Author photoMartina Gregová 13.05.2023 14:54

Viac ako obyčajná krabica. Športová hala v Žatci bude architektonickým unikátom

Mimoriadne veľká účasť aj medzinárodné obsadenie - to všetko bolo súčasťou súťaže na novú podobu športovej haly v Žatci. Víťazný návrh svojím tvarom aj riešením verejných priestorov najlepšie reaguje na charakter lokality. Pochádza pritom od španielskych architektov.

Zdroj: CCEA MOBA

Zdroj: CCEA MOBA

České mesto Žatec ešte koncom roku 2021 vyhlásilo architektonickú súťaž, ktorej výsledkom mal byť návrh novej športovej haly. Súťaž sa stretla s veľkým záujmom. Celkovo sa jej zúčastnilo až 31 autorských kolektívov, a to nielen z Česka, ale aj zo Španielska, USA či Francúzska. Takýto medzinárodný záujem je síce možno neobvyklý, ale podľa organizátora súťaže Igora Kovačeviča z kancelárie CCEA MOBA nie je zas až tak prekvapivý. Podľa jeho slov je mesto známe v celoeurópskom kontexte najmä vďaka jeho dlhoročnej snahe o zápis na zoznam kultúrneho dedičstva.

Podľa podmienok súťaže mali prihlásené tímy za úlohu navrhnúť športovú halu s hracou plochou, ktorá sa bude dať v prípade potreby rozdeliť na dve časti. Kapacita tribún musela dosahovať počet minimálne 600 divákov. Okrem samotnej haly by v jej tesnej blízkosti malo vzniknúť aj vonkajšie ihrisko či potrebné parkovisko.

Napokon bude športová hala postavená podľa návrhu španielskych architektov. Víťazný tím tvorí Carlos Maristany Ortiz, Luís Bellera Fernández de la Cruz, Eduardo Palao Valverde, Laia Gelonch Llongarriu a Marc Subirana Ribera.  

 

Zdroj: CCEA MOBA

 

Víťazný návrh najlepšie nadviazal na lokalitu, v ktorej má byť hala v budúcnosti vybudovaná. Na danom mieste sa v súčasnosti nachádzajú miestne polia. „Novú halu v Žatci si predstavujeme ako udržateľnú dominantu, zasadenú do zeleného parku,” opisujú architekti. Túto snahu ocenila aj odborná porota, ktorá pri víťaznom návrhu vyzdvihla najmä výrazný krajinársky koncept a úzke prepojenie budovy s priľahlým verejným priestorom aj novým zeleným parkom.  

Architekti sa okrem riešenia vonkajších priestorov rozhodli na lokalitu nadviazať samotným tvarom objektu. Celý požadovaný program je totiž umiestnený pod jednu výraznú šikmú strechu. „Šikmé strechy s odkazom na lokálnu architektúru poskytujú hale príjemnú mierku, výrezy do hmoty pre jednotlivé vstupy budú výrazným výtvarným prvkom a majú zaujímavý priestorový potenciál,” dočítame sa komentári odbornej poroty.  

Nezvyčajné je aj materiálové riešenie objektu. Podľa návrhu mali byť drevom potiahnuté nielen jeho fasády, ale aj takmer celá strecha. Celodrevené opláštenie však odborná porota neodporúča, a to najmä kvôli miestnym klimatickým podmienkam a náročnej údržbe.

 

2. miesto. Zdroj: PROGRES ARCHITEKTI

 

Na druhom mieste sa umiestnil návrh od českého ateliéru PROGRES ARCHITEKTI. Hlavným zámerom jeho autorov bolo vytvorenie objektu, ktorý vrastie do súčasnej mestskej štruktúry. To docielili predovšetkým napojením jeho parteru na okolie vo všetkých smeroch. Cieľom tiež bolo vytvoriť jasne čitateľnú stavbu, neokázalú, no predsa nezameniteľnú.  

Spomínané zámery sa pretavili najmä do tvaru samotného objektu. V návrhu je jasne čitateľná snaha materiálovo aj hmotovo odlíšiť hlavnú časť športovej haly od ostatných, k nej prislúchajúci a doplkových priestorov. „Architektonické vnímanie budovy je veľmi pozitívne, upokojujúce. Autori do spodného parteru symbolicky zrkadlia červenú zeminu, ktorá je významnou pôdou pre pestovanie chmeľu v regióne,” vyzdvihla hlavné klady návrhu odborná porota.

 

3. miesto. Zdroj: Tomáš Hanus

 

Na treťom mieste sa umiestnil návrh od Tomáša Hanusa a Jana Holuba. V tomto prípade je športová hala navrhnutá ako kompaktný objem. Za najväčšie pozitívum porota označila „športový charakter objektu, prejavujúci sa v jasnom vertikálnom členení priestoru na časť pre verejnosť nad terénom a časť pre športovcov, umiestnenú pod terén."

Hoci v Česku nie sú súťaže na športové haly výnimočné, potešiteľná bola vysoká účasť, zapojenie architektov z iných krajín aj vysoká odbornosť v danej tematike, ktorú architekti preukázali. Ocenené návrhy predstavujú naozaj zaujímavé a rôznorodé prístupy k riešeniu obdobných stavieb. V súťaži boli ocenené tie, ktoré sa vyznačujú experimentovaním s materiálmi aj s tvarom objektu, ako aj také, ktoré vychádzajú zo zaužívaných princípov navrhovania športových objektov.  

Súťaž z českého mesta je tak príkladom toho, že niekedy nemusí byť dôležitý len samotný víťazný návrh. Aj ostatné totiž môžu byť cennou ukážkou toho, ako možno obdobné objekty riešiť inde a s iným zámerom.  

 

(CCEA MOBA, ČKA, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • 1. miesto. Zdroj: CCEA MOBA
  • 1. miesto. Zdroj: CCEA MOBA
  • 1. miesto. Zdroj: CCEA MOBA
  • 2. miesto. Zdroj: PROGRES ARCHITEKTI
  • 2. miesto. Zdroj: PROGRES ARCHITEKTI
  • 3. miesto. Zdroj: Tomáš Hanus
  • 3. miesto. Zdroj: Tomáš Hanus

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube