Author photoAdrian Gubčo 13.12.2021 13:46

Green Atrium odhaľuje definitívnu podobu

V severnej časti Ružinova, pri Trnavskej ceste, je už dlhšie v príprave projekt Green Atrium. Obytný súbor nadviaže na starší development Domino a prinesie do lokality nové byty, nebytové a obchodné priestory. Zámer pôvodne plánoval developer JAGR s.r.o., teraz ho však prebrala firma Haberl Real Estate. Tá odhalia vizualizácie projektu spolu s harmonogramom, podľa ktorého sa má výstavba spustiť v druhej polovici roka 2022.

Zdroj: Haberl Real Estate

Zdroj: Haberl Real Estate

Informácie o projekte sa na verejnosti objavili v roku 2017, kedy bola zverejnená dokumentácia v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Zo zverejnených materiálov vyplývalo, že projekt svojm riešením nadviaže na Domino -  aj v tomto prípade majú vzniknúť dve dominantné (jedna deväťpodlažná a jedna osempodlažná) hmoty, jedna od Trnavskej cesty, druhá od Teslovej, ktoré budú prepojené spoločným nádvorím a nižším blokom. Vnútroblok bude parkovo upravený. Podobnosť je však daná tým, že v úvodných fázach vývoja mali oba projekty spoločných autorov.

Pôvodný developer projekt dotiahol až do štádia územného rozhodnutia. Vtedy projekt predal, pričom novým majiteľom sa stala správcovská spoločnosť 365.invest a novým developerom Green Atrium, a.s., spojený s firmou Haberl Real Estate. Ten potvrdil, že prevzal prípravu developmentu a dodal, že v ňom spravil oproti územnému rozhodnutiu len minimálne zmeny. Kľúčové úpravy sa týkajú dispozícií a rozšírenia rozsahu zelených, resp. zazelenených plôch, ako aj zníženia budovy pri Teslovej. Výstavbu by rád spustil už v dohľadnej dobe.

Zlepšenie ekologických štandardov bolo údajne pre developera prioritou. „Náš tím v Haberl Real Estate neustále hľadá nové výzvy a možnosti, ktoré dokážu projekty niečím vylepšiť. Pri tomto projekte bolo jednoznačným poslaním držať sa tohto cieľa, a tým pádom dbať na „zelenú“,“ uviedol Lukáš Svoboda, projektový manažér Haberl Real Estate. „Vďaka progresívnemu prístupu architektov a inžinierov z P.S. ARCH sa nám podarilo dosiahnuť naše zámery. Za najnáročnejšiu výzvu v rámci projektu Green Atrium považujem práve využitie technológie tepelných čerpadiel ako priameho zdroja vykurovania a chladenia.“ Okrem tepelných čerpadiel majú ekologickú orientáciu potvrdzovať zelené strechy, predpríprava na elektromobilitu (70% parkovacích miest bude mať zásuvky) alebo cykloinfraštruktúra (60 parkovacích miest pre bicykle).

Štandard projektu bude pomerne vysoký. Počet bytov bude 83, z toho 28 bude 2-izbových, 37 3-izbových a 18 4-izbových. Developer pripomína, že už v trojizbových bytoch budú rodičovské spálne disponovať vlastnými kúpelňami a walk-in šatníkom. V štandarde by mali byť drevené parkety, stropné kúrenie a chladenie vďaka zmieňovaným tepelným čerpadlám a termoregulácia na diaľku. Väčšina bytov bude orientovaná na juh, do vnútrobloku alebo do Teslovej ulice. Do Trnavskej cesty bude orientovaná veľká presklená reflexná fasáda, za ktorou budú pivničné kobky. Zástupcovia developera zdôrazňujú, že ich cieľom je pritiahnuť klientov, ktorí budú v projekte reálne bývať.

V Green Atriu je naplánovaných aj 11 apartmánov, z ktorých niektoré budú mezonetové a umiestnené v nižšom bloku, prepájajúcom bloky na Trnavskej ceste a Teslovej ulici. Podľa developera by mohli byť zaujímavé pre klientov, ktorí chcú kombinovať prácu a bývanie na jednom mieste (navyše, bude odtiaľto priamy prístup k parkovaniu). Nebytové priestory vzniknú od Trnavskej cesty, nachádzať by sa tu mali obchody a na druhom podlaží aj kancelárie. Parkovo upravený vnútroblok bude privátny pre rezidentov, uvažuje sa aj nad zriadením zeleného komunitného priestoru na streche bloku pri Teslovej ulici. Parkovacích miest bude v projekte 216, z toho bude 199 v garáži.

Haberl Real Estate plánuje už na začiatku budúceho roka – pravdepodobne vo februári – rozbehnúť asanačné práce na pozemku. Dnes sa tu nachádzajú staršie a nehodnotné administratívne objekty. Výstavbu plánuje naštartovať pravdepodobne okolo augusta 2022. Čo sa týka (pred)predaja bytov, tento sa spustí po vydaní stavebného povolenia. Ceny sa odhadujú na približne 5-tisíc eur za meter štvorcový a počíta sa aj s inflačnou doložkou. Dokončenie projektu sa očakáva v roku 2025.

 

Pohľad od Trnavskej cesty. Zdroj: Haberl Real Estate

 

Green Atrium je napriek priemernej architektúre pozitívnym príkladom pretvorenia nedostatočne využívaného pozemku a dotvorenia lokality, v ktorej je takýto nárast mierky zástavby nielen vhodný, ale aj žiadúci. Nazývať dnes Trnavskú cestu bulvárom je trúfalé. V budúcnosti sa však môže premeniť na atraktívnu mestskú triedu. Dodnes sa tu nachádza množstvo starších výrobných, administratívnych a skladových areálov. Po ich premene a rešpektovaní určitých zákonitostí – ako je podobná výška zástavby, dodržanie uličnej či stavebnej čiary a aktívny parter (prízemie s obchodmi a službami) – bude jej charakter radikálne odlišný.

Náznaky, že k tomuto procesu dochádza, už existujú. V priamom susedstve Green Atrium sa plánuje nový polyfunkčný objekt Trnavská cesta 68, ktorý už získal zelené svetlo od Hlavného mesta. Development priamo nadviaže na Green Atrium aj Domino. Magistrát developerov žiada o rozšírenie cesty kvôli vjazdom do garáží a zachovaniu buspruhu. Potrebné budú aj preložky trolejového vedenia. Mesto samotné chce aspoň vybudovať obojsmernú segregovanú cyklotrasu, ktorá by sa mala, podľa všetkého, nachádzať na severozápadnej strane ulice.

Kým v prípade juhovýchodnej strany Trnavskej cesty je jej budúcnosť celkom jasná, pri jej severovýchodnej strane (s výninkou cyklotrasy) to platí menej. Je pravda, že plochy sú z väčšej časti zastavané a nie je pravdepodobné, že by sa charakter a funkcia zástavby v dohľadnej dobe menila. To je pozitívna aj negatívna správa zároveň. Umiestnená tu je dvojica športových hál, ktoré sú dôležité pre rozvoj bratislavského športu. Budovy sú ale zároveň zastarané a vyžadovali by si náležitú rekonštrukciu a prestavbu. Okrem toho je tu aj retailový areál, ktorý pozemok využíva nedostatočným spôsobom.

Oveľa zaujímavejšou je však druhá línia zástavby a jej pokračovanie smerom k Vajnorskej ulici. Vlastníkom pozemkov je súkromná firma, blízka developerovi J&T Real Estate. Developer nedávno oslávil 25 rokov svojej existencie a pochválil sa ďalekosiahlosťou svojich projektov. K budúcnosti Pasienkov sa však nevyjadril. Je to škoda, lebo práve komplexná premena oblasti na vysokej úrovni môže zásadne zmeniť fungovanie východnej časti Bratislavy a vytvoriť nové ohnisko života vo východnej časti bratislavského vnútorného mesta.

Pôvodné Pasienky slúžili najprv ako vojenský a neskôr ako športový areál daleko od centra mesta. Dnes ich však Bratislava už obrástla. Postupne sa presúvajú aj kľúčové športové areály – nové sa majú vybudovať v Petržalke, Dúbravke či v Podunajských Biskupiciach, profesionálne športoviská s centrom prípravy zas vznikli v Šamoríne. Veľký monofunkčný areál na Pasienkoch je dnes ťažko priechodným a čoraz viac pustnúcim územím. V kontexte rozvoja Bratislavy by bolo azda lepšie, keby sa lokalita pretvorila a vznikla by tu zástavba, lepšie nadväzujúca na charakter okolia.

To by si vyžadovalo vznik polyfunkčnej blokovej štruktúry so silnou prítomnosťou zelene vo vnútroblokoch a na uliciach v podobe stromoradí. Kľúčovým verejným priestorom by bola nádrž Kuchajda s okolím, kde je žiadúce dobudovať športoviská predovšetkým rekreačného charakteru. Pozitívnym krokom by bolo aj odstránenie lokálneho nákupného centra a jeho nahradenie blokmi s bývaním a retailom v parteri. Zóna by mala byť dobre priečne priechodná, založená na preferencii pešej a cyklistickej dopravy a vhodne integrovať existujúce športové haly, aby bolo zachované pôvodné športové genius loci územia.

Keďže na koncepcii územia pracuje architektonická kancelária Compass, ktorá má zo súčasných ateliérov asi najväčšie skúsenosti s tvorbou väčších urbanistických schém, je celkom pravdepodobné, že vízia je nastavená dobre. Jej realizácii dnes ale bráni Územný plán, ktorý tu aj naďalej ráta so športoviskami. Jeho prípadná zmena bude náročná, keďže je takmer isté, že by nešlo o populárnu úpravu. Realisticky ale ide z dlhodobého hľadiska o jediný možný scenár. S rastúcim dopytom po bývaní v Bratislave, klesajúcou ponukou a nutnosťou otvárať nové územia pre výstavbu len za cenu rastúcich nákladov aj zo strany verejného sektora, bude pretvorenie Pasienkov čoraz logickejšie.

Trnavská cesta sa v takom prípade stane omnoho dôležitejšou ulicou – a s ňou aj budovy, ktoré sa tu nachádzajú. Dnes môže ísť do veľkej miery o širokú a rušnú dopravnú stoku. Do budúca však pôjde aj o významnú os, na ktorú sa budú vo väčšej miere viazať okolité štvrte a okrem dopravy bude spoločenskou triedou. Budúci development, ale aj zásahy do jej verejného priestoru by to mali zohľadňovať. Investície sa tak stanú omnoho udržateľnejšími.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Haberl Real Estate
  • Zdroj: Haberl Real Estate
  • Zdroj: Haberl Real Estate
  • Situácia. Zdroj: JAGR s.r.o.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube