Author photoAdrian Gubčo 16.10.2018 10:00

Obnovené Ľudové námestie bolo sprístupnené

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto včera sprístupnila obnovený park na Ľudovom námestí. Zrevitalizovaná plocha vytvorí príjemné jadro veľmi peknej Ľudovej štvrte, urbanistického súboru, ktorý vznikol v 40-tych rokoch 20. storočia.

Ľudové námestie bolo už od začiatku komponované ako centrálny verejný priestor štvrte. Hoci ide viac o park ako námestie, vytvára stretávací bod v rámci pomerne husto zastavanej zóny. Park bol však už stavebne zastaraný, preto sa mestská časť rozhodla pre revitalizáciu.

Vylepšená podoba parku vzišla z diskusie s obyvateľmi, novinkami sú obnovené povrchy, nový mobiliár, zeleň, zrekonštruovaná fontána či vodozádržné opatrenia. Na park sa nerealizovala architektonická súťaž, pôvodná koncepcia ostala zachovaná, prevažovať tak budú skôr pokojnejšie aktivity, narozdiel od moderných parkov, ktoré sa snažia poskytnúť priestor aj pre aktívne aj pasívne trávenie voľného času vkladaním rozličných funkcií, vrátane športovísk a občerstvenia. Napriek tomu, v pokojnej Ľudovej štvrti je daná podoba akceptovateľná. Celkové náklady na revitalizáciu boli 230-tisíc eur.

Mestská časť sa pochválila, že ide už o šiesty zrevitalizovaný park v poslednom období. Z týchto šiestich bol len jeden výsledkom architektonickej súťaže (park Jama). Jedným z dôvodov, prečo sa samosprávy zdráhajú vyhlasovať architektonické súťaže, je obava z predraženia a predĺženia procesu prípravy, čo je však nesprávna myšlienka. Že to môže byť inak, ukázalo mesto Leopoldov, ktoré využilo tzv. inštitút malej súťaže na revitalizáciu niekdajšieho cintorína a jeho premenu na park. Ide o ideálny spôsob, ako riešiť menšie zadania a ktorý by bol použiteľný aj pri viacerých obnovách v Novom Meste i inde v Bratislave.

Aktuálne sa dá konštatovať, že parky v mestskej časti (s pár výnimkami) už majú relatívne dobrú úroveň. Sekundovať by mali aj ostatné verejné priestranstvá, predovšetkým ulice - aj na Ľudovom námestí zarazí kontrast medzi obnoveným parkom a úplne zanedbanými prístupovými chodníkmi. Tak ako celá metropola, aj táto mestská časť už potrebuje schváliť Manuál tvorby verejných priestranstiev, čo by malo byť v kompetencii Bratislavy - hlavného mesta SR.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Kontajnerové stojisko dostalo estetickejšiu úpravu.
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube