Author photoSimona Schreinerová 08.02.2024 17:04

Monumentálny zámer napreduje. Petržalka získa športový kampus, samosprávny kraj hlási postup

V Bratislave začínajú po rokoch úpadku postupne pribúdať nové či obnovené športoviská s relatívne vysokou kvalitou. V príprave sú však ešte ambicióznejšie zámery. Bratislavský samosprávny kraj plánuje výstavbu Kampusu zdravia a športu v Petržalke. Mohutný projekt môže mať nielen celomestský, ale až celoštátny význam.

Zdroj: AT26 / Bratislavský samosprávny kraj

Zdroj: AT26 / Bratislavský samosprávny kraj

Juhovýchodná časť Petržalky je v Územnom pláne dlhodobo určená pre vznik športovej vybavenosti. Vzniknúť by mala na plochách medzi Sitnianskou ulicou, vozovňou Petržalka, Orechovou cestou a cestou I/2. Práve tu vznikne významný areál s celomestskou, resp. až nadmestskou pôsobnosťou.

Kľúčový vlastník, Bratislavský samosprávny kraj (BSK), už dlhšie hovorí o potrebe vzniku kvalitného športového areálu. Ten by zlepšil podmienky pre rozvoj profesionálneho aj amatérskeho športu v Bratislave a okolí. Preto pracuje na vízii projektu Kampus zdravia a športu. Okrem BSK na ňom participujú aj partneri,  napr. Slovenský zväz ľadového hokeja, Spojená škola na Ostredkovej v Bratislave, Volejbalový klub polície Bratislava a Slovenský atletický zväz (SAZ).

Kraj napreduje v príprave zámeru. „V posledných dňoch prebiehal na území areálu kampusu zdravia a športu inžiniersko-geologický prieskum," priblížil predseda BSK Juraj Droba. „Z hľadiska prípravy ide o štandardnú aktivitu, ale z pohľadu projektu je to zásadný míľnik. Z koncepčno-architektonickej fázy posunuli do prípravy projektovej dokumentácie. Momentálne spracovávame dokumentáciu pre územné rozhodnutie budovy školy, multifunkčnej haly, internátu a samotného areálu.“

Galéria

  • Vizualizácia internátu. Zdroj: at26
  • Vizualizácia športovej haly. Zdroj: at26
  • Vizualizácia terasy. Zdroj: at26
  • Vizualizácia vstupnej haly. Zdroj: at26
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

BSK plánuje z kampusu vytvoriť akúsi mikroštvrť pre potreby vzdelávania a aplikovaného výskumu v oblasti zdravia a športu. V spolupráci s kľúčovými partnermi tak bude vybudovaná infraštruktúra, ktorá bude poskytovať domovské zázemie pre výskum, zameraný na prevenciu verejného zdravia, stredoškolské vzdelávanie, hokejovú akadémiu, ako aj priestor pre športové aktivity verejnosti.

Bližšie informácie o podobe areálu prináša dokumentácia pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Proces ešte nie je ukončený a čaká sa na vydanie rozhodnutia Okresného úradu Bratislava. Z dokumentácie každopádne vyplýva, že kampus bude tvorený hlavným objektom - školou, športovou halou a internátom s jedálňou, ďalej hokejovou halou, atletickým štadiónom a výhľadovo aj gymnastickou halou. Doplnené budú o parkovacie kapacity.

S ohľadom na priestorový rozsah bude centrum kampusu tvoriť atletický štadión. Severne od neho budú škola, multifunkčná hala a internát, ktorý bude tvoriť nárožie budúcej Fiľakovskej ulice a prístupovej cesty k objektu hokejovej haly na západnej strane kampusu. Od hlavnej budovy a hokejovej haly ho bude oddeľovať akési námestie s pavilónom.

Kľúčovým prvkom kampusu bude spojená stredná športová škola pre 696 študentov rozličných odborov. Pôjde o štvorpodlažnú budovu. Na prvom podlaží vzniknú vstupné priestory, spojené s výstavnou časťou, aula, administratívne priestory alebo knižnica pre študentov. Druhé a tretie podlažie budú zahŕňať administratívne a oddychové priestory pre učiteľov, kmeňové učebne a multifunkčné učebne. Na štvrtom podlaží sú naplánované administratívne a oddychové priestory pre učiteľov, multifunkčné učebne, učebne so špeciálnym využitím a jedna exteriérová učebňa na streche.

Objekt bude priamo prepojený so športovou halou. Hala bude mať tri nadzemné podlažia, v časti šatní a v časti športovej plochy s tribúnou bude dispozícia objektu otvorená cez výšku troch podlaží. 

Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl, ktorý bol spracovaný Bratislavským samosprávnym krajom.

 

Vizualizácia terasy. Zdroj: at26

 

Internát s jedálňou bude mať na prvom podzemnom podlaží priestory posilňovne, hygienických zariadení, technickú miestnosť, priestory pre zamestnancov a sklady potravín. Na prízemí sa budú nachádzať vstupné priestory, byt pre správcu, priestory administratívy, jedáleň a priestory kuchyne.

Druhé podlažie bude zahŕňať komunikačné a spoločenské priestory, šesť obytných buniek, dve samostatné izby a komunitnú záhradu so streetballovým ihriskom na streche jedálne. Na treťom až šiestom podlaží budú ubytovacie priestory pre študentov v šiestich ubytovacích bunkách s dvoma samostatnými izbami. Na siedmom podlaží sa bude nachádzať desať samostatných izieb a tri apartmány pre zamestnancov. Celkovo tu bude žiť maximálne 140 študentov, pričom jedáleň bude mať kapacitu 228 ľudí.

Atletický štadión bude mať podobu oválu so 400-metrovou dĺžkou s ôsmimi dráham. Jeho severo-južná orientácia by mala zabezpečiť ideálne podmienky pre športovcov.

Hokejová hala bude plošne najmohutnejšia. Pozostávať bude z troch ľadových plôch – hlavnej a dvoch vedľajších, diagnostického centra, komerčných prevádzok v rámci prízemia, šatní, zasadačiek a kancelárií na druhom podlaží, školiaceho priestoru, galérie, sky-boxu a tréningových priestorov. Hlavná ľadová plocha má byť primárne určená pre zápasy, bude nad ňou umiestnená info kocka. Kapacita bude 1,5-tisíc návštevníkov. Vedľajšie plochy bude môcť v stanovených hodinách využívať verejnosť.

Noastatok, juhovýchodne od atletického štadióna sa navrhuje výstavba gymnastickej haly. 

Veľké povrchové parkovisko by malo byť umiestnené západne od hokejovej haly, parkovacie miesta budú aj pri internáte či Fiľakovskej ulici. Bratislavský samosprávny kraj však chce vybudovať aj parkovací dom v juhovýchodnej časti areálu, pri gymnastickej hale. Mal by mať jedno podlažie, parkovať sa tak bude na prízemí a na streche. Kapacita parkovacieho domu bude 232 miest, celkovo ich v celom projekte vznikne 490. Ešte viac má byť stojísk pre bicykle, ktorých sa v celom areáli navrhuje 790.

 

Priestorová schéma návrhu. Zdroj: AT26 / EIA

 

Moderný charakter areálu dodali koncepční architekti z renomovanej kancelárie AT26. BSK momentálne hľadá zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Výstavba by sa mohla začať v polovici roka 2027. To by znamenalo dokončenie a sfunkčnenie prvých častí na prelome rokov 2029 a 2030. Odhadované náklady sú na úrovni 62,5 milióna eur, čo však zahŕňa aj hokejovú halu či atletický štadión.

Plánovaný Kampus zdravia a športu sa radí medzi zámery, ktoré sľubujú zlepšenie podmienok a poskytnutie špičkových zariadení pre športovcov, bez ohľadu na to, či sú amatéri, vrcholoví športovci alebo profesionáli. Bratislava konečne získa kvalitné podmienky pre trénovanie atlétov, čo doteraz chýbalo. Rovnako bude aj vzdelávanie prebiehať na úplne inej úrovni. 

Pre mesto aj celý kraj ide o zásadný projekt s veľkým potenciálom pre zlepšenie kvality života. Pre BSK pôjde o mimoriadne náročnú úlohu - ak sa ale vydarí, pôjde o úplne výnimočnú realizáciu s možno až celoslovenským významom. 

 

(BSK, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube