Author photoAdrian Gubčo 18.03.2022 17:41

Vojenský internát Hviezda možno prejde citlivou rekonštrukciou

Vojenský internát Hviezda, známy aj ako „Kukurica“, je do veľkej miery už ikonickou súčasťou okolia Račianskej ulice. Výšková budova s príťažlivou architektúrou neskorej moderny však má už svoje najlepšie časy za sebou, je opustená a chátra. V dohľadnej dobe by sa to ale mohlo zmeniť. Ministerstvo obrany SR (MO SR) totiž robí prvé kroky k tomu, aby budova prešla citlivou rekonštrukciou.

Zdroj: Alexy & Alexy

Zdroj: Alexy & Alexy

Vojenský internát Hviezda sa nachádza v exponovanej polohe v blízkosti kríženia Račianskej, Jarošovej a Pionierskej (Križovatky Jozefa Čabelku). Výšková budova je súčasťou areálu Ministerstva obrany SR a bežne je neprístupná, z okolia je však veľmi dobre viditeľná. Tvorí aj pohľadovú dominantu Račianskej ulice pri pohľade z Račianskeho mýta. Kombinácia osadenia a architektúry z nej robí známy symbol lokality.

Projekt internátu vznikol už v roku 1970, kedy architekti Cyril Sirotný a Ján Strcula zvíťazili v architektonickej súťaži. Budova bola určená pre približne 780 študentov vojenskej akadémie vo vojenskom areáli. Veža má kruhový pôdorys, v strede jej dispozície sa nachádza železobetónové jadro s priemerom 10 metrov, v ktorom sú umiestnené inštalácie, sprchy, toalety či spoločenská miestnosť. Na každom štandardnom podlaží (celkovo ich je 25) sa nachádza sedemnásť dvojposteľových izieb s balkónom. Z tejto hmoty je vysunutá komunikačná časť so štvoricou výťahov a schodiskom.

Realizácia sa ukončila v roku 1978 a izby boli odovzdávané postupne do roku 1984. Išlo o prvú kruhovú výškovú budovu na Slovensku a v čase výstavby patrila údajne k najvyšším stavbám daného pôdorysu v Európe. Prezývku „Kukurica“ si vyslúžila prakticky okamžite, čo je dané charakteristickou kombináciou tvaru a členenia balkónov. Popri exteriérovom výzore treba pripomenúť, že vysokú úroveň má aj interiér, dotvorený dobovým umením.

Hoci nejde o tak starú stavbu, nevyhlo sa jej chátranie, typické pre mnohé normalizačné objekty. V roku 2013 sa už otvorene hovorilo o hroznom stave internátu, ktorý bránil jej využívaniu. Medzi problémami boli spomínané tepelné straty kvôli zlej izolácii alebo oplášteniu. V tom istom čase sa objavil projekt, ktorý mal tieto problémy riešiť. Zámer rátal s výmenou vnútorných inštalácií a technických zariadení, zabezpečením energetickej hospodárnosti a výmenou celého obvodového plášťa, pričom by sa zrušili balkóny a vytvoril by sa súvislý sklenený obvodový plášť. Kukurica by už nebola kukuricou.

Tento plán sa však nikdy nepriblížil k realizácii. Namiesto toho sa na začiatku roka 2021 objavila informácia, že MO SR chce vytvoriť nový projekt, v rámci ktorého by v internáte vznikli ubytovacie aj administratívne kapacity. Ministerstvo chcelo najprv pripraviť novú projektovú dokumentáciu. To vyvolávalo obavy – skúsenosti s projektami v réžii štátu nie sú najlepšie a nezriedka prinášajú zhoršenie architektonickej kvality pôvodných stavieb. V prípade zaujímavého internátu Hviezda by to bola veľká kultúrna strata. Našťastie sa však zdá, že v tomto prípade sa katastrofa neudeje – práve naopak.

 

Zdroj: Alexy & Alexy

 

MO SR síce neusporiadala architektonickú súťaž, oslovila však Fakultu architektúry a dizajnu STU. „Zhotoviteľom overovacej štúdie rekonštrukcie objektu „Kukurica" pre MO SR bola Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Bellušove  ateliéry. Porota FAD STU BA vyberala zo 4 súťažných kolektívnych návrhov a následne MO SR vyberalo tiež zo 4 súťažných kolektívnych návrhov,“ hovorí Martina Kovaľ Kakaščíková, hovorkyňa MO SR. „Prioritou víťazného návrhu - súťažný kolektív Ing. arch. Alexyho je zachovanie pôvodných hodnôt.  Návrh vyzdvihuje maximálne zachovanie a prezentáciu originálnych konštrukcií, materiálov a architektonických detailov. Návrh využíva pôvodné dlažby, stropné elementy, podhľady, schodiskové konštrukcie, výtvarné monumentálne diela v parteri a ďalšie prvky. Návrh revitalizácie objektu sa sústreďuje na zachovanie tektonickej členitosti obvodového plášťa. Túto konštrukciu bude tvoriť oceľový systém pracujúci so stĺpmi a oceľovými tiahlami.“

Vojenský internát Hviezda tak môže byť citlivo zrekonštruovaný a prenesený do 21. storočia. Ministerstvo síce nepotvrdilo, že bude s víťazným ateliérom spolupracovať aj naďalej, nie je to ale ani vyslovene vylúčené. „MO SR bude ďalšie fázy projektovej prípravy riešiť prostredníctvom procesu verejného obstarávania,“ vysvetľuje Kakaščíková. Prihlásiť sa tak môže tento ateliér, ale aj iný, ktorý sa bude pridržiavať víťazného riešenia.

Hviezda bude aj naďalej obsahovať ubytovacie kapacity, ale aj administratívu a doplnkové služby pre personál a ubytovaných. „Budova bude určená predovšetkým pre zamestnancov MO SR a príslušníkov OS SR. Budova bude rozdelená na vstupné a prezentačné priestory, administratívnu (spodné podlažia cca 13 podlaží) a ubytovaciu časť (horné podlažia cca 9 podlaží),“ popisuje hovorkyňa ministerstva. „V budove sa bude nachádzať vstupné foyer, jedáleň, kaviareň, pričom v rámci rekonštrukcia sa vytvoria aj parkovacie stojiská a oddychová zóna. V rámci ubytovania sa uvažuje s 1-lôžkovými, 2–lôžkovými, 3–lôžkovými izbami a izbami apartmánového typu. Presné dispozičné riešenie bude až predmetom ďalším fáz projektovej prípravy.“

Aj zverejnené vizualizácie naznačujú, že štandard bude výrazne vyšší, zachované budú všetky umelecké diela v spodnej časti budovy a výraznou úpravou prejde aj bezprostredné okolie. Veľká pozornosť bola venovaná riešeniu fasád, veža tak nestratí svoj charakteristický vzhľad. Druhou stranou mince je, že rekonštrukcia nebude lacná. „Predpokladané náklady sú vo výške 34,8 mil. € vrátane DPH,“ odhaduje Kakaščíková.

Ministerstvo obrany SR bude v priebehu tohto roka pravdepodobne vyvíjať aktivity, smerujúce k príprave rekonštrukcie – projekčné práce, povoľovanie či organizáciu verejného obstarávania. „Predpokladaný termín začatia realizácie je v rokoch 2023-2024. Uvedené je závislé od viacerých faktorov ako napr. spracovanie ďalších fáz projektovej prípravy, vydania stavebného povolenia, ekonomického zhodnotenia Útvarom hodnoty za peniaze  MF SR a vydaním súhlasu vlády SR a iné,“ sumarizuje Martina Kovaľ Kakaščíková a dodáva, že súčasná medzinárodná bezpečnostná situácia by rekonštrukciu ovplyvniť nemala.

 

Štúdia ráta s úpravou okolia, zachovaním umeleckých prvkov v interiéri aj obnovou fasády v pôvodnom duchu. Zdroj: Alexy & Alexy

 

Komplexná a zároveň citlivá rekonštrukcia vojenského internátu Hviezda sa môže stať vzorovým príkladom riešenia obnovy majetku v správe štátu. Budova nepochybne disponuje vysokou architektonickou hodnotou, no postupná degradácia viedla k pochybnostiam, či sa jej kvality zachovajú aj do budúcna. Chátraniu čelia mnohé modernistické stavby, ktoré sa nedokázali prispôsobiť dobe. V niektorých prípadoch čakajú na svoj osud, v iných boli takéto budovy odpredané a medzičasom aj zanikli (alebo práve zanikajú). Prípad „Kukurice“ to snáď nebude.

Prirodzene, dôležitú úlohu v tom hrá aj úroveň architektov, ktorí návrh pripravili. Ateliér ALEXY & ALEXY má Senior architekti Andrej Alexy aj Michal Bogár majú za sebou mnoho kvalitných realizácií aj ocenen, ateliér Andreja Alexyho patrí aj k popredným urbanistickým pracoviskám. V tomto prípade sa postavili k pôvodnej budove s rešpektom a novú vrstvu s ňou spojili harmonicky. Ak sa naozaj podarí projekt dotiahnuť do zdarného konca a v danej podobe, môže ísť o ojedinelý príklad štátom realizovanej rekonštrukcie, ktorá bude opäť laureátom národných architektonických cien.

Netreba popritom zabúdať, že hoci štát (a verejný sektor vo všeobecnosti) má v prístupe k svojim nehnuteľnostiam rezervy, je to práve ich vlastníctvo, ktoré vie byť garanciou zachovania hodnôt. Hviezda by mala pravdepodobne úplne odlišný osud, keby sa dostala do rúk súkromného majiteľa. To je však len prirodzené a v princípe to nie je zlé – koniec-koncov, súkromné firmy existujú, aby zhodnocovali investície, pričom vytvárajú ekonomické hodnoty. Niekedy je to v konflikte s hodnotami starších stavieb, pri ktorých treba citlivo zvažovať, či a čo treba zachovať. Pokiaľ ale nejde o pamiatky, potom je jednou z pochopiteľných ciest aj ich zánik.  

Preto treba pri (najmä) modernistických dielach zdôrazňovať, že kľúčovým spôsobom ich ochrany nie sú petície, ale vlastníctvo. Len verejný sektor môže zachraňovať aj budovy, ktoré nie sú vyslovene ekonomické alebo v stave, pri ktorom je jednoduchšie ich zbúrať. Pokiaľ súkromný investor odstraňuje takéto objekty, treba sa v prvom rade pýtať, kde bol štát, mesto či mestská časť a obviňovať toho, kto ich možno nevýhodne predal alebo neurobil nič pre ich záchranu.

Vojenský internát Hviezda nech je do budúcna pozitívnym príkladom. Na rekonštrukciu totiž čakajú aj iné budovy, v Bratislave najmä výšková budova STV (RTVS) v Mlynskej doline. Snáď sa aj tam podarí zopakovať podobný prístup, pri ktorom sa zhodnotia pôvodné kvality a objekt sa komplexne zmodernizuje. Metropola si tak môže v tomto storočí uchovať ikony, ktoré formovali jej tvár v storočí minulom.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Alexy & Alexy
  • Zdroj: Alexy & Alexy
  • Zdroj: Alexy & Alexy
  • Zdroj: Alexy & Alexy
  • Zdroj: Alexy & Alexy
  • Zdroj: Alexy & Alexy
  • Zdroj: Alexy & Alexy
  • Zdroj: Alexy & Alexy

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube