Author photoAdrian Gubčo 20.04.2021 13:04

Južná pláž sa posúva v príprave

Predstavenie zámeru Južná pláž, ktorého cieľom je premeniť dnes zanedbaný areál pri petržalskom štrkovisku Draždiak na rekreačno-obytný komplex, vyvolalo množstvo reakcií. Podstatná časť však bola pozitívna. Okolie inak populárnej vodnej plochy je dnes totiž v mimoriadne zlom stave a za posledné roky sa na tom veľa nezmenilo. Zámer teraz odhalil viac detailov.

Zdroj: V.D. Lake via Bratislavské noviny

Zdroj: V.D. Lake via Bratislavské noviny

Investor, spoločnosť V.D. Lake, už dávnejšie predstavila hrubé rysy svojho projektu, ktorého cieľom je zhodnotenie pozemkov medzi Tematínskou ulicou a vodnou plochu Veľkého Draždiaku. Na mieste bývalého espressa s priľahlou vybavenosťou, patriacou k súkromnej pláži, má vzniknúť Polyfunkčný objekt Tematínska s bývaním a službami. Pôjde o dvojicu objektov s jedným podzemným a piatimi nadzemnými podlažiami (najvyššie bude ustúpené). Umiestnených tu má byť 55 bytov alebo nové kancelárie.

Podrobnejšia dokumentácia, ktorá bola zverejnená v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), špecifikuje detaily nového bývania. Vzniknúť by tu mali 3 jednoizbové, 14 dvojizbových, 26 trojizbových, 10 štvorizbových a 2 päťizbové byty. Všetky majú mať balkóny smerujúce na hladinu vodnej plochy. Bývanie v projekte má mať očividne charakter života v rekreačnom – až dovolenkovom - území.

Okrem rezidencií totiž pribudne rozsiahla občianska vybavenosť, ktorá aktuálne v lokalite chýba. Naplánovaná je tu reštaurácia, telocvičňa, materská škola či zubná ambulancia, na ustúpenom podlaží wellness klub. V rámci úprav verejného priestoru sa spomínal „bulvár“ pre peších, promenáda, umelý potok, dažďová záhrada, komunitná záhrada, pláž so zázemím, mólo, oddychová lúka s ohniskom, vnútroblokový park, tri detské ihriská, amfiteáter pre drobné podujatia a stanovisko bike sharingu. Spoločne s polyfunkčným súborom sa všetky tieto zámery spájajú do koncepcie Južná pláž.

Investor plochu nazýva „brownfieldom“ a transformáciu považuje za spôsob, ako verejnosti otvoriť priestor, ktorý doteraz nič pozitívne neponúkal. Medzi základné tézy návrhu zaraďuje minimalizáciu výrubu drevín (zachovaných zostane 74% pôvodných drevín, ktorých počet sa má navyše zdvojnásobiť), maximalizáciu odstupu nesúvisiacich objektov od brehu Veľkého Draždiaka (v prospech rozšírenia pláže a rekreačných aktivít), voľnosť a odstránenie plotov alebo komplexnosť.

Developer tvrdí, že by chcel upraviť nielen vlastné pozemky, ale aj pozemky susedných vlastníkov. K ním patrí Magistrát alebo Lesy Slovenskej republiky, príp. Medissimo alebo hotel Pressburg (bývalý hotel Bonbón). Hlavné mesto aj Lesy SR už údajne so spoluprácou súhlasili.

Každopádne, aj kvôli tomuto je projekt predkladaný ako variantný. Vo Variante 1 developer upraví a využije len pozemky vo svojom vlastníctve, čo znamená, že skutočná pláž by pravdepodobne nevznikla. Investor totiž priestor priamo pri brehu nevlastní. Až Variant 2 predpokladá masívnejšiu revitalizáciu, čo ale predpokladá prístup k plochám pred medicínskym centrom alebo pred hotelom (kde medzičasom vzniklo aj bývanie). Súčasťou tohto variantu je aj zmieňovaný bulvár, ktorý sa plánuje medzi areálom developera a Medissimom, móla alebo zariadenie pre vybavenie pláže. Mierne sa líšia v počte parkovacích miest, vo Variante 2 vzniká navyše 18 povrchových miest k 130 podzemným. Predpokladaná výška investície je 5 miliónov eur.

Projekt musí po zisku kladného záväzného stanoviska Hlavného mesta prejsť aj zisťovacím konaním v rámci EIA, nie je však pravdepodobné, že by sa na tomto stupni mohla jeho príprava nejako vážne skomplikovať. Development musí teraz prejsť územným a stavebným konaním. Dokumentácia predpokladá spustenie výstavby v druhom kvartáli 2021 a dokončenie na konci roka 2022. Tieto termíny sú nereálne. Pravdepodobnejšia je výstavba v rokoch 2022-2023.

Každopádne, v priebehu minulého roka bolo avizované, že sa v roku 2021 začnú prvé úpravy a pribudne napríklad chodník a lavičky popri Veľkom Draždiaku. Toto sa skutočne udialo v priebehu marca. Okolie Veľkého Draždiaka sa tak začína postupne meniť.

 

Architektonická situácia. Zdroj: V.D. Lake / EIA

 

Tento projekt by mohol byť prvým krokom k postupnému skvalitneniu okolia Veľkého Draždiaka, okolo ktorého je viacero plôch, vhodných pre transformáciu. Príkladom je plocha medzi Medissimom a tenisovým areálom, alebo budovy bývalého Ústavu lekárskej kozmetiky. Ak Južná pláž nastaví latku (čo je s ohľadom na angažovanie landscape architekta Eugena Guldana možné) a ostatní prípadní investori by ju dodržali, výsledkom bude veľké skvalitnenie územia. Jeho súčasťou by bolo aj zlepšenie rekreačného potenciálu, čo je s očakávaným rastom popularity Draždiaku žiadúce.

V dohľadnej dobe by sa totiž mala v neveľkej vzdialenosti od vodnej plochy vybudovať nová električková trať – druhá etapa Petržalskej električkovej radiály – ktorá tu bude mať zastávku. Navyše, ako súvisiaca investícia by malo vzniknúť príťažlivejšie a kvalitnejšie premostenie Chorvátskeho ramena, na ktoré aktuálne prebieha architektonická súťaž pod gesciou Hlavného mesta a Metropolitného inštitútu. To všetko môže prispieť k zlepšeniu dostupnosti oblasti a následne aj vyššej návštevnosti. Zlepšenie služieb by tak malo byť samozrejmé.

S ohľadom na význam Veľkého Draždiaku pre celú Petržalku, teda pre viac ako stotisíc obyvateľov, je zvláštne, že doteraz v území neprebehli žiadne rozsiahlejšie verejné investície. Rovnako chýba aj komplexnejšia vízia toho, ako by sa mohla oblasť vyvíjať. Mestská časť aj mesto sa pravdepodobne opierajú o Územný plán, ktorý špecifikuje plochy pre výstavbu, vhodnejšia by však bola podrobnejšia a špecifická štúdia. V rámci nej by sa mohlo riešiť umiestnenie promenády, cyklotrasy, priestoru pre bufety, ihrísk, viacerých typov pláží a pod. Samozrejmou požiadavkou by malo byť aj odstránenie (presun) vedenia vysokého napätia, hoci by išlo o nemalú investíciu.

Podobné vodné plochy sú klenotom mesta a tak by k nim malo byť aj pristupované. Možnosť zaplávať si alebo sa slniť pri vode je v súčasnosti v mnohých metropolách čoraz viac cenená (stačí si len pozrieť, čo je na titulnej fotografii publikácie magazínu Monocle o tvorbe dobrého mesta). Bratislava v tomto smere disponuje mimoriadnym bohatstvom. Séria štrkovísk v nadväznosti na Dunaj veľmi prispieva ku vnímanej kvalite života. Pri lepšej úrovni a správe by mohli byť niečím, čím sa slovenské hlavné mesto v pozitívnom smere od mnohých veľkých miest, ktoré musia náročne prebudovávať nábrežia, aby mali ich obyvatelia prístup k vode.

V Bratislave je nanešťastie na toto bohatstvo nazerané nesprávnym spôsobom: nie ako na diamant, ktorý treba vybrúsiť, ale ako na diamant, ktorý chce niekto ukradnúť. Aj preto sú mnohokrát rozličné (spravidla súkromné) iniciatívy vopred odmietané ako pokusy o privatizáciu vodných plôch, a to ešte predtým, ako sa o projekte vôbec rozbehne diskusia. Aj v tomto smere je Južná pláž nádejná prvá lastovička, po ktorej by mohli nasledovať ďalšie. Plánov na využitie nábreží a vodných plôch ostáva v meste dosť.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: V.D. Lake via Bratislavské noviny
  • Zdroj: V.D. Lake via Bratislavské noviny
  • Zdroj: V.D. Lake / EIA
  • Architektonická situácia. Zdroj: V.D. Lake / EIA

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube