Author photoAdrian Gubčo 17.12.2019 08:30

Severná časť Petržalky sa mení, v budúcnosti bude súčasťou centra mesta

Severná časť sídliska Petržalka v dotyku s električkovou traťou patrí k miestam s najintenzívnejšou výstavbou v metropole a na tomto trende by sa nemalo nič zmeniť ani v budúcnosti. Po nedávnom dokončení viacerých rezidenčných projektov sa teraz navyše začína investovať aj do verejného priestoru. V horizonte niekoľkých rokov by tu malo vzniknúť rozšírenie centra mesta.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

K posledným zásahom v oblasti patrí menšia revitalizácia trojuholníkového priestranstva medzi projektom Fuxova a Bosákovou ulicou, ktorú zrealizovala spoločnosť J&T Real Estate. Donedávna sa tu nachádzala plocha využívaná pre parkovanie, po novom tu je jednoduchý parčík. Finálnu podobu získa na jar, kedy vynikne aj čerstvo vysadená zeleň.

„Záleží nám na budovaní kvalitných zelených plôch v rámci hlavného mesta, preto sme sa rozhodli proaktívne požiadať magistrát, aby nám zveril zanedbané pozemky určené v územnom pláne na zeleň, s cieľom zmeniť ich k tomu, na čo boli určené,“ hovorí výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán. K zmenám patrí odstránenie pôvodného asfaltu, vybudovanie nových chodníkov, vysadenie 23 stromov a kvetinového záhonu a obnovenie trávnika. Nainštalovaný bol nový mobiliár v podobe lavičiek, smetných košov, stojanov na bicykle a nového verejného osvetlenia.

„Veríme, že Bratislavčania zmeny k lepšiemu ocenia a zelenú plochu budú radi využívať na oddych a spoločné trávenie času,“ dodáva Pavel Pelikán.

Zmeny boli zrealizované viac ako rok a pol po dokončení blízkeho rezidenčného projektu developera. Vežiak Fuxova priniesol na 24 podlažiach 276 bytov, ktoré sa kompletne vypredali, 326 metrov štvorcových retailu a 309 parkovacích miest. Budova od A.M. Architects nebola prijatá najlepšie kvôli svojej mimoriadne mohutnosti, treba však povedať, že daná podoba je v súlade nielen s Územným plánom Hlavného mesta SR Bratislavy, ale aj Územným plánom zóny Celomestské centrum – Petržalka.

 

Zdroj: J&T Real Estate

 

K ďalšej zmene došlo aj na ploche južne od Bosákovej ulice, kde bolo prednedávnom otvorené gastronomické zariadenie Galéria Kontajner, vychádzajúce z podobného konceptu ako reštaurácia a kaviareň Kontajner Riviéra v Karlovej Vsi a spojená s rovnakými architektmi (Kleinert Creative House). Zariadenie sa nachádza v strategickej polohe v blízkosti električkovej zastávky Farského a v budúcnosti sa tento vzťah ešte posilní.

V rámci pripravovanej druhej etapy výstavby Nosného systému MHD, teda Petržalskej radiály, sa má totiž zastávka Farského prebudovať na prestupný uzol medzi električkami a autobusmi, čím sa Kontajner Galéria ešte viac primkne k existujúcej infraštruktúre verejnej dopravy.

V rámci novo chápaného vzťahu medzi verejnou dopravou a občianskou vybavenosťou sa daný prístup – teda priame prepojenie jednotlivých funkcií – v novom urbanizme mimoriadne podporuje, oceniť ho možno aj tu. V podobnom zmysle by mala byť navrhnutá aj zástavba v okolí druhej etapy Petržalskej radiály (teda v tzv. Petržalskom rozvojovom koridore).

Kedysi do veľkej miery zabudnuté územie sa tak postupne mení, pričom je len málo dôvodov predpokladať, že za oživeným záujmom investorov nestojí električková trať. Zatiaľ nemáme k dispozícii dáta, ktoré by jasne zhodnotili ekonomické prínosy vyplývajúce z výstavby trate a následných efektov, v zahraničí však ide o bežnú súčasť určovania opodstatnenosti investícií a ich následného zhodnotenia. Z týchto prieskumov jasne vyplýva, že budovanie kvalitných línií verejnej dopravy má obrovské dopady na zvýšenie atraktivity územia a jeho celkové pozdvihnutie.

Aj na základe tohto sa dá predpokladať budúci rozvoj v bezprostrednom okolí. Čo-to naznačujú už pripravované projekty, ale aj aktivita samotného Hlavného mesta, ktoré v rámci nedávnej návštevy architektov z kancelárie Gehl Architects priviedlo dánskych expertov aj do tohto územia.

 

Galéria Kontajner je súčasťou postupnej transformácie zanedbaného sídliska na súčasť širšieho centra mesta

 

Prvým ohláseným projektom je Polyfunkčný súbor Muchovo námestie, pripravovaný spoločnosťou Ahoj Development. Vyrásť by mal v dotyku s rovnomenným a už zrealizovaným projektom od developera VI Group, na ktorý bude nadväzovať hmotovo a čiastočne aj architektúrou. V prvej fáze pôjde o dvojicu bodových deväťpodlažných bytových domov s aktívnym parterom, ktoré budú zvierať menšie námestíčko (piazzetu). Architektom je kancelária Pantograph.

Z architektúry a zvučného mena je zrejmé, že nepôjde o projekt dostupného bývania, ale o produkt, určený aj pre náročnejších klientov, ktorí vyhľadávajú dobrú dostupnosť služieb a centra mesta. Polyfunkčný súbor nahradí dnešnú nevhodnú administratívnu budovu, čím zároveň zvýši úroveň a atraktivitu tejto časti Petržalky.

Zvyšujúci sa status územia povedie k prehodnoteniu budúceho rozvoja štvrte. Ďalším projektom realizovaným v blízkej dobe mala byť výstavba na pozemku medzi Fuxovou a telesom električkovej trate, opäť v réžii JTRE. V zmysle ÚPZ tu malo vzniknúť menšie obchodné centrum s dvomi nadzemnými podlažiami, kde by bolo na prvom len parkovanie a obchody až na druhom.

S ohľadom na rastúcu hodnotu pozemku, ale aj strategickú polohu, by to však bolo maximálne nevhodné a nedostatočné využitie. Dotyk s električkou a exponovaná parcela s existujúcimi precedensami v území si pýta ďaleko veľkorysejšiu zástavbu, azda aj s vyššou budovou, ktorá by túto polohu zdôraznila. Takáto výstavba by však bola závislá od zmeny Územného plánu zóny.

„Spomínaný pozemok pri bytovom dome Fuxova je súčasťou zóny Celomestské centrum (CMC),“ potvrdzuje Pavel Pelikán. „V súčasnosti čakáme na aktualizáciu územného plánu CMC, ktorý magistrát Hl. mesta SR Bratislavy zaradil ako jednu z priorít. Následne budeme informovať o využití tohto územia.“

Aktualizácia, o ktorej riaditeľ JTRE hovorí, je skutočne pripravovaná na prijatie v priebehu roka 2021 až 2022, a mala by zasiahnuť celé územie CMC Petržalka, vrátane priestoru, kde má vzniknúť development Nové Lido. V čase predstavenia sa tento projekt stretol s hlasnou odozvou verejnosti a inak tomu nepochybne nebude ani teraz, kedy sa zámer dourbanizovania časti pravobrežného dunajského nábrežia dostane na pretras.

Pre Petržalku aj Bratislavu ide o veľmi dôležitú debatu, ktorá určí, či bude slovenská metropola kompaktným, atraktívnym a udržateľným mestom, alebo bude nervózne preskakovať na mieste, pokiaľ ide o dôležité rozhodnutia. Petržalka, resp. jej severná časť, sa môže zmeniť na prechodné územie medzi sídliskom a jadrom nového veľkomesta, čo radikálne zvýši jej hodnotu a bude podnetom pre rozvoj vybavenosti či verejných priestranstiev, netreba si však tvoriť ilúzie, že sa to zaobíde aj bez rozsiahlejšej výstavby.

Proces vzniku štvrte mestského charakteru sa však už každopádne spustil. V budúcnosti môže zóna získať novú kvalitu a ešte lepšie spojiť sídlisko s centrom mesta. Podmienkou pre to však bude aktualizácia ÚPZ, ktorý nesmie vychádzať z prekonaných predstáv o tvorbe mestského prostredia zo začiatku storočia, ale bude zodpovedať súčasným a pravdepodobne aj budúcim potrebám Bratislavy.

Nové Lido a CMC Petržalka sú pre ich naplnenie zásadné. Lokalita tak bude ešte nadlho v hľadáčiku developerov a investorov, čo znamená, že výrazné zmeny budeme pozorovať aj naďalej.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Galéria Kontajner
  • Galéria Kontajner
  • Galéria Kontajner

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube