Author photoAdrian Gubčo 18.01.2019 15:15

Kollárovo námestie sa môže čoskoro zmeniť

Kollárovo námestie v centrálnej Bratislave patrí k významným verejným priestranstvám, ktoré sa vyznačuje, ako je v metropole Slovenska zvykom, zanedbaným stavom a nevyužitým potenciálom. Ako sa však zdá, v najbližších rokoch sa to môže zmeniť. Postupne sa spúšťajú procesy, ktorých výsledkom by mala byť komplexná rekonštrukcia námestia.

Koncept riešenia Kollárovho námestia. Zdroj: Marko&Placemakers, Green Foundation

Koncept riešenia Kollárovho námestia. Zdroj: Marko&Placemakers, Green Foundation

„Kollárko“ má zásadnú polohu v rámci historického centra mesta. Okrem toho, že sa nachádza na východnom okraji pešej zóny historického jadra, leží na pomyselnej osi, spájajúcej Hlavnú železničnú stanicu s nábrežím cez Námestie Slobody, Kollárovo námestie, Obchodnú, Námestie SNP, Štúrovu až po Šafárikovo námestie a vyústenie na nábrežie. Pozdĺž tejto osi sa nachádzajú sídla viacerých kľúčových ustanovizní a atraktívnych bodov dochádzky, dnes je však kvalita verejného priestoru v tejto oblasti nízka.

Kollárovo námestie má v tomto zmysle kľúčové postavenie, a aj priamo v jeho dotyku sa nachádzajú inštitúcie, ktoré svojim významom presahujú hranice mesta: je tu niekoľko fakúlt Slovenskej technickej univerzity, sídli tu divadlo Nová Scéna, veľkým potenciálom disponujú nedostatočne využité Hurbanove kasárne. Napriek tomu, stav námestia je žalostný.

Už nejakú dobu sa však vyvíjajú intenzívne snahy vzhľad a fungovanie priestoru zmeniť, pričom do procesu je zapojené nielen Hlavné mesto a mestská časť Staré Mesto, ktorá za priestranstvo zodpovedajú, ale aj okolité inštitúcie a odborné mimovládne organizácie, ktoré pozitívny vývoj poháňajú – predovšetkým nadácia Green Foundation. Už v roku 2016 sa rozbehla participácia s expertmi aj laikmi, ktorá do dnešného momentu vygenerovala prvé výsledky a stanovila víziu a určitú postupnosť krokov.

Autorom tejto vízie sa stal architekt a urbanista Igor Marko so svojou kanceláriou Marko&Placemakers, ktorý stanovil niekoľko základných koncepčných scenárov budúcnosti priestoru, od parciálnych zásahov po komplexnú premenu celého námestia. Vízia vznikala v situácii, kedy bola podpora radikálnejším zmenám len obmedzená, z posledných informácií sa však zdá, že mesto sa otvára myšlienke realizácie najkomplexnejšieho konceptu.

Tento variant ráta s presunom dopravy zo západnej strany Kollárovho námestia a s zobojsmernením Jánskej ulice. Tým by vznikol spojitý priestor medzi zástavbou a zeleným priestorom námestia, čo by park na Kollárovom námestí viac otvorilo a tým výrazne oživilo. Zároveň by vznikol veľkorysý nástupný priestor do Hurbanových kasární, kde existuje plán na premenu na kultúrne a kreatívne centrum.

 

Najradikálnejší koncept ráta s masívnym rozšírením peších zón. Zdroj: Marko&Placemakers, Green Foundation

 

Daná zmena má ešte väčší dosah, ak vezmeme do úvahy súvisiace zmeny a plány iných aktérov v blízkej oblasti. Vysoko pravdepodobne by sa posunula zastávka električiek východným smerom, čo by výrazne zlepšilo prestupy medzi jednotlivými druhmi verejnej dopravy. Okrem toho, developer ITB Development už dlhodobo vyvíja snahu dopravne utlmiť Mickiewiczovu ulicu, čo by v prípade realizácie oboch nápadov viedlo k masívnemu rozšíreniu bratislavskej pešej zóny.

Hlavné mesto sa v tomto smere začalo údajne aktivizovať a spolupracuje s okolitými inštitúciami, aby získalo viac podnetov pre zmeny – príkladom je kooperácia s STU, kde študenti pripravujú program intervencií do priestoru a v tomto smere sa obracajú na širokú verejnosť s dotazníkom. Mesto tieto podklady využije pri pravdepodobnom určovaní zadania architektonickej súťaže, ktorá by sa mala organizovať v horizonte niekoľkých rokov.

Doteraz vykonané kroky zvádzajú k miernemu optimizmu, že budúcnosť tohto zásadného verejného priestranstva môže byť veľmi pozitívna. Úspešná aktivácia Kollárovho námesta by výrazne ovplyvnila vnímanie centrálnej Bratislavy, ktorá je mimo najužšieho historického jadra zanedbaná a neprívetivá, najmä ku chodcom a cyklistom. Došlo by k mentálnemu prepojeniu viacerých štvrtí a k vytvoreniu priaznivejších podmienok pre podporu kultúry, vzdelávania a udržateľnej dopravy. Rekonštrukcia Kollárovho námestia sa musí stať prioritou.

Či sa optimistické vízie naplnia, by mohol ukázať už tento rok, keďže prvé zmeny týkajúce sa zmien dopravného režimu sa predpokladajú v horizonte niekoľkých mesiacov, s ohľadom na plánované developmenty v blízkosti. Ich efekt bude dobrou skúškou – resp. pilotným projektom – pred trvalým uzatvorením časti ulíc alebo námestia. Podobné pilotné režimy sa bežne testujú aj vo vyspelých metropolách.

Bratislava je tak bližšie k ďalšiemu humanizovanému priestoru. Podobné zásahy sa veľmi výrazne podieľajú na kvalite života v meste a v budúcnosti ich musí byť čo najviac.

 

Odkaz na dotazník nájdete tu

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Scenár č. 6 považujem za najpravdepodobnejší pre realizáciu. Zdroj: Marko&Placemakers, Green Foundation
  • Scenár č. 7. Zdroj: Marko&Placemakers, Green Foundation

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube