Author photoAndrej Sárközi 13.12.2022 14:01

Masívny projekt v centre dostal zelenú, jeho definitívna podoba známa nie je

Výrazný industriálny objekt a jeho prístavba na nároží Ferienčíkovej, Cintorínskej a Ulice 29. augusta, nazývané Mamut, patrili kedysi k najpopulárnejším pivárňam v meste. Nie je to však len prezývka známej reštaurácie. Volá sa tak aj polyfunkčný projekt, ktorý sa už dlhšie plánuje v susedstve. Development sa k výstavbe posunul výraznou mierou.

Zdroj: AOCR

Zdroj: AOCR

História zástavby v tejto lokalite siaha až do 19. storočia, konkrétne do roku 1872, kedy tu bola vybudovaná sladovňa, patriaca bratom Steinovcom. Išlo o súčasť ich komplexu – najväčšieho bratislavského pivovaru. V nadväznosti na sladovňu vznikli aj menšie, menej hodnotné objekty, ktoré ale začali spolu so sladovňou upadať po Druhej svetovej vojne. Zmeny sa udiali až v rokoch 1976 až 1980 – časť objektov bola odstránená, sladovňa zrekonštruovaná, dostavaná a premenená na obrovskú piváreň a reštauráciu Stará sladovňa. V povedomí obyvateľov metropoly sa však natrvalo ujal názov Mamut.

Celý areál mal obrovský potenciál, ktorý videl aj investor Mamut, s.r.o. Ten chcel plochu medzi Cintorínskou a Ferienčíkovou ulicou, čiastočne vyplnenú menšími stavbami, premeniť na 9-podlažný hotelový komplex, patriaci do siete Sorea. Kapacita mala dosahovať 154 izieb, 460 kongresových a 148 parkovacích miest. V roku 2006 dokonca začal s asanáciou pôvodnej zástavby a výstavbou nultej etapy projektu – garáže Mamut s tromi podzemnými podlažiami. V prípade nadzemnej stavby nejakú dobu trval povoľovací proces, územné rozhodnutie získal investor Mamut s.r.o. v roku 2013 a stavebné povolenie v roku 2016. 

Formálne vzaté, stavebné práce tak mohol developer rozbehnúť kedykoľvek. Drobné zásahy, ktoré na pozemkoch uskutočnil, mu umožnili predlžovať platnosť povolenia a termínu dokončenia. Naposledy sa tak udialo v novembri 2021. Hotelom však nepriala situácia pre pandémiu koronavírusu, ktorý okolnosti v hotelovom segmente ešte zhoršil. Ako sme informovali v staršom článku, investor už nemal záujem o prevádzkovanie hotela, problém mal nakoniec spočívať v tom, že ho ani nikdy stavať nechcel. 

Galéria

  • Zdroj: AOCR
  • Zdroj: AOCR
  • Zdroj: AOCR
  • Zdroj: AOCR
  • Zdroj: AOCR
  • Zdroj: AOCR

Územný plán zóny Dunajská v tomto území ale explicitne vyžaduje vznik hotela. Vzhľadom na nepriaznivú situáciu v ubytovacom segmente a aj napriek mimoriadne lukratívnej polohe, chcel majiteľ development aj so susednou sladovňou transformovať na bývanie. Ešte nedávno by sa zdalo, že na takúto úpravu bude potrebovať zmeniť Územný plán zóny Dunajská. Práve tento problém nakoniec viedol aj k možným úvahám o odpredaji projektu. 

V septembri 2022 však stavebný úrad mestskej časti Staré Mesto rozbehol konanie o zmene stavby pred dokončením, ktoré bolo spojené s konaním o zmene územného rozhodnutia. Podľa uvedenej zmeny je definitívne jasné, že investor sa od plánov na vznik hotela dištancoval. Namiesto toho tu navrhol bývanie so 65 bytovými jednotkami a 18 nebytovými priestormi pre krátkodobé ubytovanie hostí. Byty na každom podlaží obsahujú loggiu alebo terasu a najvyššie situované jednotky zase ponúkajú jedinečný výhľad na Bratislavu. Predmetom zmeny boli aj dispozičné úpravy vnútorných priestorov bez zásahu do nosných konštrukcií. Parkovacie kapacity v podobe 184 miest už existujú. 

Po troch mesiacoch od žiadosti o vydanie povolenia sa roky naťahujúci projekt konečne približuje k realizácii. Stavebný úrad mestskej časti Staré Mesto vydal stavebné povolenie, ktorým zmenil pôvodne rozhodnutie. Ako sa uvádza v dokumente: „Pôvodne sa umiestnila a povolila stavba ako nebytová budova – hotel. V tomto konaní sa povoľuje stavba ako bytová budova – bytový dom…” Z dokumentu taktiež vyplýva, že definitívna štruktúra a farebnosť omietok stavby musia byť vopred prerokované a schválené Krajským pamiatkovým úradom (KPÚ) na základe predložených vzoriek. KPÚ rovnako musí schváliť aj materiálové a farebné riešenie obkladu na fasádach. 

Od ulice by mali byť vnímateľné len prvé tri podlažia, aby zástavba zapadla do okolia. Zdroj: AOCR

O vizuál budovy sa spočiatku staral oceňovaný Ateliér obchodu a cestovného ruchu (AOCR). Ten sa sústreďuje na veľké developmenty, ale architektonická kancelária kladie dôraz aj na menšie investičné či individuálne projekty. Ide napríklad o Rodinný dom Marótyho z roku 2017, Dom v Borinke z roku 2019 alebo rekonštrukciu Vily Knöpfler v Bratislave - Starom Meste z roku 2020, ktorá bola nominovaná na cenu CE ZA AR. Ako sme však už uviedli v minulom článku, architekti od spolupráce s investorom odstúpili. 

Projekt zaberie podstatnú časť mestského bloku. Development bude mať priam až „mamutiu” veľkosť, čo si vyžiadalo vznik garáží v troch podzemných podlažiach. Deväťpodlažný hlavný objekt bude patriť k výrazným prvkom v zástavbe tejto časti Starého Mesta, pozitívom však je, že pri pohľade z ulice by nemal byť natoľko vnímateľný. Finálna architektúra projektu, aj na základe stanoviska KPÚ, však bude pravdepodobne známa až v čase predstavenia projektu investorom - alebo možno až po dokončení. 

Polyfunkčný objekt Mamut sa tak s najväčšou pravdepodobnosťou dočká skorej realizácie. Doplní paletu iných projektov, ktoré aktuálne menia túto časť centrálnej Bratislavy, pričom viaceré z nich sú aj skutočne solídne. Patrí k nim Nová Dunajská od developera Benefit Finance a ateliéru JRKVC, ktorá získala CE ZA AR za rok 2022, bytový dom Lazaretská / Dunajská od Koruna Reality z dielne špičkového architekta Iľju Skočeka ml. alebo Lazaretská záhrada od Archikódu a spriaznenej architektonickej kancelárie Vavrica Architekti. Tento zámer je však utlmený. AOCR je v území aktívny tiež, pripravuje projekt domu na Malom trhu. Na riešenie ešte čaká samotná sladovňa - existujú však náznaky, že by sa tento zaujímavý industriálny objekt mal zachovať. 

Súčasný vývoj tak smeruje k tomu, aby tu vznikla kompaktnejšia štvrť, tvorená historizujúcou, modernou aj súčasnou architektúrou. Viaceré realizované či plánované projekty sa vyznačujú kvalitným prevedením alebo konceptom, v dôsledku čoho bude územie pôsobiť celistvejším dojmom. Postupne sa sceľujú zostávajúce prieluky a oživujú nevyužité plochy. Ide o správny vývoj, ktorý prispeje ku vzniku o čosi lepšieho mestského prostredia. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube