Author photoAdrian Gubčo 28.12.2018 17:30

Územné rozhodnutie pre Euroveu opäť vyvesené na úradnej tabuli

Chaotická situácia okolo povoľovania rozšírenia polyfunkčného súboru Eurovea sa naďalej zauzľuje. Potom, ako mestská časť Staré Mesto pozastavila doručovanie rozhodnutia o umiestnení stavby účastníkom konania, čím chcela zabrániť vstupu rozhodnutia do platnosti, bolo teraz rozhodnutie opätovne vyvesené na úradnej tabuli mestskej časti. Zdá sa, že proces vstupu rozhodnutia do platnosti sa tak obnovil.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Tento krok potvrdila aj samotná starostka mestskej časti Staré Mesto Zuzana Aufrichtová. Svoje predošlé konanie vysvetlila predčasnosťou kroku predchádzajúceho vedenia Starého Mesta, ktoré udelilo rozhodnutie ešte predtým, ako boli zo strany Stavebného úradu zosúladené rozdielne záväzné stanoviská (teda posúdenia súladu s Územným plánom) zo strany mestskej časti Ružinov a Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy.

Podľa starostky nie je možné rozhodnutie vydať pred týmto zosúladením, pričom Stavebný úrad v tomto smere nekonal. Namiesto toho prihliadol na stanovisko Magistrátu ako obstarávateľa Územného plánu, ktorý konštatoval, že Eurovea 2 je v súlade s ÚP, zároveň si nechal stanovisko zo strany Magistrátu potvrdiť. Na námietky Ružinova sa neprihliadalo. V dôsledku daného postupu starostka („vo verejnom záujme“) rozhodla o stiahnutí predčasne vydaného územného rozhodnutia z procesu doručovania.

Ako však upozornili právnici, ktorých oslovili napríklad Hospodárske noviny, pre takéto konanie nie je opora v zákone. To si vedenie mestskej časti po konzultácii so stavebníkom pravdepodobne uvedomilo tiež, a pripustilo, že mestská časť nie je orgánom, ktorý môže rozhodnúť o zákonnosti daného postupu. Územné rozhodnutie tak bolo opätovne vyvesené a odvolania posúdi Okresný úrad.

Daný krok privítal aj developer, spoločnosť J&T Real Estate, ktorý však oponuje názoru Starého Mesta na správnosť konania Stavebného úradu. „Správny úrad podľa nás konal správne vo veci záväzných stanovísk. V lete 2018 prerušil konanie a dal opätovne posúdiť súlad s Územným plánom územnoplánovaciemu orgánu, Hlavnému mestu SR Bratislave. Tento následne potvrdil svoje pôvodné záväzné stanovisko,“ vyjadril sa pre YIM.BA Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ J&T Real Estate.

Eurovea 2 tak má vydané územné rozhodnutie, ktoré je nateraz právoplatné, čo musí vo výsledku potvrdiť Okresný úrad. Medzičasom stavebník pravdepodobne pôjde do stavebného konania, aby získal posledné kľúčové povolenie v podobe stavebného povolenia. Ešte predtým sa na pozemku objavia prvé stavebné mechanizmy, keďže JTRE už má k dispozícii právoplatné povolenie pre čistenie environmentálnej záťaže.

 

Zdroj: J&T Real Estate

 

Celá situácia vypovedá o viacerých veciach. Prvou z nich je ješitnosť nového vedenia Starého Mesta, ktoré sa očividne nevie vyrovnať s faktom, že sa (právoplatne) rozhodlo o vydaní ÚR po voľbách, teda v období, počas ktorého si starostka pravdepodobne predstavuje, že by sa mali aktivity Stavebného úradu (aj keď ide o prenesený výkon štátnej správy) obmedziť. Druhou je zložitosť systému územného plánovania, v ktorom existuje priestor pre vznik podobne náročných situácií, čo nahráva špekulantom na všetkých stranách procesu.

Poslednou, ku ktorej sa však mnohí odmietajú otvorene priznať, je však iracionálny odpor k výstavbe, a to aj v lokalitách, ktoré sú pre zástavbu v danej forme vyslovene určené. Výsledkom je hľadanie spôsobov, ako čo najviac skomplikovať a blokovať stavebný rozvoj, čo sa v istých kruhoch považuje za prejav slušnosti.

Pre mesto je však daný postoj zhubný, čo sa veľmi konkrétne ukazuje už aj dnes, kedy verejnej diskusii dominujú pocity a dojmy jednotlivých skupín, namiesto predkladania riešení na základe faktov a dát s prihliadnutím na existujúce rozvojové trendy. Akákoľvek zmena smerom ku kvalitnejšiemu plánovaniu v budúcnosti musí spôsob nazerania na rozvoj mesta obrátiť. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube