Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 08.02.2019 09:00

Eurovea Tower má ďalší problém: odvolania brzdia správoplatnenie územného rozhodnutia

Situácia okolo povoľovania výstavby pokračovania komplexu Eurovea, ktorej súčasťou je aj prvý slovenský mrakodrap, sa zauzľuje. Po snahe o zneplatnenie vydaného územného rozhodnutia sa vstup do platnosti najnovšie opäť posúva kvôli odvolaniam viacerých účastníkov konania. Informácia sa objavila na webe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

Article Big

Zdroj: J&T Real Estate

Napriek aktivitám vedenia mestskej časti na prelome rokov, ktoré rozporovalo etiku vydania územného rozhodnutia minulým vedením už po voľbách, rozhodnutie o umiestnení stavby Eurovea 2 v rozsahu šiestich stavebných objektov (medzi nimi aj Eurovea Tower) sa ukázalo ako právoplatné. Napriek tomu ešte nevstúpilo do platnosti, lebo v lehote pre odvolanie sa odvolali štyri organizácie, resp. osoby.

Jednou z nich je mestská časť Ružinov, ktorá pokračuje vo svojej iniciatíve zastaviť výstavbu mrakodrapu, hoci odvolanie je podpísané ešte minulým štatutárom. Ďalšou skupinou je združenie vlastníkov bytov v prvej fáze Eurovey, ďalej pofidérne občianske združenie NATALKA a nakoniec miestny poslanec Pete Herceg.

Ružinov v odvolaní deklaruje svoj už dlhšie sa opakujúci názor, že projekt v predloženej podobe je v nesúlade s Územným plánom Hlavného mesta SR Bratislava, že Stavebný úrad mestskej časti Staré Mesto koná nezákonne a že neurčilo požiadavky na napojenie projektu na pozemné komunikácie. Ružinov žiada zrušenie územného rozhodnutia a vrátenie veci na nové prejednanie.

Vlastníci bytov namietajú predovšetkým fakt, že neboli developerom, ktorým je spoločnosť J&T Real Estate, v priebehu konania nijako oslovení, napriek tomu, že by ako dotknutá verejnosť oslovení byť mali. Taktiež namietajú viaceré procesné chyby zo strany Stavebného úradu.

Občianske združenie NATALKA sa voči rozhodnutiu odvolalo, no neudalo žiadne dôvody, prečo tak urobilo. K tomuto združeniu som objavil len minimum informácií, jeho aktivitu hodnotím ako nezmyselnú.

Najrozsiahlejší súbor pripomienok prišiel od občana Petra Hercega, ktorý je dnes miestnym poslancom v mestskej časti Ružinov. Námietky sa týkali údajného nesúladu s Územným plánom, kedy sa neúmerne nevýšil IPP (index podlažnej plochy) bez relevantného zdôvodnenia, chybného záväzného stanoviska Hlavného mesta, relevantnosti dopravnej štúdie, rozdelenia konania na viaceré stavebné objekty či rozporu so záverečným stanoviskom EIA z roku 2004. Okrem toho Peter Herceg podal aj doplnenie odvolania, kde pridal ďalšie námietky. Vec žiada vrátiť na opätovné prerokovanie a nevydanie územného rozhodnutia.

 

Eurovea II od mostu Apollo. Zdroj: J&T Real Estate

 

S výnimkou vlastníkov bytov Eurovea (a zbytočného odvolania o.z. NATALKA) sa odvolania týkajú vo svojej podstate len jedinej veci – výšky mrakodrapu, aj napriek tomu, že mrakodrap je v podstate najmenej zaťažujúcou stavbou so šiestich hlavných stavebných objektov. Odvolanie bude posudzovať Okresný úrad, no vzhľadom na to, že Hlavné mesto opakovane potvrdilo platnosť svojho záväzného stanoviska (teda potvrdilo súlad s Územným plánom), považujem nevydanie územného rozhodnutia za menej pravdepodobné.

Výška mrakodrapu Eurovea Tower, ktorý bude 46 podlaží a 160 metrov po atiku, sa zdá neprijateľná malej, no hlasnej skupine obyvateľov a aktivistov, ktorí už predtým podali pripomienky, hraničiace s vulgárnosťou (označili objekt za „falus“). Developer na druhej strane deklaruje, že výška budovy je chápaná ako vyvrcholenie zástavby územia a snaha o rozbitie „steny“ podobne vysokých budov s výškami okolo 100-115 metrov, ktorá je už pomerne viditeľná. Na danú výšku sa vo svojom odvolaní odvoláva aj Ružinov a Peter Herceg, ktorí ju považujú za vhodnú.

Okolo Eurovey tak bude zrejme ešte nejakú dobu trvať takýto boj, ktorý pravdepodobne ukončí až vydanie stavebného povolenia a rozbeh výstavby. To je však ešte otázka niekoľkých mesiacov, aj za predpokladu, že Okresný úrad potvrdí platnosť územného rozhodnutia.

Medzičasom budú na pozemku Eurovey viditeľné prvé práce, keďže developer má povolenie pre sanáciu environmentálnej záťaže. Mimochodom, v určitých prípadoch sa povoľuje IPP nad rámec limitov Územného plánu, pokiaľ je v území záťaž a investori sú nútení sa s ňou vysporiadať, čím sa kompenzujú ich vysoké náklady.

Pôvodnou abíciou developera bolo spúšťať práce už v roku 2018 a dobudovať komplex v roku 2021. Daný dátum dokončenia uvádza aj oficiálna webstránka developera. Vzhľadom na komplikácie považujem za reálnejší termín začiatok roku 2022, keďže skôr či neskôr sa výstavba určite rozbehne.

 

Časti projektu prešli miernym redizajnom. Zdroj: J&T Real Estate

 

Eurovea II bude do veľkej miery vyvrcholením prestavby územia východne od historického centra mesta, označovaného ako Nivy, no dnes už s priliehavejším názvom bratislavský downtown. Projekt má obsahovať 25-tisíc metrov štvorcových nákupných plôch, 44-tisíc metrov štvorcových kancelárií a 487 bytov – z toho 210 práve v mrakodrape Eurovea Tower. Súčasťou projektu majú byť aj veľkorysé verejné priestranstvá na nábreží Dunaja a na Pribinovej ulici.

Architektom komplexu je kancelária GFI, ktorá sa do veľkej miery inšpirovala už prvou časťou Eurovey. Pôvodné prezentované vizualizácie boli značne veľkolepejšie, postupne došlo ku korekciám – niektoré z nich sú pochopiteľné, iné už menej – predovšetkým odstránenie pasáže medzi halami kín, vďaka čomu zanikne priehľad od Pribinovej k Skladu č. 7, alebo dizajn vstupu do obchodnej galérie, ktorý bude oproti prvej etape menej zaujímavý. Hoci sa GFI snažilo, Eurovea II by mohla mať aj ikonickejší charakter.

Lepšej úrovne snáď budú aspoň verejné priestranstvá, za ktorými stojí kancelária španielskej architektky Beth Galí, BB+GG. Vízia transformácie Pribinovej na bulvár aj s električkou, ako aj určitého zjednotenia vizuálu povrchov v území, je dobrá.

V najbližších týždňoch sa teda ukáže, či Bratislava získa svoje nové centrum a naberie odvahu získať svoj prvý skutočný mrakodrap. Jeho výstavba by mohla byť vyvrcholením úspešného príbehu, ktorý slovenská metropola napriek všetkému píše posledných niekoľko rokov, a kedy sa mení na jedno z najmodernejších miest strednej Európy. Eurovea Tower ostane symbolom tejto transformácie, ktorá je unikátna aj z medzinárodného hľadiska.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate

Súvisiace články

Eurovea Tower začne čoskoro získavať nadzemné podlažia

05.02.2021 11:38:00 Adrian Gubčo

Napriek zime, rýchla výstavba momentálne jedného z najmohutnejších projektov v Bratislave nepoľavuje. Rozšírenie Eurovey od J&T Real Estate začína získavať formu a prvé objekty už získavajú nadzemné podlažia. Jedným z nich je aj mrakodrap Eurovea Tower, ktorý zásadne zmení panorámu slovenskej metropoly. V európskom kontexte však nepôjde ani zďaleka o mimoriadne vysokú vežu.

Čítať viac

Výstavba Eurovey postupuje, mrakodrap Eurovea Tower je už na úrovni terénu

23.12.2020 12:15:17 Adrian Gubčo

Stavebné práce na jednom z najvýznamnejších aktuálnych projektov v Bratislave, rozšírení polyfunkčného komplexu Eurovea, napredujú v mimoriadne rýchlom tempe. V niektorých častiach súboru sa už zhotovujú prvé nadzemné podlažia. Týka sa to aj budúcej dominanty projektu: mrakodrapu Eurovea Tower, ktorý začína rásť a čoskoro si vydobyje špeciálne postavenie v panoráme metropoly.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Guthaus je už v štádiu hrubej stavby, developer Corwin očakáva dokončenie do konca roka 2021.

Guthaus is topped out, developer Corwin expects it to be completed by end of 2021.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #housing #living #home #city #novemesto #racianska #guthaus #architecture #contemporaryarchitecture

@alleswirdgutarchitecture @corwin.sk
Dom športu sa zmenil na elegantnú súčasnú stavbu.

Hotel Dom športu became an elegant contemporary building.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #housing #living #home #office #work #city #architecture #contemporaryarchitecture #domsportu #reconstruction #novemesto

@fva_architekti
Nová podoba Námestia SNP a Kamenného námestia je známa, autorom architektúry je @atelier_loidl

New look of SNP sq and Kamenné sq is revealed. It will be designed by @atelier_loidl
Mesto teasuje budúcu podobu Námestia SNP a Kamenného námestia. Výsledky súťažného dialógu budú odhalené zajtra.

City of Bratislava is teasing the future look of SNP sq and Kamenné sq. Results of the competition dialogue will be revealed tomorrow.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #publicspace #urbanism #city #verejnypriestor #greenery #architecture #contemporaryarchitecture
Byty v ďalšej časti Bory Nový Dvor miznú rýchlo, čo je dôkazom vysokého dopytu po relatívne dostupnejších bytoch v Bratislave.

Homes in the new stage of Bory Nový Dvor development are disappearing quickly what proves that the demand in Bratislava regarding relatively affordable residences is relatively high.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #housing #living #home #bory #city

@penta_real_estate @sadovskyarchitects
The Mill je už v príprave, starý sklad na nároží Plynárenskej a Mlynských nív sa búra.

The Mill is in preparation. Old storage facility in its place is being demolished.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #office #work #city #architecture #contemporaryarchitecture
Pozrieť viac

YouTube