Author photoAdrian Gubčo 05.09.2018 16:00

J&T Real Estate približuje podobu električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici

Developer J&T Real Estate dnes na tlačovej konferencii predstavil konkrétnejšiu podobu plánovanej električkovej trate, ktorá spojí nábrežné projekty v rámci vízie Eurovea City s električkovými radiálami v Petržalke či Ružinove. Projekt má podporu Hlavného mesta SR Bratislava.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Developer oproti prvým návrhom, ktoré predstavil pred rokom, spodrobnil štúdiu vedenia električkovej trate a na základe požiadavky Hlavného mesta preveril aj alternatívne vedenie trás. Preverované boli štyri vedenia trate:

 • Alternatíva A predstavuje vedenie trate cez Pribinovu a Košickú ulicu
 • Alternatíva B ráta s odklonom trate z Pribinovej cez Olejkársku a Landererovu na Košickú
 • Alternatíva C by viedla v zmysle Územného generelu dopravy po Dunajskej ulici a Mlynských nivách
 • Alternatíva D, ktorá bola nakoniec z dôvodu nevýhodnosti vyradená, by viedla po Dostojevského rade a Karadžičovej ulici

Jednotlivé alternatívy boli posudzované podľa technickej realizovateľnosti, prepravno-prevádzkovej efektivity a investičnej náročnosti. Analýza uznala za najvhodnejšiu alternatívu A.

Podľa autorov porovnávacej štúdie, táto alternatíva sa ukázala ako najvhodnejšia vďaka najefektívnejšej obsluhe územia, najväčšej miere segregácie, možnosti zdieľania zastávok s inými typmi MHD, najvhodnejšie rozvíja prepravné vzťahy v smeroch Karlova Ves – Ružinov či Petržalka – Ružinov. Okrem toho, táto trať poskytuje podľa spracovateľov najlepšie možnosti pre ďalší rozvoj električkovej siete, predovšetkým v podobe budovania výhľadovej Vrakunsko-Biskupickej radiály, ktorú autori taktiež čiastočne preverovali, pričom navrhli spojenie s uvažovanými P+R parkoviskami v blízkosti budúcej rýchlostnej cesty R7.

Nová trať by tak prechádzala zo Šafárikovho námestia, cez Pribinovu, medzi Pribinovou a Mlynskými nivami po východnom okraji Košickej ulice, v ďalšom úseku by bola vedená v stredovom páse. Ďalej by bola veden po východnom okraji Miletičovej, kde by sa v blízkosti zastávky Saleziáni spojila s Ružinovskou radiálou. Zriadených by malo byť šesť zastávok (SND, Eurovea, Prístavná, Košická – Stanica Nivy, Dulovo námestie, Trhovisko), celková dĺžka spojenia medzi Petržalkou a Ružinovom by mala byť približne 10-15 minút. Developer odhadol realizáciu na 4-7 rokov a investičné náklady vo výške 30 miliónov eur, pričom deklaroval vôľu „významne sa podieľať“ na financovaní.

 

 

Developer sa snažil počas konferencie vyvrátiť niektoré mýty, ktoré ohľadne projektu kolovali. K prvému z nich patrí zásah do budovy Umeleckej besedy (Umelky), ktorá by musela byť podľa niektorých asanovaná, aby bolo možné električku realizovať. To developer odmietol. „Umelecká beseda je hodnotný prvok historickej zástavby, na ktorého zachovaní nám vždy záležalo a nikdy sme neuvažovali na jeho asanácii. Riešili sme preto s projektantmi, ako zrealizovať odbočenie električky zo Starého mosta na Pribinovu. Aj keď je to finančne a technicky náročné, našli sme riešenie trasy poza Umelku a majiteľom Umeleckej besedy sme dali prísľub, že projekt žiadnym spôsobom neobmedzí funkčnosť objektu,“ hovorí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ J&T Real Estate. Ďalšou obavou je zásah do trhoviska Miletičova, kde J&T Real Estate taktiež absolútne odmietlo, že by chcelo trhovisko akýmkoľvek spôsobom rušiť alebo prestavať.

Na stole je tak ucelená vízia budovania novej električkovej trate, ktorá sa môže v relatívne dohľadnej dobe stať realitou. Developer chce pred jej schválením projekt podrobiť diskusii a preto spustil špecializovaný web, túto snahu slovne podporil aj primátor mesta, ktorý prisľúbil rozvoj verejnej debaty, pričom do procesu majú byť zapojení okrem expertov a poslancov aj obyvatelia. Presné detaily tejto participácie zatiaľ nie sú známe.

Každopádne, prípadná realizácia danej trate by bola veľmi pozitívnou správou pre nové centrum Bratislavy, ako aj Bratislavu ako takú. Ako to deklaruje sám developer, celá zóna môže v priebehu dňa pritiahnuť až 100-tisíc návštevníkov. Také množstvo nemôže byť závislé len od individuálnej automobilovej dopravy a nekoľajovej verejnej dopravy, ktorej možnosti sú obmedzené.

Hoci sa rozhodne dá debatovať o konkrétnych aspektoch návrhu – preverovaná napríklad nebola možnosť zdvojkoľajnenia Vajanského nábrežia, otázky vyvoláva aj radiála vedúca po Prístavnej ulici – samotná myšlienka je správna a mala by byť ďalej rozvíjaná.

Zároveň však platí, že fakt, že električkovú trať, teda súčasť nosného systému verejnej dopravy, navrhuje súkromný investor, je ukážkou zlyhania dopravného plánovania na úrovni Hlavného mesta. To v skutočnosti vôbec nemá predstavu o spôsoboch riešenia dopravy v území a jediný relevantný existujúci materiál – Územný generel dopravy – stanovuje také spôsoby budovania električkovej siete v novom centre mesta, ktorými sa mesto zatiaľ vôbec nezaoberá. Že v lokalite vznikne výrazná koncentrácia bytov, kancelárii či obchodov, sa vie už roky, preto neexistuje jediná výhovorka, prečo materiály vo väčšej podrobnosti neboli zatiaľ vypracované.

Mesto tak opäť len dobieha vývoj a zostáva konštatovať, že nebyť súkromných investorov, ktorí sú nútení riešiť problémy mesta za neho, Bratislava by bola v oveľa horšej situácii. Nemožno sa zároveň čudovať, že sa to odráža aj na daných riešeniach – kde je oveľa viac zreteľný aj profit pre súkromný subjekt, ako keby bolo všetko v rukách verejného sektora.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Zdroj: J&T Real Estate
 • Trať vytvorí nový okruh v centrálnej časti Bratislavy, čo zlepší operabilitu bratislavskej električkovej siete. Zdroj: J&T Real Estate
 • Trať má potenciál spojiť časti Bratislavy s výraznou koncentráciou obyvateľstva. Zdroj: J&T Real Estate
 • Potenciál rozšírenia predstavuje najmä trať do Podunajských Biskupíc či Vrakune. Zdroj: J&T Real Estate
 • Odhadované nárasty návštevnosti lokality. Zdroj: J&T Real Estate
 • Zdroj: J&T Real Estate
 • Zdroj: J&T Real Estate
 • Zdroj: J&T Real Estate
 • Zdroj: J&T Real Estate

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube