Author photoAdrian Gubčo 03.07.2019 13:00

Hlavné mesto vyhodnocuje električkovú trať cez Eurovea City

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy potvrdzuje svoj záujem na čo najskoršej výstavbe električkovej trate, ktorú navrhol developer J&T Real Estate vybudovať v rámci zóny Eurovea City, vrátane jej prepojenia na ružinovskú radiálu. V preverovaní sú aktuálne dve varianty vedenia trate.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Ako Hlavné mesto pripomína, je si vedomé, že rozvoj nového centra mesta v štvrti Nivy musí byť doprevádzaný zlepšením kvality verejnej dopravy. Očakáva sa, že denne sa do oblasti dopraví približne 50-tisíc ľudí, čo by viedlo k dopravnému kolapsu, ak by obsluha bola zabezpečovaná predovšetkým individuálnou automobilovou dopravou. Preto vidí perspektívu v realizácii električkovej trate s napojením na Košickú ulicu, s teoretickou odbočkou do Podunajských Biskupíc.

Bratislava tak podporuje realizáciu električkového okruhu, ktorý developer prezentuje už pomerne dlhú dobu a od leta minulého roka aj s konkrétnymi vizualizáciami a zákresmi. Tento okruh by prepájal Šafárikovo námestie, Eurovea City, autobusovú stanicu a trhovisko Miletičova s existujúcimi traťami od Trnavského mýta cez Staré mesto. Otázkou však ostáva riešenie prvého úseku pri Eurovei.

V tomto smere je posudzovaná alternatíva vedenia trate po Pribinovej ulici, ako to navrhuje JTRE, alebo poza Slovenské národné divadlo po Landererovej ulici. Mesto pripomína, že do úvahy musí brať dopravné a urbanistické kritériá, najmä vedenie trate po mestskom bulvári a riešenie verejného priestoru v okolí SND. Zároveň je nutné hľadať také riešenie, ktoré čo najmenej skomplikuje situáciu na existujúcich cestách či križovatkách.

Mesto upozorňuje, že je kľúčovým aktérom v otázke rozvoja dopravnej infraštruktúry a reprezentuje verejný záujem. Jeho cieľom je také riešenie, ktoré bude správne po odbornej stránke, zároveň však bude preň hľadať spoločenskú zhodu. Nová trať ale musí byť vybudovaná v čo najkratšom možnom čase, preto sa okamžite po výbere vhodného variantu začne s posudzovaním a povoľovaním konkrétnej dokumentácie.

 

Navrhovaný električkový okruh. Zdroj: J&T Real Estate

 

Tlačová správa Hlavného mesta veľmi diplomaticky zamlčiava, ktorým smerom sa uberá preferencia vedenia trate, hoci opakované pripomínanie významu verejného priestoru v okolí SND a jeho prevádzky by mohlo nasvedčovať, že sa nakláňa k variantu po Landererovej ulici.

Jeho výhodou je blízkosť k ďalším developmentom, najmä ku Sky Parku, problematické je však zníženie kapacity dopravne dôležitej Landererovej, komplikované riešenie križovatky s Košickou a zhoršenie dostupnosti atraktívnych cieľov v podobe nákupného centra v Eurovei a pripravovaných kancelárskych komplexov.

Na druhej strane, vedenie po Pribinovej prináša priamejšie vedenie trate, blízkosť k oveľa silnejším bodom dochádzky, menej komplikované riešenie križovatiek a lepšie zakomponovanie do ulice. Nevýhodou – aspoň na prvý pohľad – je prerušenie kontinuálneho priestoru Námestia M.R. Štefánika, toto však považujem viac za vec dizajnu verejného priestoru ako za reálny problém. Čo sa týka údajného hluku, pri moderných technológiách výstavby tratí je vplyv premávky električiek minimálny.

Developer samozrejme preferuje verziu po Pribinovej a v tomto smere si nechal vypracovať štúdiu, ktorá porovnala výhodnosť jednotlivých variantov a určila, že takáto forma električkovej trate by bola najlepšia. Prirodzene však nešlo o celkom nezávislý vstup, preto je jeho podrobenie kritickej analýze správne. Na druhej strane, zhotovitelia štúdie budú vysoko pravdepodobne aj projektantami novej trate, keďže na Slovensku je okruh expertov na podobný typ stavieb pomerne úzky. Nemožno teda nad touto analýzou ani mávnuť rukou.

 

 

Ak chce Hlavné mesto naozaj začať s výstavbou trate v čo najkratšom možnom čase (čo je pri dynamike výstavby v oblasti viac ako potrebné), bude si musieť čo najskôr vybrať. Vedenie trate po Landererovej ulici by však znamenalo neskoršiu výstavbu, keďže by bolo potrebné nanovo vypracovávať projektovú dokumentáciu. K trati po Pribinovej ulici je podľa neoverených informácií už takmer hotová dokumentácia pre územné rozhodnutie.

Hlavné mesto aktuálne predpokladá, že definitívnu odpoveď, kadiaľ povedie električková trať, bude poznať v priebehu jesene tohto roka. 

Ostáva veriť, že odborné argumenty naozaj zavážia a zvolí sa taká verzia, ktorá zabezpečí čo najlepšiu obsluhu územia, a to už v blízkej budúcnosti. Zanedbanie problematiky rozvoja verejnej dopravy v downtowne je obrovskou chybou minulosti, ktorú treba teraz prácne a s oneskorením naprávať. Kľúčovým vinníkom je Hlavné mesto a jeho minulé vedenia, ktoré už pred vyše desaťročím vedeli, že zóna prejde masívnou transformáciou, napriek tomu sa nič nespravilo.

Súčasné vedenie si snáď je vedomé, že aktuálna situácia je neudržateľná a okrem vetvy po Košickej budú potrebné aj ďalšie trate. V tohtoročnom rozpočte boli vyčlenené prostriedky pre štúdiu novej radiály do Podunajských Biskupíc, hoci problematický je úsek medzi historickým centrom mesta a Košickou ulicou. V zmysle Územného generelu dopravy sa navrhuje trať po Dunajskej a Mlynských nivách (a Grösslingovej – ide však len o návrh z generelu) a v tomto zmysle už údajne existujú prvé odhady nákladov. Viac detailov známych nie je.

Len efektívna obsluha kapacitnou verejnou dopravou môže urobiť z downtownu skutočne kvalitnú a modernú časť mesta, ktorá poskytne vhodné prostredie pre život, prácu či zábavu a bude udržateľná dlhodobo. Výstavba električkových tratí v tejto oblasti a v dohľadnej dobe sa musí stať top prioritou Bratislavy.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube