YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 03.07.2019 13:00

Hlavné mesto vyhodnocuje električkovú trať cez Eurovea City

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy potvrdzuje svoj záujem na čo najskoršej výstavbe električkovej trate, ktorú navrhol developer J&T Real Estate vybudovať v rámci zóny Eurovea City, vrátane jej prepojenia na ružinovskú radiálu. V preverovaní sú aktuálne dve varianty vedenia trate.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Ako Hlavné mesto pripomína, je si vedomé, že rozvoj nového centra mesta v štvrti Nivy musí byť doprevádzaný zlepšením kvality verejnej dopravy. Očakáva sa, že denne sa do oblasti dopraví približne 50-tisíc ľudí, čo by viedlo k dopravnému kolapsu, ak by obsluha bola zabezpečovaná predovšetkým individuálnou automobilovou dopravou. Preto vidí perspektívu v realizácii električkovej trate s napojením na Košickú ulicu, s teoretickou odbočkou do Podunajských Biskupíc.

Bratislava tak podporuje realizáciu električkového okruhu, ktorý developer prezentuje už pomerne dlhú dobu a od leta minulého roka aj s konkrétnymi vizualizáciami a zákresmi. Tento okruh by prepájal Šafárikovo námestie, Eurovea City, autobusovú stanicu a trhovisko Miletičova s existujúcimi traťami od Trnavského mýta cez Staré mesto. Otázkou však ostáva riešenie prvého úseku pri Eurovei.

V tomto smere je posudzovaná alternatíva vedenia trate po Pribinovej ulici, ako to navrhuje JTRE, alebo poza Slovenské národné divadlo po Landererovej ulici. Mesto pripomína, že do úvahy musí brať dopravné a urbanistické kritériá, najmä vedenie trate po mestskom bulvári a riešenie verejného priestoru v okolí SND. Zároveň je nutné hľadať také riešenie, ktoré čo najmenej skomplikuje situáciu na existujúcich cestách či križovatkách.

Mesto upozorňuje, že je kľúčovým aktérom v otázke rozvoja dopravnej infraštruktúry a reprezentuje verejný záujem. Jeho cieľom je také riešenie, ktoré bude správne po odbornej stránke, zároveň však bude preň hľadať spoločenskú zhodu. Nová trať ale musí byť vybudovaná v čo najkratšom možnom čase, preto sa okamžite po výbere vhodného variantu začne s posudzovaním a povoľovaním konkrétnej dokumentácie.

 

Navrhovaný električkový okruh. Zdroj: J&T Real Estate

 

Tlačová správa Hlavného mesta veľmi diplomaticky zamlčiava, ktorým smerom sa uberá preferencia vedenia trate, hoci opakované pripomínanie významu verejného priestoru v okolí SND a jeho prevádzky by mohlo nasvedčovať, že sa nakláňa k variantu po Landererovej ulici.

Jeho výhodou je blízkosť k ďalším developmentom, najmä ku Sky Parku, problematické je však zníženie kapacity dopravne dôležitej Landererovej, komplikované riešenie križovatky s Košickou a zhoršenie dostupnosti atraktívnych cieľov v podobe nákupného centra v Eurovei a pripravovaných kancelárskych komplexov.

Na druhej strane, vedenie po Pribinovej prináša priamejšie vedenie trate, blízkosť k oveľa silnejším bodom dochádzky, menej komplikované riešenie križovatiek a lepšie zakomponovanie do ulice. Nevýhodou – aspoň na prvý pohľad – je prerušenie kontinuálneho priestoru Námestia M.R. Štefánika, toto však považujem viac za vec dizajnu verejného priestoru ako za reálny problém. Čo sa týka údajného hluku, pri moderných technológiách výstavby tratí je vplyv premávky električiek minimálny.

Developer samozrejme preferuje verziu po Pribinovej a v tomto smere si nechal vypracovať štúdiu, ktorá porovnala výhodnosť jednotlivých variantov a určila, že takáto forma električkovej trate by bola najlepšia. Prirodzene však nešlo o celkom nezávislý vstup, preto je jeho podrobenie kritickej analýze správne. Na druhej strane, zhotovitelia štúdie budú vysoko pravdepodobne aj projektantami novej trate, keďže na Slovensku je okruh expertov na podobný typ stavieb pomerne úzky. Nemožno teda nad touto analýzou ani mávnuť rukou.

 

 

Ak chce Hlavné mesto naozaj začať s výstavbou trate v čo najkratšom možnom čase (čo je pri dynamike výstavby v oblasti viac ako potrebné), bude si musieť čo najskôr vybrať. Vedenie trate po Landererovej ulici by však znamenalo neskoršiu výstavbu, keďže by bolo potrebné nanovo vypracovávať projektovú dokumentáciu. K trati po Pribinovej ulici je podľa neoverených informácií už takmer hotová dokumentácia pre územné rozhodnutie.

Hlavné mesto aktuálne predpokladá, že definitívnu odpoveď, kadiaľ povedie električková trať, bude poznať v priebehu jesene tohto roka. 

Ostáva veriť, že odborné argumenty naozaj zavážia a zvolí sa taká verzia, ktorá zabezpečí čo najlepšiu obsluhu územia, a to už v blízkej budúcnosti. Zanedbanie problematiky rozvoja verejnej dopravy v downtowne je obrovskou chybou minulosti, ktorú treba teraz prácne a s oneskorením naprávať. Kľúčovým vinníkom je Hlavné mesto a jeho minulé vedenia, ktoré už pred vyše desaťročím vedeli, že zóna prejde masívnou transformáciou, napriek tomu sa nič nespravilo.

Súčasné vedenie si snáď je vedomé, že aktuálna situácia je neudržateľná a okrem vetvy po Košickej budú potrebné aj ďalšie trate. V tohtoročnom rozpočte boli vyčlenené prostriedky pre štúdiu novej radiály do Podunajských Biskupíc, hoci problematický je úsek medzi historickým centrom mesta a Košickou ulicou. V zmysle Územného generelu dopravy sa navrhuje trať po Dunajskej a Mlynských nivách (a Grösslingovej – ide však len o návrh z generelu) a v tomto zmysle už údajne existujú prvé odhady nákladov. Viac detailov známych nie je.

Len efektívna obsluha kapacitnou verejnou dopravou môže urobiť z downtownu skutočne kvalitnú a modernú časť mesta, ktorá poskytne vhodné prostredie pre život, prácu či zábavu a bude udržateľná dlhodobo. Výstavba električkových tratí v tejto oblasti a v dohľadnej dobe sa musí stať top prioritou Bratislavy.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Boj o električkovú trať pred SND pokračuje, aktivisti navrhujú alternatívnu trasu

19.07.2022 13:14:58 Adrian Gubčo

Hlavné mesto v posledných týždňoch oficiálne spustilo povoľovací proces k projektu novej električkovej trate na Pribinovej ulici. Ide o kontroverzný plán – zámer má mnohých odporcov, predovšetkým zo strany časti kultúrnej obce. A práve Ministerstvo kultúry potvrdilo svoj odmietavý postoj a spoločne s aktivistami navrhuje alternatívne vedenie trate.

Čítať viac

Električka v downtowne je opäť o čosi bližšie, projekt vstúpil do povoľovania

06.07.2022 12:50:44 Adrian Gubčo

Bratislava napreduje v procese prípravy električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici. Po zanesení projektu do Územného plánu a dohode o spolupráci s developerom J&T Real Estate pristúpila k spusteniu povoľovacieho procesu. Zámer sa dostal do posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a je otvorený pripomienkam verejnosti.

Čítať viac

Bratislava bude na príprave trate pred SND spolupracovať s JTRE

08.06.2022 16:31:06 RED

Bratislava sa pri plánovanej električkovej trati, ktorá má viesť aj pred novou budovou SND na Pribinovej ulici, spojí s developerom J&T Real Estate (JTRE). Ten má v priľahlom okolí rozpracovaných viacero investičných projektov. Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo podpísal v uplynulých dňoch so spoločnosťou memorandum o spolupráci.

Čítať viac

Hlavné mesto napreduje v príprave električky pred SND

13.01.2022 17:47:37 Adrian Gubčo

Bratislava pomaly napreduje v príprave vzniku novej električkovej trate, ktorá prepojí centrum mesta s Ružinovom cez Pribinovu a Košickú ulicu. Hoci je trať už zanesená do Územného plánu, časť verejnosti a lokálnych aktérov má aj naďalej výhrady k vedeniu popred novú budovu SND. Mesto preto vyberá dodávateľa, ktorý uskutoční meranie hluku a vibrácií priestorov SND na základe simulácií prechodu električky.

Čítať viac

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Experti potvrdzujú, že električka pred SND jeho prevádzku nenaruší

04.03.2021 14:28:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto už má k dispozícii stanovisko odborníkov k zámeru výstavby električkovej trate na Pribinovej ulici v priestore pred novou budovou Slovenského národného divadla. Podľa medzinárodnej skupiny expertov, ktorá hodnotila možnosti technického riešenia trate, je možné túto stavbu postaviť a prevádzkovať tak, aby nemala negatívne dopady na okolie.

Čítať viac

Odpor aktivistov voči električke pred SND sa stupňuje

26.01.2021 12:04:04 Adrian Gubčo

Príbeh novej električkovej trate v lokalite Pribinovej ulice píše ďalšiu kapitolu. Po poslednom kroku mesta, ktoré trať, spájajúcu Petržalku s Ružinovom cez Pribinovu a Košickú vložilo do pripravovaných Zmien a doplnkov Územného plánu 07, urobili ďalší ťah aj odporcovia zámeru. Aktivisti, medzi ktorými je viacero známych odborníkov, predstavili argumenty proti trati aj alternatívu jej vedenia.

Čítať viac

Eurovea II rastie, jej obsluha ostáva otázna

18.11.2020 11:35:26 Adrian Gubčo

S postupom prác na výstavbe Eurovea II je čoraz zrejmejší enormný rozsah tohto projektu. Spoločne s ostatnými pripravovanými zámermi v oblasti, známymi ako Eurovea City, tak vznikne mimoriadne aktívne srdce nového centra Bratislavy. Napriek tomu sa neustále vedú diskusie o umiestnení električkovej trate, pričom kameňom úrazu je striedmo využívaný priestor pred SND.

Čítať viac

Mesto navrhlo kompromis pri električke pred SND

06.11.2020 17:35:38 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR navrhla kompromisné riešenie situácie električkovej trate po Pribinovej. Trať by mala podľa nového variantu viesť aj slučkou okolo novej budovy Slovenského divadla. K tomuto kroku mesto donútil odpor predovšetkým zo strany Ministerstva kultúry, to však nepodporilo ani kompromisný návrh.

Čítať viac

Ako sa bude rozvíjať električková sieť v Bratislave?

20.10.2020 12:15:10 Adrian Gubčo

V metropole sa aktuálne dokončuje veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály či rekonštruuje úsek trate na Americkom námestí. V príprave sú aj modernizácie ďalších radiál a opravy iných úsekov. Aká je ale situácia s výstavbou úplne novej infraštruktúry a rozšírením električkových tratí do nových lokalít? Pozrime si prehľad aktuálneho stavu známych alebo uvažovaných projektov.

Čítať viac

J&T Real Estate vyjadrilo podporu električke po Pribinovej

14.07.2020 10:12:00 Adrian Gubčo

Budúcnosť vedenia električkovej siete cez nové centrum Bratislavy je dnes asi najhorúcejšou rozvojovou témou v meste. Hlavné mesto, vedomé si mimoriadnych dopravných problémov, ktoré vyvolá masívny development v oblasti, sa po analýze rozhodlo pre vybudovanie trate po Pribinovej a Košickej, s čím nesúhlasia viacerí aktivisti a časť kultúrnej obce. S obhajobou zámeru teraz vystúpila spoločnosť JTRE, ktorá myšlienku vybudovať trať navrhla ako prvá.

Čítať viac

Trať v downtowne je ohrozená, mestu hrozí dopravný kolaps

02.07.2020 15:47:00 Adrian Gubčo

Na začiatku minulého týždňa sa konalo ďalšie zo stretnutí k zámeru výstavby novej električkovej trate cez Pribinovu a Košickú ulicu, ktorá by obslúžila významnú časť rastúceho bratislavského downtownu. Proti projektu sa postavila časť kultúrnej obce, diskusie však ku žiadnemu kompromisu neprišli. Navyše, postoj Ministerstva kultúry vedie debatu do slepej uličky, čo by znamenalo totálny dopravný kolaps centrálnej Bratislavy.

Čítať viac

Prvá trať v downtowne je o niečo bližšie k realite, ďalší rozvoj siete je otázny

22.04.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Mimoriadne potrebná investícia v podobe električkovej trate, ktorá by obsluhovala nové centrum mesta a spájala zónu Eurovea City s Ružinovom a Petržalkou, by sa mohla čoskoro stať reánejšou – mesto totiž bude žiadať o zmenu Územného plánu, aby ju bolo možné postaviť. Ako budú vyzerať ďalšie potrebné prepojenia, však zatiaľ známe nie je.

Čítať viac

Osobnosti vyzývajú proti električke pred SND, pomáhajú si manipulatívnymi vizualizáciami

12.12.2019 11:45:00 Adrian Gubčo

Mesiac po predstavení rozhodnutia Hlavného mesta o trasovaní prvej z električkových tratí cez nové centrum mesta sa objavuje iniciatíva skupiny osobností z kultúrneho prostredia, ktorá žiada vylúčenie trate spred Slovenského národného divadla. Iniciátori vyzývajú na konštruktívnu diskusiu, pri argumentácii však prehliadajú dáta a využívajú manipulatívne vizualizácie.

Čítať viac

Nová električková trať povedie po Pribinovej

29.10.2019 17:32:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Bratislava - hlavné mesto SR už pozná odpoveď, ako bude v budúcnosti viesť električková trať cez nové centrum metropoly. Na základe porovnania viacerých variantných riešení sa ako najlepšie ukazuje vedenie trate po Pribinovej ulici, popred Slovenské národné divadlo.

Čítať viac

Prezentácia električkového okruhu po Pribinovej a Košickej ulici

12.09.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Pred týždňom spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) odprezentovala prepracovaný koncept električkového okruhu, ktorý by mal prepojiť petržalskú električkovú radiálu s ružinovskou vedením cez vznikajúce nové centrum mesta. Po prvotných informáciách prinášam aj detaily z prezentácie.

Čítať viac

J&T Real Estate približuje podobu električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici

05.09.2018 16:00:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate dnes na tlačovej konferencii predstavil konkrétnejšiu podobu plánovanej električkovej trate, ktorá spojí nábrežné projekty v rámci vízie Eurovea City s električkovými radiálami v Petržalke či Ružinove. Projekt má podporu Hlavného mesta SR Bratislava.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube