Author photoAdrian Gubčo 27.12.2018 10:00

Ďalší zvrat v príprave projektu Eurovea II

Len nedávno bolo oznámené, že mestská časť Bratislava – Staré Mesto vydala rozhodnutie o umiestnení stavby (teda územné rozhodnutie) pre projekt Polyfunkčný súbor Eurovea 2, čo je zásadný krok v administratívnej príprave developmentu. O pár týždňov však tá istá mestská časť toto rozhodnutie stiahla z doručovania účastníkom konania, čím sa situácia komplikuje.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

odôvodnení sa uvádza, že mestská časť reaguje na zaslané pripomienky zásadného charakteru zo strany mestskej časti Ružinov, na základe ktorých považuje vydanie rozhodnutia za predčasné. Toto „opatrenie“ mestskej časti chce Staré Mesto, resp. jeho Stavebný úrad, podrobnejšie preskúmať a definitívne rozhodnúť až potom. Opatrenie s pripomienkami bolo doručené 10.12.2018, územné rozhodnutie bolo vydané 26.11.2018.

Štandardne platí, že po vydaní rozhodnutia sa na námietky doručené po termíne na to určenom (ešte počas konania) už neprihliada, bez ohľadu na ich závažnosť. Voči územnému rozhodnutiu sa dá samozrejme odvolať, ak sa odvoláva dotknutý orgán alebo účastník konania, podľa dostupnej dokumentácie a terminológie však nejde o odvolanie. V tom prípade je rozhodnutie Starého Mesta zvláštne.

Situácia skôr vyvoláva pocit, že ide o osobný zásah nového vedenia Starého Mesta do aktivít Stavebného úradu. Starostka mestskej časti Zuzana Aufrichtová kritizovala vydanie územného rozhodnutia jej predchodcom Radoslavom Števčíkom, ktoré prebehlo už po termíne komunálnych volieb. Toto konanie označila za neetické s ohľadom na význam investície, ktorou Eurovea II je.

Obvinenia starostky sú však nezmyselné. Nemožno zabúdať na to, že starosta je len štatutárom Stavebného úradu, vykonávajúcim prenesený výkon štátnej správy. Zásahy politikov do konania a rozhodovania úradu sú nežiaduce a zaváňaju populizmom.

Rovnakým nezmyslom je aj obvinenie z neetickosti konania bývalého starostu. Ten bol v čase vydania rozhodnutia stále štatutárom mestskej časti, ktorý je povinný vykonávať svoju funkciu. Neexistuje najmenší dôvod, aby zmena vedenia na úrovni samosprávy zasahovala do odborných a administratívnych procesov, ktoré majú svoje pravidlá, lehoty a vyžadujú si konanie zo strany verejnej správy.

Najbližší vývoj je v tejto chvíli otázny, nepochybne však nastane určité zdržanie v očakávanom termíne spustenia výstavby projektu. Kľúčová bude reakcia developera, spoločnosti J&T Real Estate, ktorá si môže počkať na nové rozhodnutie mestskej časti alebo sa odvolať na vyššiu inštanciu – v tomto prípade Okresný úrad.

Tak či onak, výstavbu to posúva rádovo o mesiace, predpokladám však, že výsledkom bude potvrdenie správnosti nedávno vydaného rozhodnutia. Ak sa tak stane, nebolo by prekvapením, keby developer žiadal o uhradenie ušlého zisku.

Celá táto nezmyselná situácia je výsledkom dlhodobej slabosti verejnej správy, ktorá nedokázala adekvátne reagovať na rozvoj lokality, kde sa Eurovea nachádza. Už vopred mali byť stanovené jasné kritériá rozvoja priestoru nového downtownu, kde by investori po splnení podmienok jednoducho a bez problémov dostali všetky potrebné povolenia. Keďže sa však nič také nestalo, do konaní vstupujú populisti so svojimi osobnými agendami.

Bolo by veľkou smolou, keby Eurovea II – napriek svojim chybám, ktorých nie je málo – prišla o to, čo je najväčším predmetom kritiky a zároveň jej definičným znakom, teda o výšku veže Eurovea Tower, ktorá bude 160 metrov, čím sa stane prvým slovenským mrakodrapom. Možno mať výhrady k jej architektúre a spôsobe jej obstarávania, ale samotná výška budovy problémom nie je.

Mesto Bratislava už dávno nepripomína centrálne časti blízkych európskych metropol s charakteristickou vyrovnanou výškou zástavby – namiesto toho slovenské hlavné mesto posledné storočie postupne smerovalo do výšky, s najväčšou energiou počas postsocialistickej transformácie, kedy sa Bratislava stáva významným ekonomickým aj politickým hráčom v stredoeurópskom regióne. Vyvrcholením tohto vývoja a nového sebavedomia mesta bude prvý bratislavský mrakodrap.

Aktuálne konanie mestskej časti pôsobí ako malicherný politický marketing, ktorý sa môže vedeniu kruto vypomstiť. Zároveň ide o dôkaz nezmyselnosti spojenia stavebných úradov s mestskými časťami či obcami a potvrdzuje správnosť zamýšaného presunu kompetencií späť na štát v rámci nového Stavebného zákona. Takýmto spôsobom sa môže odstrániť zásah populistov do rozvoja miest, ktorý môže byť (a aj je) zhubný.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube