Author photoAdrian Gubčo 29.07.2021 13:10

ESET pracuje na príprave nového sídla, onedlho zbúra starú nemocnicu

Spoločnosť ESET postupuje v príprave výstavby svojho nového sídla a inovačného kampusu na Patrónke. Po získaní areálu, kde pôvodne sídlila Nemocnica sv. Michala, a dlhšom hľadaní koncepčného architekta, sa pripravuje asanácia zdravotníckeho komplexu. Na konci je aj hľadanie slovenského projekčného partnera a onedlho sa spustí povoľovací proces veľkého developmentu.

Centrála Terminus Group v Chongqingu od BIG čiastočne pripomína budúcu centrálu ESETu v Bratislave. Zdroj: BIG

Centrála Terminus Group v Chongqingu od BIG čiastočne pripomína budúcu centrálu ESETu v Bratislave. Zdroj: BIG

ESET je medzinárodne významnou IT spoločnosťou s globálnou pôsobnosťou. Rozsah firmy podnietil jej vedenie k výstavbe nového, reprezentatívneho sídla, ktoré by bolo zároveň doplnené o inovačný a kreatívny areál s vedecko-výskumným centrom. Korporácia chce takto podporiť rozvoj vlastných inovácií, ale aj startupov, čerpajúcich z blízkosti akademických inštitúcií. Pre svoj kampus si vybrala areál bývalej Vojenskej nemocnice sv. Michala. Ten sa stal po vzniku novej nemocnice v centre Bratislavy prebytočným a určeným na predaj.

Firma považuje svoj projekt na Slovensku výnimočný (do veľkej miery oprávnene), preto sa rozhodla aj pre adekvátne veľkorysú architektonickú súťaž. V širokom výbere bolo najprv 270 ateliérov, neskôr sa výber zúžil na 30 a nakoniec na 10, s ktorými prebehli aj osobné stretnutia. Do finále nakoniec postúpila trojica kancelárií: BIG z Dánska, MVRDV z Holandska a WilkinsonEyre z Veľkej Británie. Po dlhšom procese výberu bol do projektu nakoniec zaangažovaný ateliér BIG – Bjarke Ingels Group, v súčasnosti jedno z najznámejších architektonických pracovísk sveta.

Dlhý výber sa má podľa ESETu odzrkadliť na kvalite projektu, pričom BIG predstihol svojich konkurentov. „Všetky ateliéry, ktoré sa zúčastnili súťaže, majú vysoké renomé a predstavili ideové návrhy, z ktorých každý priniesol do územia inú kvalitu,“ hovorí Peter Blažečka, Public Relations Manager slovenskej divízie ESETu. „Počas pracovných workshopov sme mali možnosť spoznať aj autorské tímy a spôsob ich uvažovania, čo tiež vstúpilo do nášho rozhodovania. Výber bol náročný, ale nakoniec nás najviac zaujal návrh štúdia BIG a s ich tímom sme si sadli aj po ľudskej stránke.“

BIG je podľa investora dostatočne veľkou a silnou firmou, ktorá dokáže adresovať všetky jej potreby a súčasné či budúce výzvy. „Do role koncepčného architekta sme hľadali partnera s medzinárodnými skúsenosťami a početnými referenciami v oblasti kampusov a inovačných centier, ale tiež v oblasti nových technológií a trendov,“ vysvetľuje P. Blažečka. „Dôležitá bola pre nás aj veľkosť štúdia a schopnosť pracovať s viacerými partnermi a špecialistami na rôzne oblasti, napríklad na kvalitu vnútorného prostredia, energetickú efektívnosť či biofilický dizajn.“

Dôležitý bude aj slovenský partner, keďže BIG bude mať rolu koncepčného architekta – teda nastaví základné parametre a zásady, konkrétnu projektovú dokumentáciu s prihliadnutím na lokálne pomery či normy však už dotvorí domáci tím. Meno zvoleného ateliéru zverejnené nebolo, hoci je výber už vo finálnej fáze. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií by malo ísť o mladú, no čoraz úspešnejšiu kanceláriu, ktorá pravidelne víťazí v súťažiach a má na konte spoluprácu so svetovými architektmi.

Architektov bude čakať náročná práca na projektovaní nového kampusu, ktorý získava finálnu podobu – čo je aj dôvod, prečo ESET ešte nechce prezentovať definitívne vizualizácie kampusu. „Vizualizácie plánujeme prezentovať verejnosti až v čase, keď budú všetky zásadné otázky týkajúce sa projektu preverené a prediskutované aj s dotknutými inštitúciami a úradmi,“ objasňuje PR Manager. Podľa podkladov, ktoré má YIM.BA k dispozícii, však bratislavský kampus výrazne pripomína projekty centrály spoločnosti Terminus Group v Chongqingu v Číne alebo kancelárskej časti Toyota Woven City v blízkosti hory Fuji v Japonsku.

 

V dohľadnej dobe by sa mohla rozbehnúť asanácia bývalej Nemocnice sv. Michala. Zdroj: ESET

 

Okrem tvorby finálneho architektonického návrhu, na čom spolupracujú aj experti z pridružených oblastí, sa začína pracovať aj na povoľovaní. Prvým krokom bude odstránenie existujúcich budov, ktoré nie sú v súlade s novým návrhom. „Na pozemku budúceho projektu už boli ukončené práce súvisiace s likvidáciou nebezpečných odpadov. Aktuálne pracujeme na príprave pozemku pre výstavbu, vrátane získavania všetkých potrebných povolení,“ popisuje Peter Blažečka. K týmto povoleniam patrí aj asanačné povolenie.

Zámer asanácie nemocnice je aktuálne v posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), pričom ESET už má k dispozícii všetky pripomienky a čaká na rozhodnutie Ministerstva životného prostredia. Medzi pripomienkami sa nevyskytli závažné výhrady, ktoré by mali brániť vzniku budúceho kampusu. Okrem bežnej sady pripomienok zo strany Združenia domových samospráv sa od investora očakáva najmä zodpovedné vysporiadanie sa s niekoľkými umeleckými dielami, ktoré sa tu nachádzajú.

ESET pôvodne očakával, že kľúčové povolenia získa už v priebehu budúceho roka a v roku 2023 bude schopný zakontrahovať generálneho zhotoviteľa a posunúť sa k výstavbe prvej časti kampusu. V tejto chvíli je to ešte otázne. Plánovaný harmonogram bol zverejnený ešte pred pandémiou koronavírusu COVID-19, ktorý očividne ovplyvnil súťaž a možno aj ďalšie procesy. Dokončenie výstavby prvej etapy v roku 2026 je tak ešte vysoko otázne.

O čosi dlhšie tak bude bratislavská a slovenská verejnosť čakať aj na benefity, ktoré by mohol vznik kampusu ESETu priniesť. Nemalo by ísť totiž len o bežnú firemnú centrálu, ale o niečo, čo napomôže rozvoju vzdelávania, talentu, inovácií a ekonomiky, ako aj dotvorí verejný priestor a lokalitu na Patrónke.

Takto to vidí aj firma samotná. „Z pohľadu budúcich funkcií kampusu považujeme za dôležitý najmä rozmer podpory vedy a výskumu. V súčasnosti preto prebiehajú viaceré strategické rokovania so zástupcami akademickej a vedeckej obce, s cieľom docieliť hlbšiu integráciu kampusu do vedecko-technologického klastra, ktorý v Bratislave plánujú špičkové vedecké a vzdelávacie inštitúcie,“ objasňuje víziu Peter Blažečka. V susedstve rozvíja určité plány napríklad Slovenská akadémia vied.

Zmeny by mali pocítiť aj návštevníci. „Okrem širokej škály užitočných služieb a prevádzok, ponúkne kvalitné verejné priestory a tiež rezidenčnú funkciu. Dôležitou súčasťou kampusu bude športová infraštruktúra a auditórium,“ vypočítava hovorca ESETu. „V rámci lokality chceme vytvoriť podmienky pre širšie využívanie verejnej dopravy a hľadáme aj možnosti rozvoja vlakovej dopravy. Projekt bude prepojený s obľúbenou prírodnou lokalitou Železnej studničky, s možnosťou využívať viaceré zdieľané služby širokou verejnosťou, vrátane parkovania,“ dodáva.

Definitívna podoba komplexu, funkcie a ich zastúpenie však vyplynú až z rokovaní s úradmi a dotknutými inštitúciami.

 

Pôvodne plánovaný harmonogram realizácie projektu sa možno upraví, kampus by však mal byť realitou ešte v tomto desaťročí. Zdroj: ESET

 

Nová centrála ESETu je jedným z najočakávanejších aj najvýznamnejších projektov v Bratislave. Nejde o typický kancelársky komplex. Centrály globálnych firiem sú dôležitou známkou prestíže miest a viažu na seba množstvo dodatočných efektov: v meste žijú najšpičkovejší pracovníci spoločností, koncentruje sa tu najviac talentu a inšpirácie, zvyšujú sa príjmy z daní, rozvíja sa podporná a súvisiaca infraštruktúra a pravidelne do mesta cestujú pracovníci z iných miest a krajín. Mnohé z ekonomicky najúspešnejších miest sú tie, ktoré dokážu sústrediť najväčší počet firemných centrál.

K tomu sa pridáva aj inovačný efekt, ktorý je súčasťou plánov ESETu. V Mlynskej doline sa skutočne sústredí významný potenciál, keďže sa tu nachádza niekoľko fakúlt univerzít a výskumných areálov. V blízkosti žijú tisíce študentov a pracujú tu tisíce odborníkov v mnohých oblastiach. Snaha o využitie blízkosti k bohatým ľudským zdrojom ja prirodzená a môže dať základ vzniku nových firiem, ktoré môžu jedného dňa dosiahnuť medzinárodný význam.

Ide o jeden z mála developmentov, ktoré môžu mať nielen lokálny, ale aj nadnárodný význam. Bratislava sa ním posunie, a to vďaka funkciám, efektom, a v neposlednom rade aj architektúre. Mesto získa ďalšiu realizáciu, za ktorou stojí skutočná svetová špička, kým na miestnej úrovni sa zlepší vstup do dôležitej rekreačnej lokality. Slovenská metropola sa tak opäť môže stať o čosi viac vyspelejšou a veľkomestskejšou.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube