Author photoAndrej Sárközi 30.11.2022 15:22

Krach veľkých plánov. Špičkové športové centrum v Rači nevznikne

Bratislavská mestská časť Rača mohla už roky disponovať novým športovo-relaxačným centrom – LBG Arénou. Moderný areál, ktorý mal vzniknúť po vzore amerických športových centier, však bol v dlhom procese schvaľovania a nevyhol sa ani odporu združení či miestnych susedov. Podľa najnovších informácií je osud zámeru definitívne spečatený.

Zdroj: Čechvala Architects

Zdroj: Čechvala Architects

Už v roku 2006 začal bývalý slovenský hokejista Ľubomír Višňovský rokovať s vedením mestskej časti Petržalka o vybudovaní nového tréningového štadióna. Najväčšie slovenské sídlisko však nedokázalo poskytnúť vysporiadané pozemky. Druhý pokus priviedol známeho hráča so skúsenosťami v zámorí do bratislavskej Rače – konkrétne na roh Hečkovej a Račianskej (hoci oficiálne je na Černockého).

Územie je známe svojou športovo-rekreačnou zónou. Nachádza sa tu futbalový štadión, areál BMX klubu či Letné kúpalisko Krasňany. V lete roku 2014 podpísala mestská časť s hokejistom a jeho spoločníkmi z Luka & Bramer Group, a.s. nájomnú zmluvu na 30 rokov. Investor tak konečne získal k prístup miestnym pozemkom. Postaviť sa tu malo nové športové centrum, nazvané LBG Aréna, za približne deväť miliónov eur. 

Stavba mala byť tvorená mohutnou zaoblenou budovou s vystupujúcou časťou nad vstupom. Kľúčovú sekciu mala tvoriť hokejová hala, tvorená jednou veľkou a jednou menšou ľadovou plochou. Plánovala sa vybudovať aj bazénová hala, pričom sa hovorilo aj o možnosti 50-metrového bazéna. Doplňujúcimi funkciami mali byť multifunkčné ihriská (jedno exteriérové a druhé interiérové), fitness centrum, šatne, reštaurácia a ubytovacie kapacity. Organizovať sa tu mali súťaže a podujatia, a to nielen športového, ale teoreticky aj kultúrneho charakteru. Architektonický dizajn navrhla kancelária Čechvala Architects.

Galéria

  • Zdroj: Čechvala Architects
  • Zdroj: Čechvala Architects
  • Zdroj: Čechvala Architects
  • Zdroj: Čechvala Architects
  • Zdroj: Čechvala Architects
  • Zdroj: Čechvala Architects
  • Zdroj: Čechvala Architects
  • Zdroj: Čechvala Architects

Výstavbu chcel developer rozbehnúť už v roku 2016 a komplex otvárať o dva roky neskôr. Projekt však bol stíhaný problémami. Najväčšie výhrady mal najmä BMX Klub Rača, ktorý má zriadené športovisko hneď na susednom pozemku. Tieto spory viedli až k súdom a spomalili všetky povoľovacie procesy. Dopomohli k tomu aj pripomienky neslávne známeho Združenia domových samospráv, vedeného Marcelom Slávikom

Development nakoniec stavebné povolenia získal, udialo sa tak v roku 2018. Výstavba hlavného objektu však nezačala ani v roku 2020 a nad celou stavbou visel veľký otáznik. Ľubomír Višňovský medzičasom dokonca z projektu vystúpil. 

V marci tohto roku o postupe prípravy LBG Arény informoval starosta Rače Michal Drotován. Podľa neho prebehli ako-také práce na vodných stavbách, inak sa na pozemku nepracovalo celý rok. Starosta sa preto otvorene vo svojom blogu pýtal, kedy sa práce rozbehnú a najmä z akých zdrojov. 

Developer bol zmluvne viazaný k dokončeniu projektu do októbra 2022. Podľa starostu Rače ale nič nenasvedčovalo tomu, že by stavebník zrealizoval hlavnú stavbu do termínu platnosti stavebného povolenia. Spoločnosť tvrdila, že mala záujem projekt zrealizovať. Podmieňovala to ale ukončením sporov a zrušením predbežného opatrenia na súde, ktoré malo brániť spusteniu prác. Uviedli sme tak v našom poslednom článku o tomto projekte.

 

Zdroj: Čechvala Architects

 

Celá situácia bola dlhé roky veľmi komplikovaná a neprehľadná. Aktuálne okolnosti projektu športového centra napokon objasnil vo svojom nedávnom statuse Michal Drotován. „Mestská časť Bratislava-Rača odstúpila - doručením druhej strane 21.11.2022 - od zmluvy o nájme so spoločnosťou LBG Aréna, s.r.o. nakoľko ani po 8 rokoch od jej uzatvorenia neprišlo zo strany danej spoločnosti k jej reálnemu plneniu,” uviedol starosta mestskej časti.

Podľa Drotována spoločnosť nedokázala ani po ôsmich rokoch hodnoverne vydokladovať spôsob financovania prekládky vodovodu a potoka, samotnej stavby či prevádzky stavby v budúcnosti. Rovnako nebola predložená banková záruka v prospech mestskej časti vo výške 300-tisíc eur a nebol predložený výkaz daného zámeru či harmonogram prác. 

„Nakoľko mestská časť Bratislava-Rača má záujem, aby daný areál bol využívaný pre šport a rekreáciu obyvateľov, tak nie je možné čakať ďalších 22 rokov (pôvodná zmluva je uzavretá do roku 2044), či sa danej spoločnosti podarí alebo nepodarí získať financovanie daného zámeru,” poznamenal. Podľa slov Michala Drotována je osem rokov dostatočne dlhá doba na to, aby spoločnosť predložila mestskej časti plány financovania. 

„Mestská časť Bratislava-Rača už niekoľko rokov dostáva od danej spoločnosti na otázku ohľadom financovania odpovede, že: peniaze majú, ale je to obchodné tajomstvo,” konštatuje v stanovisku Michal Drotován. Očakáva, že spoločnosti LBG Aréna, s.r.o. a  Luka & Bramer Group, a.s. (v oboch je totožný konateľ), budú viesť okrem aktuálnej žaloby v správnom konaní aj ďalšie žaloby voči mestskej časti Bratislava-Rača.

Podľa starostu bola zmluva uzatvorená v roku 2014 výrazne v neprospech mestskej časti. „Je však potrebné po 8 rokoch sa v tejto veci posunúť ďalej, aby sme nečakali až do roku 2044. Daný areál si zaslúži športové využitie pre verejnosť a športovcov,” píše Michal Drotován. Ako na záver dodal: „Potrebujeme reálne projekty s reálnym financovaním a nie vzdušné zámky.”

 

Situácia projektu. Zdroj: Čechvala Architects

 

Osud arény je tak, zdá sa, definitívne spečatený. Je to škoda, nakoľko malo ísť o jeden z najambicióznejších projektov svojho druhu v Rači aj v Bratislave. Úroveň športových stánkov je v metropole Slovenska stále žalostná. Ak by aréna v spomínanej podobe skutočne vznikla, išlo by o jedno z najmodernejších zariadení možno aj na celom Slovensku. 

Hoci sa tento zámer nezrealizuje, mestská časť má záujem, aby bol daný areál využívaný pre športovanie verejnosti. Preto chce v budúcnosti obstarať urbanistickú štúdiu projektu na otvorené športoviská, vrátane BMX dráhy, urban parku, multifunkčného ihriska a ďalších. 

Najlepším riešením by bola jednoznačne realizácia plánovanej arény v pôvodnom rozsahu. Ak však prihliadneme na aktuálnu situáciu, okolnosti a dlhoročné prieťahy, je triezve uviesť, že mestská časť urobila s najväčšou pravdepodobnosťou správny krok. Na pozemku tak snáď niekedy bude navrhnutý projekt, ktorý dotvorí miestnu infraštruktúru a zvýši kvalitu života. Po skúsenostiach s LBG Arénou by však nový development mal disponovať aj reálnou šancou na výstavbu. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube