YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 18.01.2019 15:15

Kollárovo námestie sa môže čoskoro zmeniť

Kollárovo námestie v centrálnej Bratislave patrí k významným verejným priestranstvám, ktoré sa vyznačuje, ako je v metropole Slovenska zvykom, zanedbaným stavom a nevyužitým potenciálom. Ako sa však zdá, v najbližších rokoch sa to môže zmeniť. Postupne sa spúšťajú procesy, ktorých výsledkom by mala byť komplexná rekonštrukcia námestia.

Koncept riešenia Kollárovho námestia. Zdroj: Marko&Placemakers, Green Foundation

Koncept riešenia Kollárovho námestia. Zdroj: Marko&Placemakers, Green Foundation

„Kollárko“ má zásadnú polohu v rámci historického centra mesta. Okrem toho, že sa nachádza na východnom okraji pešej zóny historického jadra, leží na pomyselnej osi, spájajúcej Hlavnú železničnú stanicu s nábrežím cez Námestie Slobody, Kollárovo námestie, Obchodnú, Námestie SNP, Štúrovu až po Šafárikovo námestie a vyústenie na nábrežie. Pozdĺž tejto osi sa nachádzajú sídla viacerých kľúčových ustanovizní a atraktívnych bodov dochádzky, dnes je však kvalita verejného priestoru v tejto oblasti nízka.

Kollárovo námestie má v tomto zmysle kľúčové postavenie, a aj priamo v jeho dotyku sa nachádzajú inštitúcie, ktoré svojim významom presahujú hranice mesta: je tu niekoľko fakúlt Slovenskej technickej univerzity, sídli tu divadlo Nová Scéna, veľkým potenciálom disponujú nedostatočne využité Hurbanove kasárne. Napriek tomu, stav námestia je žalostný.

Už nejakú dobu sa však vyvíjajú intenzívne snahy vzhľad a fungovanie priestoru zmeniť, pričom do procesu je zapojené nielen Hlavné mesto a mestská časť Staré Mesto, ktorá za priestranstvo zodpovedajú, ale aj okolité inštitúcie a odborné mimovládne organizácie, ktoré pozitívny vývoj poháňajú – predovšetkým nadácia Green Foundation. Už v roku 2016 sa rozbehla participácia s expertmi aj laikmi, ktorá do dnešného momentu vygenerovala prvé výsledky a stanovila víziu a určitú postupnosť krokov.

Autorom tejto vízie sa stal architekt a urbanista Igor Marko so svojou kanceláriou Marko&Placemakers, ktorý stanovil niekoľko základných koncepčných scenárov budúcnosti priestoru, od parciálnych zásahov po komplexnú premenu celého námestia. Vízia vznikala v situácii, kedy bola podpora radikálnejším zmenám len obmedzená, z posledných informácií sa však zdá, že mesto sa otvára myšlienke realizácie najkomplexnejšieho konceptu.

Tento variant ráta s presunom dopravy zo západnej strany Kollárovho námestia a s zobojsmernením Jánskej ulice. Tým by vznikol spojitý priestor medzi zástavbou a zeleným priestorom námestia, čo by park na Kollárovom námestí viac otvorilo a tým výrazne oživilo. Zároveň by vznikol veľkorysý nástupný priestor do Hurbanových kasární, kde existuje plán na premenu na kultúrne a kreatívne centrum.

 

Najradikálnejší koncept ráta s masívnym rozšírením peších zón. Zdroj: Marko&Placemakers, Green Foundation

 

Daná zmena má ešte väčší dosah, ak vezmeme do úvahy súvisiace zmeny a plány iných aktérov v blízkej oblasti. Vysoko pravdepodobne by sa posunula zastávka električiek východným smerom, čo by výrazne zlepšilo prestupy medzi jednotlivými druhmi verejnej dopravy. Okrem toho, developer ITB Development už dlhodobo vyvíja snahu dopravne utlmiť Mickiewiczovu ulicu, čo by v prípade realizácie oboch nápadov viedlo k masívnemu rozšíreniu bratislavskej pešej zóny.

Hlavné mesto sa v tomto smere začalo údajne aktivizovať a spolupracuje s okolitými inštitúciami, aby získalo viac podnetov pre zmeny – príkladom je kooperácia s STU, kde študenti pripravujú program intervencií do priestoru a v tomto smere sa obracajú na širokú verejnosť s dotazníkom. Mesto tieto podklady využije pri pravdepodobnom určovaní zadania architektonickej súťaže, ktorá by sa mala organizovať v horizonte niekoľkých rokov.

Doteraz vykonané kroky zvádzajú k miernemu optimizmu, že budúcnosť tohto zásadného verejného priestranstva môže byť veľmi pozitívna. Úspešná aktivácia Kollárovho námesta by výrazne ovplyvnila vnímanie centrálnej Bratislavy, ktorá je mimo najužšieho historického jadra zanedbaná a neprívetivá, najmä ku chodcom a cyklistom. Došlo by k mentálnemu prepojeniu viacerých štvrtí a k vytvoreniu priaznivejších podmienok pre podporu kultúry, vzdelávania a udržateľnej dopravy. Rekonštrukcia Kollárovho námestia sa musí stať prioritou.

Či sa optimistické vízie naplnia, by mohol ukázať už tento rok, keďže prvé zmeny týkajúce sa zmien dopravného režimu sa predpokladajú v horizonte niekoľkých mesiacov, s ohľadom na plánované developmenty v blízkosti. Ich efekt bude dobrou skúškou – resp. pilotným projektom – pred trvalým uzatvorením časti ulíc alebo námestia. Podobné pilotné režimy sa bežne testujú aj vo vyspelých metropolách.

Bratislava je tak bližšie k ďalšiemu humanizovanému priestoru. Podobné zásahy sa veľmi výrazne podieľajú na kvalite života v meste a v budúcnosti ich musí byť čo najviac.

 

Odkaz na dotazník nájdete tu

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Scenár č. 6 považujem za najpravdepodobnejší pre realizáciu. Zdroj: Marko&Placemakers, Green Foundation
  • Scenár č. 7. Zdroj: Marko&Placemakers, Green Foundation

Súvisiace články

Začnú konečne s výstavbou? Garáž na Kollárovom námestí čaká na posledné povolenie

30.01.2023 15:10:00 Adrian Gubčo

Už vyše desaťročie sa pripravuje výstavba novej podzemnej garáže na Kollárovom námestí, spojená s čiastočnou revitalizáciou verejného priestoru námestia. Celý proces je spojený s obštrukciami, odvolaniami, odporom a kontroverziami. Teraz sa však investor priblížil k zisku posledného povolenia – presne v tom čase, keď sa starostom Staré Mesta stal najväčší odporca projektu.

Čítať viac

Štart výstavby podzemnej garáže na Kollárovom námestí sa opäť odsúva

27.05.2022 13:22:10 Adrian Gubčo

Nekončený príbeh výstavby podzemného parkovacieho domu na Kollárovom námestí pokračuje. Zámer je v príprave už vyše desaťročie a len v druhej polovici minulého roka získal stavebné povolenie. Ani to však neznamená, že je tesne pred spustením výstavby – voči povoleniu prišli odvolania, Okresný úrad (OÚ) navyše prerušil konanie. Investor tak musí aj naďalej čakať na rozhodnutie úradu, hoci s mestom spolupracuje na zlepšení námestia.

Čítať viac

Podzemná garáž na Kollárovom námestí čaká na definitívne rozhodnutie

23.02.2022 17:17:49 Adrian Gubčo

Na začiatku minulej jesene sa po dlhých rokoch sporov k výstavbe priblížil jeden z kontroverzných bratislavských projektov. Podzemná garáž na Kollárovom námestí spoločne s čiastočnou revitalizáciu parku na povrchu získala stavebné povolenie. Už vtedy som ale vyslovil domnienku, že voči povoleniu príde odvolanie – a skutočne sa tak stalo. O veci tak bude rozhodovať Okresný úrad.

Čítať viac

Podzemná garáž na Kollárovom námestí získala stavebné povolenie

23.09.2021 13:52:44 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Tesne pred spustením výstavby by mohol byť jeden z mimoriadne kontroverzných, ale pred časť bratislavského Starého Mesta aj významných projektov. Podzemný parkovací dom a súvisiaca revitalizácia parku na Kollárovom námestí totiž po rokoch sporov získala stavebné povolenie. Realizácia projektu je kľúčom k rozsiahlejšej rekonštrukcii celého námestia aj okolia.

Čítať viac

Podzemná garáž na Kollárovom námestí sa posúva do stavebného konania

19.03.2021 12:20:00 Adrian Gubčo

Zdá sa, že dlhé roky trvajúca kauza podzemnej garáže na Kollárovom námestí sa blíži k rozuzleniu. Projekt sa posunul do stavebného konania, ktoré by malo byť zakončené stavebným povolením, nadobudnutím právoplatnosti a výstavbou. Po jej ukončení by sa nemala len zlepšiť parkovacia situácia a zrevitalizovať časť parku na Kollárovom námestí, ale aj otvoriť cesta pre komplexnú obnovu celého priestoru.

Čítať viac

Na Kollárovom námestí vznikne podzemná garáž

02.04.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava sa už čoskoro dočká prvých zásadnejších zmien na Kollárovom námestí, jednom z centrálne položených verejných priestranstiev, ktoré je dnes v zlom stave, čo platí aj o okolitej lokalite. Prvý dôležitý zásah je len otázkou času – v severnej časti námestia by mohla čoskoro začať vznikať podzemná garáž, ktorá umožní vyčistiť okolité ulice od parkovania.

Čítať viac

Ako na lepšiu Bratislavu: Vízie pre Kollárovo námestie

04.03.2019 15:00:00 Adrian Gubčo

Pred niekoľkými týždňami som písal o budúcnosti Kollárovho námestia, ktoré by sa v priebehu niekoľkých rokov mohlo zmeniť na príjemnejší a bezpečnejší verejný priestor. Ide o výsledok dlhšie trvajúcich debát, pričom iniciatíva má podporu Hlavného mesta. Konkrétna forma revitalizácie námestia však ešte nie je známa.

Čítať viac

Ako by mohla vyzerať Mickiewiczova?

29.01.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Developer ITB Development a občianske združenie Punkt už nejakú dobu pracujú na vízii humanizácie Mickiewiczovej ulice. Ich predstava spočíva v ukľudnení ulice pre automobilovú dopravu a vytvorení príjemného miesta, z ktorého vznikne prirodzené pokračovanie Obchodnej.

Čítať viac

Aký bol Street Festival WhatCity? na Mickiewičke?

20.05.2018 18:00:00 Adrian Gubčo

Včera prebehol pouličný festival WhatCity na Mickiewiczovej ulici. Organizátorom z o.z. Punkt a ITB Development sa podarilo na jeden deň zatvoriť ulicu a premeniť ju na miesto stretávania sa, zábavy, ale aj diskusie o lepšej budúcnosti bratislavských verejných priestranstiev.

Čítať viac

Pripravuje sa obnova Námestia SNP

02.05.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Zástupcovia iniciatívy Živé námestie, na ktorej pracujú organizácie Aliancia Stará tržnica a Inštitút SGI v spolupráci s architektonickými kanceláriami 2021 a LABAK, a partnerstvom Bratislava - hlavné mesto SR, dnes predstavili víziu postupnej transformácie Námestia SNP a súvisiacej časti Kamenného námestia. Projekt je výsledkom rozsiahleho participačného procesu.

Čítať viac

Floriánske námestie sa môže zmeniť, predstavili projekt jeho revitalizácie

18.10.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Floriánske námestie v Starom Meste, pred Blumentálskym kostolom, sa môže zmeniť k lepšiemu. Zámer jeho obnovy a rozšírenia priestoru pre peších a cyklistov predstavili autori myšlienky, architekt a miestny poslanec Martin Gajdoš v spolupráci s ateliérom Endorfine, na podujatí Jesenné Kmeťovanie.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube