Author photoSimona Schreinerová 15.03.2024 10:18

Dôležitý míľnik pre projekt budúcnosti: Kampus zdravia a športu sa blíži k výstavbe

Po rokoch úpadku sa športoviská v Bratislave stávajú predmetom záujmu verejného aj súkromného sektora. Popri obnove niektorých starších areálov sa budujú alebo plánujú aj celkom nové multifunkčné haly či športové areály. Jeden z najvýznamnejších projektov však na realizáciu ešte iba čaká. Kampus zdravia a športu v Petržalke sa napriek tomu blíži k výstavbe.

Zdroj: AT26 / Bratislavský samosprávny kraj

Zdroj: AT26 / Bratislavský samosprávny kraj

Výnimočný projekt ukončuje jednu etapu

Vznik športovo-rekreačného areálu v juhovýchodnej časti Petržalky je už dlhodobo prioritou vedenia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Využiť chce existenciu veľkej voľnej plochy a priaznivé znenie Územného plánu, ktorý túto plochu zadefinoval ako priestor pre rozvoj športu a rekreácie. Pred časom bol v lokalite predstavený aj zámer vybudovania multifunkčnej haly Relevant od spoločnosti RELEVANT Investment alebo MakFootballArena od futbalového reprezentanta Róberta Maka. 

O vzniku Kampusu zdravia a športu sa otvorene hovorilo už v roku 2020, teraz ale jeho realizácia začína naberať konkrétne kotnúry. Nový športový areál by mal mať celomestský až celoštátny význam a mohol by zlepšiť podmienky pre rozvoj profesionálneho aj amatérskeho športu. BSK pracuje na vízii projektu s partnermi, medzi ktorých patrí Slovenský zväz ľadového hokeja, Spojená škola na Ostredkovej v Bratislave, Volejbalový klub polície Bratislava a Slovenský atletický zväz.

Dokumentácia pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie bola zverejnená minulý rok v júni, aktuálne má zámer vydané rozhodnutie, v ktorom sa uvádza, že sa nebude ďalej posudzovať. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Vzhľadom na pomerne rýchly a hladký priebeh posudzovania sa však neočakáva, že by malo prísť k odvolaniu a obštrukciám.

Galéria

  • Zdroj: AT26 / Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: AT26 / Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: AT26 / Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: AT26 / Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: AT26 / Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: AT26 / Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: AT26 / Bratislavský samosprávny kraj
  • Staršia vizualizácia. Zdroj: AT26 / Bratislavský samosprávny kraj

Stanovisko k zámeru doručili iba dotknuté orgány, jedna fyzická osoba, Združenie domových samospráv Marcela Slávika a združenie Záhradkári Dúbravská Hlavica. Nikto z nich však nevyjadril nesúhlas so zámerom ani nepožadoval ďalšie posudzovanie, teda správu o hodnotení. Rozhodnutie by tak malo čoskoro nadobudnúť právoplatnosť. Následne bude môcť BSK požiadať o začatie územného konania.

Vo februári tohto roka nastal ďalší míľnik. „V posledných dňoch prebiehal na území areálu kampusu zdravia a športu inžiniersko-geologický prieskum," priblížil predseda BSK Juraj Droba. „Z hľadiska prípravy ide o štandardnú aktivitu, ale z pohľadu projektu je to zásadný míľnik. Z koncepčno-architektonickej fázy posunuli do prípravy projektovej dokumentácie. Momentálne spracovávame dokumentáciu pre územné rozhodnutie budovy školy, multifunkčnej haly, internátu a samotného areálu.“

Kampus zdravia a športu bude tvorený školou, športovou halou a internátom s jedálňou, hokejovou halou, atletickým štadiónom, bazénom a výhľadovo aj gymnastickou halou. Objekty budú doplnené o parkovacie kapacity. Centrum kampusu bude tvoriť atletický štadión. Severne od sa navrhuje umiestnenie školy, multifunkčnej haly a internátu, ktorý bude tvoriť nárožie budúcej Fiľakovskej ulice a prístupovej cesty k objektu hokejovej a bazénovej haly na západnej strane kampusu. Medzi hokejovou halou a internátom vznikne námestie s pavilónom.

Za kľúčovú stavbu sa dá považovať spojená stredná športová škola. Navštevovať by ju mohlo 696 študentov z rozličných odborov. Škola sa navrhuje ako štvorpodlažná budova. Na prvom podlaží vzniknú vstupné priestory spojené s výstavnou časťou, aula, administratívne priestory alebo knižnica pre študentov. Druhé a tretie podlažie budú určené pre administratívne a oddychové priestory pre učiteľov, kmeňové učebne a multifunkčné učebne. Na štvrtom podlaží sú tiež naplánované administratívne a oddychové priestory pre učiteľov, multifunkčné učebne, učebne so špeciálnym využitím a jedna exteriérová učebňa na streche.

Objekt školy bude priamo prepojený so športovou halou. Hala bude mať tri nadzemné podlažia, v časti šatní a v časti športovej plochy s tribúnou bude dispozícia objektu otvorená cez výšku troch podlaží. Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl, ktorý bol vypracovaný BSK.

Architektúru spracovali architekti z renomovanej kancelárie AT26. S výstavbou by sa mohlo v optimistickom prípade začať v polovici roka 2027. Prvé časti by sa mohli dokončovať o dva až tri roky neskôr. Odhadované náklady sú na úrovni 62,5 milióna eur, čo však zahŕňa aj hokejovú halu či atletický štadión.

 

 

BSK otvorilo moderný športový areál v Dúbravke

BSK svoje sľuby o zlepšení možností pre športovanie detí, mládeže, ale aj širokej verejnosti pomaly napĺňa. Dôkazom je aj športovo–rekreačný areál v Dúbravke pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej Karola Adlera. Aj tento projekt sa dostal do rúk architektom z kancelárie AT26 Architects. Kraj obnovil dvor školy na veľkorysej ploche takmer 14-tisíc metrov štvorcových. Investícia bola takmer 1,5 milióna eur.

Nachádza sa v ňom veľké a malé futbalové ihrisko, bežecký ovál, tenisový kurt, multifunkčné ihrisko, telocvičňa, lezecká stena či workoutová zóna. Vznikli viaceré samostatné ihriská, priestory pre šatne, sociálne zázemie pre verejnosť vrátane toaliet či bufet s prestrešením. Do areálu sa podarilo zakomponovať i exteriérové prvky a mobiliár, slúžiaci na posedenie a relax. Súčasťou obnovy bola aj revitalizácia zelene a výsadba stromov.

Kompletnou rekonštrukciou prešiel antukový bežecký ovál, namiesto ktorého župa vybudovala 300 metrov dlhý EPDM ovál so štyrmi dráhami v ováli a šiestimi rovnými dráhami. V rámci bežeckého oválu je umiestnený sektor skoku do diaľky s pieskovým doskočiskom a rozbehovou dráhou. K dispozícii je aj priestor pre vrh guľou. 

Areál je už otvorený a dostupná je i možnosť rezervovať si športovisko online. Prenajať sa dá veľké aj malé futbalové ihrisko, multifunkčné športovisko na volejbal či basketbal aj tenisový kurt. Možnosť využívať nový moderný areál tak dostáva aj verejnosť. Využívanie ihrísk je spoplatnené, pričom všetky prostriedky zostanú škole a budú použité na zabezpečenie správy, údržby a čistenia areálu. Verejnosť má k dispozícii v rámci každého dňa aj časové sloty, keď si môže rezervovať ihrisko úplne zadarmo.  

Športová vybavenosť Bratislavy aj celého kraja sa pomaly rozrastá a skvalitňuje. Ide o dôležitú a pozítívnu správu aj vzhľadom na to, že školy budúcnosti už nie sú len o vzdelávaní. Ponúkajú, a v budúcnosti budú ponúkať, pohybové aktivity pre celú komunitu a rôzne generácie. Túto víziu zatiaľ napĺňa nový areál v Dúbravke, ktorý môže byť menšou ochutnávkou toho, čo možno očakávať po dobudovaní kampusu v Petržalke.   

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube