Author photoAdrian Gubčo 27.06.2023 19:04

Výnimočný projekt sa blíži. Kampus športu a zdravia zmení budúcnosť bratislavského športu

Bratislava by čoskoro mohla získať mimoriadny projekt, ktorý má za cieľ prepojiť vzdelávanie a šport vo forme rozsiahleho moderného areálu. Kampus športu a zdravia má vzniknúť v Petržalke, kde doplní vznikajúcu športovú zónu celomestského významu. Za zámerom stojí Bratislavský samosprávny kraj, ktorý so svojimi plánmi vstúpil do povoľovacieho konania.

Zdroj: AT26 / EIA

Zdroj: AT26 / EIA

Veľké plány Bratislavského kraja

Juhovýchodná časť Petržalky je v Územnom pláne dlhodobo určená pre vznik športovej vybavenosti. Rozsiahle plochy medzi Sitnianskou ulicou, vozovňou Petržalka, Orechovou cestou a cestou I/2 sa majú stať miestom vzniku významného areálu s celomestskou, resp. až nadmestskou pôsobnosťou. Kedysi sa tu dokonca uvažovalo so vznikom Národného futbalového štadióna. Plocha však dosiaľ zarastá náletovou zeleňou.

Zmeniť by sa to ale mohlo v najbližších rokoch. Kľúčový vlastník, Bratislavský samosprávny kraj (BSK), už dlhšie hovorí o potrebe vzniku kvalitného športového areálu, ktorý by zlepšil podmienky pre rozvoj profesionálneho aj amatérskeho športu v Bratislave a okolí. Zámer už má aj názov – Kampus športu a zdravia – základnú koncepciu a viacerých partnerov. K potvrdeným aktérom patria Slovenským zväz ľadového hokeja, Spojená škola na Ostredkovej v Bratislave, Volejbalovým klub polície Bratislava a Slovenský atletický zväz (SAZ).

Výsledkom širokej spolupráce bude multifunkčný areál, ktorého súčasťou má byť športová škola, spojená so športovou halou, internát, hokejová hala s dvomi ľadovými plochami alebo „atletický štadión národného významu“. Moderný charakter areálu dodajú architekti z renomovanej kancelárie at26, ktorí vypracovali architektonickú štúdiu.

Galéria

  • Zdroj: AT26 / EIA
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: AT26 / EIA
  • Zdroj: AT26 / EIA
  • Situácia. Zdroj: AT26 / EIA

BSK nešetrí superlatívmi. „Po dobudovaní by sa toto miesto mohlo stať jedným z najvýznamnejších v Bratislave tak pre športovcov, ako aj verejnosť,“ vyjadrila sa v minulosti Lucia Forman, hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja. Trénovať tu majú profesionálni atléti, vrátane reprezentácie, a konať sa tu budú medzinárodné podujatia. BSK označuje pripravovaný kampus za unikátne zariadenie, ktoré umožní bohaté synergie medzi rozličnými partnermi a disciplínami.

Až doteraz však bol k dispozícii len málo detailnejších informácií o podobe projektu. BSK však predložilo zámer na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), v rámci ktorého odhalilo mnoho podstatných informácií o budúcom kampuse.

 

Zdroj: AT26 / EIA

 

Prepojenie vzdelávania a športu

Ako predkladateľ (teda BSK) uvádza, cieľom projektu je prepojiť aktivity stredoškolského vzdelávania, profesionálnej športovej prípravy a diagnosticko-rehabilitačného a výskumného pracoviska, zameraného na prevenciu a osvetu verejného zdravia. Hlavným objektom kampusu bude spojená škola pre 696 študentov rozličných odborov, určená však bude aj na celoživotné vzdelávanie v rôznorodých odvetviach, primárne v odbore zdravia, športu a telovýchovy.

Budúca podoba areálu podľa architektov reaguje nielen na súčasné architektonické trendy, ale aj na priestorové danosti, orientáciu na svetové strany, insoláciu (oslnenie) či technologickú nadväznosť objektov. Hlavným determinačným prvkom bol atletický štadión s pavilónom. Ovál bude 400-metrový s ôsmimi dráhami, jeho severo-južná orientácia by mala zabezpečiť ideálne podmienky pre športovcov. Okolo štadiónu sú radené ostatné objekty.

Severne od neho má vzniknúť Hlavný objekt kampusu (škola), internát s jedálňou a športová hala. Internát bude na nároží budúcej Fiľakovskej ulice a prístupovej cesty k objektu hokejovej haly na západnej strane kampusu. Pôjde o výškový akcent so siedmimi nadzemnými podlažiami. Od hlavnej budovy a hokejovej haly ho bude oddeľovať akési námestie s pavilónom.

Objekt školy bude mať štyri podlažia. Na prvom podlaží budú vstupné priestory, spojené s výstavnou časťou, aula, hygienické priestory, administratívne priestory pre zamestnancov a knižnica pre študentov. Na druhom a treťom sa podľa projektu nachádzajú administratívne a oddychové priestory pre učiteľov, kmeňové učebne a multifunkčne učebne. Na štvrtom sa nachádzajú administratívne a oddychové priestory pre učiteľov, multifunkčne učebne, učebne so špeciálnym využitím a jedna exteriérová učebňa na streche. Študovať by tu malo 696 žiakov, učiť sa budú vo forme klastrov.

Budova bude priamo prepojená so športovou halou na úrovni prvého podzemného a nadzemného podlažia a priechodmi na vyšších podlažiach. Hala bude mať tri nadzemné podlažia v časti šatní a v časti športovej plochy s tribúnou bude dispozícia objektu otvorená cez výšku troch podlaží.

Internát s jedálňou bude mať v prvom podzemnom podlaží priestory posilňovne, hygienických priestorov, technickú miestnosť, priestory pre zamestnancov a sklady potravín. Na prízemí sa v zmysle dokumentácie nachádzajú vstupné priestory, byt pre správcu, priestory administratívy, jedáleň a priestory kuchyne. Na druhom budú komunikačné priestory, spoločenské priestory, šesť obytných buniek, dve samostatné izby a komunitná záhrada so streetballovým ihriskom na streche jedálne. Na treťom až šiestom budú ubytovacie priestory pre študentov v šiestich ubytovacích bunkách s dvoma samostatnými izbami. Na siedmom sa bude nachádzať desať samostatných izieb a tri apartmány pre zamestnancov. Žiť by tu malo maximálne 140 žiakov, jedáleň bude mať kapacitu 228 ľudí.  

 

Staršia vízia, ešte aj s bazénovou halou. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

 

Spojenie pohybu a ekológie

Hokejová hala bude plošne najmohutnejšia. Pozostávať bude z troch ľadových plôch – hlavnej a dvoch vedľajších, diagnostického centra, komerčných prevádzok v rámci prízemia, šatní, zasadačiek a kancelárií na druhom podlaží, školiaceho priestoru, galérie, sky-boxu a tréningových priestorov. Hlavná ľadová plocha je primárne určená pre zápasy, bude nad ňou umiestnená info kocka. Kapacita bude 1,5-tisíc návštevníkov. Vedľajšie plochy môže v stanovených hodinách využívať verejnosť.

Juhovýchodne od atletického štadióna sa navrhuje aj výstavba gymnastickej haly spojenej s úpolovou halou. Tu však ešte detaily nie sú známe, keďže ide o samostatný projekt s nižším štádiom rozpracovanosti. Takisto by sa mal realizovať neskôr, až po realizácii ostatných častí projektu.

Čo je ale známe, je plánované rozmiestnenie parkovacích kapacít. Veľké povrchové parkovisko by malo byť umiestnené západne od hokejovej haly, parkovacie miesta budú aj pri internáte či Fiľakovskej ulici. Investor však chce vybudovať aj parkovací dom v juhovýchodnej časti areálu, pri gymnastickej hale. Mal by mať jedno podlažie, parkovať sa tak bude na prízemí a na streche. Kapacita parkovacieho domu bude 232 miest, celkovo ich v celom projekte vznikne 490.

Ešte viac má byť stojísk pre bicykle, ktorých sa v celom areáli navrhuje 790. Napojené budú sieťou cyklotrás, ktoré majú kampus spojiť s existujúcimi alebo uvažovanými cyklotrasami pri Dolnozemskej ceste či Orechovej ceste s možným spojením s hrádzou. Cyklotrasy v rámci areálu budú obojsmerné so šírkou 3,5 metra.

V minulosti sa naznačovalo, že hokejovej haly sa bude dotýkať bazénová hala, ktorá bude využívať technológie hokejovej haly na vykurovanie. Aktuálna dokumentácia sa už o bazénoch nezmieňuje ani slovkom. Investor sa pravdepodobne rozhodol túto drahú súčasť projektu vylúčiť. Na druhej strane, strechy objektov pokryl solárnymi panelmi, zeleňou a na pozemku chce zadržiavať dažďovú vodu. 

Napriek tomu pôjde o enormne náročný projekt, a to aj napriek podpore partnerov. BSK odhaduje náklady na 62,5 milióna eur, čo je obrovská suma. Na druhej strane, avizované efekty, teda skvalitnenie vzdelávania, športovej prípravy či zlepšovanie zdravia je v prípade realizácie možno dosiahnuť. Kampus športu a zdravia by tak mal reálne pozitívne efekty na kvalitu života v Bratislave aj v celom kraji.

Veľkou otázkou ostáva, kedy a či vôbec tento projekt niekedy vznikne. Dokumentácia predpokladá, že stavať sa začne v apríli 2025 a realizácia bude ukončená na jeseň 2028. Predpokladaný štart zariadenia je tak začiatok roka 2028. Pri štandardnom investorovi by to mohli byť triezve plány, za daných okolností to ale nie je známe.

 

Situácia - dopravné vybavenie. Zdroj: AT26 / EIA

 

Z nuly na vrchol

V každom prípade, plán BSK je vcelku zmysluplný. Vyčítať by sa mu dala najmä absencia architektonickej súťaž. AT26 je bezpochyby kvalitná kancelária, ale pri takýchto masívnych investíciách by malo byť pravidlom, že výsledná podoba vychádza z klasickej overenej súťaže. V tomto má samosprávny kraj ešte stále obrovské rezervy, ktoré napriek kritike odmieta napraviť. Je to škoda, lebo inak sa podieľa na množstve zaujímavých projektov.

V konečnom dôsledku ale ide o dobrú správu pre Bratislavu i pre Petržalku. Tá získa rozsiahlu športovú zónu, keďže okrem pozemkov BSK sa majú transformovať aj ďalšie – pričom existujú aj iní investori, ktorí tu chcú stavať novú infraštruktúru. Príkladom je známy futbalista Róbert Mak, ktorý tu pripravuje stánok pre halový futbal, Makfootballarena. Zámer je už v stavebnom konaní, investor požiadal o vydanie stavebného povolenia.

Do konca desaťročia sa tak môže radikálne zlepšiť súčasná neveselá situácia, kedy sa v Petržalke až donedávna nenachádzala žiadna moderná multifunkčná hala. Len teraz rozbieha samospráva prvý projekt v rámci areálu na Haanovej, hoci sa zdá, že išla cestou najlacnejšieho riešenia.

O niekoľko rokov môže byť mestská časť naopak charakteristická prítomnosťou špičkovej športovej infraštruktúry. Kampus športu a zdravia sa zaradí k niekoľkým výnimočným zámerom, ktoré prichádzajú s prísľubom zlepšenia podmienok do takej miery, že športovci, amatérski aj profesionálni, budú mať k dispozícii špičkové predpoklady pre svoje aktivity.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube