračujú práce na dokončovaní podložia, na ktoré sa vyleje nosná betónová doska, predstavujúca podklad pevnej jazdnej dráhy s výstužou zo sklolaminátu. Nad nosnú dosku sa osadia podvaly a následne koľaje so žliabkovacím profilom, ktoré sú už zrealizované napríklad v priestore priecestia Žižkova, pri Družbe alebo v mieste križovatky Karloveskej s Molecovou.

Po dokončení koľají sa zrealizuje električkový zvršok, dobrou správou je, že vo väčšine úsekov pôjde o vegetačný pokryv. Do tejto časti prác je však na väčšine radiály ešte ďaleko. V tejto chvíli sa realizujú základy budúcich zastávok Kráľovské údolie, Lafranconi (ktorá by sa však po novom mala volať Lanfranconi) a hlavne prestupnej zastávky na Molecovej (čoskoro známej ako Riviéra). Vznik zastávky na Riviére je jedným z kľúčových ziskov modernizácie, keďže sa značne uľahčí prestup medzi električkami a linkami na Dlhé Diely.

Postupne už začínajú byť viditeľné aj iné zlepšenia, ktoré modernizácia so sebou prinesie. Doteraz veľmi bariérová zastávka Botanická záhrada získa výťahy, čo zlepší mobilitu obyvateľov so zhoršenými možnosťami pohybu, realizujú sa aj nové schodiská, po ktorých osadení by mala nasledovať oprava nadchodu. Debarierizované budú aj zvyšné zastávky. Samozrejmosťou je nový dizajnový mobiliár, aký sa nachádza na zvyšku radiály.

Popri zlepšeniach však treba pripomenúť, že nie všetko vyšlo ideálne – zastávky Kráľovské údolie a Lanfranconi budú pomerne úzke, problematická projektová koordinácia v minulosti spôsobila, že miestami tvoria stožiare trakčného vedenia prekážku pešiemu pohybu a celá modernizácia prinesie len málo zlepšení súbežnej cyklistickej infraštruktúry. Z objektívnych dôvodov nebude okrem zastávky Rivéra žiadna riešenená ako prestupná (kvôli veľkému počtu liniek na nábreží, ktoré by sa vzájomne obmedzovali).

Tempo prác je zatiaľ pomerne dobré, hoci sa nedá ešte povedať, či bude trať dokončená načas – zmluvný termín je 11. september 2020. Zhotoviteľ, konzorcium DK Radiála, už má za sebou meškanie všetkých etáp v minulosti, preto treba byť pri ohlásenom termíne opatrný. Každopádne, na konci leta by už snáď mohla byť celá trať zmodernizovaná a daná do prevádzky, keďže práce na radiále na seba viažu kapacity, potrebné pri iných rekonštrukciách, napríklad na Americkom námestí.

 

Budovanie výťahov na zastávke Botanická záhrada

 

Hoci projekt ako taký je pozitívom a určite prispeje k zlepšeniu kvality električkovej dopravy v podstatnej časti mesta, nevyhol sa problémom – okrem zmieňovaných nedostatkov a meškania je to predovšetkým zvýšená hlučnosť a vibrácie v okolí trate, na ktoré sa sťažujú miestni obyvatelia. Dá sa predpokladať, že po osadení vegetačného krytu budú problémy o niečo menšie, len to však nestačí.

Hlavné mesto je tak nútené hľadať riešenie. Pri štvrtej etape sa problému podarilo predísť novou technológiou, v rámci ktorej sa skrátili dosky pevnej jazdnej dráhy z 24 metrov na 6 a antivibračná rohož sa premiestnila pod drenážny betón, ktorý sa rozdelil na dva samostatné celky. Vďaka tomu každá koľaj funguje samostatne. Ide o riešenie, koré projektanti odsledovali v Rakúsku.

V prípade starších úsekov trate však nie je celkom jasné, ako sa problém s dunivým zvukom vyrieši. Mesto chce aspoň prebrúsiť zvary koľajníc, ktoré sú zvlnené a pri prechode vozidla vydávajú väčší hluk. Brúsenie prebieha ručne.

Magistrát sa však každopádne bude musieť s problémom vyrovnať. Podľa správ z apríla podala iniciatíva časti miestnych obyvateľov trestné oznámenie na Hlavné mesto, ktoré údajne zavádza vo vibroakustickom posudku, ktorý si nechalo vypracovať, zároveň ho dalo robiť neakreditovanej firme. Aký je posun v tejto otázke, nateraz nie je známe.

Celá situácia je však pre mesto nepochybne veľkou školou. V príprave sú totiž aj ďalšie modernizácie RužinovskejVajnorskej radiály, ktoré prechádzajú cez husto zastavané a zaľudnené oblasti a zvýšenie hluku by ich obyvatelia neniesli ľahko. Spolu s ďalšími nedostatkami tejto modernizácie to kladie vysoké nároky na kvalitu projekcie budúcich zámerov.

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorá za 65 miliónov eur priniesla komplexnú obnovu trate v dĺžke 6,8 kilometra, vybudovanie 12 zastávok (plus zlúčenie dvoch zastávok do jednej), vznik dovch prestupných zastávok, modernizáciu obratiska či zavedenie preferencie, ostáva zatiaľ najpokročilejším projektom svojho druhu v Bratislave. Ďalšie projekty ju snáď budú prekonávať.

 

Fotografie z 30.6.-1.7.2020, autor Martin Srnák. Pozrite si modernizáciu Karlovesko-dúbravskej radiály vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Výstavba trate na Karloveskej
 • Výstavba trate na Karloveskej
 • Zastávka Riviéra
 • Zastávka Riviéra
 • Zastávka Botanická záhrada
 • Zastávka Botanická záhrada
 • Zastávka Botanická záhrada
 • Výstavba výťahov na zastávke Botanická záhrada
 • Zastávka Lanfranconi
 • Zastávka Lanfranconi
 • Zastávka Kráľovské údolie
 • Triangel na nábreží
 • Triangel na nábreží
 • Triangel na nábreží
 • Zastávka Chatam Sofer
 • Zastávka Záluhy
 • Zastávka Záluhy
 • Zastávka Borská
 • Zastávka Borská

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube