Author photoSimona Schreinerová 14.09.2023 15:12

Okrášlenie krásnej štvrte. Nové Mesto dokončilo obnovu priestoru na Ľudovom námestí

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto postupne revitalizuje viacero verejných priestorov. Patrí k nim aj Ľudové námestie v srdci atraktívnej Ľudovej štvrte. Už pred niekoľkými rokmi bola obnovená parková časť námestia, v posledných mesiacoch zas prešiel premenou zanedbaný vnútroblok, z ktorého sa stal multifunkčný priestor.

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Ľudová štvrť v Novom Meste vznikla v 40-tych rokoch 20. storočia. V kontexte Bratislavy vyniká príťažlivou radovou zástavbou a dobre navrhnutou urbanistickou štruktúrou. Námestie bolo od počiatku mienené ako centrálny verejný priestor, aj keď ide skôr o park ako o typické námestie. Ľudové námestie je v každopádne priestranstvo, ktoré možno označiť ako stretávací bod v relatívne kompaktne zastavanej zóne. 

Ako bolo zmienené, parková časť námestia bola upravená už dávnejšie, v roku 2018. Teraz prišlo aj na zostávajúcu časť, kde bolo detské ihrisko. Mestská časť po niekoľkých mesiacoch opráv slávnostne otvorila zregenerovaný vnútroblok na Ľudovom námestí. Pribudli tu nové hojdačky, prevažovadlá, kolotoč či lezecká pyramída. 

Samospráva tak zlepšila priestor, ktorý bude slúžiť najmä deťom. „Dnes sme oficiálne otvorili zregenerovaný vnútroblok na Ľudovom námestí. Súčasťou projektu bola investícia do detského ihriska a športoviska. Zároveň sú na ihrisku mnohé opatrenia, ktoré dovoľujú priestoru prispôsobiť sa klimatickým zmenám. Investícia je podporená aj eurofondami v sume takmer 320.000 eur,” zhrnul starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Matúš Čupka. 

Galéria

  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Regenerácia vnútrobloku na Ľudovom námestí mala podľa mestskej časti za cieľ podporiť zelenú infraštruktúru a jeho celkovú regeneráciu. Projekt tiež kládol veľký dôraz na ekológiu a zlepšenie vodozádržných a výparných vlastností priestoru. Obnova okrem iného prepojila existujúce detské ihrisko s okolitým parkom, pričom bola zachovaná jeho pôvodná koncepcia ako jedného celku s plochou ihriska.

Pre deti je k dispozícii nová lezecká pyramída, hojdačky či kolotoč. Na ihrisku je šestnásť nových lavičiek, tri stojany na bicykle, fontána na pitie a dvadsaťtri novovysadených stromov. Dovedna bolo na ihrisku vysadených 311 okresných trvaliek a tráv a devätnásť brečtanov. Nové hracie prvky sú rozdelené do celkov pre mladšie aj staršie deti.

Projekt regenerácie vnútrobloku bol financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu IROP z výzvy na Podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk vo výške 318.345,89 eur.

Celé Ľudové námestie tak má teraz ucelenú zrevitalizovanú podobu. Úprave parkovej časti predchádzala aj diskusia s obyvateľmi. Na revitalizáciu však nebola vyhlásená architektonická súťaž, zachovaná bola pôvodná koncepcia. Premenou prešli povrchy aj zeleň, pribudol nový mobiliár, zrekonštruovala sa fontána a pribudli vodozádržné opatrenia. Námestie je vhodnejšie najmä na pasívny oddych, čo v pokojnej a tichej štvrti neprekáža, skôr naopak. Celkové náklady na rekonštrukciu boli 230-tisíc eur.

 

Okrem Ľudového námestia sa v Novom Meste realizuje aj úprava časti parku na Račianskom mýte. Zdroj: Marko&Placemakers

 

Nové Mesto sa celkovo vyznačuje dobrou úrovňou svojich parkov. Mimoriadne vydareným projektom, ktorý vznikol ešte v roku 2017, je Park Jama. Verejný priestor vznikol na mieste niekdajšieho cyklistického štadióna a v blízkosti Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Návrh spracoval ateliér BAAR, víťaz architektonickej súťaže. V parku je bežecká dráha a priestory pre aktivity a športy, typické skôr pre mestské prostredie. Vnútri v oblúku v terénnej priehlbine sa rozvíjajú skôr pokojové aktivity, napríklad prechádzky v zeleni, oddych na lavičkách a podobne.

Dôležitým aspektom realizácie bolo splnenie prísnych podmienkok v oblasti hospodárenia s dažďovou vodou. Park Jama je aj po niekoľkých rokoch jedným z najkvalitnejších nových verejných priestorov v meste, čo je nepochybne aj zásluha architektonickej súťaže.

Do konca tohto roka by mala byť dokončená aj rekonštrukcia parku na Račianskom mýte, resp. jeho časti. Architektonická súťaž na jeho obnovu bola vyhlásená už v roku 2013. Zvíťazila v nej kancelária 2ka landscape architects v spolupráci s Marko&Placemakers. Realizácia pôvodného zámeru napokon neprebehla z dôvodu nevysporiadaných vzťahov k pozemkov a vysokých nákladov.

Signály, že by mohlo prísť aspoň k čiastočnej obnove, sa objavili v roku 2020. Dvere k revitalizácii otvorili eurofondy, určené na projekty zamerané na zlepšenie zadržiavania vody v krajine. V súvislosti s návrhom bola oslovená kancelária 2ka, ktorá pripravila nový a jednoduchší koncept. Adaptácia parku na Račianskom mýte, ako sa projekt oficiálne nazýva, prinesie úpravu najznámejších častí parku v prospech vyššej adaptability na suchá a letné horúčavy prostredníctvom vodozádržných opatrení.

Súčasťou úprav budú dve dažďové záhrady, nepriepustné povrchy budú vymenené za spevnené priepustné povrchy s vododozádržnou funkciou a pribudnú plochy zelene s funkčnou vegetáciou. V parku sa vysadia stromy, vymenia lavičky, vybuduje sa tu nové detské ihrisko, lúka s fitness prvkami, multifunkčné športové ihrisko, fontány na pitie aj bylinkové záhrady.

Viacero verejných priestorov v Novom Meste tak prechádza alebo už prešlo úpravami, ktoré zvyšujú ich kvalitu. Ku krajším a funkčnejším priestorom určite prispievajú aj menšie úpravy vnútroblokov či drobných plôch, ako sa to udialo na Ľudovom námestí, rovnako ako väčšie realizácie po architektonických súťažiach. Na ťahu je teraz Magistrát, ktorý pripravuje vlastné projekty, dopĺňajúce paletu príťažlivejších novomestských parkov, parčíkov a športových plôch. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube