Author photoSimona Schreinerová 06.05.2024 14:46

Nový cintorín pre Bratislavu? Mesto chce zistiť, ako zvýšiť kapacitu hrobových miest, v hre je viacero scenárov

O nedostatku hrobových miest v Bratislave sa hovorí už roky, možno aj desaťročia. Svojho času sa o riziku, že sa nebude dať kde pochovávať, hovorilo ako o akútnom probléme, čo viedlo k úvaham o zriadení nového cintorína. Či je niečo také aktuálne, kde by mohol cintorín vzniknúť a kedy, by mala povedať štúdia, ktorú pripraví organizácia Marianum.

Ilustračný záber. Zdroj: Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Ilustračný záber. Zdroj: Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Marianum pripravuje štúdiu rozvoja cintorínov

Organizácia Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy udržiava a prevádzkuje 18 cintorínov, bratislavské Krematórium a dva vojnové cintoríny. Súčasne spravuje až 64 pomníkov a pamätníkov na území mesta. Okrem toho je správcom mestských fontán, zabezpečuje údržbu a prevádzkuje celkovo 55 zariadení - z toho 38 fontán, 13 pitných fontánok, tri studne a jednu hmlovú fontánu. 

Vedúca obchodného oddelenia pohrebníctva Katarína Šemberová tvrdí, že hrobových miest v Bratislave je zatiaľ dostatok. „Na cintorínoch v správe organizácie Marianum je v súčasnosti dostatok miest v urnových stenách (kolumbáriách), v urnových miestach, v hroboch aj v hrobkách,“ konštatuje. Platí to aj napriek tomu, že sa už pred časom objavili informácie o rýchlo klesajúcom množstve miest na cintorínoch vo Vrakuni či Slávičom údolí. 

Nový cintorín je však stále aktuálnou témou. Viac detailov by mala priniesť štúdia, ktorú organizácia plánuje spracovať. „Ambíciou organizácie Marianum je v r. 2024 spracovať kvalitnú štúdiu, ktorá určí čo možno najpresnejší termín, kedy sa minú hrobové miesta a zároveň navrhne vhodnú lokalitu pre nový cintorín,“ oznamuje Šemberová. 

Po spracovaní bude štúdia predstavená médiám a verejnosti. „Štúdia má zohľadňovať aktuálne voľné kapacity, kapacity, ktoré vzniknú rozšírením existujúcich cintorínov, uvoľnenie miest po neplatičoch, demografický vývoj, preferencie a nálady obyvateľstva (kremácia/pohreby do zeme) a územno-plánovací rozvoj hlavného mesta Bratislavy,“ približuje vedúca obchodného oddelenia. 

O potrebe rozšírenia kapacít na existujúcich cintorínoch, resp. výstavbe nového sa hovorí už roky. V súvislosti s novým cintorínom sa spomínalo bratislavské krematórium, Rača či Jarovce. Či sa ako vhodná lokalita ukáže niektorá z týchto troch alebo pôjde o iné miesto, ukáže až spomínaná štúdia.

 

Obnovený vstup do cintorína v Karlovej Vsi. Autor: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Existujúce cintoríny sa postupne opravujú

Kým v dohľadnej dobe sa možno bude hľadať miesto pre úplne nový cintorín, potrebné je udržiavať a modernizovať aj tie existujúce. Napokon, ide o dôležitú súčasť vybavenosti, verejný priestor a nezriedka aj areál s vysokou kultúrnou, historickou a spoločenskou hodnotou. V uplynulých rokoch preto prebehli na bratislavských cintorínoch viaceré úpravy.

Približne pred piatimi rokmi bol na Martinskom cintoríne v Ružinove zrekonštruovaný vstupný portál, verejné toalety a obnovený náter oplotenia. Obnova chodníkov začala v roku 2018 a pokračovala rekonštrukciou vstupných priestorov. Práce zahŕňali napríklad položenie novej zámkovej dlažby, vybudovanie novej dažďovej kanalizácie či elektroinštalačné práce. Minulý rok bol obnovený centrálny kríž a pribudol nový mobiliár.

Martinský cintorín, vysvätený v roku 1919, bol zamýšľaný ako pietne miesto posledného odpočinku pre obyvateľov Bratislavy. V súvislosti s rastom mesta sa jeho pôvodná rozloha zmenšovala. Medzi osobnosti, ktoré tu sú pochované, patria Gejza Dusík, František Krištof Veselý či Viktor Kubal.

Menšie úpravy sa diali aj na cintoríne v Dúbravke, kde Marianum vynovilo schody vedúce k ústrednému krížu a opravilo pletivo, ktoré bolo na viacerých úsekoch poškodené. Nedostatočne tak chránilo cintorín zo strany okolitého lesa a pred neželanými návštevami lesnej zveri. V priebehu roka 2022 boli dokončené aj úpravy vstupu do cintorína v Karlovej Vsi, ktoré boli realizované v gescii Metropolitného inštitútu Bratislavy. 

Začiatkom roka prišlo k vyčisteniu zanedbanej a nevyužívanej plochy v sektore 44 na cintoríne Slávičie údolie. Na tejto ploche sa nachádzali nežiaduce dreviny a iný odpad, v budúcnosti by mala slúžiť ako priestor pre nové hrobové miesta. V Slávičom údolí sa pred niekoľkými mesiacmi tiež vynovil chodník v časti pre pochovávanie významných osobností.

V januári tohto roka prišlo k zosuvu oporného múru na cintoríne v Lamači, o čom informoval aj starosta mestskej časti Igor Polakovič. K poškodeniu hrobov neprišlo a statik v tom čase navrhol núdzové zabezpečenie svahu betónovými kvádrami. Tejto problematike sa venoval na portáli Lepší Lamač ešte v roku 2022.

Ako uviedol, spoločnosť Marianum spracovala architektonickú štúdiu, ktorej zámerom je vytvoriť návrh koncepčného riešenia ďalšieho rozvoja cintorína s väčšou časovou perspektívou. Podľa štúdie malo prísť k statickému zabezpečeniu jestvujúceho oporného múru a rozšíreniu cintorína. Uvažovalo sa aj s vytvorením nového parkoviska, kde by pribudol druhý vstup na cintorín. Pri novom vstupe sa navrhuje nové zázemie, ako sú miestnosti pre údržbu, kancelária, WC pre verejnosť, chladiace miestnosti a nové obradné priestory. Kedy by mohlo prísť k rozšíreniu, zatiaľ nie je známe.

 

Cintorín v Lamači. Zdroj: MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 

Správca tvrdí, že dbá o pravidelnú údržbu cintorínov, aby pôsobili dôstojne a boli bezpečné. „Všetky cintoríny v správe organizácie MARIANUM vrátane historických sú bezpečné a čisté. Marianum sa pravidelne stará o poriadok a čistotu cintorínov, mobiliár, údržbu komunikácií a zelene (bezpečnostné orezy) a pod.,“ uviedla Šemberová.

Napriek snahe o zlepšenie stavu cintorínov v Bratislave sú mnohé z nich zanedbané a čelia problémom s chátrajúcou infraštruktúrou či vandalizmom. Nanešťastie sa to týka aj viacerých mimoriadne vzácnych cintorínov, napríklad Ondrejského (kde bol napríklad nedávno zničený hrob bratislavského Robinsona Karola Jettinga) alebo Cintorína pri Kozej bráne. V posledných rokoch sa prejavila snaha o zlepšenie stavu, aj keď ide o pomalý proces. Najväčšou výzvou do budúcna však bude zrejme rozširovanie kapacít, napríklad v Rači, kde sa o expanzii hovorí už niekoľko desaťročí.

Či sa napokon hlavné mesto dočká aj celkom nového cintorína, sa ukáže snáď v dohľadnej dobe. Štúdia môže poukázať na najvhodnejšiu lokalitu, avšak na výstavbu bude potrebné nájsť financie aj optimálny urbanisticko-architektonicko-krajinársky koncept (ideálne po súťaži). V neposlednom rade nemožno zabúdať ani na verejnosť. Nech už by nový cintorín vznikol kdekoľvek, dá sa predpokladať, že nie všetkým obyvateľom z okolia bude tento zámer „po chuti“.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube