Author photoAdrian Gubčo 24.01.2024 17:49

Unikátny športový projekt sa blíži. Bratislavský kraj našiel projektanta Kampusu zdravia a športu

V posledných desaťročiach športoviská v Bratislave skôr ubúdali. Teraz sa ale situácia začína meniť, pričom nové športové areály by navyše mali disponovať vysokou kvalitou. Výnimočným je v tomto kontexte zámer nového Kampusu zdravia a športu, ktorý chce v Petržalke vybudovať Bratislavský samosprávny kraj. Projekt sa blíži k realizácii.

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj našiel zhotoviteľa dokumentácie pre projekt Kampusu zdravia a športu. Materiály, potrebné pre realizáciu významného zámeru, vypracuje spoločnosť STAT-KON z Trenčína za 814.800 eur s DPH. Vyplýva to z oznámenia, zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

„Predmetom zákazky je dodanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu stavby, dokumentácie skutočnej realizácie stavby, vrátane inžinierskej činnosti, pre stavbu s názvom Kampus zdravia a športu,“ uviedol kraj v oznámení. Dokumentácia má byť navyše spracovaná v podmienkach BIMu, čo má uľahčiť ďalšiu projekciu aj správu areálu.

Pôvodná predpokladaná hodnota zákazky predstavovala takmer 1,36 miliónov eur. Súťaž však vygenerovala nižšiu sumu, pričom STAT-KON sa presadil medzi troma ďalšími firmami. Najvyššia ponuka dosahovala až 2,16 miliónov eur. Úspešný uchádzač má teraz 12 mesiacov na dodanie predmetu zákazky.

Galéria

  • Zdroj: AT26 / Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: AT26 / Bratislavský samosprávny kraj
  • Axonometria s koncepciou návrhu. Zdroj: AT26 / Bratislavský samosprávny kraj
  • Axonometria s koncepciou návrhu. Zdroj: AT26 / Bratislavský samosprávny kraj
  • Situácia. Zdroj: AT26 / Bratislavský samosprávny kraj

BSK ozrejmil niekoľko základných požiadaviek na projektovanie stavby. Projektanti budú vychádzať z dokumentácie stavebného zámeru od kancelárie AT26 Architects, ktorá spracovala architektonickú štúdiu celého kampusu. Spracovávať sa bude dokumentácia pre štvoricu objektov, konkrétne budúci hlavný objekt kampusu, teda športovú školu, susednú multifunkčnú halu, internát s jedálňou a pavilóny. Spracovať sa nebude dokumentácia pre hokejovú halu, parkovací dom či primárnu a dopravnú infraštruktúru.

Projektanti musia pamätať aj na to, že projekt musí byť v súlade s Katalógom adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, s Manuálom verejných priestorov od Metropolitného inštitútu Bratislavy a minimálne budova školy a internátu s jedálňou by mala produkovať nulové emisie. Projekt má vo všeobecnosti spĺňať vysoké ekologické nároky.

Čo sa týka projekcie dopravnej infraštruktúry (ciest), BSK zverejnil výzvu na predkladanie ponúk práve v týchto dňoch. Všetko má smerovať k tomu, aby sa naplnil harmonogram, počítajúci s vyhlásením verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v treťom štvrťroku 2025. Dovtedy by mal zámer získať všetky podstatné povolenia, teda záväzné stanovisko, územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Aktuálne prebieha posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Výstavba by sa mohla začať v polovici roka 2027. To by znamenalo dokončenie a sfunkčnenie prvých častí na prelome rokov 2029 a 2030. Odhadované náklady sú na úrovni 62,5 milióna eur, čo však zahŕňa aj hokejovú halu či atletický štadión.

 

Koncepcia areálu. Zdroj: AT26 / Bratislavský samosprávny kraj

 

Vo výsledku by tak mal vzniknúť na bratislavské pomery unikátny areál, spájajúci vzdelávanie so športovaním pre profesionálnych, vrcholových aj amatérskych športovcov. Cieľom projektu je podľa BSK prepojiť aktivity stredoškolského vzdelávania, profesionálnej športovej prípravy a diagnosticko-rehabilitačného a výskumného pracoviska, zameraného na prevenciu a osvetu verejného zdravia.

Hlavným objektom kampusu bude spojená škola pre 696 študentov rozličných odborov, určená však bude aj na celoživotné vzdelávanie v rôznorodých odvetviach, primárne v odbore zdravia, športu a telovýchovy. Architektonické a dispozičné riešenie má odrážať súčasné trendy v tvorbe vzdelávacích budov. Tvorená bude štvorpodlažným objektom, priamo prepojeným so športovou halou na úrovni prvého podzemného a nadzemného podlažia a priechodmi na vyšších podlažiach. Hala bude mať tri nadzemné podlažia.

Internát bude na nároží budúcej Fiľakovskej ulice a prístupovej cesty k objektu hokejovej haly na západnej strane kampusu. Pôjde o výškový akcent so siedmimi nadzemnými podlažiami. Od hlavnej budovy a hokejovej haly ho bude oddeľovať akési námestie s pavilónom. Žiť by tu malo maximálne 140 žiakov, jedáleň bude mať kapacitu 228 ľudí.

Hokejová hala bude plošne najmohutnejšia. Pozostávať bude z troch ľadových plôch – hlavnej a dvoch vedľajších, diagnostického centra, komerčných prevádzok v rámci prízemia, šatní, zasadačiek a kancelárií na druhom podlaží, školiaceho priestoru, galérie, sky-boxu a tréningových priestorov. Hlavná ľadová plocha je primárne určená pre zápasy, bude nad ňou umiestnená info kocka. Kapacita bude 1,5-tisíc návštevníkov. Vedľajšie plochy môže v stanovených hodinách využívať verejnosť.

Juhovýchodne od atletického štadióna sa navrhuje aj výstavba gymnastickej haly spojenej s úpolovou halou. Tu však ešte detaily nie sú známe, keďže ide o samostatný projekt s nižším štádiom rozpracovanosti. Takisto by sa mal realizovať neskôr, až po realizácii ostatných častí projektu.

V jadre areálu bude umiestnený atletický štadión s pavilónom. Ovál bude 400-metrový s ôsmimi dráhami, jeho severo-južná orientácia by mala zabezpečiť ideálne podmienky pre športovcov. Jednotlivé budovy budú radené okolo štadiónu.

Na projekte majú participovať viacerí partneri. K potvrdeným aktérom patria Slovenský zväz ľadového hokeja, Spojená škola na Ostredkovej v Bratislave, Volejbalový klub polície Bratislava a Slovenský atletický zväz. Samotné BSK využije rozsiahle nezastavané plochy vo svojom vlastníctve, ktoré sú v bratislavskom Územnom pláne určené pre rozvoj športovej vybavenosti.

Má ísť o jeden z najväčších, ak nie o najväčší investičný projekt, na aký sa Bratislavský samosprávny kraj podujal. Ak sa skutočne zrealizuje, môže priniesť dramatické zlepšenie podmienok pre športovanie, športové vzdelávanie a v neposlednom rade aj kvality života. Z Bratislavy sa stane športová metropola.

 

(YIM.BA, TASR)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube