Author photoSimona Schreinerová 16.11.2023 14:54

Veľké zlepšovanie Petržalky bude pokračovať. Pribudnúť má nová hala, dotvorí športovú lokalitu

Petržalka v posledných rokoch zažíva výrazný rozvoj športovej infraštruktúry. Čoskoro môže pribudnúť ďalšia multifunkčná športová hala v lokalite, ktorá bude mať v budúcnosti celomestský až nadmestský význam. Pravobrežná mestská časť sa tak postupne stáva kľúčovým športovým zázemím mesta, v súalde so svojou historickou tradíciou.

Zdroj: Morocz_Tacovsky

Zdroj: Morocz_Tacovsky

V súlade s dlhodobými plánmi

Juhovýchodná časť Petržalky je v Územnom pláne dlhodobo určená pre vznik športovej vybavenosti. Rozsiahle plochy medzi Sitnianskou ulicou, vozovňou Petržalka, Orechovou cestou a cestou I/2 by mal zaplniť areál s celomestskou pôsobnosťou a významom. Kedysi sa tu dokonca uvažovalo so vznikom Národného futbalového štadióna.

Do tohto prostredia prichádza zámer, oficiálne nazvaný Multifunkčná športová hala Relevant. Investorom je spoločnosť RELEVANT Investment, blízka podnikateľom, ktorí kedysi figurovali v kauze získania Pečnianskeho lesa. Hala má vyrásť na Sitnianskej ulici, pričom má rešpektovať urbanistickú štúdiu športovo-rekreačného areálu pri ČOV z roku 2018 od kancelárie Martin Vojta Architekti.

Zámerom staršieho urbanistického návrhu bol kampus s halovými športovými objektmi, externými športoviskami, zariadeniami občianskej vybavenosti alebo prechodného ubytovania, nadväzujúcimi na hlavnú funkciu. Nejde pritom o avizovaný Kampus zdravia a športu, ktorý pripravuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK). 

Galéria

  • Zdroj: Morocz_Tacovsky
  • Zdroj: Morocz_Tacovsky
  • Urbanistická štúdia športového kampusu. Zdroj: Martin Vojta Architekti
  • Urbanistická štúdia športového kampusu. Zdroj: Martin Vojta Architekti
  • Urbanistická štúdia športového kampusu. Zdroj: Martin Vojta Architekti
  • Kampus športu a zdravia. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Kampus športu a zdravia. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Multifunkčná športová hala Relevant aktuálne disponuje súhlasným záväzným stanoviskom Magistrátu. Primárnou funkčnou náplňou multifunkčnej haly bude šport. Časť haly určená pre vstup a ihriská je riešená cez dve nadzemné podlažia. Zvyšná časť budovy, ktorá tvorí zázemie pre fungovanie haly, je rozložená na dvoch nadzemných podlažiach.

V priestoroch pre športovcov sa budú nachádzať šatne a hygienické zariadenia, sklady a priestory pre zamestnancov. V časti haly prístupnej pre návštevníkov sú podľa projektu umiestnené bezbariérovo prístupné hygienické zariadenia, teleskopická skladacia tribúna a tribúna určená na státie na druhom nadzemnom podlaží.

Hlavné ihriská sú navrhované pre basketbal, futbal a volejbal. Súčasťou murovanej časti objektu je návrh vegetačnej extenzívnej strechy. Časti fasád sú navrhnuté ako zelené, obrastené popínavými rastlinami. Na parkovacích plochách v kontakte s verejnou komunikáciou je navrhnutá výsadba vysokej zelene. Spracovateľom dokumentácie je architektonická kancelária Morocz_Tacovsky.

Z hľadiska dopravného riešenia je dodržaná koncepcia dopravnej obsluhy podľa spracovanej urbanistickej štúdie Športovo - rekreačný areál pri ČOV. V pláne je zokruhovanie prostredníctvom dobudovanej komunikácie severným smerom k vozovni Dopravného podniku Bratislava s pripojením na Sitniansku ulicu. Riešiť sa bude aj chodník pre peších v severnej časti pozemku stavby, ako uvažovala aj urbanistická štúdia. Chodník bude pokračovať pozdĺž východnej strany pozemku.

Hala sa bude nachádzať v urbanistickom bloku D4, ktorý je zadefinovaný v štúdii ako vhodný pre športové haly s rozlohou približne 3.600 m2 a 120 návštevníkov. Výmera záujmového územia v bloku D4 je podľa záväzného stanoviska 3.000 m2, pričom zastavaná plocha bude 1.460,75 m2. Podlažná plocha by mala dosiahnuť 2.040,11 m2. So zeleňou sa počíta na ploche 600,30 m2. K multifunkčnej hale pribudne 20 parkovacích miest.

Športová hala bude súčasťou väčšieho celku, ktorý bude mať po dobudovaní veľký význam nielen pre Petržalku, ale aj celú Bratislavu. V blízkosti haly sa totiž plánuje hneď niekoľko športovísk, v čoho dôsledku tu vznikne koncentrácia plôch pre šport, porovnateľná len s Pasienkami, hlavnou zónou tohto typu v metropole. 

 

Zdroj: Morocz_Tacovsky

 

Blížia sa významné športové projekty

Hlavné mesto by mohlo čoskoro získať mimoriadny projekt, ktorý bude spájať vzdelávanie a šport v rozsiahlom modernom areáli. Zmieňovaný Kampus športu a zdravia má vzniknúť južne od haly Relevant, kde doplní vznikajúcu športovú zónu celomestského významu. BSK so svojimi plánmi už vstúpil do povoľovacieho konania. Zámer bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), v rámci ktorého sa odhalilo mnoho podstatných informácií o budúcom kampuse.

Projekt má viacerých partnerov. K potvrdeným aktérom patria Slovenským zväz ľadového hokeja, Spojená škola na Ostredkovej v Bratislave, Volejbalový klub polície Bratislava a Slovenský atletický zväz. Výsledkom širokej spolupráce bude multifunkčný areál, ktorého súčasťou má byť športová škola spojená so športovou halou, internát, hokejová hala s dvomi ľadovými plochami alebo atletický štadión. Moderný charakter areálu dodajú architekti z renomovanej kancelárie at26, ktorí vypracovali architektonickú štúdiu.

Okrem tohto verejného projektu bude s halou Relevant raz susediť aj Makfootballarena, ktorá je už v stavebnom konaní. Investor MakFootball Arena požiadal o vydanie stavebného povolenia. Areál bude tvorený základnými časťami – ihriskom, objektom zázemia, povrchovým parkoviskom či zelenými a pešími plochami. Futbalové ihrisko bude mať dĺžku 102 metrov a šírku 62 metrov. Bude možné ho deliť a počas zimnej sezóny, keď má byť prekryté dvojplášťovou nafukovačkou kupolovitého tvaru, bude mať k dispozícii umelé osvetlenie a komplexnú vzduchotechniku. Súčasťou ihriska bude aj dvojica malých tribún.

Zázemie haly bude tvorené trojpodlažným objektom lichobežníkového tvaru s plochou strechou. Architektúru projektu spracúva kancelária FullHouse Architects v spolupráci s ateliérom AML Architects pri prvotnej štúdii zámeru. Ak už nenastanú prieťahy, aké stíhali projekt na začiatku, teoreticky by mohol ísť do výstavby už budúci rok.

Petržalka, s oficiálnym počtom obyvateľov 114-tisíc, ale pravdepodobne s reálnym počtom približne 150-tisíc, získa významné športové zariadenia, ktoré budú slúžiť nielen súčasným obyvateľom, ale aj tým, ktorí postupne pribúdajú v rámci rozsiahlych developerských projektov. Masívne rozostavané aj plánované developmenty, napríklad Slnečnice, Nesto, Matadorka, Nové Lido a urbanizované oblasti v blízkosti električkovej trate prinesú na pravý breh Dunaja desiatky tisíc nových obyvateľov.

Pre Petržalku, ktorá bola donedávna mestskou časťou s minimálnou alebo zanedbanou športovou vybavenosťou, to bude veľká záťaž na infraštruktúru. Situácia sa ale začala meniť k lepšiemu vďaka menším projektom, ako je multifunkčná športová hala Pankúchova alebo zatiaľ iba zámer vybudovania multifunkčnej haly na pozemkoch školského areálu Základnej školy Gessayova.

Športová infraštruktúra na pravom brehu Dunaja sa zlepšuje, čo je výborná správa pre všetkých športovcov, amatérskych, vrcholových aj profesionálnych, ako aj priaznivcov športu. Významné projekty, ako je MakFootball Aréna, Kampus športu a zdravia a najnovšie aj športová hala Relevant, môžu mať výrazný vplyv na celé mesto. Po dokončení prebiehajúcich aj plánovaných projektov bude športová vybavenosť v Petržalke na celkom inej úrovni. Dá sa povedať, že sa svojim spôsobom obnoví jej tradícia ako významného športového zázemia Bratislavy.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube