YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 05.09.2018 16:00

J&T Real Estate približuje podobu električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici

Developer J&T Real Estate dnes na tlačovej konferencii predstavil konkrétnejšiu podobu plánovanej električkovej trate, ktorá spojí nábrežné projekty v rámci vízie Eurovea City s električkovými radiálami v Petržalke či Ružinove. Projekt má podporu Hlavného mesta SR Bratislava.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Developer oproti prvým návrhom, ktoré predstavil pred rokom, spodrobnil štúdiu vedenia električkovej trate a na základe požiadavky Hlavného mesta preveril aj alternatívne vedenie trás. Preverované boli štyri vedenia trate:

 • Alternatíva A predstavuje vedenie trate cez Pribinovu a Košickú ulicu
 • Alternatíva B ráta s odklonom trate z Pribinovej cez Olejkársku a Landererovu na Košickú
 • Alternatíva C by viedla v zmysle Územného generelu dopravy po Dunajskej ulici a Mlynských nivách
 • Alternatíva D, ktorá bola nakoniec z dôvodu nevýhodnosti vyradená, by viedla po Dostojevského rade a Karadžičovej ulici

Jednotlivé alternatívy boli posudzované podľa technickej realizovateľnosti, prepravno-prevádzkovej efektivity a investičnej náročnosti. Analýza uznala za najvhodnejšiu alternatívu A.

Podľa autorov porovnávacej štúdie, táto alternatíva sa ukázala ako najvhodnejšia vďaka najefektívnejšej obsluhe územia, najväčšej miere segregácie, možnosti zdieľania zastávok s inými typmi MHD, najvhodnejšie rozvíja prepravné vzťahy v smeroch Karlova Ves – Ružinov či Petržalka – Ružinov. Okrem toho, táto trať poskytuje podľa spracovateľov najlepšie možnosti pre ďalší rozvoj električkovej siete, predovšetkým v podobe budovania výhľadovej Vrakunsko-Biskupickej radiály, ktorú autori taktiež čiastočne preverovali, pričom navrhli spojenie s uvažovanými P+R parkoviskami v blízkosti budúcej rýchlostnej cesty R7.

Nová trať by tak prechádzala zo Šafárikovho námestia, cez Pribinovu, medzi Pribinovou a Mlynskými nivami po východnom okraji Košickej ulice, v ďalšom úseku by bola vedená v stredovom páse. Ďalej by bola veden po východnom okraji Miletičovej, kde by sa v blízkosti zastávky Saleziáni spojila s Ružinovskou radiálou. Zriadených by malo byť šesť zastávok (SND, Eurovea, Prístavná, Košická – Stanica Nivy, Dulovo námestie, Trhovisko), celková dĺžka spojenia medzi Petržalkou a Ružinovom by mala byť približne 10-15 minút. Developer odhadol realizáciu na 4-7 rokov a investičné náklady vo výške 30 miliónov eur, pričom deklaroval vôľu „významne sa podieľať“ na financovaní.

 

 

Developer sa snažil počas konferencie vyvrátiť niektoré mýty, ktoré ohľadne projektu kolovali. K prvému z nich patrí zásah do budovy Umeleckej besedy (Umelky), ktorá by musela byť podľa niektorých asanovaná, aby bolo možné električku realizovať. To developer odmietol. „Umelecká beseda je hodnotný prvok historickej zástavby, na ktorého zachovaní nám vždy záležalo a nikdy sme neuvažovali na jeho asanácii. Riešili sme preto s projektantmi, ako zrealizovať odbočenie električky zo Starého mosta na Pribinovu. Aj keď je to finančne a technicky náročné, našli sme riešenie trasy poza Umelku a majiteľom Umeleckej besedy sme dali prísľub, že projekt žiadnym spôsobom neobmedzí funkčnosť objektu,“ hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ J&T Real Estate. Ďalšou obavou je zásah do trhoviska Miletičova, kde J&T Real Estate taktiež absolútne odmietlo, že by chcelo trhovisko akýmkoľvek spôsobom rušiť alebo prestavať.

Na stole je tak ucelená vízia budovania novej električkovej trate, ktorá sa môže v relatívne dohľadnej dobe stať realitou. Developer chce pred jej schválením projekt podrobiť diskusii a preto spustil špecializovaný web, túto snahu slovne podporil aj primátor mesta, ktorý prisľúbil rozvoj verejnej debaty, pričom do procesu majú byť zapojení okrem expertov a poslancov aj obyvatelia. Presné detaily tejto participácie zatiaľ nie sú známe.

Každopádne, prípadná realizácia danej trate by bola veľmi pozitívnou správou pre nové centrum Bratislavy, ako aj Bratislavu ako takú. Ako to deklaruje sám developer, celá zóna môže v priebehu dňa pritiahnuť až 100-tisíc návštevníkov. Také množstvo nemôže byť závislé len od individuálnej automobilovej dopravy a nekoľajovej verejnej dopravy, ktorej možnosti sú obmedzené.

Hoci sa rozhodne dá debatovať o konkrétnych aspektoch návrhu – preverovaná napríklad nebola možnosť zdvojkoľajnenia Vajanského nábrežia, otázky vyvoláva aj radiála vedúca po Prístavnej ulici – samotná myšlienka je správna a mala by byť ďalej rozvíjaná.

Zároveň však platí, že fakt, že električkovú trať, teda súčasť nosného systému verejnej dopravy, navrhuje súkromný investor, je ukážkou zlyhania dopravného plánovania na úrovni Hlavného mesta. To v skutočnosti vôbec nemá predstavu o spôsoboch riešenia dopravy v území a jediný relevantný existujúci materiál – Územný generel dopravy – stanovuje také spôsoby budovania električkovej siete v novom centre mesta, ktorými sa mesto zatiaľ vôbec nezaoberá. Že v lokalite vznikne výrazná koncentrácia bytov, kancelárii či obchodov, sa vie už roky, preto neexistuje jediná výhovorka, prečo materiály vo väčšej podrobnosti neboli zatiaľ vypracované.

Mesto tak opäť len dobieha vývoj a zostáva konštatovať, že nebyť súkromných investorov, ktorí sú nútení riešiť problémy mesta za neho, Bratislava by bola v oveľa horšej situácii. Nemožno sa zároveň čudovať, že sa to odráža aj na daných riešeniach – kde je oveľa viac zreteľný aj profit pre súkromný subjekt, ako keby bolo všetko v rukách verejného sektora.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Zdroj: J&T Real Estate
 • Trať vytvorí nový okruh v centrálnej časti Bratislavy, čo zlepší operabilitu bratislavskej električkovej siete. Zdroj: J&T Real Estate
 • Trať má potenciál spojiť časti Bratislavy s výraznou koncentráciou obyvateľstva. Zdroj: J&T Real Estate
 • Potenciál rozšírenia predstavuje najmä trať do Podunajských Biskupíc či Vrakune. Zdroj: J&T Real Estate
 • Odhadované nárasty návštevnosti lokality. Zdroj: J&T Real Estate
 • Zdroj: J&T Real Estate
 • Zdroj: J&T Real Estate
 • Zdroj: J&T Real Estate
 • Zdroj: J&T Real Estate

Súvisiace články

Nekonečný príbeh pokračuje. Ministerstvo kultúry poukazuje na škodlivosť električky pred SND

28.11.2022 15:33:28 Adrian Gubčo

Jedným z najdôležitejších, ale aj najkontroverznejších dopravných projektov v Bratislave je napojenie nového centra mesta na električkovú sieť. Hlavné mesto navrhuje vedenie trate po Pribinovej a Košickej ulici, Ministerstvo kultúry a Slovenské národné divadlo (SND) je však proti. Prechádzajúce električky budú údajne rušiť predstavenia a narúšať verejný priestor Námestia M.R. Štefánika.

Čítať viac

Boj o električkovú trať pred SND pokračuje, aktivisti navrhujú alternatívnu trasu

19.07.2022 13:14:58 Adrian Gubčo

Hlavné mesto v posledných týždňoch oficiálne spustilo povoľovací proces k projektu novej električkovej trate na Pribinovej ulici. Ide o kontroverzný plán – zámer má mnohých odporcov, predovšetkým zo strany časti kultúrnej obce. A práve Ministerstvo kultúry potvrdilo svoj odmietavý postoj a spoločne s aktivistami navrhuje alternatívne vedenie trate.

Čítať viac

Električka v downtowne je opäť o čosi bližšie, projekt vstúpil do povoľovania

06.07.2022 12:50:44 Adrian Gubčo

Bratislava napreduje v procese prípravy električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici. Po zanesení projektu do Územného plánu a dohode o spolupráci s developerom J&T Real Estate pristúpila k spusteniu povoľovacieho procesu. Zámer sa dostal do posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a je otvorený pripomienkam verejnosti.

Čítať viac

Bratislava bude na príprave trate pred SND spolupracovať s JTRE

08.06.2022 16:31:06 RED

Bratislava sa pri plánovanej električkovej trati, ktorá má viesť aj pred novou budovou SND na Pribinovej ulici, spojí s developerom J&T Real Estate (JTRE). Ten má v priľahlom okolí rozpracovaných viacero investičných projektov. Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo podpísal v uplynulých dňoch so spoločnosťou memorandum o spolupráci.

Čítať viac

Hlavné mesto napreduje v príprave električky pred SND

13.01.2022 17:47:37 Adrian Gubčo

Bratislava pomaly napreduje v príprave vzniku novej električkovej trate, ktorá prepojí centrum mesta s Ružinovom cez Pribinovu a Košickú ulicu. Hoci je trať už zanesená do Územného plánu, časť verejnosti a lokálnych aktérov má aj naďalej výhrady k vedeniu popred novú budovu SND. Mesto preto vyberá dodávateľa, ktorý uskutoční meranie hluku a vibrácií priestorov SND na základe simulácií prechodu električky.

Čítať viac

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Experti potvrdzujú, že električka pred SND jeho prevádzku nenaruší

04.03.2021 14:28:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto už má k dispozícii stanovisko odborníkov k zámeru výstavby električkovej trate na Pribinovej ulici v priestore pred novou budovou Slovenského národného divadla. Podľa medzinárodnej skupiny expertov, ktorá hodnotila možnosti technického riešenia trate, je možné túto stavbu postaviť a prevádzkovať tak, aby nemala negatívne dopady na okolie.

Čítať viac

Odpor aktivistov voči električke pred SND sa stupňuje

26.01.2021 12:04:04 Adrian Gubčo

Príbeh novej električkovej trate v lokalite Pribinovej ulice píše ďalšiu kapitolu. Po poslednom kroku mesta, ktoré trať, spájajúcu Petržalku s Ružinovom cez Pribinovu a Košickú vložilo do pripravovaných Zmien a doplnkov Územného plánu 07, urobili ďalší ťah aj odporcovia zámeru. Aktivisti, medzi ktorými je viacero známych odborníkov, predstavili argumenty proti trati aj alternatívu jej vedenia.

Čítať viac

Eurovea II rastie, jej obsluha ostáva otázna

18.11.2020 11:35:26 Adrian Gubčo

S postupom prác na výstavbe Eurovea II je čoraz zrejmejší enormný rozsah tohto projektu. Spoločne s ostatnými pripravovanými zámermi v oblasti, známymi ako Eurovea City, tak vznikne mimoriadne aktívne srdce nového centra Bratislavy. Napriek tomu sa neustále vedú diskusie o umiestnení električkovej trate, pričom kameňom úrazu je striedmo využívaný priestor pred SND.

Čítať viac

Mesto navrhlo kompromis pri električke pred SND

06.11.2020 17:35:38 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR navrhla kompromisné riešenie situácie električkovej trate po Pribinovej. Trať by mala podľa nového variantu viesť aj slučkou okolo novej budovy Slovenského divadla. K tomuto kroku mesto donútil odpor predovšetkým zo strany Ministerstva kultúry, to však nepodporilo ani kompromisný návrh.

Čítať viac

Ako sa bude rozvíjať električková sieť v Bratislave?

20.10.2020 12:15:10 Adrian Gubčo

V metropole sa aktuálne dokončuje veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály či rekonštruuje úsek trate na Americkom námestí. V príprave sú aj modernizácie ďalších radiál a opravy iných úsekov. Aká je ale situácia s výstavbou úplne novej infraštruktúry a rozšírením električkových tratí do nových lokalít? Pozrime si prehľad aktuálneho stavu známych alebo uvažovaných projektov.

Čítať viac

J&T Real Estate vyjadrilo podporu električke po Pribinovej

14.07.2020 10:12:00 Adrian Gubčo

Budúcnosť vedenia električkovej siete cez nové centrum Bratislavy je dnes asi najhorúcejšou rozvojovou témou v meste. Hlavné mesto, vedomé si mimoriadnych dopravných problémov, ktoré vyvolá masívny development v oblasti, sa po analýze rozhodlo pre vybudovanie trate po Pribinovej a Košickej, s čím nesúhlasia viacerí aktivisti a časť kultúrnej obce. S obhajobou zámeru teraz vystúpila spoločnosť JTRE, ktorá myšlienku vybudovať trať navrhla ako prvá.

Čítať viac

Trať v downtowne je ohrozená, mestu hrozí dopravný kolaps

02.07.2020 15:47:00 Adrian Gubčo

Na začiatku minulého týždňa sa konalo ďalšie zo stretnutí k zámeru výstavby novej električkovej trate cez Pribinovu a Košickú ulicu, ktorá by obslúžila významnú časť rastúceho bratislavského downtownu. Proti projektu sa postavila časť kultúrnej obce, diskusie však ku žiadnemu kompromisu neprišli. Navyše, postoj Ministerstva kultúry vedie debatu do slepej uličky, čo by znamenalo totálny dopravný kolaps centrálnej Bratislavy.

Čítať viac

Prvá trať v downtowne je o niečo bližšie k realite, ďalší rozvoj siete je otázny

22.04.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Mimoriadne potrebná investícia v podobe električkovej trate, ktorá by obsluhovala nové centrum mesta a spájala zónu Eurovea City s Ružinovom a Petržalkou, by sa mohla čoskoro stať reánejšou – mesto totiž bude žiadať o zmenu Územného plánu, aby ju bolo možné postaviť. Ako budú vyzerať ďalšie potrebné prepojenia, však zatiaľ známe nie je.

Čítať viac

Osobnosti vyzývajú proti električke pred SND, pomáhajú si manipulatívnymi vizualizáciami

12.12.2019 11:45:00 Adrian Gubčo

Mesiac po predstavení rozhodnutia Hlavného mesta o trasovaní prvej z električkových tratí cez nové centrum mesta sa objavuje iniciatíva skupiny osobností z kultúrneho prostredia, ktorá žiada vylúčenie trate spred Slovenského národného divadla. Iniciátori vyzývajú na konštruktívnu diskusiu, pri argumentácii však prehliadajú dáta a využívajú manipulatívne vizualizácie.

Čítať viac

Nová električková trať povedie po Pribinovej

29.10.2019 17:32:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Bratislava - hlavné mesto SR už pozná odpoveď, ako bude v budúcnosti viesť električková trať cez nové centrum metropoly. Na základe porovnania viacerých variantných riešení sa ako najlepšie ukazuje vedenie trate po Pribinovej ulici, popred Slovenské národné divadlo.

Čítať viac

Hlavné mesto vyhodnocuje električkovú trať cez Eurovea City

03.07.2019 13:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy potvrdzuje svoj záujem na čo najskoršej výstavbe električkovej trate, ktorú navrhol developer J&T Real Estate vybudovať v rámci zóny Eurovea City, vrátane jej prepojenia na ružinovskú radiálu. V preverovaní sú aktuálne dve varianty vedenia trate.

Čítať viac

Prezentácia električkového okruhu po Pribinovej a Košickej ulici

12.09.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Pred týždňom spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) odprezentovala prepracovaný koncept električkového okruhu, ktorý by mal prepojiť petržalskú električkovú radiálu s ružinovskou vedením cez vznikajúce nové centrum mesta. Po prvotných informáciách prinášam aj detaily z prezentácie.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube