YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 29.09.2020 08:30

Ludwigov Mlyn a Jégého Alej V rastú a menia okolie Trnavského mýta

Trnavské mýto v posledných rokoch posilňuje svoj centrálny význam. V budúcnosti pôjde o jeden z uzlových dopravných, ale aj spoločenských bodov na mape Bratislavy. Už teraz na to aktívne reagujú developeri – aktuálne realizované projekty, ktoré, každý iným spôsobom, odrážajú potenciál a ambície lokality, ktorá najradikálnejšími zmenami ešte len prejde.

V tesnom kontakte s Trnavským mýtom sú aktuálne rozostavané dva developmnety predovšetkým rezidenčného charakteru: Na Metodovej ulici vzniká bytový dom Ludwigov Mlyn od spoločnosti Imagine Development, kým na Trnavskej ceste gigantický obytný súbor Jégého Alej V od FINEPu, ktorý bude mať silný vplyv aj na panorámu mesta.

Ich koncepcia odráža snahu o zriadenie kvalitného bývania v dobrej mestskej lokalite, príp. o maximalizáciu počtu rezidencií na žiadanom mieste. 

Nido

Ludwigov Mlyn

Projekt Ludwigovho Mlyna možno označiť za príklad prvého prístupu – ide o nadštandardný mestský dom vo vynikajúcej dostupnosti vybavenosti, verejnej dopravy a s vysokou úrovňou architektúry, ktorá je výsledkom architektonickej súťaže. Za developmentom stojí Imagine, jeden z príkladov architektov, ktorí sú zároveň developermi. Vedenie Imaginu samé hovorí, že preferuje menší počet kvalitnejších projektov, a doterajšie realizácie aj zámery dávajú tomu tvrdeniu za pravdu.

Ludwigov Mlyn pomenovaný po výraznej industriálnej pamiatke v jej susedstve bol v príprave dlhšiu dobu. Architektonická súťaž prebehla v roku 2016 a víťazom sa stala kancelária Vallo Sadovsky Architects. Následne sa rozbehlo povoľovanie, ktoré vyústilo v začiatok výstavby v roku 2019. Dnes už budova rastie a vďaka využívaniu filigránových stien aj pomerne rýchlo. Plánovaný termín dokončenia – druhý polrok 2021 – by tak nemal byť narušený.

Novostavba bude mať deväť podlaží a architektonicky bude nadväzovať na okolie – zvýraznenými pásmi v miestach nosnej konštrukcie odkazuje na obytný súbor Unitas, voči ktorým bude kontrastovať tehličková fasádna výplň, čím budova pripomína, že vzniká v rámci bývalého priemyselného areálu. Budova nebude obsahovať balkóny, ale loggie, vďaka čomu nebude fasáda nijako narúšaná. Parter bude aktívny a pred budovou sa má vybudovať parčík s pripomienkami pôvodnej funkcie – osadiť by sa tu mali koľaje, ktoré sa kedysi na Metodovej nachádzali.

Projekt obsahuje 40 bytov a 20 menších apartmánov, ktoré sú dnes s výnimkou jediného apartmánu vypredané. Klientov pravdepodobne oslovila kombinácia racionálnych dispozícií, dobrej úrovne štandardu, vybavenia a samozrejme, lokality. Cenovo išlo v danej dobe o jeden z drahších projektov, napriek tomu išiel predaj od začiatku rýchlo – byty sa začali vypredávať hneď po spustení predaja na začiatku roka 2019.

Ludwigov Mlyn je v podstate príkladným mestským developmentom, ktorý dobre zhodnocuje lokalitu a zvýši jej úroveň. Okrem dobrej predpokladanej kvality realizácie a bývania prinesie aj rozvoj verejného priestoru, doplnenie vybavenosti v troch obchodných prevádzkach, a využitie doteraz ladom ležiaceho pozemku. Jedinou chybičkou je azda len riešenie vjazdu do podzemnej garáže, ktorá mohla byť teoreticky vybudovaná tak, aby bola zdieľaná aj s nájomníkmi administratívnych budov otočených do Krížnej – ide však o dôsledok požiadaviek Magistrátu.

Nový projekt snáď prispeje – spoločne s inými zásahmi – k takému zvýšeniu atraktivity územia, že budú investori motivovaní realizovať kvalitné dostavby či prestavby okolitých plôch a budov. Okrem administratívnych objektov na Krížnej, ktoré sú zrelé pre nadstavbu, sa to týka najmä samotného Ludwigovho mlyna, ktorý by mal byť vhodným a mimoriadne citlivým spôsobom zrekonštruovaný a oživený. Konkrétny zámer však zatiaľ známy nie je.

 

Výstavba Jégého Aleje V

 

Jégého Alej V

Kým Ludwigov Mlyn stavil na komornosť spojenú s vysokým štandardom, pri Jégého Aleji V ide – tak ako aj pri predošlých etapách – o maximalizáciu počtu bytov v rámci daných možností. Development získal územné rozhodnutie ešte v roku 2007, teda v čase, kedy v jeho susedstve stáli len prvé dve etapy obytných projektov od developera FINEP. Dnes by bola daná podoba najnovšieho prírastku do lokality nepredstaviteľná.

Našťastie pre developera však mohol projekt rozostavať len po takých úpravách, ktoré ho prispôsobili súčasným trhovým nárokom. Zámer je rozdelený na dve etapy. V rámci prvej vzniká dvojica osempodlažných doskových domov, ktoré vytvoria blok východne od historickej budovy Cvernovky (alebo Danubiusky či „Ružového hradu“) s vyvýšeným parkovo upraveným vnútroblokom. Oficiálne je súčasťou tejto etapy aj výšková budova smerom k Trnavskej ceste, ktorá bude mať 26 nadzemných podlaží.

Len v tejto časti projektu je naplánovaných 309 bytov a apartmánov. FINEP predáva jednotky po vlnách, z prvých 168 rezidencií je dnes voľných ešte 56. Štandard je nižší ako v prípade prvého menovaného projektu, rezidenti nebudú mať k dispozícii ani toľko vybavenosti v bezprostrednom okolí, teda v parteri – developer sa spolieha na blízkosť Centralu. Ceny sú pomerne vysoké, no zodpovedajúce lokalite a aktuálnej trhovej situácii.

Oveľa výraznejšou bude druhá etapa. V tejto časti projektu sa má konečne zrekonštruovať chránený, no už roky chátrajúci objekt Cvernovky, získa však aj nadstavbu. V historickej pamiatke sa bude nachádzať 7 bytov a 66 apartmánov. Naproti vstupu do budovy vznikne výšková dominanta nielen projektu, ale aj celého blízkeho okolia – veža s 34 podlažiami a 118 metrami. Obsahovať bude ďalších 182 bytov a apartmánov.

Developer zveril architektúru dobrému a overenému pražskému pracovisku A69 Architekti, ktoré však malo do veľkej miery zviazané ruky existujúcim územným rozhodnutím, ktoré už vopred stanovilo rozmiestnenie aj rozsah hmôt. Ich práca sa tak obmedzila na dispozície či fasády, a čiastočne na verejný priestor. Kombinácia dobrých materiálov a dobrého riešenia exteriéru by mohla inak zbytočne veľký projekt – zvlášť v kontexte predošlých etáp Jégého Aleje – zjemniť.

Pozitívom snáď bude aspoň oživenie Danubiusky, ktorá už nebude ružová. Na prvom podlaží by sa malo nachádzať niekoľko obchodných jednotiek, zachovaný ostane veľkorysý centrálny priestor. Aj tu by bola azda vhodnejšia iná funkcia, budova však bude aspoň ochránená pred ďalším chátraním a zánikom. Architektom je kancelária Beňuška Topinka Architekti.

Dokončenie aktuálnej etapy predpokladám v roku 2022, celý projekt mal byť podľa dokumentácie dobudovaný v roku 2023. To nie je celkom reálne, za najskorší možný termín dokončenia považujem koniec roka 2024.

Jégého Alej V bude skutočne obrovským projektom s mierkou, ktorá je mimoriadna aj na túto lokalitu. FINEP síce oslovil kvalitných architektov a pravdepodobne dosiahne aj komerčný úspech, opäť však ide o development, ktorý Bratislavu skôr exploatuje, ako vhodne dopĺňa a rozvíja. Na druhej strane, snaha o budovanie na hranu možného je s ohľadom na pozíciu Trnavského mýta celkom očakávateľná pri tak nekompromisnom developerovi, akým táto pôvodne česká spoločnosť je. Je totiž zrejmé, že bývanie v tomto území je lukratívne, čo vedie k zaručeným predajom.

 

Idea hlavnej mestskej línie, ktorá zasahuje aj Trnavské mýto, sa už objavila v rámci urbanistickej koncepcie Nového Lida. Zdroj: Nové Lido

 

Trnavské mýto ako súčasť novej rozvojovej osi mesta

Procesy, prebiehajúce na Trnavskom mýte, sú súčasťou typického mestského vývoja pri metropole veľkosti a významu Bratislavy. Väčšie európske mestá si prirodzeným vývojom vytvárajú sub-centrá, štandardne v blízkosti dopravných alebo spoločenských uzlov, ktoré sú ohniskom ekonomickej aktivity, ktorá už nemá priestor aleb potenciál pre rozvoj v pôvodom centre.  

V slovenskom hlavnom meste sa tento vývoj čiastočne spustil už za Prvej republiky, keď sa ťažisko mesta presunulo z historického jadra na dnešné Námestie SNP – vtedajšie Námestie republiky. Spojené bolo s masívnou výstavbou, ktorého dedičstvom je mimoriadna koncentrácia kvalitnej funkcionalistickej architektúry. V neskorších obdobiach sa rozvíjali snahy o riadený presun centra, nikdy však neboli dotiahnuté do konca.

Až v súčasnosti prebieha tento proces, no organizovaný je len čiastočne a koordinovaný takmer vôbec. Tieto paralelné centrá vznikajú, čo je pomerne zaujímavé, prakticky na jednej osi, ktorú spája trasa dnes už zrušenej železničnej trate z Predmestia cez Filiálku na Starý most (a ďalej smerom do Petržalky), teda v trase, kadiaľ mala viesť aj jedna z línií bratislavského metra. Kľúčovými bodmi sú Trnavské mýto, Mlynské Nivy – bratislavský downtown – a do budúcna Nové Lido. O niečo menej významnými, ale tiež s akousi funkciou lokálneho centra, môžu byť priestory PalmyPetržalka City.

Okolo tejto línie sa bude v tomto storočí pravdepodobne sústrediť jadro spoločenského života Bratislavy a vznikať tu budú najväčšie koncentrácie pracovných príležitostí, zariadení komerčnej vybavenosti a snáď aj kultúrnej či verejnej. Predpokladať sa dá aj výstavba veľkého počtu bytov, čo je len logický dôsledok zvýšeného významu lokality.

Development veľkých mierok a veľkých ambícií by nás tak nemal prekvapovať a už teraz možno povedať, že ešte bude nejakú dobu aj pokračovať. Nejde o komponovaný priestor, ako sa to kedysi plánovalo v súťaži na Regulačný plán v roku 1929 alebo pri idei „Priečnej osi“, čo mu možno uberá na charaktere a jednoznačnosti. Všetko však nasvedčuje tomu, že práve z tejto línie sa stáva bijúce srdce Bratislavy, čo je podnetom pre jej hlbšiu analýzu a preriešenie, aby zodpovedala aj rastúcemu významu celého mesta.

 

Fotografie z 13.9.2020. Pozrite si výstavbu Ludwigovho Mlyna a Jégého Aleje vo fotoalbumoch. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Ludwigov Mlyn
  • Ludwigov Mlyn
  • Ludwigov Mlyn
  • Ludwigov Mlyn. Zdroj: Imagine
  • Jégého Alej V
  • Jégého Alej V
  • Jégého Alej V. Zdroj: FINEP

Súvisiace články

Mesto veží: Aké budú najvyššie budovy v Bratislave v roku 2030

17.03.2023 16:04:53 Adrian Gubčo

Bratislava rastie do výšky. Dnes je už definitívne mestom výškových budov, pričom onedlho bude dokončený aj prvý mrakodrap. Nie je dôvod predpokladať, že by sa mal tento vývoj v najbližších rokoch zastaviť. Ku koncu tohto desaťročia tak bude panoráma v ešte väčšej miere vyplnená výškovými budovami. Ako bude vyzerať rebríček tých najvyšších?

Čítať viac

Problémy sporného projektu. Rozvoj Jégého Aleje V sa stretáva s komplikáciami

27.02.2023 17:18:12 Adrian Gubčo

K výrazným rozostavaným projektom vo vnútornej časti Bratislavy patrí Jégého Alej V od pôvodom českého developera FINEP. Už dokončená je časť obytného súboru v podobe dvojice bytoviek, vo výstavbe je prvá z veží, pribudnúť má druhá a rekonštrukciou má prejsť chránená Pradiareň na Trnavskej ceste. Development má však ďaleko od bezchybného, navyše ho stíha jeden problém za druhým.

Čítať viac

Bratislava prišla o ďalší brownfield. Ludwigov Mlyn je konečne dokončený

28.09.2022 18:07:35 Andrej Sárközi

Najväčší parný mlyn na území niekdajšieho Prešporka. Touto charakteristikou sa mohol pýšiť Ludwigov mlyn, ktorý od roku 1880 stál na území medzi dnešnou Krížnou a Metodovou ulicou. Po zániku časti objektov zostali v lokalite prázdne a nevyužívane pozemky. Jeden z nich je definitívne minulosťou, dobudovaný bol totiž projekt Ludwigov Mlyn od spoločnosti Imagine Development.

Čítať viac

Danubius One je pred dosiahnutím plnej výšky, Jégého Alej sa začne čoskoro otvárať

24.06.2022 17:28:30 Adrian Gubčo

Blízke okolie Trnavského mýta získava ďalšiu výškovú dominantu. Už čoskoro by mala plnú výšku dosiahnuť veža Danubius One, súčasť projektu Jégého Alej V od developera FINEP. Blízko k dokončeniu sú prvé, nižšie časti rozsiahleho developmentu, ktorý zahustí túto postindustriálnu lokalitu. To však nie je všetko – developer ešte plánuje ďalšiu vežu, ktorá bude jednou z najvyšších v Bratislave.

Čítať viac

Danubius One prerastá okolie

24.01.2022 13:39:47 Adrian Gubčo

Jégého Alej V od developera FINEP je dnes jedným z väčších rezidenčných projektov, ktoré vznikajú v bratislavskom vnútornom meste. V prvej etape vzniká prvá trojica bytoviek, ktorá bude neskôr doplnená o ďalšiu novostavbu a zrekonštruovaný objekt bývalej Cvernovky, prezývanej aj Ružový hrad. V lokalite blízko Trnavského mýta rastie prvá z dvojice veží, ktoré tu vytvoria ďalšie bratislavské hniezdo výškových budov.

Čítať viac

Ludwigov Mlyn získava definitívnu podobu

19.10.2021 13:00:08 Adrian Gubčo

Rezidenčný projekt Ludwigov Mlyn patrí k nenápadným, ale o to zaujímavejším bratislavským developmentom. Spoločnosť Imagine Development mení predtým prázdny a nevyužívaný pozemok novostavbou, ktorá má odkazovať na industriálnu minulosť územia. Definitívna podoba domu sa začala odhaľovať v posledných týždňoch, zmeniť by sa mal aj verejný priestor.

Čítať viac

Jégého Alej V začína získavať definitívnu podobu, rastie aj výšková budova

28.06.2021 17:25:32 Adrian Gubčo

Veľký rezidenčný projekt Jégého Alej V od developera FINEP rýchlo napreduje. Miestami sa už začína odhaľovať definitívna podoba fasády, ktorá má čiastočne asociovať priemyselnú minulosť lokality. Nad úroveň terénu sa už prediera aj budova Danubius One – prvá z dvojice veží, ktoré v rámci developmentu vzniknú. Bratislava tak získava ďalšiu výškovú budovu.

Čítať viac

Jégého Alej V sa rozširuje o vežu Danubius One, prvé budovy dosiahli štádium hrubej stavby

12.01.2021 11:55:00 Adrian Gubčo

Masívny development Jégého Alej V od developera FINEP rýchlo mení okolie niekdajšej továrne Danubius. Východne od historickej pamiatky už vyrástla dvojica bytových domov, ktorá vytvára základ akéhosi bloku, čoskoro k nim pribudne aj prvá z dvojice plánovaných výškových budov. Developer sa pri jej pomenovaní inšpiroval historickým názvom fabriky.

Čítať viac

Jégého Alej V je už vo výstavbe

07.04.2020 11:44:00 Adrian Gubčo

V Ružinove sa rozbehli práce na realizácii ďalšieho projektu. Prvá etapa obytného súboru Jégého Alej prinesie výstavbu trojice domov, práce sa najprv zamerajú na dva nižšie doskové domy. Druhá etapa je stále v povoľovacom konaní, aj v tomto ohľade však nastal postup.

Čítať viac

Bytový dom Ludwig je pred dokončením, Ludwigov Mlyn začína rásť

10.01.2020 11:13:00 Adrian Gubčo

Dvojica projektov vznikajúcich v areáli niekdajšieho Ludwigovho mlyna na Metodovej ulici v Ružinove dosiahla významné medzníky – kým Bytový dom Ludwig, ktorý je tvorený prebudovaným bývalým skladom je tesne pred dokončením, projekt Ludwigov Mlyn má vybetónovaná základy a začína rásť jeho konštrukcia. Spoločne prispejú k výraznej zmene lokálneho prostredia.

Čítať viac

Jégého Alej V má stavebné povolenie

13.12.2019 16:11:48 Adrian Gubčo

Výstavba dlho pripravovaného a kontroverzného projektu Jégého Alej V, oficiálne známeho ako Nová Cvernovka – Century Residence, sa čoskoro rozbehne. Informáciu o podpise stavebného povolenia oznámil na sociálnej sieti starosta mestskej časti Ružinov Martin Chren, aktuálne je toto povolenie zverejnené aj na úradnej tabuli.

Čítať viac

Jégého Alej V spúšťa predaj bytov v prvej etape

25.11.2019 10:45:00 Adrian Gubčo

Projekt Jégého Alej V, oficiálne známy aj ako Nová Cvernovka – Century Residence, spúšťa predaj bytov v prvej dvojici domov prvej etapy. Kontroverzný projekt z dielne developera FINEP je súčasťou prestavby okolia Cvernovky – „Ružového hradu“, v rámci ktorej vznikne niekoľko nových budov, vrátane dvojice veží, a prebehne rekonštrukcia a nadstavba industriálnej pamiatky.

Čítať viac

Nová Cvernovka – Century Residence odhaľuje ďalšiu etapu, pri Trnavskom mýte bude ďalšia veža

24.10.2019 11:15:00 Adrian Gubčo

Zámer prestavby niekdajších Závodov MDŽ, alebo Cvernovky na Trnavskej ceste, odhaľuje detaily k druhej etape. Prvá časť bola predstavená už pred časom a momentálne čaká na vydanie posledných povolení, aby sa mohlo pristúpiť k výstavbe. Developerom projektu, po ktorom pribudne v blízkosti Trnavského mýta rezidenčný areál s jednou z najvyšších veží v meste, je FINEP.

Čítať viac

Zmeny na Metodovej ulici

21.10.2019 10:08:00 Adrian Gubčo

Metodova ulica patrí k starším a hustejšie zastavaným uliciam v rámci mestskej časti Ružinov, ktorá je z väčšej časti už stavebne dotvorená. Napriek tomu existuje jedna plocha, ktorá prechádza a ešte bude prechádzať transformáciou – areál niekdajšieho Ludwigovho mlyna, ktorý sa postupne premení na polyfunkčnú zónu s novým bývaním.

Čítať viac

Nová Cvernovka – Century Residence pôjde čoskoro do výstavby

09.08.2019 09:00:00 Adrian Gubčo

Development v okolí Cvernovky – „Ružového hradu“ – je veľmi blízko k spusteniu realizácie. Developer FINEP je na ceste k zisku stavebného povolenia na celý rozsiahly projekt, ktorý bude rozdelený na dve etapy. Na sociálnej sieti o tom informoval starosta mestskej časti Ružinov Martin Chren.

Čítať viac

Ludwigov Mlyn má stavebné povolenie a spúšťa výstavbu

07.08.2019 14:27:00 Adrian Gubčo

V blízkosti Trnavského Mýta sa rozbieha výstavba ďalšieho projektu. Developer Imagine Development po dlhších prípravách obdržal stavebné povolenie pre svoj projekt Ludwigov Mlyn, ktorý vyplní nezastavaný pozemok v dotyku s rovnomennou Národnou kultúrnou pamiatkou.

Čítať viac

Budúcnosť Cvernovky na Trnavskej ceste sa odhaľuje

31.05.2019 09:55:00 Adrian Gubčo

Budúcnosť výraznej industriálnej pamiatky, Cvernovky na Trnavskej ceste, je známa. V priebehu včerajšej prezentácie jej pripravovanú podobu odhalil architekt Peter Topinka z kancelárie Beňuška Topinka Architekti. Developerom projektu je FINEP.

Čítať viac

Ludwigov Mlyn sa odhaľuje

28.12.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Po dlhšom čakaní sa konečne odhaľuje podoba nového rezidenčného projektu, ktorý vyrastie v areáli niekdajšieho Ludwigovho mlyna v blízkosti Trnavského mýta a ktorý prebral aj jeho názov. Zámer od developera Imagine Development by sa mal začať stavať v priebehu roka 2019.

Čítať viac

Prvá vizualizácia developmentu pri Cvernovke na Trnavskej ceste

13.09.2018 14:15:00 Adrian Gubčo

Zverejnená bola prvá oficiálna vizualizácia projektu, ktorý vyrastie okolo Cvernovky na Trnavskej ceste - "Ružového hradu". Developerom projektu je FINEP.

Čítať viac

Budúcnosť Cvernovky na Trnavskej ceste sa začína odhaľovať

05.06.2018 08:00:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je známe, že Cvernovka na Trnavskej ceste, známa ako "Ružový hrad", má ožiť, pričom projekt na tomto mieste zrealizuje developer FINEP. Po niekoľkoročných prípravách sa teraz prvé informácie objavujú v rámci procesu EIA.

Čítať viac

FINEP zvyšuje aktivitu a predstavuje projekty Endlicher House a Na lúke

18.09.2017 13:00:00 Adrian Gubčo

Developer českého pôvodu FINEP je v Bratislave známy viacerými kontroverznými projektami - patria k nim napríklad obytné súbory Jégého Alej I-IV, no najmä výšková budova na Šancovej ulici, známa pod názvom Première. Teraz boli odhalené plány na ďalšie projekty - k Première pripojená budova Endlicher House a v Dúbravke projekt Na lúke. Okrem toho, čoraz viac sa hovorí o ďalšom pokračovaní Jégého Aleje v blízkosti Cvernovky - "Ružového hradu".

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube